VAM0S A VER in Ueniay DAMMEN LYCEUM '64 Kerkelijke Diensten van 10 tot en met 16 januari Yredeskerk Yenray S.Y.V. JEUGD 13li,er 50 12,95 GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY De eucharistische tafelviering a.s. zondag om half elf in de Levens school, Bevrijdingsweg 2a, zal het thema behandelen: Wat heeft de vernieuwing ons gebracht? Celebrant is kap. H. Latten. Priester van de week: Kapelaan J. Verdonschot Grote Markt 5 - Tel. 1882 Zondag: feest van de Doop van de Heer. Zaterdag: 19.00 Nederlandse hoog mis, int. Johannes F. Maassen en Elisabeth M. Vermeulen als stich ting. Zondag: 8.00 gelezen H. Mis, int. M. Paules; 9.30 Gregoriaanse hoog mis, int. voor de parochie; 11.00 Ne derlandse hoogmis, int. overl. ouders Swaghoven-Creemers en kinderen; 18.00 gelezen mis, int. mevr. Berents- Egelmeers vwg. de Oranjestraat. Maandag: 7.30 tot zekere intentie; 8.15 gez. Janssen en fam.; 9.00 Karei Jacobs; 19.00 Antoon Poels en echt genote. Dinsdag: 7.30 Peter Seykens-Jans- sen, Leonardus Michels en Hendri- kus Versleijen; 8.15 tot bijzondere intentie (B.); 9.00 Theodorus Pou- wels; 19.00 mevr. Rommen-v. Vugt vwg. de bond van bejaarden. Woensdag: 7.30 Johanna en Hu- bertina Poels, Gerardus Poels en ouders als stichting; 8.15 Francisca H. v. d. Munckhof; 9.00 Petrus Cop- pis vwg. de buurt; 19.00 Hendrika Peeters-Tacken. Donderdag: 7.30 Jozef Steegmans en echtgenote; 8.15 tot zekere inten tie; 9.00 tot zekere intentie. Vrijdag: 7.30 mevr. Kleuskens- Achten; 8.15 fam. Melissen; 9.00 voor overl. fam. Jonkers-Claessen; 19.00 Wilhelmus van de Ven. Zaterdag: 7.30 tot zekere intentie; 8.15 gez. Janssen en fam.; 9.00 Ge rardus van Moorsel en Henrica van Gog; 19.00 Johan de Bruyn vwg. personeel woningvereniging. Akolieten: Zaterdag 9 jan.: 19 uur Willy Janssen en Tonny Janssen. Zondag 10 jan.: 8 uur Jos Laurens- se en Ad Verbeek; 9.30 Wim Kremer en Boudewijn van Grinsven; 11 uur Mratin Cuppen en Pieter Janssen. Misdienaars: Zondag: 18 uur Paul Oudenhoven en Benoit Lucassen. Maandag, dinsdag, woensdag: 7.30 Marcel Jeurissen en Frans-Jan van Gerven; 8.15 Marie Pelzer en Jan Creemers; 19.00 Peter Janssen en Willy Rongen. Donderdag, vrijdag, zaterdag: 7.30 Jackie Oudenhoven en Godfried Hendricx; 8.15 Tonny Jakobs en Thom. Verleg. Vrijdag: 19.00 Jacq van Mil en Theo Cox. PAROCHIE PATERSKERK Priester van de week: Kapelaan C. Bakker Eerste zondag na Driekoningen. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; hoogmis 10.15; 18.00 avondmis. Vrijdag: 19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 15.00 gez. H. Mis bij ge legenheid van het 25-jarig huwelijk Janssen-Vollenberg; 5 uur, 6 uur en na de avondmis tot half acht gele genheid om te biechten; 18.30 avond mis als zondagsviering. Mededeling Zondag a.s. 10 januari kollekte voor de eigen kerk. We hebben de eerste zondag van de maand 3 januari deze keer laten passeren, vanwege de vele feestdagen! Eerst de mensen financieel wat laten bij komen. Maar zondag graag weer uw extra steun voor uw kerk, zoals u dat verleden jaar ook zo goed hebt gedaan. Dank u. Misintenties Zaterdag: 18.30 Karei Hendricks. Zondag: 7.30 parochie; 9.00 Wim Scholtens; 10.15 fam. Verbeek; 11.45 jgt. Gerardus van Leuken; 18.00 Anna Maria v. d. Heuvel-Thielen (van de buurt). Maandag: 7.45 Mathilde Wasser; 8.30 t.e.v. H. Geest; 19.00 Elisabeth Wij nho ven-Roelof s. Dinsdag: 7.45 t.e.v. H. Antonius voor het slagen van een examen; 8.30 t.e.v. H. Antonius uit dank baarheid; 19.00 Matthias van Houdt (van de huishoudschool). Woensdag: 7.45 voor goede gene zing; 8.30 Gertruda Potten; 19.00 Wilhelmus van Bakel. Donderdag: 7.45 t.e.v. H. Antonius; 8.30 Carolina Vermeulen-Nelissen; 19.00 Harrie Litjens. Vrijdag: 7.45 t.e.v. H. Geest; 8.30 Albedt van de Boogaard; 19.00 ge zinsmis, Z. M. Harriëtte (Antonia Maria Heymans). Zaterdag: 7.45 voor goede gene zing; 8.30 Jan van Cuyk en Johanna Verhoeven; 15.00 25 jarig huwelijk Janssen-Volleberg. Dienbeurten Akolieten Zaterdag: 18.30 Carlo Feller en Victor Pop. Zondag: 7.30 Geert Philipsen en John Bonants; 9.00 Bert Janssen en Jan Schellekens; 10.15 Jac. Claes- sens en Jos Jeuken; 11.45 Mari Fleurkens en Luc. Janssen. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Pim de Vos en Je roen v. d. Roest. Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Hans v. d. Bekerom en Wolter Blaaupot; 19.00 Ralph Reynders en Marco Cornelissen. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Maurice en Richard Janssen; 19.00 Ronny Clevers en René Huys. Eerste zondag na Driekoningen. Feest van de Doop van de Heer. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. fam. van de Brand-Vervoort. Zondag: 800 leesmis voor overl. fam. van de Bekerom-Wijnen; 9.00 leesmis voor overl. Hendrina Frans- sen-van Gerven, voor Grada Frans- sen-Hubbers en voor Martinus Ba- rents; 10.00 hoogmis voor overl. Jo han de Bruijn; 11.30 leesmis voor overl. Hairy Schrooten; 18.30 avond mis voor overl. Martinus Martens. Maandag: 8.00 leesmis voor de zie len in het vagevuur (B.); 19.00 lees mis voor overl. Frans Siebers en zoon. Dinsdag: 8.00 leesmis voor overl. Harry Daniëls; 19.00 avondmis voor overl. fam. Lentjes-Dei'ks. Woensdag: 8.00 leesmis voor overl. ouders van den Berg-van der Schaal 19.00 avondmis voor overl. fam. den Holder-Eijkhout. Donderdag: 8.00 leesmis voor overl. Cornelis Linders, kinderen en fami lie; 19.00 avondmis tot bijzondere intentie (D.). Vrijdag: 800 leesmis voor overl. echtgenote en familie; 19.00 avond mis voor overl. fam. Vermeulen- Dijckmans. Zaterdag: 8.00 leesmis voor de overledenen van de parochie; 19.00 avondmis voor overl. Leonardus van Hoof. Mededelingen: Wy herinneren de ouders met kleine kinderen er nog eens aan dat iedere zondag onder de mis van half twaalf kindercrèche wordt gehouden in de kleuterschool op de Vlakwater- weg. De misintenties voor de dagen door de week beginnen op te raken. Ook het laten opdragen van H. Mis sen is bestemd als een bijdrage voor de kerk. Misdienaarslyst van 916 januari: Zondag: 8.00 H. Arts, Fr. Assen; 9.00 M Dicker, G. Ewals; 10.00 M. v. d. Bekerom, J. van Meyel, G. Raaymakei-s; 11.30 H. Peeters, H. Mertens; 18.30 T. Raaymakers, Tw. van Vegchel. Week 1: 8.00 S. Vollenberg, H. Arts; 19.00 F. Assen, G. Ewals. Week 2: 8.00 H. van Hooft, H. Mertens; 19.00 H. Peeters, T. Raay makers. HERVORMDE GEMEENTE Zondagmorgen begint de dienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert aan de Westsingel om half tien. Predikant is de Weleer w. Heer Keers. Na de kerkdienst gezamenlijk koffiedrinken in de koffiekamer. Dan is er om elf uur dienst in de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Blitterswijck, waar de Heer Keers eveneens voorgaat. Zondag: le zondag na de Openba ring des Heren. 8.30 Gerard Arts en Cath. Heidens; 10 uur Hoogmis, gest. jrd. Jac. Wilms en Wilhelmina Lem- men. Maandag: 8 uur Wim Paules. Dinsdag: 8 uur Anna Maria Swin- kels-Fleurkens. Woensdag: 8.45 int. fam. Vermeu- len-MooiTees. Donderdag: 8.00 overl. fam Ihie- len-Steegs. Vrijdag: 8 uur tot zekere intentie (L.). Zaterdag: 19.00 H. Mis tot dank zegging 25-jarig jubileum vaii de Vlasbloem. PAROCHIEKERK OIRLO Zondag Doop van de Heer. 8.30 gez. mis voor Mathieu Duijf; 10.00 hoogmis maandd Willem Claessens. Maandag: 8.00 gest. leesmis. Dinsdag: 8.00 leesmis voor over ledenen (H.). Woensdag: 8.00 leesmis Martinus Voermans. Donderdag: 8.00 leesmis voor over ledene (D.). Vrijdag: 8.00 t.e.v. St. Machutus; 16.00 hoogmis uit dankbaarheid b.g.v. 25-jarig huwelijk. Zaterdag: 8.00 geen mis; 19.00 uur avondmis, maandd. Johanna Dries- sen-Duijkers. •PAROCHIE CASTENRAY Week van 916 januari Misdienaars: Henk en Willie Duy- kers; Theo Duykers en Peter Ram- bags. Akolieten: Jos Kunen, L. en P. Rambags. Zaterdag: 1900 overl. fam. Lucas- sen-Strijbos. Zondag: Doop van de Heer. 8 uur overl. fam. Gooren-Dinghs; 10 uur jaardienst zlg. Hub. Kuypers en A. Christiaens. Maandag: 8.00 zlg. H. Baeten-Jeu- rissen. Dinsdag: 8.00 overl. fam. Woensdag: 8.00 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 8.00 H. Mis. Vrijdag: Geen vroegmis; 15.00 uur H. Mis uit daikbaarheid bij gelegen heid van 25-jarig huwelijk H van Kuyck-Theeuwen. Zaterdag: 8.00 H. Mis ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars); 19.00 u. overl. fam. Houwen-Camps. Zaterdagavond leesmis voor de overleden familie Duijkers-Takken. Zondag: Doop van de Heer. 730 leesmis voor de parochie; 9 uur hoogmis, opgedragen voor Antoon Peeters; 10.30 leesmis voor Bernard Loonen en echtgenote. Maandag: 7.30 leesmis voor Maria Gussen; 8 uur leesmis voor Jos Loe- nen. Dinsdag: 7.30 gestichte leesmis v. Lambertus en Henrica Reintjes, Jo hannes Reintjes en echtgenote; 's avonds 7 uur leesmis voor Eliza beth v. d. Berg-Verlinden. Woensdag: 7.30 leesmis voor Jos Croijmans, echtgenote en M. Croij- mans; 's avonds 7 uur leesmis voor Peter Johanens Rongen. Donderdag: 7.30 gesticht jaargetij de voor Ant. Michels en Johanna v. d. Voort. Vrijdag: 730 leesmis voor overl. fam. de Mulder-Hendriks; 's avonds 7 uur leesmis voor Wilhelm Swin- kels. Zaterdag: 8 uur leesmis van dank baarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Al tijddurende Bijstand tot int. van Wed. Martens-Verhees; 's avonds om 7 uur leesmis voor Handrie Litjens. Akolieten in de week: 's morgens Ferdy Lucassen; 's avonds Peter van Berlo. Zondags: 7.30 Th. Stevens; 9 uur M. Koch, B. en H van Hees, M. van Vegchel; 1030 J. Voermans en J. Voermans. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag: le zondag na de Verschij ning des Heren. 7.30 leesmis voor de parochie; 8.45 leesmis voor Lambert Gooren en echtgenote; 10.00 hoogmis gesticht jaarg. voor Albert Fleur kens en Elisabeth Claessens; 11.30 jongerenmis: jaarg. voor Frans van Soest en Anna van Bracht. Maandag: 8.00 weekdienst voor Jo hanna Swinkels-van Doorn. Dinsdag: 8.00 maandd. Petronella Cox-de Louw. Woensdag: 8.00 leesmis voor de fam. Gommers-Peeters. Donderdag: 8.00 gesticht jaarg. v. Piet Mulders en Maria Thissen. Vrijdag: 8.00 maandd. voor Gerai*d Fleurkens; 14.30 huwelijksmis voor het bruidspaar Sijbers-Lemmen. Zaterdag: 19.30 jaarg. voor Jacques Janssen. PAROCHIEKERK MERSELO Zondag: le zondag na Driekonin gen. Zaterdag: 19.00 Avondmis tot int. fam. Bardoel-Poels. Zondag: 7.30 H. Mis voor Johannes Lemmens; 10 uur Hoogmis als best. jgt. voor Ryer van Valkengoed; 11.30 H. Mis voor overl. ouders Eyssen- Voncken. Maandag: 8.00 gest. jgt. voor Ma thijs van Cuijk en Hendrina Ewals. Dinsdag: 8.00 gest. jgt voor Anto- nious van Dijck, Maria Cath. Vergeld en kinderen. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor Thijs Arts. Donderdag: 8.30 gez. H. Mis voor Thies van den Hoogenhof, te ver zorgen door de schoolkinderen. Vrijdag: 8.00 gest. jgt. voor Anto nius Wismans en Maria Michels. Zaterdag: 19.00 avondmis voor Ma- rinus Thijssen. en RECTORAAT VREDEPEEL le Zondag na Driekoningen, Doop van de Heer. 7.45 vroegmis t.b.i.; 10 uur hoogmis voor goede priester roepingen. Door de week H. Mis 8 uur. Maandag: t.b.i. Dinsdag: t.b.i. Woensdag: t.b.i. (Horst). Donderdag: v. d. zielerust van een overledene namens fam. van Keijs- teren-Geurts. Vrijdag: t.b.i. (Horst). Zaterdag: 19.30 avondmis ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand namens fam. Peeters-Jans sen.. RECTORAAT HEIDE Zondag: Doop van de Heer. 7.30 leesmis tot int. van de familie Jans- sen-van Dijck; 10 uur Hoogmis voor het rectoraat. Akolieten: Jos Janssen en Joop Gielens. Misdienaars van de week: Jan en Frank Gielens. Maandag: 7.30 leesmis t.b.i. Dinsdag: 7.30 leesmis voor de overl. familieleden van Heijster. Woensdag: 7.30 leesmis voor Joost Camps. Donderdag: 7.30 leesmis voor een overledene. Vrijdag: 7.30 leesmis voor een overledene. Zaterdag: 7.30 leesmis voor het rectoraat; 19.30 avondmis voor Jo hanna Opsteeg-van Casteren. RECTORAAT VEULEN Zondag: Feest van de doop des Heren. 8 uur leesmis overl ouders Wakkers-van Kempen; 10 uur Hoog mis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis overl. fam. Koenen-J anssen. Dinsdag: 8 uur Hoogmis gest. jgt. zal. vr. Wilms-Heesen. Woensdag: 8 uur leesmis zal. Leo nardus de Lauw. Donderdag: 8 uur leesmis zal. Theodorus Jacobus en zoon Leo. Vrijdag: 8 uur leesmis zal. Mar tinus Willems. Zatei'dagavond: 7.30 uur 3e zeswe- kendienst voor zal. Lambert van Ooi. Lector 10 jan.: J. van Oers. Akolieten: Ger van Staveren, Har ry Drabbels en Mart. Classens. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 9 januari: 1971 ook zo; niet met de tong op je schoenen, maar met hoop in je hart. Euch. vie ring door jongeren m.m.v. Cosy 67. Zondag: le zondag na epifanie. 7.30 H. Mis voor Gerrit Coppis; 10 uur gez. mis voor Fr. Asselberghs en echtgenote. Elke dag 8.30 H. Mis. Donderdag: t.i.v. L. Waps-Verweer Zaterdag: 7 uur avondmis t.i.v. fam. Wijnhoven-Braun. NOTICIAS PARA LOS ESPANOLES DE VENRAY Y ALREDEDORES El domingo proximo es la fiesta de los Reyes. Claro que vamos a re- galar también aligo a Dios mismo; SPOfll bijzonder geslaagde toernooi voor meisjes-aspiranten-teams. Uiteinde lijke winnaar werd het Tegelse VCT dat in de finale Lyceum '64 ver sloeg Op zich een geweldig resul taat van onze meisjes-aspiranten en revanche nemen ze ongetwijfeld nog eens! Hieronder de uitslagen van het betreffende toernooi: bc inkpuus- venray Het was een aantrekkelijke, maar vooral gezellige en sportieve wed strijd, maandagavond j-I. in de Roer- mondse sporthal. Maar eerlijk gezegd gingen we vooral naar Roermond om effe twee punten op te halen, die we voor de kompetitie zo broodno dig hebben. De uitslag leek veel op die van de eerste wedstrijd tegen B.C. Roermond: 71. Die twee pun ten zijn dus echt wel binnen. Hier mee zijn we op de derde plaats te recht gekomen (12 punten uit 9 wed strijden). De thuiswedstrijden tegen Wipput en WIK zullen moet uitwij zen of we promoveren. Het zit er echt wel in. Na de enigszins teleurstellende fi nish van de Venrayse Damvereni ging in de Bondscompetitie, waar door het tweede klasse-kampioen- schap op het nippertje verloren ging, is aller aandacht nu gericht op de interne ranglijstcompetitie. In de eerste ronde zijn nu vijftien wedstrijdavonden achter de rug en zijn er nog vier te spelen. De span ning stijgt, niet zo zeer aan de lei ding, waar de h'eer Noyens een voor sprong van drie wedstrijdpunten heeft opgebouwd op zijn naaste kon- kurrent de heer Schilders, maar vooral in de middenmoot voor de be zetting van de eerste groep. De num mers 1 tot en met 7 zijn hier vrijwel zeker van een plaats, maar tussen de nummers 8 tot en met 16 bestaat slechts een vèrschil van 6 punten, zodat hier nog alles mogelijk is. Van de nieuwe leden, die voor het eerst aan de clubcompetitie deelne men, zijn het de heren Peeters, van Bommel en Kroh, die in deze om standigheid tot op heden opvallend hebben gepresteerd. De volledige stand ziet er als volgt uit, waarbij dient aangetekend, dat Leo Janssen en Claessens nog een partii achterstaan. 1. Noyens (uit 15 partijen) 28 p. 2. Schilders 25 p 3. J. Beerkens 24 p. 4. Tijssen 20 p. Zaal 20 p. 6. Peeters 19 p. 7. Leo Janssen (14 part.) 18 p. 8. van Bommel 16 p. Kennis 16 p. lOVerkoeyen 15 p. 11 Thielen 14 p. 12Claessens (14 part.) 13 p. 13 Kroh 13 p. 14 Th. Janssen 12 p. 15 G. Beerkens lip. 16 Schel! 10 p. 17 Ls. Janssen 9 p. Kruysen 9 p. 19 Verstegen 4 p. 20 Jenneskens 4 p. Zelfs in de kerstvakantie zijn we niet helemaal van volleybal versto^ ken gebleven, want met name de aspiranten waren erg aktief. Op de laatste zondag van 1970 was er het door Lyceum '64 georganiseerde en por fin es nuestro Padre! Pues a las diez y media hay Misa con cantos y platica en Castellano en la ormita de San José en Smakt; hay servicio de coches y camionetas. Después del 15 de enerö habra en el Clockert todos los jueves desde las seis y media hast las siete y me dia una hora consultatoi'ia de lacual todos que tienen problemas sodales personales pueden servirse. Seguiran mas noticias sobre esto. Visiten también a los Espanoles en ,el hospital! Poule I: VCT—Tornado TornadoSet Up Set Up—VCT Poule II: VC RooyLyceum '64 Lyceum '64Concordia ConcordiaVC Rooy Om 5e en 6e plaats: CV Rooy—Set Up Halve finales: TornadoLyceum '64 VCTConcordia Om 3e en 4e plaats: TornadoConcordia Finale: VCTLyceum '64 2—0 2—0 1—1 0»2 2—0 1—1 0—2 2—0 2—0 Afgelopen zondag werd de compe titie voor jongens-aspirantenteams voortgezet in T egelen. Tegenstan ders: Tupos, VCT, Valuas. Beide eerstgenoemde ploegen konden geen moment imponeren en werden der halve vakkundig met "de cijfers 15-9, 15-6 (2-0) en 15-5 15-5 (2-0) van het veld gespeeld. Onbetwist topper van deze speel dag was ValuasLyceum '64, waar in vooral in het begin de combina ties aan Lyceum-zijde niet zo ver liepen als gewenst, maar het verloop van de partij gaf onze jongens-as piranten meer zelfvertrouwen en het spel werd sterker, te sterk voor Valuas dat met 159 en 154 door de knieën ging. Als gevolg van deze drie overwinningen neemt Lyceum '64 in deze competitie nu een flori- sante positie in: ongeslagen kop loper. Vanaf dinsdag 5 januari is de trai ning voor alle teams wederom op de vastgestelde tijden. Aangezien we althans voorlopig nog zitten met een soortement winterstop in het com petitievolleybal, zullen we het za terdag a s. moeten stellen met en kele vriendschappelijke wedstrijden. Wie als tegenstander zal fungeren is op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Wel nagenoeg ze ker is de ontmoeting Lyceum '64— VC Rooy dames, die om 17.00 uur begint. Droppingen. A-spelers ver plaatst naar 22 januari- Start 7.00 u. vrijdagavonds vanaf Lyceum, Leun- seweg. B-C-spelers: 15 januari a.s.. Start vrijdagavonds 7.00 uur vanaf Ly ceum. Leunseweg- D-spelers: Raadpleeg het publika- tie-adres. Of zaterdag 9 januari óf een week later, 16 januari. Ook tijd en plaats van vertrek worden dan pas bekend gemaakt. Belangrijk Alle leiders worden hedenavond 8 januari verwacht op de leidersvergadering i.v.m- ouder avond en andere aktiviteiten. De clubmorgen is zondag voor de D-spelers. A.s- zaterdagmorgen, aanvang 11 uur vrij trainen voor de D-spelers van dinsdag- en woensdagavond. A.s. zaterdagmiddag training voor onze A, B en C spelers, aanvang half twee. Vakantie B-spelers- Vorig jaar leek ons het NKS jeugdkamp zeer geslaagd. Daarom willen wij het ook dit jaar weer proberen. Neem daar om zo spoedig mogelijk kontakt op met jeugdleider H. van Bracht, Sta tionsweg 127, tel. 2769. Hij kan jul lie de nodige inlichtingen bezorgen- Kontributie De kontributie over de tweede helft van dit seizoen moet weer voldaan worden- Jullie kun nen terecht op zondagmorgen a.s. van half 11 tot 12 uur in ons club lokaal aan de Hoenderstraat. Ouderavond Deze zal gehouden worden op maandag 18 januari a.s- in zaal ..In den Engel". Nadere mede delingen volgen nog. Houdt U al vast deze avond vrij! Opaal witte ovenvaste schalen met helder doorzichtige deksel. Tegelijk erg leuk op tafel als dekschaal. De grote 1,8 liter 5,50; de kleinere De „Joker" rolveger, solide uitvoering met uitschroefbare steel, laat geen pluisje of kruimeltje liggen. Han^n We krijgen een hoop sneeuw deze winter. Vandaar: sneeuw schuiver 40x16 cm, van extra zwaar plaat staal, incl. beuken houten steel Elektrische keuken- fornuis-gasaansteker met ophangbeugel, dus altijd bij de hand. Medicijnkast van ste vige kunststof kan niet roesten!). Veilig voor nieuwsgierige kinderhandjes. De grote, 2-deurs 24,95 De 1-deurs uitvoering Zwaar geplastificeerd radiatordroogrek van Tornado (beter kan 't niet!). Onontbeerlijk in de winter Ze zijn er weer! Die handbeschilderde soepkop en schotels van origineel Hon gaars aardewerk. In veel nieuwe kleuren. P. st.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 10