I I ook BAMBINO ruimt op GRAF MO NU MEN TEN SJENGGOUMANS-KRUIJSEN Appelen VENRAY Jac. van Dyck Profiteert van onze reclame: Slagerij Leenders-Gommans Slagerij Coenders Reklame vers vlees J. Wijnhoven voor moeder en kind vele koopjes en op niet afgeprijsde artikelen een korting yan Ift Adverteert in Peel en Maas Steeds in voorraad niet duur, wel lekker GOLDEN DELICIOUS LOMBARTS JONATHAN FA. HERMANS LEUNSEWEG 25 TELEFOON 1483 TE KOOP PRIMA BINTJE AARDAPPELEN 10 ct. p. kg. L. Zanders, Langeweg 72, tel. 3441. TE KOOP SALONKAST 2 m. breed en KOLENHAARD z.g.a.n. Bonants, Pa terslaan 5, Venray. Na 19.00 uur. TE KOOP wegens vertrek naar Afrika mijn goed onderhouden OPEL KADET '63-64 olievrij, goede banden. Vraagprijs 900, J. Zegers, p,a. Hiept 2, tel. 1434. KLEDINGMAGAZIJN I GROTE MARKT 8 ia 04780-22371 TE KOOP 1 pas gekalfde VAARS en 1 VAARS 16 jan. aan telling G. van den Munckhof, Putten- weg 19, Ysselsteyn. TE KOOP een i.g.st.z. TV APPARAAT Telefoon 3282. TE KOOP DEKRIJPE BEREN H. Gellings, Daland 7, Merselo TE KOOP RADIO-MEUBEL stereo-»ario en ingebouwde tv 51 cm beeld en automat, platenwisselaar Alles in een meubel Ursulastraat 62, Venray, liefst 's avonds na 20.00 uur Sterke sneeuwpoppen bobsleeën met steel schaatsen en schaatsenband hakken- en teenriemen (leder) gummi vloertrekkers raamtrekkers sterke straatbezems enz. enz. in Pouwels warenhuis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 TE KOOP VERSE EIEREN en SLACHTKIPPEN B. de Groot, Vliegenberg 8, Holthees. TE KOOP KINDERBOX Helfrichstraat 18, Venray. TE KOOP BRUIDSJURK maat 38-40 Oranjestraat 28, Venray. Voor al uw AUTOSCHADE good - goedkoop MATH. HENDRIKS Langstraat 33 - Venray Tel. 1351 TE KOOP BRUIDSJURK maat 38 met sleep en sluier niet in Venray gedragen Telefoon 3282. TE KOOP FORD TAUNUS 17M met trekhaak en sneeuwkettingen Inruil mogelijk. C. Seykens, Veltumse Kleffen 302. Sterke deurmatten ringmatten ijzeren slikmatten badmatten w.c. matten aanrechtmatjes slaapkamermatjes in Fouwels warenhuis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 VOOR UW UPPER - TEN P IJ P T A B A K naar speciaalzaak in rookartikelen Langstraat 13a - Venray Puntham 100 gram 80 250 gram 195 Leverkaas 100 gram 45 250 gram 110 Bloedworst 500 gram 90 Vrijdag en zaterdag Halscarbonade zonder been Fricandeau Dinsdag: Braadworst Woensdag: Gehakt Donderdag: Magere speklappen 500 gram 340 500 gram 430 500 gram 220 500 gram 200 500 gram 195 Stationsweg 45 Tel. 1475 Woisi en viaeswaren van de slager dal U je ware I Week van 8-14 jan. Gevuld spek Hausmacher Puntham Leverworst Vrijdag en zaterdag Magere runderlappen Braadworst Dinsdag,: Magere speklappen Woensdag: Gehakt Donderdag: Varkenslever 150 gram 98 150 gram 83 150 gram 165 500 gram 150 500 gram 475 500 gram 250 500 gram 190 500 gram 225 250 gram 125 M. VERSCHUUREN, Grotestraat GEBR. GOUMANS, Paters,'raaf J. P0ELS, Grotestraat ONZE RECLAME Mager gekookt spek Ardennerworst Gebraden gehakt Leverworst Bakbloedworst Zure zult Vrijdag en zaterdag Soepcomplet Vers gehakt Magere coteletten Dinsdag: Vers gehakt Woensdag: Magere speklappen Donderdag: Braadworst Vrijdag en zaterdag Magere halscarbonade 500 gram 380 Mager gehakt 500 gram 225 Krabbetjes 500 gram 70 Lunchschotel: Puntham, Kookworst, Gebraden gehakt 210 Bakbloedworst 500 gram 75 Dinsdag: Braadworst 500 gram 240 Boterhamworst 150 gram 73 Woensdag: Mager gehakt 500 gram 225 Leverkaas 150 gram 83 Donderdag: Magere spekl. 500 gram 195 Gevuld spek 150 gram 83 HKN8ENIUBITRAAT Als het drogen van de was voor u een wekelijks terugkerende zorg is, wordt het tijd dat u eens informeert naar een droogapparaat die echt niei zo duur is, bij Electro Martens, Schoolstraat 3G 150 gram 98 150 gram 98 150 gram 75 500 gram 75 500 gram 70 per stuk 40 98 500 gram 200 500 gram 340 500 gram 200 500 gram 190 500 gram 210 Tot onze diepe droefheid overleed heden, na een langdurige ziekte, voorzien van de H. Sacra menten der zieken, mijn inniggeliefde man, onze beminde en zorgzame vader, opa, schoon vader, broer, schoonbroer, oom en neef PETER HUBERTUS MARTINUS WIJNHOVEN echtgenoot van Maria Aldegonda Wilhelmina Bouts in de leeftijd van 69 jaren. Begiftigd met de ere-medatille verbonden aan1 de Orde van Oranje-Nassau in het zilver. Wij vragen uw godvruchtig gebed voor zijn zielerust. De diepbedroefde familie: Vierlingsbeek: M. WIJNHOVEN-BOUTS Schaesberg: CH. WIJNHOVEN M. WiJNHOVEN-RUTTEN Eric - Marjo Linden (België): M. PHILIPPAERTS-WIJNHOVEN H. PHILIPPAERTS Karine - Kristine Blerick: M. KOKS-WIJNHOVEN W. KOKS Roel FAMILIE WIJNHOVEN FAMILIE BOUTS Vierlingsbeek, 30 december 1970 Merletgaarde 1 De plechtige H. Eucharistieviering werd gehou den op maandag 4 januari j.l. om 11 uur in de parochiekerk van St. Laurentius te Vierlingsbeek waarna begrafenis op de begraafplaats aldaar. Hiermede vervullen wij de droeve plicht, U in kennis te stellen van het overlijden van onze oud-medewerker en collega DE HEER P. H. M. WIJNHOVEN die gedurende 40 jaar zijn beste krachten aan ons bedrijf heeft gegeven. Zijn plichtsbetrachting en collegialiteit zullen wij ons blijvend herinneren. Directie en perssoneel J. P. Havens - Graanhandel N.V. Langs deze weg betuigen wij onze oprechte en welgemeende hartelijke dank, voor de gebeden en grote belangstelling, tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van onze geliefde en beminde moeder, onze oma, schoonmoeder, zuster, tante en nicht JOHANNA MARIA VAN DOOREN weduwe van Antonius Swinkels Speciaal dank aan H.H. Geestelijken, Heren Doktoren, Zusters en verplegend personeel van het St. Elisabeth-zie- kenhuis, alsmede Hu'ize „De Kruuze", de buurt, alle vrienden en bekenden. Tevens dank aan Begrafenisonderneming Sj. Goumans - Kruysen, voor de keurige verzorging. Kinderen en kleinkinderen Swinkels Familie van Dooren Familie Swinkels Ysselsteyn, januari 1971 Peelweg 8. De Houtenhoek 15 [.telefoon 1062 (04780) TE KOOP TYPEMACHINE (Remmington) niet ge bruikt 150,— BOCAL KOLENHAARD 4 mnd. gebruikt 75, ANTIEKE KAST 150 jaar oud 6 BOEREN STOELTJES (biezen mat) C. Seykens, Veltumse Kleffen 302, Venray. TE KOOP KOLENHAARD z.g.a.n. Litsenberg 2, Ysselsteyn. TE KOOP BOXER reu Brieven onder nr. 24 bureau van dit blad. De opruiming duurt van 14 tot en met 31 januari I BAMBINO GROTESTRAAT 30 In de vrede van Christus overleed heden, in de leeftijd van 65 jaar, tot onze diepe droefheid, na een langdurig met geduld gedragen lijden, mijn inniggeliefde man, onze lieve pappa, opa, broer, zwager, oom en neef LOUIS POUWELS echtgenoot van Henriëtte van den Munckhof weduwnaar van Wilhelmina van den Munckhof Venray H. POUWELS-VAN DEN MUNCKHOF Melbourne J. BEIJNSBERGER-POUWELS (Australië) J. BEIJNSBERGER Louis - Julienne - Jacqueline Horst M. THIJSSEN-POUWELS H. THIJSSEN Venray M. POUWELS Geertruidenberg I. VERKOEYEN-POUWELS J. VERKOEYEN Monique - Paul FAMILIE POUWELS FAMILIE VAN DEN MUNCKHOF Venray, 3 januari 1971 Langstraat 16a. De plechtige H. Eucharistieviering werd gehou den op donderdag 7 januari j.l. om 11 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Zeven Smar ten te Venray, waarna begrafenis op de be graafplaats aldaar. Met leedwezen hebben wij kennlis genomen van het overlijden van ons bestuurslid, tevens voor zitter van de drumband, de heer A. L. POUWELS Zijn prettige manier van samenwerken zal steeds bij ons blijven. Dat hij moge rusten in vrede. Bestuur, dirigent en leden Koninklijke Harmonie „Euterpe" Venray. Tot onze diepe droefhelid overleed heden, na een langdurige ziekte, voorzien van het H. Olie sel, vrij plotseling, in het St. Jozefheil te Bakel, mijn inniggeliefde echtgenote, onze beminde en zorgzame moeder, onze oma, overgrootmoeder schoonmoeder, zuster, schoonzuster, tante en ■dicht HUBERDINA WILHELMINA SWINKELS echtgenote van Peter Martinus Smits in de ouderdom van 83 jaren. Wij vragen uw godvruchtig gebed voor haar zielerust. De diepbedroefde familie: Maashees P. M. SMITS Oirlo P. J. L. SMITS kinderen en kleinkinderen Merselo M J. J. VAN TILBURG-SMITS W. VAN TILBURG en kinderen Maashees P. W. SMITS J. SMITS-TEUWS en kinderen Holthees J. P. RAUWENS-SMITS L. RAUWENS en kinderen Leunen M. J. EWALS-SMITS J. EWALS en kinderen Oirlo M. TH. BATEN-SMITS en kind Holthees H. P. FLEUREN-SMITS A. FLEUREN en kinderen Maashees L. J. SMITS Maashees P. A. L. SMITS M. SMITS-KUSTERS FAMILIE SWINKELS FAMILIE SMITS Maashees, 31 december 1970 Broekweg 9 De plechtige H. Eucharistieviering werd gehou den op dinsdag 5 januari j.l. om 10 uur in de parochiekerk van de H. Antonius Abt te Maas hees, waarna begrafenis op de begraafplaats aldaar. Voor de vele blijken van deelneming en belang stelling, bij de ziekte, het overlijden en de be grafenis van mijn lieve echtgenote, onze zorg zame moeder, behuwdmoeder en oma ANNA MARIA VAN DEN HEUVEL - THIELEN zeg ik u, mede namens kinderen en kleinkinde ren hartelijk dank. Speciaal aan familie, buurt, Dr. v. Thiel, Dr. Vermeulen, pers. Ziekenhuis. H. VAN DEN HEUVEL Venray, Pr. Marijkestraat 24 Langs deze weg zeggen wij U allen hartelijk dank, voor het grote medeleven en de bloemen die mijn man en pappa mocht ontvangen voor zijn laatste rustplaats. TINY COPPIS - FRANSSEN Haico - Anky - Tinka Venray, Hoenderstraat 3.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 3