Kerkelijke Diensten 119.75 SPORT PUROt In huis! INSTUIF Derde Orde- nieuws slechts van 8 tot en met 14 november 1959 Zaterdag 7 november 1959 No 45 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS W DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WFFKRÏ AT\ VOHP VFNRAY F?1M OlMQTRPK'P 1M ADVERTENTIEPRIJS 8 ct. per m.m ABONNEMENTS- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 \VJ\Jt\. V JJriV VJIYIO 1 IVLrIVCfll PRIJS PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 PAROCHIEKERK VENRAY Priester v.d. week: Kap. Heymans Zondag: 25e zondag na Pinksteren; 6.30 Peter Hub. Rongen; 7.30 Joh. Jeuken en Jha Geurts; 8.30 Gertr. en Joh. van Heyster; 9.15 hoogmis voor de parochie; 10.30 Piet Tacken; 11.30 Congregatie voor de jongeren op Je rusalem; 5 u. H. Familie; 7 u. lof. Maandag: 6.45 W. Steerneman en overl. fam.; 7.30 M. Verstegen en overl. fam.; 8.15 best. jrd. overl. fam. Beterams; 8.15 P. Custers en echtg. Dinsdag: 6.45 Peter Theeuws; 7.30 vr. van Willem Gooren-Joosten; 8.15 Peter Ant. Minten en dochter Petro- nella; 10 u. pl. huw. Oudenhoven- Hawinkels. Woensdag: 6.45 Michel Arts en echtgen. en Lamb. vd. Bekerom; 7.30 G. Ligthart; 8.15 Dr. Bloemen; 9.30 pl. huw. Jacobs-v.d. Heuvel. Donderdag: 6.45 Leonard Toonen en echtgen.; 7.30 Fr. Vermaaten en overl. ouders; 8.15 H. Dommeck; 8.15 Ant. Laurensse. Vrijdag: 6.45 Mechtilda Theeuws- Beterams; 7.30 zek. int. R; 8.15 Go- defrida Oudenhoven-van Tilburg; 8.15 Petronella Sinten. Zaterdag: 6.45 O.L.Vr.-hoogmis; 7.30 overl. fam. Janssen-Swaghoven; 8.15 Piet Baeten; 8.15 M. Linders; van 5.307.30 biechtgelegenheid; 7 u. lof. De schoolkinderen leren deze week de 16, 17 en 18de les van de kate- chismus. RECTORAAT PATERSKERK Priester v.d. week: Pater Primaldus Zondag: 25e zondag na Pinkste ren, S. Willibrordus-zondag; H. Mis sen om 6.30, 7.45, 9 u. en 11.45; hoog mis 10.15; le collekte voor de kerk, 2e voor 't Binnenlands-Apostolaat; 7 u. lof met overweging. Maandag: Mis van de Kerkwij ding; 8.15 cursus voor 18-jarigen. Dinsdag: H. Andreas Avellinus, belijder; 7.30 lof t.e.v. S. Antonius. Woensdag H. Martinus, bisschop en belijder. Donderdag: ZZ. Raijnerius en Ge zellen, belijders. Vrijdag: H. Didacus, belijder; 7.30 lof t.e.v. het H. Hart. Zaterdag: H. Josafat, bisschop en martelaar; van 3—8 u. gelegenheid om te biechten. RETRAITE DIENSTPLICHTIGEN Begin dec. gaan weer verschillen de jongens in militaire dienst. Voor hen worden speciale retraites gege ven te Venlo, retraitehuis „Manresa". De data zijn: 1922 nov. (donderdag-zondag) 2326 nov. (maandag-donderdag) 2629 nov. (donderdag-zondag) Ouders zorgt er voor, dat Uw jongen bij één van deze drie retrai tes is. Geeft zijn naam op aan de parochie-geestelijkheid. Mis-intenties Zondag: 6.30 H. Mis v. Petronella Aarts-Martens en overl. ouders; 7.45 voor Henri Slits; 9 u. v. Gerardus Stoks; 10.15 voor alle overl. leden v d. F.M.B.; 11.45 voor Johan Jansen. Van maandag tot en met vrijdag iedere dag om 6.15 H. Mis v. overl. ouders Philipsen-Goosens en zoons Martin en Peter. Maandag: 6.15 voor Engelbert Emonts; 7 u. voor overl. fam. Frans Heinen; 7.45 v. Petrus van Lieshout en Helena Dirks; 8.30 v overl. ouders wed. Hoeijmakers. Dinsdag: 7 u. overl. ouders Geurts; 7 u. (op een ander altaar) voor Jan Jenniskens; 7.45 v. Jacobus Peeters 8.30 v. overl. ouders Hoeimakers. Woensdag: 7 u. voor overl. fam. Frans Heinen; 7 u. (op een ander al taar) voor Jacobus Derekx; 7.45 voor Wijnand Greefkens; 7.45 (op een an der altaar) voor overl. fam. van Houdt-Janssen; 8.30 tot bijz. int. Donderdag: 7 u. voor overl. ouders Geurts; 7.45 v. overl. fam. Frans Heinen; 8.30 v. Gijsbertus vd. Oord en zoon Silvi. Vrijdag: 6.15 v. bijz. int. en een zalige dood; 7 u. v. Josef Bardoel; 7.45 v. overl. fam. Janssen-Doumen; 8.30 v. Engelbert Emonts. Zaterdag: 6.15 voor overl. fam. Engels-Schouten-Thissen; 7 u. v. Ja cobus Derekx; 7.45 voor Henri Slits; 8.30 voor Theodorus Stevens. PAROCHIE LEUNEN 25e Zondag na Pinksteren: 7 uur H. Mis tv.d. parochie; 8 u. v. overl. ouders Willems-Hendrickx; 9 u. voor Jan Swaghöfer; 10 u. hoogmis voor overl. leden der Broederschap v.d. H. Rozenkrans; collecte voor het St. Willibrordus-apostolaat; 3 u. lof; 3.30 H. Familiè der mannen met Kruis weg oefening v. overl. leden. Maandag: Kerkwijdingfeest der Basiliek der Lateranen; 7 u. v. wed. Willems-Geerarts; 7.30 voor Albert Loonen. Dinsdag: 7 u. vsor overl. familie Wismans, Vennekens, Timmermans, 7.30 gest. jgt Jacobus Kusters, echtg. en zoon Jacob. Woensdag: 7 u. voor overl. fam. Claessens-Gussen; 7.30 v. Mathijs Litjens; 's avonds 7.30 cursus 18 jarigen. Donderdag: 7 u. v. Johanna Loo- nen-Cruijsen; 7.30 gest. jgt. Johan nes Reintjes en echtg. Vrijdags 7 u. H. Mis; 7.30 v. Mina Keyzers. Zaterdag: 7 u. H. Mis; 7.30 v. Mina sabeth Reintjes-de Lauw; biechten van 45 en 77.30; 7.30 lof t.e.v. O.L. Vrouw. Kerkpoets: Maria van Kempen en Maria Weijs. PAROCHIE OIRLO Zondag: 25e zondag na Pinkste ren; St. Willibrordus-zondag; 6.30 H. Communie; 6.45 lm; 8 u. kindermis, uitsluitend voor de schoolkinderen: 8.45 lm; parochie-hoogmis om 10 u. 3 u. kruisweg en lof voor de zielen van het vagevuur; le collecte v.d kerk, 2e coll. voorgeschreven v.d. St. W illibrordusvereniging Maandag: 7.30 zieled. overl. fam. van Rijswijk-vd. Ven. Dinsdag 7.30 zieled. Wilhelmina Spreeuwenberg. Woensdag: 7.30 zieled. Elisabeth Brüncken. Donderdag: 7.30 maandstond Joan na van de Ven. Vrijdag: 7.30 stichting Henrica Huberta Hellegers en Gerardus Classens. Zatredg: 7.30 zieled. overl. fam. Willems-Ophey, biechtgelegenheid van 5—7 uur. A.s. zondag begint 't octaaf van St Machutus, sinds onheugelijke tijden vereerd in onze parochie; de H. Missen zijn om 6.45, 8 uur, 8.45. om 10 uur plechtige hoogmis met feest-predicatie; 3 uur plechtig lof met bijzondere gebeden t.e.v. Sint Machutus en kinderzegen; omdat dit jaar de zondag, de eigenlijke feest dag van 15 nov. tevens de zondag is onder 't octaaf van het feest worden de jaarlijks komende pelgrims der halve a.s. zondag 15 nov. verwacht. Woensdag onder 't octaaf is de zieken-middag aanvang 3 uur, ook zij die buiten de parochie wonen zijn bijzonder welkom. PAROCHIE CASTENRAY Zondag: 25e zondag na Pinkste ren; Willibrord-zondag; 2e collecte voor het binnenlands apostolaat; 10 uur de hoogmis v.d. parochie; daar na congregatie afd. jongens; 3 u. lof en rozenhoedje; daarna H. Familie afd. mannen. Maandag: 7.30 gez. jaard. voor Piet Thielen. Dinsdag: 7.30 gest. gez. jaard. voor Z.E. Heer Pastoor Verheggen. Woensdag: 7.30 gez. maandd. voor Henricus Vissers. Donderdag: 7.30 gez. jaard. voor Wilhelmina Kemmelings-Drabbels Vrijdag: 7.30 le v.d. zesw. dst. voor Antoon Steeghs. Zaterdag: 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vrouw van A.B. tot int. van hen die hiervoor offerden; van 67 uur gelegenheid tot biechten; 7 u. lof, rozenhoedje en gebeden van de Broederschap van O.L.Vr. v. A.B. Kerkpoets: Elly Tacken en Lies Drabbels. PAROCHIE MERSELO 25e Zondag na Pinksteren: Willi brord-zondag; 6.30 H. Comm.; 7 uur vroegmis v.d. parochie; 8.15 lm voor Peter Rongen en zoon Johannes; 10 u. hoogmis v. bijz. int.; onder de H. Missen speciale collecte voor het binnenlands apostolaat; 2.30 Kruis weg en lof v.d. gelovige zielen. Maandag: 7 u. gest. jgt. v. Frans Michels; 8 u. lm voor Carol. Ewals- Rambags. Dinsdag: 7 u. gest. hoogmis tot lafenis v.d. meest verlaten zielen; i u. lm voor Hendrica Hoedemakers. Woensdag: feestdag van St Mar: tinus; 7 u. hoogmis t.i. van Jong Ne derland; 8 u. lm voor speciale int. (Muysers). Donderdag: 7 u. gez. H. Mis voor zek. int.; 8 u. lm t.i. fam. Pubben- Janssen. Vrijdag: 7 u. gest. jgt. voor Henri cus Verstegen en echtgen.; 8 u. lmv. Wilhelmus Arts. Zaterdag: 7 u. jgt. voor Ger. Flin- senberg en Johanna Peeters; 8 u. lm voor Peter Ewals en Pet. Ger. van Enckevort. van 46.30 biechtgele genheid; 7.30 Marialof. Maandagavond: 7 u. lof en kruis weg v.d. gelovige zielen; 7.30 gods dienstcursus voor 18-jarigen. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag: 25e zondag na Pinksteren; 6.30 lm v. overl. fam. Verhalle; 8.10 lm v. Harry Goumans en Wilhel mina Geurts-Spreeuwenberg; 9.15 kindermis; 10.15 hoogmis v. overl. fam. Duykers-v.d. Ven; 2 u. lof; 2.30 H. Fam. v.d. mannen. Maandag: 7 u. lm v. zek. int.; 7.30 gez. zieled. v. Bernard Verheyen en Gertruda Marcellis. Dinsdag: 7 u. weekd. voor Renier Swinkels; 7.30 gez. zield. v. Gerarda Hubers-Arts. Woensdag: 7 u. lm v. zek. int.; 7. gez. zieled. v. Petronella v. Asten- Pouwels. Donderdag: 7 u. geen H. Mis; 7.30 lm v. fam. Janssen-Winnen; 9.30 pl. gez. H. Mis bij gelegenheid v.h. 25- jarig bestaan vd. boerinnenbond. Vrijdag: 7 u. lm v. zek. int.; 7.30 gez. H. Mis v. Jacques Maessen. Zaterdag: 7 u. geen H. Mis; 7.30 lm v. Paul Janssen; 6 u. Marialof: tot 7.30 gelegenheid om te biechten. PAROCHIE OOSTRUM Zondgg: 25e zondag na Pinksteren 7 u. H. Comm.; 7.30 vroegmis; 9 uur H. Comm.; 10 u. hoogmis; 3 u. lof; onder de H. Missen collecte voor het Binnenlands Apostolaat. Maandag: 7.30 gest. gez. jrd. voor overl. fam. Camps-Verhoeven. Dinsdag: 7.30 zm voor Johanna Siebers-Nijssen. Woensdag: 7.30 zm v. Gertruda van Heijster. Donderdag: 7.30 gest. gez. jrd. voor Peter Camps en echtg. Vi'ijdag: 7.30 gest. gez. jrd. tot zek. intentie. Zaterdag: 7.30 zm voor wed. Frans Derks; 9.30 pl. huwelijkssluiting en H. Mis voor het bruidspaar Janssen- Verheijen; biechten voor de kinde ren van 34 u.; voor de groten van 6.30—7.30; 7.30 Marialof. Door de zelatricen wordt deze week de contributie opgehaald voor het St. Willibrord-apostolaat. Van 2427 nov. wordt er in het retraitehuis te Roermond een retrai te gehouden voor meisjes van 17 jaar en ouder. RECTORAAT HEIDE Zondag: 25e zondag na Pinksteren; 7.30 overl. fam. Willems-Ewals; 10 u. hoogmis, gez. jaarget. v. Huberta Janssen Gellings; 3 u. lof. Maandag: 7.30 voor de meest ver laten zielen; 9 u. uitvaart voor Hub. Janssen. Dinsdag: 7.30 overl. ouders. Woensdag: H. Martinus; 7.30 Ge rardus Cox en Anna M. Christiaans. Donderdag: 7.30 Gertruda Poels- Voesten. Vrijdag: 7.30 overl. fam. Claes- Derikx. Zati-edag: 7.30 Wilh. Voesten; 7 u. biechten; 7.30 lof. Accolieten deze week: J. Derikx en B. Rutten. RECTORAAT SMAKT Zondag: 25e zondag na Pinksteren, Willibrord-zondag, collecte voor het binnenlands apostolaat; 6.15 lm v.d. geloof seenheid in ons vaderland; 7.30 lm v. Leo Koopmans; 10 u hoog mis v.d. overl. leden der St Jozef broederschap; 6 u. lof en rozen hoedje. Maandag: 6.30 lm v.d. overl. fam. Basten-Bonants; 7.30 lm voor fam. Rudolf Deenen en overl. kinderen. Dinsdag: 6.30 lm v. Jacobus Jan sen, Anna M. Pauwels en overl. kin deren; 7.30 lm v.d. overl. fam. Phi- lipsen-Gellings. Woensdag: 6.30 lm v. overl. fam. Versteegen-Kuypers; 7.30 lm t.e.v. Sint Jozef. Donderdag: 6.30 lm uit dankbaar heid; 7.30 lm v. overl. fam. Geurts- Verschuren. Vrijdag: 6.30 lm v. overl. fam. Coppes-Barents; 7.30 lm v. overl. fam. Rutten-Bonants. Zaterdag: Allerheiligen v.d. orde; 6.30 lm v. overl. fam. Zegers; 7.30 hoogmis t.e.v. alle heiligen v.d. orde; van 55.30 en van 7 u. tot na het lof biechtgelegenheid; 7.30 lof en rozen hoedje. RECTORAAT VEULEN Zondag: 7 u. H. Comm.; 7.30 lm tot int.; 10 u. hoogmis v. vr. Linders, best. vanwege de buurt; 2.30 lof. Maandag: 7.30 hoogmis als best. gez. jaarg. v. Gerardus v. Rens. Dinsdag: 7.30 hoogmis als jaarget. Helena Verbligt. Woensdag: 7.30 lm v. L. Heidens en echtgenote. Donderdag: 7.30 lm v. Jan Rein tjes en overl. grootouders. Vrijdag: 7.30 lm v P.J. Broekmans. Zaterdag: 7.30 lm v. overl. fam. Willems-van Lin; biechtgelegenheid van 67 u.; 8 u. lof t.e.v. Maria. Kerkpoetsen: R. Reintjes en L. Geurts. Accolieten: Willy Erben en Martin Cleven. Zondag 8 nov. onder beide H. Mis sen collecte voor het Willibrordus- liefdewerk. welke collecte wij in uw aller milddadigheid ten zeerste aan bevelen. Katechismus: klas 3 en 4 les 11; klas 5 en 6 les 1920. De laatste Instuifavond op 31-10- 59 werd doorweven met cabaret, conferences en 'n quiz programma, gebracht door conferencier Ton Suurhof en begeleider. Gezien het aantal nieuwe leden en de reacties uit de zaal, mag men deze avond behoorlijk geslaagd heten Hieruit blijkt weer, dat de jongeren nog iets meer verlangen dan dansen alleen, zodat er in de toekomst wel meer dergelijke avonden georgani seerd zullen worden. Mede ook door de muziek, waarop gezellig gedanst werd, heerste er een goede stem ming. Zaterdag 7 november wordt er een balavond in Prinsenhof gehouden, die enkele weken geleden wegens de dodenherdenking werd uitgesteld. Van 7 tot 11 uur zal men dan kun nen genieten van een prima orkest, dat tot heden nog niet in Venray heeft gespeeld. Speciaal vestigen wij nog de aan dacht op 't volgende. De zaal zal vanaf kwart voor zeven zijn ge opend en verder wordt men verzocht voor negen uur binnen te zijn. Jon geren beneden 17 jaar worden onder geen enkele voorwaarden toegela ten. De voorlopige bewijzen zijn slechts 1 maand geldig en moeten geduren de deze periode ingeleverd worden, waarna men dan z'n lidmaatschaps kaart in ontvangst kan nemen, mits deze van een pasfoto voorzien is. Aan deze maatregelen wordt streng de hand gehouden. IV^AANDVERGADERING Zondag a.s. 8 nov. komt Pater Dr. Armand Fiolet O.F.M. om 4 uur spreken in San Damiano over het Protestantisme. Pater Fiolet, die in 1953 cum laude promoveerde op het proefschrift: „Een kerk in onrust om haar belij denis" en die één van de leidende figuren is in het Apostolaatswerk der Minderbroeders in Noord-Hol land en Friesland zal voor ons een gesprek houden over: De ontmoe ting Katholiek - Reformatorische christen; over de ontdekking van de „protestant" als onze mede-christen en onze verantwoordelijkheid voor hem. Wij hopen van harte, dat vele Ter tiarissen hun belangstelling zullen tonen voor dit uitermate actuele on derwerp, ook in verband met het ko mende oecumenisch concilie. St. ELISABETH, PATRONES VAN DE D.O. Op 19 nov. a.s. is er om 8.30 uur in de Rectoraatskerk een plechtige avondmis voor alle tertiarissen, waarbij ook alle gelovigen worden uitgenodigd. De tertiarissen worden verzocht gaven in natura mee te brengen voor onze zieken. Deze ga ven, in de vorm van fruit en ver snaperingen kunnen gedeponeerd worden op een tafeltje in het mid denschip en worden bij het Offer torium naar voren gedragen en ge zegend. BESTUURSVERGADERING Maandagavond 9 nov. om 7.30 uur komt Pater Visitator in Öan Damia no spreken voor alle bestuursleden van het district. Donszachte - wol- warme flanelhèt uitverkoren win- ter-materiaal voor de pittige Actrice blouses. Wij heb ben voor U effen (tere pasteltinten) in streepjes en ruitjes, keurig ver werkt met3!4 mouw no iron Originele gestreepte Actrice rok van 50°/opolyester 50°lo wol; absoluut plooi- houdend. Moderne kleuren, zoals grijs/ cognac, grijs/cerise, NAAIKRANS Zoals U allen weet, hebben wij een zeer actieve naaikrans, die om de week werkt voor de Missie en voor de grote gezinnen. De steeds groter wordende nood in de Missie en ook in onze grote ge zinnen is voor ons aanleiding gewor den een tweede naaikrans op te richten. De bestaande naaikrans gaat voortaan elke week uitsluitend wer ken voor de Missie. Dames, die van fijn handwerken houden kunnen zich hiervoor opgeven bij Mevr. M. Wijnhoven-Theelen Julianasingel 57, tel. 1321. In het komende jaar zal er weer een expositie zijn van de vervaardigde paramenten. Daarnaast gaan wij een geheel nieuwe naaikrans oprichten, die eveneens donderdagavond om 7 uur gaat werken in San Damiano en wel uitsluitend voor de grote gezinnen. Reeds zeven dames hebben hun medewerking voor deze nieuwe krans toegezegd en wij hopen, dat meerderen zich zullen aansluiten om voor dit prachtige doel te werken. Men kan zich hiervoor opgeven bij mej. D. de Wit, Grotestraat 9, tel. 1526, die de technische leiding op zich genomen heeft en bij mej. J. Knops, Soc, Char. Centrum, tel. 1666. Wij beschikken op het ogenblik slechts over 12 naaimachines die ons door goede gevers in het verleden werden geschonken of in bruikleen werden afgestaan voor dit mooie werk. Maar U begrijpt, dat dit niet voldoende is. Langs deze weg willen wij daarom nog eens een beroep doen op alle ingezetenen van Venray en omgeving om nog een aantal ma chines beschikbaar te stellen. Verder moet er ook een geldelijke bron zijn voor de aankoop van stof etc. Men kan voor dit doel geld stor ten op gironummer 506215 ten name van: Directeur Derde Orde, Leunse- weg 1, Venray (ten behoeve van de naaikrans). Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke kloven, Ruwe handen, Schrale huid. HOCKE Y-NIEUWS Afgelopen zondag werd er thuis gespeeld en Venray liet zich van zijn beste kant zien. De dames, die altijd van degelijk werk houden, stuurden de „Venlo girls" met een 70 nederlaag naar huis. Vooral in de eerste helft re gende het doelpunten. De tweede helft werd ingezet met een voor sprong van 50. Men voelde zich klaarblijkelijk vrij safe, en werd daardoor nonchalant. Het spelpeil was dan ook aanzienlijk lager dan in de eerste helft. Toen was 't Venlo zelfs niet gegund om de eer te red den. De heren hadden het zwaarder te verduren. Tegelen II was geenszins van plan zowel lichamelijk als geestelijk ook maar het minste cadeau te geven. Het was een harde wedstrijd. Bij de rust was het 10 voor Venray, maar er viel nog heel wat te doen. In de loop van de tweede helft kwam uit een straf-corner de ge lijkmaker. Nog een poging van onze kant werd afgekeurd, (men hoorde de Tegelenar-n een zucht van ver lichting slaken). Het bleef tenslotte 11. Een voor beide kanten wel verdiend resultaat. Het was weer niet gek gegaan. Een reden te meer om de uitwed strijden van de dames tegen Geldrop en van de heren tegen H.M.H.C. III (Helmond), die zondag a.s. beide om 12.30 aanvangen, optimistisch tege moet te zien. MORETTI IN VENRAY Degenen, die deze Pool enkele jaren geleden in zaal Wilhelmina hebben zien werken zullen beslist niet aarzelen om naar de voorstel ling te gaan kijken, die hij heden avond geeft in zaal Wilhelmina. Deze man blijkt n.l. een soort duizend-kunstenaar te zijn, die niet alleen kan goochelen en halsbre kende toeren verricht, maar ook als telepaath, hypnotiseur en illusionist opmerkelijke dingen laat zien. Hij heeft pas een tournee achter de rug langs de verschillende legerplaatsen, waar hij met veel succes is opgetre den. Binnenkort hoopt hij in Venlo geblindoekt een auto door het druk ke stadsverkeer te rijden, terwijl hij dan tevens een persoon in de open lucht zal doen zweven. Voor de liefhebbers van dergelijke shows is de voorstelling en het ma tinee van deze middag een buiten kansje, temeer waar Moretti thans een geheel nieuw programma heeft samengesteld. SCHAAKNIEUWS Zondag 8 nov. a.s. speelt Venray I haar eerste competitiewedsttrijd "te gen Roermond II. Gezien de sterkte van de tegenstander belooft dit een spannende wedstrijd te worden. De uitslag van de wedstrijd Venray II- Venray III voor de 2e klasse van de L.S.B. is geëindigd in een 4,53,5 overwinning voor Venray II. De individuele uitslagen waren als volgt: G. SpeeR. Jenniskens 01 A. DeykersA. Sijbers 10 J. NugterenG. v. Ham 1—0 G. GossensJ. Hulsman 0,50,5 A. MandersJ. v. Stratum 01 Mevr. Spee-DornJ. Poels 01 T. BaldwinTh. Jeuken 10 J. OpsteegW. Jeuken l0

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1