koopt kinderkleding bij THOMASSEN Altijd voor- deliger bij THOMASSEN Iedere verstandige moeder Kerkelijke diensten natuurlijk keuze onbeperkt kwaliteit gegarandeerd prijzen altijd voordeliger de natuurzuivere Voor baby- kleuter- en kinder kleding Zaterdag 10 October 1959 No 41 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAASÜ DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCRHOF WFPKRÏ AT\ VOOR VPNRAY FN OM^TRPICPN ADVERTENTIEPRUS 8 ct per nun ABONNRMENTS- GROTESRAAT 28 VENRAY TELEF. 1512 GIRO 150652 I* WIVOLALI V UUi\ VLtiUXrtl WIU J 1 UUUUiX PRIJS PER KWARTAAL 1.40 BUITEN VENRAY 1.60 van 11 tot en met 17 okt. PAROCHIEKERK VENRAY Priester vd. week: Kap. v. Leipsig Zondag: 21e zondag na Pinksteren; 6.30 Em. Beerkens; 7.30 Ger. Wien- tjes; 8.30 Gertr. en Joh. v. Heyster; 9.15 vd. parochie; 10.30 vr. Gooren- Bouten; 11.30 Congregatie op Jeru salem vd. jongeren; 7 u. lof met re likwie vd. H. Gerardus. Maandag: vd. meest verlaten zie len; 7.30 overl. fam. Vaske-Maassen; 8.15 best. jrd. fam. Kemps; 8.15 voor den trouwdag. Dinsdag: 6.45 overl. ouders Maes- sen-Swaghoven; 7.30 lev. en ovérl. tweld. v.h. retraitewerk; 8.15 fam. Duyf; 8.15 vr. Proosten(buurt). Woensdag: 6.45 M. Linders(buurt); 7.30 G. Ligthart; 8.15 overl. ouders Pijls-Camps-Büchel 1 kl.; 8.15 Dr. Bloemen. Donderdag: 6.45 G. Peeters; 7.30 overl. fam. Appels-den Boer; 8.15 Peter Joh. Rongen lh; 9.30 pl. huw. Kroon-Simon; 6.45 int. R; 7.30 int. kleermakersbond; 8.15 Petra Sinten; 9 u. pl. huw. Jacobs-Evers. Zaterdag: 6.45 O.L.Vr.-hoogmis; 7.30 lev. en overl. weid. vh. retraite- werk; 8.15 mevr. v. Haaren-Horsten t.e.v. de H. Gerardus; 9.30 pl. huw. Thijssen-Maassen; biechten van 5.30 tot 7.30; 7 u. lof. De schoolkinderen leren deze week de 8e en 9e les vd. katechismus. Iedere avond om 7 uur oktoberlof. Morgen collecte voor de Univer siteit. Zondag, 18 october, missie-zondag, collecte voor de missie. 7 u. v. overl. fam. Pouwels-van den Munnickhof; 7.45 v. Wijnand Greef- kens; 8.30 v. bijz. int. PAROCHIE OOSTRUM Zondag: 21e zondag na Pinkste ren; feest van Maria's Moederschap; 7 u. H. Comm.; 7,30 vroegmis; 9 uur bedevaart en H. Mis uitsluitend voor de leerlingen der Mater Amabilis- school uit Venray; dus om 9 u. is er geen Comm. uitreiken; 10 u. hoog- vd. parochie; 3 u. lof met rozen hoedje. Maandag: best. zm v. overl. fam. vd. Elzen-Heynen. Dinsdag: 7.30 gez. jgt. v. Joanna Jenniskens; 10 u. pl. huwelijksslui ting v. het bruidspaar vd. Elzen- Heynen. Woensdag: 7.30 H. Mis vd. plaat selijke boerinnenbond. Donderdag: 7.30 best. zm v. Piet Reintjes. Vrijdag: 3e vrijdag der maand; dus missievrijdag vd. jeugd; 7.30 gel. jgt. v. Antoon Verheggen; onder de H. Mis algem. H. Comm. vd. kin deren voor de missie. Zaterdag: 7.30 best, zm v. Helena Verkoeyen; van 34 u. biechten vd. kinderen; 6.307.30 vd. groten; 's av. 7.30 Marialof. A.s. zondag 7 u. H. Comm.; 7.30 vroegmis; 9 u. H. Comm.; 10 uur hoogmis; 3 uur lof. Deze week iedere morgen om 7.15 zal het rozenhoedje met gebed tot St Jozef gebeden worden. Zaterdag echter 's avonds in het Marialof. Tot en met donderdag is er 's morgens om 7 uur geen H. Comm.-uitreiking. Onze nieuwe parochieherder pas toor Thomassen zal vermoedelijk donderdag 15 okt. naar Oostrum ko> men. De installatie is vastgesteld op zondag 25 okt. a.s. van de Ven. Dinsdag: 7.30 zieled. Eleonora Kemmelings. Woensdag: maandstond Engelber- tus Martens. Donderdag: 7.30 best. hoogmis tot dankzegging. Vrijdag: 7.30 feestdag v. H. Gerar dus Majella; 7 u. H. Comm.; 7.30 hoogmis tot dankzegging (W.G.) Zaterdag: 7.30 zieled. Anna Louisa Bos; biechtgelegenheid van 57 uur. A.s. zondag missie-zondag, collecte voor de voortplanting des Geloofs. RECTORAAT VEULEN Zondag: 21e zondag na Pinkste ren; 7 u. H. Comm.; 7.30 lm tot int.; 10 u. hoogmis als jaarg. v. Antoon Timmermas;2.30 lof; vandaag is de 2e coll. voor verschillende katholieke liefdewerken van ons bisdom, welke wij ten zeerste aanbevelen. Maandag: 7.30 lm v. Fra. Aarts. Dinsdag: 7.30 lm tot int. Woensdag: 7.30 lm L. Heidens en echtgen. Donderdag: 7.30 lm t.e.v H. Gerar dus tot dank. Vrijdag: 7.30 lm t.e.v. H. Gerar dus tot gen. zieke. Zaterdag: 7.30 lm v. vr. Linders; biechten van 67 u.; 8 u. lof t.e.v. Maria. A.s. zondag is de 2e coll. voor het liefdewerk vd. voortplanting des ge loofs, welke wij ten zeerste aanbe- len. De hoogmis is de votiefmis tot voortpl. v.h. geloof. Kerkpoets: Jetje Burgers en Joke Willems. Accolieten: Fons v. Gassel en Wil ly Fleurkens. Katechismus: klas 1 en 2 Wees ge groet; klas 3 en4 les 6; klas 5 en 6 les 11—12. Al is-ie nog maar net vier, toch li hij zo trots als een Spaans edelman. Trots op zijn mooie lange broek, vaardoor-ie opeens een hele Janne- man is geworden. Moeder heeft 'm graag z'n zin ge geven. Ze weet heel goed hoe heer lijk warm die broeken van prachtige Engelse meiion zijn. Voor de leeftijd van 4-12 jaar mei elastiek in de band en anti-slip. verkrijgbaar in prijzen i vanaf NATUURZUIVER JK OPWEKKEND VERKWIKKEND RECTORAAT PATERSKERK Priester vd. week: Pater Rector 21e Zondag na Pinksteren: feest v.h. Moederschap van Maria; le coll. voor de kerk, 2e voor de armen; H, Missen om 6.30, 7.45, 9 u. en 11.45: om 10.15 hoogmis; 's avonds om 7 u. lof. Maandag: H. Serafinus, Belijder. Dinsdag: H. Eduard, Belijder. Woensdag: H. Callistus, Paus en martelaar. Donderdag: H. Teresia, Maagd. Vrijdag: H. Hedwig, Weduwe. Zaterdag: H. Margareta Maria Alacoque, Maagd; van- 38 u. gele genheid om te biechten. Deze week elke avond om 7.30 lof met october gebeden. Cursus 18-jarigen Maandag 12 oct. eerste bijeen komst in het klooster, om 8.15. De deelnemers worden verwacht in de spreekkamer. Leider is Pater Pri- maldus. Mis-intenties Zondag: 6.30 H. Mis v.. Petronella Aarts-Martens en overl. ouders; 7.45 v. Johanna Swinkels-Michels; 9 uur v. Johan en Theo Janssen en ouders; 10.15 v. bijz. int. 11.45 v. bijz. int. Van maandag tot en met vrijdag iedere dag om 6.15 H. Mis v. overl. ouders Philipsen-Goosens en zoons Martin en Peter. Maandag: 7 uur H. Mis v. overl. fam. Frans Heinen; 7.45 v. Martinus Hendrikx en echtgen.; 8.30 v. overl. ouders. Dinsdag: 7 u. H. Mis voor Jan Jenniskens; 7.45 v. Jacq. Mommen; 8.30 v. Michiel Vullings. Woensdag: 7 u. H. Mis v. overl. fam. Frans Heinen; 7.45 v. Catharina Lit j ens Arts; 8.30 v. Martin vd. Poel en overl. fam. Donderdag: 7 u. H. Mis v. overl. fam. Frans Heinen; 7.45 v. Henri Slits; 8.30 v. bijz. int. Vrijdag: 7 u. H. Mis v. Ant. Mart. Janssen; 7.45 v. Henri Slits; 7.45 op een ander altaar v. Gerardus Mom men; 8.30 v. José Kremer-Vullinghs. Zaterdag: 6.16 H. Mis v. bijz. int.; PAROCHIE MERSELO 21e Zondag na Pinksteren: feest v.h. Moederschap van Maria; 6.30 H. Comm.; 7 u. lm t.e.v. de H. Anto- nius(Arts); 8.15 lm t.e.v. de H. Geest om priesterroepingen(v. Cuyck); 10 u. hoogmis v. parochie; 2.30 lof met rozenhoedje. Maandag: 7 u. gez. H. Mis t.i. van de moeders van Merselo vwg. de boerinnenbond; 8 u. lm v. overl. fam. Poels-Bouten. Dinsdag: 7 u. gest. jgt. v. Leonar- dus Verhaag en Linderdina Heynen; 8 u. lm t.e.v. O.L. Vrouw voor de op groeiende jeugd. Woensdag: 7 u. jgt. v. Theo Pub ben; 8 u. lm v. Hendrikus v. Hoof en echtgen. Donderdag: 7 u. gez. H. Mis voor Wilhelmina Hendrix-Engelen, vwg de D.O.; 8 u. lm voor Hubertus Jans sen en Johanna Willems. Vrijdag: feestdag v.d. H. Gerar dus; 7 u. gez. H. Mis t.e.v. H. Gerar dus t.i. v.h. die daarvoor bijdragen; 8 u. lm t.e.v. H. Gerardus. Na de H.H. Missen verering v.d. relikwie v.d. H. Gerardus. Zaterdag: 7 u. sol. gest. jgt. voor Antonius Arts, Mechelina Smits en ouders; 8 u. lm v. overl. fam. Bar doel- Poels; 4 u. biechten voor de kinderen v.h. 4e schooljaar; daarna voor anderen tot half 7; half 8 Marialof. A.s. zondag, missie-zondag. Onder de H.H. Missen speciale collecte voor de Voortplanting des Geloofs. Heden zondag wordt aan de kerk deur collecte gehouden voor de Lim burgse blinden, waarbij een speldje wordt aangeboden. De collecte voor Pater Janssen uit de Vredepeel heeft 423 opgebracht, waarvoor oprechte dank. PAROCHIE OIRLO Zondag: 2e zondag der maand, XXI zondag na Pinksteren, feest van Maria's Moederschap; 6.30 H. Comm. lm om 6.45; kindermis om 8 uur; .45 lm tot zek. int.; parochiehoog mis om 10 uur; 3 lof en rozenkrans; le coll. voor de kerk; 2e coll. voor 't Maandag: 7.30 maandstond Joanna PAROCHIE LEUNEN 21e Zondag na Pinksteren: feest v. Maria's Moederschap; 7 u. H. Mis v. Christiaan Gooren; 8 u. vd. parochie: 9 u. tot int. v.d. K.A.B. voor leven de en overl. leden; 10 u. hoogmis v. Rika Reïjnders; maandcollecte voor onze kerk; 3.30 lof; 4 u. H. Familie der mannen. Maandag: 7 u. voor Wed. Willem- se-Geerarts; 7.30 sol. gez. jgt. Jèan Loenen. Dinsdag: 7 u. tot genezing van 'n zieke (J.); 7.30 sol. gest. jgt. Antoon Geurts. Woensdag: 7 uur voor Piet van Meyel (jgt); 7.30 voor overl. ouders Arts-Niessen; 's avonds om 7.30 cur sus 18-jarigen. Donderdag: 7 u. tot int. van de boerinnenbond; 7.30 gest. jgt. Johan na Beurskens, Martinus Beurskens en overl. ouders. Vrijdag: 7 u. t.e.v. St. Gerardus Majella; 7.30 gest. jgt. Engelbert Janssen-Wismans en kinderen. Zaterdag: 7 u. H. Mis; 7.30 gest. jgt. Mathijs Marcellis en echtgen.; biechten van 45 en 77.30; 7.30 Marialof. Kerkpoets: Maria van Osch en Nellie Thijssen. A.s. zondag feest v.d. H. Lucas, evangelist; missie-zondag; collecte voor de Voortplanting des geloofs; betaling voor 't onderhoud der gra ven bij kerkmeester Claessens in het patronaat na de hoogmis. PAROCHIE YSSELSTEYN 21e Zondag na Pinksteren: feest v.h. Moederschap van Maria. Zondag: 6.30 lm v. Anna Smeets- Janssen; 8.10 lm v.d. levende en overl. leden vd. boerinnenbond; 8.15 kindermis; 10.15 hoogmis, best. jaarg. v. Maria Thijssen-Derks; 2 u. lof; 2.30 H. Familie vd. mannen. Maandag: 7 u. maandd. v. Gerar dus Vergeldt; 7.30 gest. jaarg. voor Andreas Philipsen. Dinsdag: 7 u. lm; 7.30 gest. jaarg. v. Pierre en Harry Janssen. Woensdag: 7 u. lm v. Johanna Peeters-v. Neerven; 7.30 gez. jaarg. v, Thomas Michels. Donderdag: 7 u. lm; 7.30 weekd. v. Anna Bus-Poels. Vrijdag: 7 u. lm uit dankb. v. fam. Koonings-Veron; 7.30 weekdienst v. Renier Swinkels. Zaterdag: 7 u. lm v. Theodora Winnen-Holtermans; 7.30 maandd. v. Antonius Swinkels; 6 u. Marialof: tot 7.30 gelegenheid om te biechten. PAROCHIE CASTENRAY 21e Zondag na Pinksteren: feest v. h. Goddel. Moederschap van de H. Maagd Maria; 10 u. hoogmis vd. pa rochie; daarna Congreg. afd. jon gens; 3 u. lof en rozenhoedje; daar na H. Fam. afd mannen. Maandag: 7.30 gez. jaard. voor Margaretha Philipsen-Philipsen. Dinsdag: 7.30 gez. H. Mis v. overl. fam. vd. Pasch; 7 u. Avondmis van wege de viering vd. Moederdag door de plaatsl. afd. vd. boerinnenbond; lm tot hare int. t.e.v. het Goddel. Moederschap vd. H. Maria. Woensdag: 7.30 gez. maandd. voor Henricus Vissers; 9.30 gez. H. Mis bij gelegenheid v.d. inzegening v.h. bruidspaar Matthieu vd. Beuken en To Weys. Donderdag: 7.30 gez. jaard. voor Hendrina Donders-Verlinden. Vrijdag: feest vd. Kerkwijding in ons bisdom; feest vd. H. Gerardus. 7.30 gez. H. Mis t.e.v. H. Gerardus, int. fam. M. Dinghs. Zaterdag: 7.30 gez. H. Mis t.e.v, O.L.Vr. v. A.B. tot int. van hen die hiervoor offerden; van 67 uur ge- legenh. tot biechten; 7 u. lof en ro zenhoedje. A.s. zondag wereld-missie-zondag, le collecte vd. Voortpl. des Geloofs, 2e coll. vd. kerk. Kerkpoets: Toos Willemsen en Truus Heidens. RECTORAAT HEIDE Zondag: 21e zondag na Pinkste ren; feest v.h. Moederschap van O.L.Vrouw; 7.30 overl. fam. Michels- Rongen; 10 u. hoogmis overl. fam. Claessens-van Kempen; 3 u. lof. Maandag: 7.30 voor Renier en Jo Swinkels. Dinsdag: 7.30 v. Gertruda Poels. Woensdag: 7.30 Leon. Spee, Lamb. Arts en overl. dochter. Donderdag: 7.30 overl. fam. Jans- sen-Claessens. Vrijdag: 7.30 t.e.v. de H. Gerardus. Zaterdag: H. Maria Alacoque; 7.30 G. en J. van Heyster; 7 u. biechten; 7.30 lof. Accolieten deze week: P. Janssen en W. Voesten. Vergadering Middensland De eerste middenstandsvergade ring onder het nieuwe bestuur, ken merkte zich dinsdag j.l. door een be trekkelijk goede opkomst en een prettige sfeer. Voorzitter Fr. Janssen gaf een klein overzicht over de afgelopen maanden, waarin hij de bestuurs wisseling memoreerde, de bejaar dentrip naar Handel, de ledenwer vingsactie en een kort overzicht gaf van wat VW in deze zomer-periode heeft gedaan. Sprekende over de toekomst, ver telde hij, dat meerdere acties op sta pel staan, zoals een nieuwe folder voor VVV, de internationale bede vaart naar Kevelaer, een spreek beurt over service in de winkels, die tevens toegankelijk is voor de andere belangstellenden. De vergadering werd het schrijven voorgelegd van B. en W., waarin dit college advies vroeg over de ker- mis-kwestie, dit naar aanleiding van een vraag der Venrayse horeca bedrijven omtrent afschaffing van de kermis-donderdag en de na-ker- fciis-zondag. Het gemeente-bestuur wil nu weten hoe de middenstand hierover denkt. Uit de vergadering kwamen geen overwegende bezwa ren naar voren en men kon zich in deze achter het voorstel van de ho- reca-bedrijven stellen. Ook de actie, waarbij de Venrayse kloosters en instellingen gevraagd zal worden bij hun aankopen zoveel mogelijk de Venrayse middenstand in te schakelen, kreeg de fiat van de vergadering. Een beetje beduusd werd de ver gadering toen de voorzitter mede deling deed dat, zowel in de com missie van samenwerking tussen de standsorganisaties als in VW, ge dacht is over verschillende evene menten bij gelegenheid van het 100- jarig bestaan van Harmonie Euterpe in het komende jaar. De gedachten gaan uit naar een grote tentoonstelling, zoals afgelopen zomer in Tilburg is gehouden, maar aangezien nog te weinig definitieve gegevens op tafel konden komen en zeker de kosten-begroting van een en ander niet onbelangrijk zal zijn, temeer waar men deze organisatie aan deskundigen wil opdragen, kon de vergadering in feite weinig an ders zeggen dan dat men van mid denstandszijde in principe bereid is deze acties te steunen en er aan mee te werken. De winkelsluiting was een ander onderwerp waarover gediscussieerd werd. Men kwam tot de volgende conclusies: De avondverkoop op 5 december moet komen te vervallen. Dan moet gewoon om 6 uur gesloten worden. De avondverkoop voor St Nicolaas moet i.p.v. op 25 nov. eerst op 28 nov. beginnen. Die zaken, die dins dagmiddag moeten sluiten, moeten hiervan vrijstelling krijgen op de dinsdagen, welke vallen in de eerste drie dagen van dec., de dinsdag die valt tussen 20 en 24 december, op 31 dec., op 31 oct. en op 14 aug. De normale winkelsluiting van 6 uur moet nog nader bekeken worden en de automatiek-sluiting zal met betrokkenen besproken worden. De koopavond op vrijdagavond moet gehandhaafd blijven; maar de genen, die de dinsdagmiddag-slui ting ook voor anderen bindend zou den zi envoorgeschreven, werd mee gedeeld, dat men hier vaksgewijze zal moeten vragen voor sluiting. De middenstand in zijn geheel kan dit niet doen. Wat het komende seizoen betreft bleek, dat men op 10 nov. a.s. een ledenvergadering zal houden in Lunchroom Verheugen. Op 17 jan. zal er een verdiepings morgen zijn en op 19 jan. een feest avond. Verder staan 16 febr. en 22 maart nog aangestreept voor verga deringen, waarop van allerlei ac tuele problemen ter sprake zullen komen. In deze vergadering sprak ook bouwpastoor Geerets, over zijn zor gen en moeilijkheden als bouwer van een nieuwe kerk en vroeg de steun der middenstanders, aangezien hij persoonlijk voor deze kerk twee ton bij elkaar moet krijgen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingen-bureau voor de Kom. Zondagsdienst Groene Kruis: Zr. M. JANS Overloon Tel. K 4788—26S

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1