Bureau- Kantoor- en Zak-agenda's Kerstwensen Visitekaartjes Kerstmis Kerst- en Nieuwjaarswensen voor uw zakenrelaties e.d. Coenen SPORT Dansen ie Vierlingsbeek Dansen te Deurne Dansen te Geijsteren Ophalen van haardas en vuilnis Inenting tegen difterie Gevonden: Patronaat Solidariteits-actie KAB-agenda R.K. Instuif Voor onze ruiters Wat is er te doen? Verkouden ?1 DAMPO Fruitkwekers Trekkingslijst Kerstloterij Toneel serviezen COENEN Wacht niet tot het laatst met uw inhouden voor de losbladige Succes- Quick- Ring- e.a. agenda's. NU NOG VOLOP in Nederlands, Engels e.a. talen Wacht niet tot het laatst, bestel ze spoedig. Wacht niet tot 1 januari met het bestellen van Drukkerij Kantoor- en Schoolboekhandel zondag 20 dec. aanvang 5 uur zondag 20 dec. zaal Bergmans familie-drukwerk firma y.d. Hunckhof Speciale Kerstreclame: PETER HENDRIX BAZAR Zaterdag 19 december 1959 No 51 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WFRlfDT AH VOOP VPTVTP A V PIM HMQTPPïfPW ADVERTENTIEPRIJS 8 ct. per m.m ABONNEMENTS- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 V UU1\ V iVIYi*. I ErilI UiVlO 1 AUIVU11 PRIJS PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend, dat het op halen van haardas, huisvuil enz, in de week van 20 tot 27 december a.s. alleen zal plaats hebben op donder dag 24 december. Venray, 16 december 1959. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend, dat het op halen van haardas, huisvuil enz. in de week van 27 december tot 3 jan. a.s. alleen zal plaats hebben op don derdag 31 december, uitgezonderd voor het gebied Venray-Oost. In dat gebied zal het huisvuil enz. worden opgehaald op zaterdag 2 jan. 1960. Venray 16 december 1959. Burgemeester en wethouders vnd., A.H.M. JANSSEN, burgemeester H.P.L. VORST, secretaris In verband met de hernieuwde dreiging van difterie stelt het ge meentebestuur van Venray, in sa menwerking met de R.K. Vereni ging „Het Limburgse Groene Kruis", de ouders in de gelegenheid hun kinderen in de leeftijd van drie maanden tot zes jaren, welke nog niet, of langer dan 2 jaar geleden, tegen difterie werden inge ënt, alsnog te laten inenten. Gelegenheid tot kosteloze inen ting wordt gegeven te: Venray-kom, inhet wijkgebouw van het Groene Kruis a.d. Merse- seloseweg op dinsdag 22 dec. a.s. 's namiddags 2 uur; Merselo, in de lagere school, op dinsdag 29 dec. a.s. n.m. 2 uur; Heide, in de lagere school, op dinsdag 29 dec. a.s. n.m. 2.30 uur; Ysselsteyn, in het gemeenschaps huis dinsdag 29 dec. a.s. mm. 3 uur; Veulen, lagere school, dinsdag 29 dec. a.s. n.m. 3.30 uur; Leunen, in de meisjesschool, op dinsdag 5 jan. a.s. n.m. 2 uur; Castenray, in de lagere school, op dinsdag 5 jan. a.s. n.m. 2.30 uur; Oirlo, in de lagere school, op dinsdag 5 jan. a.s. n.m. 3 uur; Oostrum, gemeenschapshuis, op dinsdag 5 jan. a.s. n.m. 3.30 uur. Kinderen die de lagere school be zoeken, worden op deze middagen niet geënt. Inenting der schoolgaan de kinderen zal, voorzover nodig, op school geschieden. Men wordt verzocht inentings- kaarten of -boekjes mee te brengen en stipt op tijd aanwezig te zijn. De plaatsen, waar de data, waar op de tweede en derde inenting zal plaats hebben, zullen nog nader worden bekend gemaakt. Venray, 16 december 1959. Burgemeester en wethouders vnd., A.H.M. JANSSEN, burgemeester H. VORST, secretaris wit met blauwe sjaal, Sijkens Smakt 84; monteurshamer, Rongen Hoenderstraat 89; overjas (heren), Politiebureau; groene sjaal, Thijs- sen Hoebertweg 16; bruine rozen krans, Kleuskens Veltum. Het patronaat stelt zijn deuren open voor nieuwe leden. Alle jon gens die in 1948 geboren zijn of vroeger en nog geen lid zijn, kun nen zich opgeven zondag 20 dec. in het patronaat in de Wilhelminastr. tussen 11 en 12 uur. In verband daarmee zal de groep van zondagmorgen verschuiven naar zondagmiddag na januari. Leden, denkt nog eens goed aan de Emmertjes. Zondagmiddag om 2 uur wandel club. Als iemand een schoolbord voor het patronaat heeft dan is het van harte welkom. Zaterdag 2de Kerstdag, is weer een ontspanningsavond. Zie aan kondiging de volgende week. BILJARTEN Uitslagen Klass A: V.O.P. I 462—K.O.T. II 435 O.NA. I 355Wilhelmina I 206 inhaal wedstrijd V.O.P. I 519de Pommerans I 233 Klasse B: de Pommerans II 143Alles of Niks II 128 K.O.T. II 146—V.O.P. II 173 Wilhelmina II 134—O.N.A. II 278 Vastgestelde wedstrijden zijn: Klasse A: K.O.T. I—O.N.A. I 23 dec. Wilhelmina IAlles of Niks 21 dec. Rats der Nève IV.O.P. I 21 dec. inhaalwedstrijd: de PommeransWilhelmina 28 dec, Klasse B: V.O.P. IIde Pommerans 21 dec. 0.N.A. II—K.O.T. II 22 dec. Alles of NiksWilhelmina II 22 dec. Het Interparochieel Kerstcomité organiseert ook dit jaar weer een solidariteitsactie. Het kan dit alleen doen als U Uw medewerking verleent. Deze medewerking kunt U tonen op de volgende wijzen: 1. Het geven van verpakte of ge conserveerde levensmiddelen; 2. Het geven van nieuwe of goede gebruikte kleren; 3. Een bedrag over te maken op gironummer 251989 van de Di- rekteur Dekenaal Sociaal Cari tatief Centrum Patersstraat 10A te Venray. In de Kerstweek wordt de enve loppe van het Dr. Poels-Comité aan huis afgehaald. Maandag 21 dec. 8 uur in zaal Wilhelmina, Kerstavond voor KAV en KAB, leden met huisgenoten, toegang boven 18 jaar, entrée vrij. Dinsdag 22 dec. 8 uur in café San ders Eindstraat, vergadering tran sport afd. Venray. In een overvolle Wilhelmina zaal bracht de Instuif verleden zaterdag haar Kerstavond. De belangstelling van overheidswege was zeer groot, terwijl ook talloze ouders aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven. De avond werd geopend met een welkomswoord door de voorzitter, waarna de aalmoezenier nog in kor te woorden het doel van de Instuif voor de ouders uiteenzette. Met de toneelgroep „het Voetlicht' bleek de Instuif een zeer goede keuze gedaan te hebben. De twee stukken brachten ons al in een ware Kerststemming. Het eerste was vrij somber maar toch zorgden geestige woordspelingen ervoor dat het geheel niet al te dramatisch klonk. Het tweede was meer van deze tijd en vertelde van de geest waar in het kerstgebeuren gevierd dient te worden. Zeer zeker hebben de toeschouwers dan ook, behalve het aangename, het nuttige van deze avond weten te waarderen. Gezien de talloze enthousiaste re acties die het bestuur na afloop van de ouders kreeg, kunt U er zeker van zijn, dat een dergelijke avond in de toekomst herhaald zal worden. OUD-IJZER, LOMPEN EN -PAPIER-ACTIE Ten behoeve van de Ruiterclub St. Isidorus, te Venray, zullen de leden op zaterdag 9 jan. bij u ko men ophalen, oud-ijzer, lompen, oud-papier enz. Steunt de Venrayse ruiters met Uw rommel. Maier-Amabilischool Dinsdag 22 dec. houdt onze school de adventsviering in de kapel van pensionaat Jerusalem. Om 7 uur worden alle 1.1. en ge nodigden hier verwacht. Na een korte recollectie is er ge- legenhed tot biechten. Om half 9 draagt onze moderator het H. Mis offer op, waaronder het dameskoor, o.l.v. de heer v.d. Tillaart enkele Kerstliederen zingen. Na de H. Mis drinken we gezame- lijk een kopje koffie in de recreatie zaal van Jerusalem. Onder de H. Mis gelegenheid om te communiceren. Nuchter zijn van af half 6. Voor de muziekliefhebbers gaat er Tweede Kerstdag zaterdag 26 december een operareis naar Duisburg voor de komische Gaspa- rone en op zaterdag 2 januari „Der Fledermaus". De reis wordt gemaakt met auto cars vanaf: Oss via Zeeland, Veghel en Gemert. Van Eindhoven via Hel mond en Deurne. Van Nijmegen via Cuyk, Boxmeer, Venray, Horst. Opgave bij de verkoopadressen. Tuinbouwverenging Oostrum Heden zaterdagmiddag wordt U een snoeiles in kleinfruit gegeven door de heer Boumen, bij P. Cus- ters Oirloseweg. Degenen, die hiervoor belangstel ling hebben worden daar om 2 uur verwacht, breng zelf een snoei- schaar mee; ten bate van Gezinszorg 1 10433 2 10211 3 104 4 5028 5 8945 6 10745 7 9341 8 5971 9 3765 10 618 11 10614 12 11686 13 14849 14 4847 15 8800 16 3078 17 7298 18 112 19 2874 20 6743 21 9964 22 12101 23 48 24 11542 25 630 26 9496 27 13182 28 14091 29 11815 30 7372 31 7980 32 11474 33 484 34 14939 35 2736 De winnaars worden verzocht hun lotnummer in te leveren op San Damiano Paterslaan 1, liefst voor 23 december. Zondag a.s. 20 dec. zal de Toneel vereniging „Erica" Heide, een uit voering verzorgen in zaal Beatrix te Holthees. Omgekeerd zal „Excel sior Holthees, begin februari een uitvoering geven in zaal Rongen Heide. Te koop gevraagd afgekeurde koeien en zieke varkens Cor Kremers, Carmelieten- straat, Boxmeer, Tel. 08855- 459. slaagt U zeker bij is toch voordeliger Fa. uan den muncHhor in Zaal Concordia Gebr. Nillesen PRIMA MUZIEK in zaal van Moorsel zondag 20 december Aanvang 4 uur Orkest Reré Verstappen kerstgroepen kerststallen kerstballen rood lint tafelversiering slingers tafeloper in papier en plastic tafellakens servetten wandversiering kaarsen sneeuw feeënhaar grotpapier crèpepapier papieren klokken lametta, enz. is toch voordeliger Ook aan Uw besteden wij de meeste zorg... én vlugge én voordelige aflevering De beroemde Becking en Bongers kookkachel! Niet voor niets de meest verkochte kook kachel! Hij geeft dubbel voordeel! Heerlijke warmte in Uw keuken en géén gasrekenin- gen. De kookplaat (67 *43 cm) biedt ruimte aan een heel stel pannen. Ga de Thebo zien bij Uw handelaar. Kleur: crème of zwart. Prijs prijzens waardig! Ook leverbaar voor olie! Kolenconvector 80 f 395.- De goedkoopste kolenconvector en tóch de beste. Zuinig met kolen - gul met warmte. Ideaal voor moderne grote woon vertrek ken; 16.000 Kcal/h. Kerstgroepen 20dl. vanaf 3,75. de grootste maat 8.90 Kerstgroepjes in plastic, dus onbreekbaar. vanaf 1.75 Kerstverlichting gekleurde lampjes 3.50, 5.25. 7.95. 9.95 Kersttafellakens 45. lopers 25. servetten 30. mos 20. flitter, grottenpapier 48. engelenhaar 20. stervuurwerk 5 zakjes voor 25. kerstkaarsjes 20 st. 25. kerstballen vanaf 5. tulpen 3. pieken vanaf 30. Alle Kerstversieringen aan lage prijzen. Grotestraat 13

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1