Kerkelijke Diensten SPORT Derde Orde- nieuws. Mechtigheden op Duits Kerkhof Nieuws van de buren Zaterdag 14 november 1959 No 46 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVER™™™» abonnements- PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 van 15 tot en met 21 november PAROCHIEKERK VENRAY Priester vd. week: Pastoor Geerits, Zondag: 6.30 Joh. Janssen; 7.30 Gerardus Fr. Wientjes; 8.30 Willy Rongen; 9.15 hoogmis voor de pa rochie; 10.30 Arnold Janssen; 7 uur lof. Maandag: 6.45 vr. Linssen-Cree- mers; 7.30 overl. fam. Maas-Janssen; 8.15 best. jrd. Chr. Goumans 3h; 8.15 J. vd. Boogaart en echtgen. Dinsdag: overl. fam. Pouwels- Wismans; 7.30 fam. Janssen-Klaas- sen en M. en G. Janssen; 8.15 afge storven fam. Jeuken-Verhulsdonk best. jrd.; 8.15 Petrus van Hoof; 7 u. Christelijke moeders. Woensdag: 6.45 Wim Sijbers; 7.30 G. Ligthart; 8.15 M. en Fr. Roelofs, Jacob Michiels en echtgen. lh; 8.15 Dr. Bloemen. Donderdag: 6.45 overl. fam. Frans- sen-Graat; 7.30 Theodoor Pouwels en echtgen.; 8.15 Mgr. Hoefnagels en ouders lkl.8.15 Jacob Deriks. Vrijdag: 6.45 Gerardus Giesen en echtgen.; 7.30 zek. int.; R; 8.15 Gertr. en Maria Mosmans; 8.15 Karei Rut ten en echtgen. Hendrina Wismans. Zaterdag: 6.45 vr. Schols-Leers (buurt); 7.30 voor de oorlogsslacht offers in het algemeen en de Engel sen in het bijzonder; 8.15 voor overl. ouders L. Oudenhoven en overl. kin deren; 9 u. pl. huwelijk Hendriks- Vermeulen; 9.45 25-jarig huwelijk Kruyssen-vd. Putten lh; biechtgele genheid van 5.307.30; 7 u. lof. De schoolkinderen leren deze week de 18e, 19e en 20e les van de kate- chismus. RECTORAAT PATERSKERK Zondag: 26e zondag na Pinkste ren; H. Missen om 6.30, 7.45, 9 u. en 11.45; de hoogmis om 10.15; le coll. voor de kerk; 2e voor bijz. noden; 7 u. lof met overweging. Maandag: H Agnes van Assisië, maagd; 8.15 cursus voor 18-jarigen. Dinsdag: Z. Salomea, maagd; 7.30 lof t.e.v. S. Antonius. Woensdag: herdenking van de wij ding vd. Sint Pieter in Rome. Donderdag: S. Elisabeth van Hon- garijë, patrones der Derde Orde; om 8.30 avondmis voor heel de D.O. en belangstellenden. Vrijdag: H. Felix, belijder; 7.30 lof. Zaterdag: Maria presentatie; van 38 u. gelegenheid om te biechten. Mis-intenties Zondag: 6.30 H. Mis v. overl. fam. Custers-Cuppen; 7.45 v. overl. ouders Janssen-Maurus; 9 u. overl. fam. Kqgters-vd. Heijden; 10.15 voor Jo hannes van Rooij-Hendriks en zoon Harry; 11.45 voor Hendrika Thelo- sen-v.d. Broek. Van maandag tot en met vrijdag om 6.15 H. Mis' voor overl. ouders Philipsen-Goosens en zoons Martin en Peter. Maandag: 7 u. v. overl. fam. Frans Heinen; 7.45 v. overl. ouders Wed. Hoeimakers; 8.30 v. José Kremer- Vullinghs. Dinsdag: 7 u. v. overl. fam. Jen- niskens-v.d. Pas; 7 u. (op een ander altaar) v. Jan Jenniskens; 7.45 voor Jacobus Derekx; 8.30 v. Henri Slits. Woensdag: 6.15 voor Engebert Emonts; 7 u. v. overl. ouders Kus- ters-Hofmans; 7.45 voor Antonius Bosch; 8.30 v. overl. fam. Frans Heinen. Donderdag: 6.15 v. overl. moeder: 7 u. v. overl. fam. Frans Heinen; 7.45 Petronella van Sinten- Sijbers; 8.30 v. Engelbert Emonts. Vrijdag: 6.15 v. overl. fam. Loo- nen-Verheijen; 7 u. v. overl. fam. Potten-Seerden; 7.45 v. Henri Slits; 8.30 v. overl. ouders Wed. Hoeima kers. Zaterdag: 6.15 v. Piet Bouten en zoon Gerrit; 7 u. v. overl. moeder; 7.45 v. Jacobus Derekx; 8.30 voor Engelbert Emonts. PAROCHIE OIRLO Zondag: 26e zondag na Pinkste ren, feestdag v.d. H. Machutus waar voor in Oirlo ene bijzondere verering bestaat; 6.30 H. Comm.; lm 6.45; kin dermis om 8 u.; 8.45 lm int. t.e.v. St. Machutus tot zek. int.; 10 u. plech tige hoogmis met feestpreek; 3 uur pl.lof met gebeden t.e.v. de H. Ma chutus; daarna kinderzegen; le coll. is voor de kerk, 2e voor 't bisdom. Gedurende het octaaf zijn iedere dag twee H. Missen om 7.30 en 9 u. er bestaat gelegenheid om water en brood te zegenen en verering v.d. relikwie, alsmede zich te laten in schrijven in" de broederschap vd. H. Machutus. Maandag: 7.30 lm; 9 u. hoogmis v. de levende leden der broederschap Dinsdag: 7.30 lm; 9 u. hoogmis v. de levende leden der broederschap. Woensdag: 7.30 lm; 9 u. maandst. Engelbertus Martens. Donderdag: 7.30 lm 9 u. zieled. Jo annes Houwen, Christiaan Steeghs en Petronella Smits. Vrijdag: 7.30 lm; 9 u. maandstond Wilhelmina Spreeuwenberg. Zaterdag: 7.30 lm; 9 u. zieled. pas toor Gerards en overl. fam.; van 57 uur biechtgelegenheid. Woensdagnamiddag om 3 uur is ziekenmiddag t.e.v. de H. Machutus ook de zieken en ouden van dagen uit de omtrek zijn zeer welkom; bij eenkomst aan de kerk. Moge de pelgrims uit de verre om trek met hun kinderen in grote ge tale, zoals ieder jaar, dit octaaf ko men vieren en in deze eeuwenoude devotie hun vertrouwen in deze hei lige blijven bewaren. PAROCHIE MERSELO 26e Zondag na Pinksteren: 6.30 H. Comm.; 7 u. lm v. overl. fam. Jans- sen-Noyen; 8.15 lm v. Maria Hendrix vwg. Mariacongregatie; 10 u. hoog mis vd. parochie; 2.30 lof met rozen hoedje. Maandag: 7 u. gest. jgt. v. Petro nella Litjens; 8 u. lm v. Car. Ewals- Rambags; 's avonds 7.30 Congrega tie voor beide afdelingen. Dinsdag: 7 u. sol. gest. jgt. v. Hen- ricus v. Meyel en Gertr. Poels; 8 u. lm v. Maria Arts-Emonts. Woensdag: 7 u. sol. gest. jgt. voor Z.E. Heer Jacobus Poels en ouders 8 u. lm v. Martinus Janssen. Donderdag: 7 u. lm sol. gest. jgt, v. Jan Math. Michels en Gertruda Verheyen; 8 u. lm v. Mar. L'Ortye- Lipperts. Vrijdag: 7 u. gest. jgt. v. Z.E. Heer Henricus Bloemen; 8 u. lm t.eiv. H. Antonius(Noyen). Zaterdag: feestdag van Maria Presentatie; 7 u. gez. H. Mis t,e.v. O.L.Vrouw voor een zalige dood; 8 lm v. Joh. v. Rijswijck en echt genote; 4 tot 6.30 biechtgelegenheid; 7.30 Marialof. A.s. zondag laatste zondag van het Kerkelijke jaar. Na de hoogmis Te Deum en processie door de kerk. Die dag speciale maandelijkse col lecte voor de noden van onze kerk. Maandagavond na de congregatie godsdienstcursus voor 18-jarigen. PAROCHIE LEUNEN 26e Zondag na Pinksteren: 7 u. H. Mis voor de parochie; 8 u. v. Jacob Thijssen en Maria Verlinden; 9 uur H. Mis v. Lodewijk Davids; 10 uur hoogmis V. Jan Beckers; 3 u. lof; 3.30 H. Familie der vrouwen met kruiswegoefening v.d. overl. leden. Maandag: 7 u. v. wed. Willemse- Geerarts; 7.30 gez. jgt. v. ouders Kuenen-Thijssen en kinderen. Dinsdag: 7 u. tot dankzegging; 7.30 gest. jgt. Antoon Jenniskens en Wil helmina v.d. Pasch. Woensdag: 7 u. v. Jean Loenen; 7.30 sol. gest. jgt. Theodorus Assel- berghs en echtgen.; 10 u. hoogmis van dank bij 25-jarig huwelijksfeest van Gerard Thijssen en Josephina Hesen; 7 u. 's avonds cursus voor 18-jarigen. Donderdag: 7 u. v. overl. ouders Arts-Niessen; 7.30 v. overl. fam. van Dijck-Smits. Vrijdag: 7 u. H. Mis; 7.30 v. Mina Keijzers. Zaterdag: 7 u. H. Mis; 7.30 sol. gest. jgt. Jacobus Peeters en familie; biechten van 45 en 77.30; 7.30 lof t.e.v. O.L.Vrouw. Kerkpoets: Nellie Claessens en Jet Heesen. A.s. zondag laatste zondag v.h. Kerkelijk jaar; hoogmis t.e.v. de Al lerheiligste Drieëenheid en Te Deum. De hoogmis voor de overleden en levende leden der fanfare St. Ca- tharina. PAROCHIE CASTENRAY 26e Zondag na Pinksteren: 10 uur hoogmis v. de parochie; 3 u. kruis wegoefening en lof. Maandag: 7.30 gez. maandd. voor Catharina Keysers-Hellegers. Dinsdag: 7.30 gez. jaard. voor Ge rardus Baltussen. Woensdag: 7.30 gest gez. jaard. v. Gertr. Heldens-Driessen. Donderdag: 7.30 2e vd. zesw.dst. voor Antoon Steeghs. Vrijdag: 7.30 gez. H. Mis v. Ge rardus Verhoeven en Petronella Houben. Zaterdag: feest v. Maria Opdracht 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vr. v. A.B tot int. v. hen die hiervoor offerden; van 67 u. gelegenheid tot biech ten; 7 u. lof en rozenhoedje. A.s. zondag, laatste zondag van 't Kerkelijk jaar. Kerkpoets: Tony Seykens en Fien Duykers. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag: 26e zondag na Pinkste ren; 6.30 lm v. Paul Janssen; 8.10 weekdienst v. Renier Swinkels; 9.15 kindermis; 10.15 hoogmis v. zek. int.; 2 u. lof; 2.30 congregatie v.d. meisjes. Maandag: 7.30 maanddienst voor Antoon Swinkels. Dinsdag: 7.30 gez. zieled. v. Antoon Jenniskens en Wilhelmina v.d. Pas. Woensdag: 7.30 gez. zieled. v.d. overl. ouders Verheyen-Litjens. Donderdag: 7.30 v. overl. fam. Hellegers-Maas. Vrijdag: 7.30 maanddienst v. Ge rardus Vergeldt. Zaterdag: 7.30 gez. H. Mis v. zek, int.; 6 u. Marialof; tot 7.30 gelegen heid om te biechten. PAROCHIE OOSTRUM 26e Zondag na Pinksteren: 7 u. H, Comm.; 7.30 vroegmis; 9 u. H. Com. 10 u. hoogmis; 3 u. kruisweg voor de gelovige zielen en lof. Maandag: 7.30 best. zm v. overl. fam. Janssen-Verheij en. Dinsdag: 7.30 zm v. overl. fam. Siebers-Camps. Woensdag: 7.30 zm Johannes van Rooy en echtgenote. Donderdag: 7.30 best. zm overl. fam. de Kleijn-Maas. Vrijdag: missievrijdag voor de jeugd; algemene H. Comm. voor de missies; 7.30 gest. gez. jrd. voor Will. Loonen en Elis. van Heijster. Zaterdag: 7.30 best. zm voor Jozef Raedts; biechten voor de kinderen van 34 u. voor de groten van 6.30 tot 7.30; 7.30 Marialof. RECTORAAT SMAKT Zondag: 26e zondag na Pinkste ren; 6.15 lm tot zek. int.; 7.30 lm v. Leo Koopmans; 10 u. hoogmis voor onze weldoeners; 6 u. lof en rozen hoedje. Maandag: Allerzielen van onze or de; 6.30 lm v. Antoon Janssen en Theodora Vermeulen; 7.30 lm v.d, overl. fam. Basten-Bonants. Dinsdag: 6.30 lm v. overl. familie Rutten-Bonants; 7.30 lm v. Antoon Jansen. Woensdag: 6.30 gez. jaard. v. Jozef en Piet Versteegen; 7.30 lm voor Jo seph Asselberghs. Donderdag: 6.30 lm v. overl. fam. Nellen-Barents; 7.30 lm uit dank baarheid voor een verkregen gunst, 's avonds 7 u. Congregatie voor de meisjes. Vrijdag: 6.30 lm v. Jacobus Jansen, Anna M. Pauwels en overl. kinde ren; 7.30 lm v. overl. ouders. Zaterdag: 6.30 lm voor de missies, 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vrouw v.d. berg Carmel, voor de bruid Toos Logtens, best. door de Congregatie; van 55.30 en van 7 u. tot na het lof gelegenheid tot biechten; 7.30 lof en rozenhoedje. RECTORAAT VEULEN Zondag: 26e zondag na Pinkste ren; 7 u. H. Comm.; 7.30 lm tot int.; 10 u. hoogmis v. overl. fam. Derkx- Arts; 2.30 lof; vandaag is de 2e coll. voor de R.K. Universiteit, welke wij in uw aller milddadigheid ten zeers te aanbevelen. Maandag: 7.30 lm v. Fra Aarts. Dinsdag: 7.30 lm v. H. Vollenberg. Woensdag: 7.30 lm v. L. Heidens en echtgen.; 9.30 huwelijkshoogmis v. 't bruidspaar Timmermans-Jacobs Donderdag: 7.30 lm t.e.v. de H. Ge rardus tot int. Vrijdag: 7.30 lm voor overl. fam. Koenen-Janssen. Zaterdag: feest v. O.L.Vrouw Pre sentatie; 7.30 lm v. vr. Linders; van 67 u. biechtgelegenheid; 8 u. lof t.e.v. Maria. A.s. zondag laatste zondag van het kerkel. jaar. De hoogmis is tot dank zegging t.e.v. de H. Drievuldigheid: Benedicta sit. Na de hoogmis uit stelling, Te Deum, processie door de kerk en zegen met het Allerheiligste. A.s. zondag uitsluitend maandcoll. voor onze kerk welke wij in uw aller mildadigheid ten zeerste aanbevelen. De laatste maandcoll. heeft opge bracht 103,17. Kerkpoetsen: Th. Hagens en T. Erben. Accolieten: Jan Timmermans en H. Gassel. RECTORAAT HEIDE 26e Zondag na Pinksteren: 7.30 Christiaan Janssen-Wijnhoven; 10 u. hoogmis voor Joh. en Gertr. van Heyster; 3 u. lof. Maandag: 7.30 overl. fam. Jans- sen-Claessens. Dinsdag: 7.30 Hubertus Janssen. Woensdag: 7.30 Martinus Ewals en overl. dochter. Donderdag: 7.30 Leon. Spee, Lam- berdina Arts en overl. dochter. Vrijdag: 7.30 Gertruda Winnen- Arts. Zaterdag: Maria Presentatie; 7.30 uit dankbaarheid; 7 u. biechten; 7.30 lof. AVONDMIS OP HET FEEST VAN ST. ELISABETH Op 19 november a.s. is er om 8.30 uur in de Rectoraatskerk een plech tige avondmis met assistentie van diaken, waarbij eenieder zich kan aansluiten. Deze H. Mis wordt opge dragen voor alle tertiarissen, die in het afgelopen jaar overleden zijn. Hun namen worden in het Memento der overledenen voorgelezen. We sporen allen dringend aan om zoveel mogelijk onder deze avondmis de H. Communie te ontvangen. Tot ruim 6 uur kunt u de maaltijd gebruiken en tot ruim 8 uur iets ge bruiken bij wijze van drank. De tertiarissen worden verzocht, gaven in natura mee te brengen in de vorm van fruit en versnaperin gen, bestemd voor onze zieken. Deze gaven kunt u neerleggen op een ta feltje in het middenschip. Wij verwachten alle tertiarissen, die niet om een of andere dringende reden verhinderd zijn, zonder uit zondering bij deze plechtigheid voor onze overleden broeders en zusters. Neemt u plaats in de EERSTE BAN KEN om zo intens mogelijk dit offer van lof en dank, van verzoening en smeking op te dragen. Na de plechtigheid is er gelegen heid een kop koffie te gebruiken in San Damiano. ROME-ASSISIëREIS Reeds ruim 80 mensen hebben hun belangstelling getoond door een fol der af te halen. Maar nu wordt het langzaam tijd, de knoop defi nitief door te hakken. U moet zich opgegeven hebben vóór 1 december a.s. bij onze pen- ningmeesteresse mej. P. Hoedema- kers, Leeuwstraat 1, Venray. CURSUSSEN Binnenkort gaat onze Bijbelcur sus beginnen, dit jaar o.l.v. pater Domitianus Rurup O.F.M. Deze cur sus bestaat uit 10 praatavonden. Ook is er voor de wintermaanden een CURSUS van zes lessen VOOR GEHUWDEN in voorbereiding. Veel gehuwden verkeren in onze dagen in gewetensnood. Daarom is een goede voorlichting van het allergrootste belang. Wij hopen, dat velen hun belang stelling zullen tonen voor deze cur sussen. Dit zal de initiatiefnemers stimuleren al het mogelijke te doen om alle goedwillende christenen op de hoogte te houden van allerlei ac tuele problemen om hen zo een ideale geloofsbeleving voor te hou den. NIEUWE LEDEN Willen degenen die belangstelling hebben voor de D.O. en eventueel lid willen worden, dit doorgeven aan de bestuursleden of aan pater Urbanus. Hierbij kunen zich aansluiten al len, die vroeger reeds God beloofd hebben volgens dit ideaal te leven, maar door drukke huiselijke plich ten verhinderd waren zich actief aan te sluiten. We zullen voor hen allen in de winter enkele avonden beste den om het doel van de D.O. uiteen te zetten. NAAIKRANS Zoals in Peel en Maas reeds medegedeeld wordt er een nieuwe naaikrans opgericht, die elke don- dagavond om 7 uur in San Damiano uitsluitend gaat werken voor onze grote gezinnen. Alle dames, die zich opgegeven hebben om voor dit mooie doel te gaan werken, worden 19 no vember a.s. 7 uur verwacht in San Damiano voor een korte vergade ring. We zullen samen praten over de middelen, die ons ten dienste staan, over de organisatie etc. om de moeders van onze grote gezinnen zo goed mogelijk te helpen. Onze hartelijke dank aan alle goede mensen die een naaimachine of een gift beschikbaar stelden voor dit werk. Maar we zijn er nog niet. Daarom worden giften, bestemd om deze naaikrans op gang te helpen, in dank ontvangen op gironummer 506215 ten name van: Directeur Der de Orde, Leunseweg 1, Venray (ten gunste van de naaikrans). U kunt ook geld hiervoor overhandigen aan broeder Portier. corps, uit Krefeld, leden van de „Kameradschaft" Afrikastrij- ders". Twee hoornblazers zullen toepas selijke signalen blazen, waarbij ver meldenswaard is, dat de Duitse hoornblazer 70 jaar oud is en vroe ger diende bij 't Krefelder huzaren- corps. Het in Venray zeer bekende Kre felder Mannenkoor Sanssouci, zal toepasselijke liederen ten gehore brengen. Om 2 uur zal namens de Duitse Bondsrepubliek een krans worden gelegd door dr. Buddenberg, consul te Maastricht, terwijl namens de Volksbund Kriegsgrabenfürsorge, door een vertegenwoordiger een kort woord wordt gesproken, waarna na mens deze organisatie 'n krans wordt gelegd. Pater Natsch van de Orde van de Missionarissen van het Goddelijk Woord van Steyl, zal de herden kingsrede uitspreken, terwijl het ge heel zal worden opgeluisterd door het uit 40 man bestaand koor van 't Missiehuis uit Steyl. Voor deze plechtigheden wordt 'n grote belangstelling verwacht, ter wijl, zoals we reeds wisten te be richten zowel de Duitse Fernnsehen als de Nederlandse Televisiestich ting, aandacht aan deze plechtig heden zullen schenken. De Duitse Televisie zal in haar rubriek „Hier und heute", op zon dagavond reeds de reportage uit zenden, terwijl de Nederlandse Tele visiestichting dit in haar journaal van maandagavond zal doen. toont U iets beters in uurwerken Ter gelegenheid van de Volks- trauertag, de Duitse gedenkdag van alle gevallenen in de wereldoorlo gen, zal op het Duitse kerkhof te Ys- selsteyn zondag om 10 uur ook een plechtigheid worden georganiseerd. Zoals we reeds eerder vermelden, zal er op die dag de gezamenlijke kransleggingen plaats vinden: door een groep van 15 Engelse militaren in uniform; door een groep van 60 lige strijders van het voorma- Afrika- HOCKE Y-NIEUWS Vrijdag 6 nov. hield MHCV een algemene ledenvergadering. Na de opening en het voorlezen der notulen, werd aan de heer Din- jens het woord gegeven om de trai ning van de junioren te bespreken, Door een goede wil van beide kan ten zal dit zeker een succes worden. Vervolgens werd onze ledenlijst weer langer door de installatie van enkele leden door de voorzitter. Een bezoek van Sinterklaas op 28 nov. werd aangekondigd, en hierna werden de verschillende commissies benoemd. Tenslotte sloot de voorzitter^na de rondvraag, de vergadering. Zo goed als onze club dit seizoen heeft ingezet, zo goed ook werd er afgelopen zondag weer gespeeld. In Geldrop moesten de dames zich danig schrap zetten, om aan een fa natiek en goed spelende ploeg weer stand te bieden. De eerste goal bij de tegenpartij beloonde de gewel dige voorzet, waaruit deze werd ge- scoox-d. Toen men even mocht uit rusten was het 22. Na een span nende tweede helft konden beide partijen tevreden met een 33 ge lijkspel naar huis gaan. De heren speelden op een prima veld in Helmond tegen HMHC III, Aanvankelijk waren de krachten gelijk, maar na de rust moest er van onze kant met tien tegen elf ge speeld worden. Dit kon Venray ech ter niet van zijn stuk brengen, in een aardige en snelle wedstrijd won het met 30. NATIONALE PLOEGWEDSTRIJD TE WANROIJ (N.-Br.) De Nationale Ploegwedstrijd zal dit jaar voor de eerste maal in het zuiden van ons land gehouden wor den. Daarvoor komen de 20 beste ploegers afgevaardigden van de Ka tholieke Protestantse en neutrale boerenorganisaties voor de jongeren en landarbeidersbonden op woens- 18 nov. bijeen te Wanroij, om daar uit te maken, wie algemeen kampioen van Nederland wordt. De twee hoogst geplaatsten zullen vol gend jaar afgevaardigd worden naai de wereldkampioenschappen te Rome. De wedstrijd heeft plaats onder auspiciën van het Ploegcomité Ne derland en wordt georganiseerd door de R.K.J.B. Kring Land van Cuijk. Het inploegen begint op 18 nov. om 9 uur. De eigenlijke wedstrijden vangen aan om 1 uur 's middags. Iedere deelnemer krijgt drie en een half uur de tijd om een stuk land van 40 are te beploegen. De wedstrijd vindt plaats op een terrein langs de Grotebaan onder het kerk dorp Landhorst. OVERLOON: Overloon staat thans in het te ken van de fancy-fair voor het Wit- Gele Kruis, waarvoor verschillende fancy-fair-avonden worden gegeven. Afgelopen week-end was het zeker zondag gezellig druk en is de kas van deze vereniging goed gespekt. Maar men zit nu eenmaal met grote nood en hoopt, dat ook heden en morgen nog een flinke duit daarbij komt. In het ziekenhuis van Venray werd opgenomen A. Arts, die bij werkzaamheden bij de steenfebriek door een dak viel en terecht kwam op een betonnen vloer. Met inwen dige kneuzingen werd hij naar het ziekenhuis alhier overgebricht. Donderdag toonden de oudjes van Overloon voor geen kleintje vervaard te zijn, toen ze een alge mene jaarvergadering hielden, waar in Pater Dinther uit Boxmeer een lezing hield over het „bejaard-zijn". Een gezellige vergadering, waarop ook de Burgemeester verscheen, die een verhoogde subsidie voor deze vereniging in het vooruitzicht stelde. Heden wordt te Overloon be graven de heer Joh. Janssen, die op 72-jarige leeftijd in het ziekenhuis alhier is overleden. Met hem ver liest Overloon een van zijn grote or ganisatie-mensen die als secretaris van de eierbond als zaakvoerder van de N.C.V., als lid van het kerkkoor, bestuurslid der fanfare, bestuurslid van het oorlogsmuseum en penning meester van de bejaardenbond Overloon, jarenlang heeft gediend. HOLTHEES: De ruilverkaveling van het Maas- hezer Veld en het Holthezer Broek, waarbij 917 ha boerengrond betrok ken is, zal doorgang vinden. In een door ir. van Haaren, lid van Ged. Staten van Brabant, gepresideerde vergadering stemden 476 stemge rechtigden voor (met 725 ha) en 53 (met 189 ha) tegen, zodat met deze ruilverkaveling, welke in 1945 werd aangevraagd, thans begonnen kan worden. Vanzelfsprekend vond deze in zaal Beatrix belegde vergadering grote belangstelling, ook van de zijden der betrokken instanties en ambtenaren. WANSSUM: Nadat men zondag in de gelegen heid was om de totaal vernieuwde lagere school te bezoeken een ge legenheid waarvan men ruimschoots gebruik gemaakt had ging men maandagavond naar een parochiële forum-avond, waarop Pastoor Slots, pater Sangers, kapelaan Schreurs en de kunstschilder Coppus uit Horst, inlichtingen gaven over vragen, die de parochianen te stellen hadden over hun kerk, kerkelijke gebruiken, kerkelijke kunst en wat dies meer zij. Er bestond voor deze unieke fo rum-avond grote belangstelling en het forum kreeg de nodige vragen voorgelegd, die echter met veel ani mo beantwoord werden. Over het verloop van een en ander was men best tevreden, zowel van de kant van het forum als van de kant der bezoekers. Een initiatief, aldus Pastoor Slots, dat de mensen de kans geeft pro blemen voor te leggen en beter be kend te worden met de moeilijk heden van kerkbestuur en parochie- geestelijkheid. Patronaat Voor het volgende weekend is er weer een ontspanningsavond ge pland in het patronaat. De juiste aanvangstijd wordt de volgende week bekend gemaakt. De leden van de zondagmorgen- groep worden verzocht beter op te komen anders worden zij van de ledenlijst afgevoerd. Er zijn anderen genoeg die wel graag zouden komen. VOORBODE VAN ST. NICOLAAS Zojuist vernemen wij, dat St. Ni- colaas vanaf heden reeds gul met surprises gaat rond strooien. Bij de Fa. van Opbergen in de Grotestraat krijgt U thans bij al Uw aankopen vanaf 5,— reeds een aardige surprise. De goede Sint heeft er rekening mee gehouden, dat vele verstandige huismoeders reeds vroeg hun keuze willen doen, en hier een uitgelezen sortering geschenken te kijk en te koop gelegd. (Adv.) VRIJE-TIJDSBESTEDING Jongens van 11 tot en met 16 jaar kunnen zich opgeven voor de Hob by-club, n.l. a.s. vrijdag 20 nov. om 7.15 in de Noodschool aan de Pa- tersstraat. Ook dit winter-seizoen is er gelegenheid voor hout en ijzer bewerking, figuurzagen, fineerwerk etc. Contributie bedraat 10 ct. per avond. Die avond zal zijn vrijdag avond van 79 uur. Heren die zich willen belasten met de jongens leiding te geven, worden vriendelijk verzocht zich te melden bij Pater Primald. (Zie ar tikel in Peel en Maas van 24 oct. .Verenigingsleven in moeilijkhe den?") oUt tfcrzuÊerin^sn ftypotfwlwn financieringen. JULIANASINGEL41 'tekf. 1061 (K4780)

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1