Een geweldige stunt die opruiming bij Thomassen THOMASSEN en 5 kódinq óp niet afqeptifade aitikelen YAM0S A VER Polyether matras 59.- 89.- Tafel en 4 stoelen nu 495.- Huiskamer nylontapijt nu 80.- Bankstellen nu 100 tot 1000 gulden in prijs verlaagd Gordijnstoffen nu 1.95 Slaapkamer compleet 795.- Centrum voor beter wonen II Venray, Wilhelminastraat 6, Tel. 04780-2510 lB ri PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag 2e zondag na de Verschij ning des Heren. 7.30 leesmis voor de parochie; 8.45 leesmis voor Johan nes Keyzers en Catharina Janssen; 10.00 Hoogmis, jaarg. v. Leonard Maessen en Anna Mooren; 11.30 lees mis. Maandag: 8.00 gesticht jaarg. voor Gerard Vullings. Dinsdag: 8.00 weekdienst voor Jo hanna Swinkels-van Doorn. Woensdag: 8.00 maandd. v. Anna Janssen-Heiligers. Donderdag: 8.00 maandd. voor Maria Deters-Theunissen. Vrijdag: 8.00 maandd. voor Jacob Flinsenberg. Zaterdag: 19.30 maandd. voor Ge rard Vullings. PAR(OCHIEKERK MERSELO Zaterdag: 1900 avondmis voor Ma- rinus Thijssen Zondag: 7.30 H Mis tot dankzeg ging tot int. fam. Arts-van de Ven; 10 uur Hoogmis voor overl. fam. Michels-Direcks en dochter Maria; 11.30 H. Mis voor Antoon Verhaag. Maandag: 8.00 gez. H. Mis voor Thies van den Hoogenhof. Dinsdag: 8.00 gez. H. Mis voor Jo hannes Lemmens. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor Truus Arts-Hagens. Donderdag: 8.00 gest. jgt. voor An na Maria Wismans-Poels te verzor gen door de schoolkinderen. Vrijdag: 8.00 geen H. Mis; 14.00 pl. huwelijksmis voor bruidspaar Linders-Janssen. Zaterdag: 19.00 avondmis tot dank zegging RECTORAAT VREDEPEEl Zondag: 2e zondag na Driekonin gen. 7.45 vroegmis v. d. zielerust van T. Botden; 10 uur hoogmis voor goede keuze van nieuwe bisschop van Roermond. Door de week: H. Mis om 8 uur. Maandag: t.b.i. Dinsdag: t.b.i. Woensdag: t.b.i. (Horst). Donderdag: t.b.i. Vrijdag: t.b.i. Zaterdag: 19.30 avondmis ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand namens fam. Peeters-Jans- sen. RECTORAAT HEIDE Zondag: 2e zondag na de Openba ring des Heren. 7.30 leesmis t.i.v. de familie Poels-Michels; 10 uur Hoog mis voor het rectoraat. Akolieten: Wim Gielens en Theo Arts. Misdienaars van de week: Bertje en Johan Maas. Vandaag: kerkdeurkollekte t.b.v. de Radboudstichting. Maandag: 7.30 leesmis voor een overledene. Vandaag begint de In ternationale Bidweek voor de een heid 1825 januari. Dinsdag: 7.30 leesmis voor de overl. familieleden van Heijster. Woensdag: 7.30 leesmis voor Joost Camps. Donderdag: 7.30 voor het rectoraat. Vrijdag: 7.30 leesmis voor het rec toraat. Zaterdag: 7.30 leesmis voor het rectoraat; 19.30 Avondmis voor de overl. familieleden Fleuren-Ewals. RECTORAAT VEULEN Zondag: 2e zondag na de Verschij ning des Heren. 8 uur leesmis voor zal. Annie Nellissen-Janssen; 10 uur Hoogmis voor zal. Rector J. Geurts. Maandag: 8 uur leesmis zal. Hen- ricus Hendriks en echtgenote. Dinsdag: 8 uur leesmis zal. Leo- nardus de Lauw. Woensdag: 8 uur leesmis jgt. voor zal. Gertruda Arts-Hagens. Donderdag; 8 uur leesmis voor zal. Martinus Willems. Vrijdag; 8 uur leesmis overl. fam. Willems-van Lin. Zaterdagavond; 7.30 4e zesweken- dienst voor zal. Lambert van Ooi. Lector voor 17 januari: Joos Ver hoeven. Akolieten: Geert Classens, Ger Houben en Jan Kunen. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 16 jan.: 7 uur avondmis t.i.v. fam. Wijnhoven-Braun. Zondag: 2e zondag na Epifanie. 7.30 H. Mis voor H. Janssen; 10 uur gez. H. Mis voor int. van fam. Phi- lipsen. Maandag: 8.30 H. Mis voor Piet Coppus. Dinsdag: 8.30 H. Mis voor Piet Coppus. Woensdag: 8.30 H. Mis voor Piet Coppus Zaterdag: 3 uur: Eucharistieviering en huwelijkssluiting van het bruids paar Gerards-v. d. Hurk; 7 uur avondmis t.i.v. fam. Wijnhoven- Braun. NOTICIAS RELIGIOSAS PARA LOS ESPANOLES DE VENRAY Y ALREDEDORES El domingo proximo es la fiesta de la Santa Familia; a las diez y media en la Ermita de San José en Smakt- Venray, Misa con platica y cantos en Castellano. El padre Juan cuenta con la asistencia de todos los Espanoles a la Misa dominical. Una enhora- buena especial a los nuevos matri- monios que han venido de Espana: bienvenidos y hasta la vista! Le reunion de la subcomisión de los Espanoles no es el jueves el 28 de enero sino el martes el dia 26 de enero en el Clockert a las siete ya; se presenteré también en esta reu nion el doctor Remiasal. ZWARE KWALITEIT 1 -PFRQOONK 9-PFR^OONK 1 rtltdUUINO i-rCROWINj PRACHT SOLIDE EIKEN EETHOOEK KAMERBREED EEN ZEER BEKEND MERK EN COUPONS VOOR HALVE- PRIJS ZEER MOOIE SLIJPLAK LEDIKANT EN 2 NACHTKASTJES, TOILETTAFEL m 3-deliat* RONDE SPIEGEL i v/ill i inrtk iii.u uciitju i\vi«u/t jribvLLf 3-DEURS HOGE KAST Zie onze etalages. U zult zien, Thomassen haalt weer 'n stunt uit I Loop ook vrijblij- vend binnen en vergelijk prijs en kwaliteit. JROPA EUBEL pe 0pruimjng duurt tot 31 januart a.s.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 14