Wist U Overpeinzingen Meisjes,! Kerkelijke diensten Gevonden: Voer het tera Tweede inenting tegen diph- therie, kinkhoest en tetanus. Fjordenland, missieland Zaterdag 29 augustus 1959 No 35 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS druk en uitgave firma van den MDNCKHOF WFFKRT AH VOOR VFNRAY F1M nM^TRFïTFlM advertentieprijs: 8 ct. perm. grotestraat 23 telefoon 512 giro 150352 VV CCtliOLilU V UUIV V I CtlM VJiVlO 1 ItCyJYCfJLN prijs peb kwartaal f 1.40 b i.m. abonxement8- buitenvenbat 1.60 van 30aug. toten met 5 sept. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kap. van Leips-ig 15e Zondag na Pinksteren: 6 30 Th. Maas en, 7.30 overleden ouders Janssen van Besel, 8 30 Joh. en Gert. van Heijster, 9.15 voor de parochie, 10.30 Wim Sijbers, 7 uur Lof. Maandag 6.45 H. Mis tot eerher stel, 7.30 fam. Janssen-Klaessen en G. Janssen, 8.15 overl. fam. Rongen van den Heuvel, 8.15 Harrie Jacobs. Dinsdag 6.45 J. van Waaijenburg 7.30 int. Paus Joh. 23, 8.15 Hoog mis t.e.v.d. H. Geest (schoolkinder) 8.15 fam. Jacobs, 9 u. H. Mis bij opening van Mulo-schooljaar. Woensdag 6.45 Peter J. Maessen, echtg., dochter Elis. en zoon Pierre, 7.30 G. Ligthart, 8.15 Anna Maria van Rijswijck2kl., 8.15 dr. Bloemen. Donderdag 6.45 van Enkevort, 7.30 Joh. Janssen, 8.15 Petronella Theuws, ouders, broers en fam. Ih. 8.15 fam. Coolen, 7—8 biechten, 8 u. Lof waarna aanbidding tot 12 u. Eerste Vrijdag: 6.30 G. Geurts (boerenbond), 7 u. int. R., 7.45 H. Hart Hoogmis, 21 u. avondmis M. H.G. Poels lh. Priester-zaterdag 6.45 O.L.Vrouw hoogmis, 7.30 G. Peeters, 8.15 H. Wismans en echtg. 2kl., 8.15 fam. Tillemans, 7 u. Lof, 5.30—7.30 ge legenheid pm te biechten. RECTORAAT PATERSKERK Vijftiende zondag na Pinksteren. De H. Missen zijn 6.30, 7.45, 9 uur, 10.15 Hoogmis en 11.45. Eerste kollekte v.d. Kerk, tweede voor de Missie in Nieuw-Guinea. 7 uur lof met overweging. Maandag, H. Raymundus, belijder Dinsdag, H. Joannes en Petrus, martelaren. 7.30 lof t.e.v. St. Ant. Woensdag, Z. Joannes en gezellen, martelaren. Donderdag, H. Plus X, paus. Van 5—8 uur gelegenheid tot biechten. Vrijdag, H. Rosa, maagd. Eerste Vrijdag v.d. maand. 6.45 gez. H. Mis, 7.45 H. Mis voor de schooljeugd, 's Avonds 7.30 lof t.e.v.h. H. Hart. Zaterdag, Votiefmis van Maria. Van 3—8 uur gelegenheid tot biech ten. Let hier op s.v.pl. Deze zondag dus gaat de nieuwe regeling in. Om 9 uur is er dus een stille H. Mis en de Hoogmis is dan om 10.15 uur. Tenslotte om kwart voor 12 de laatste H. Mis. Deze tijden blijven dus voortaan zo. Het Priesterkoor is alléén toeganke lijk in de H. Missen van 7.45 en 9 uur. Wat het communiceren be treft zij er op gewezen, dat wie 'szondags In de laatste H. Mis communiceert, tot 9 uur nog ont bijten mag en tot 11 uur nog 'n kopje koffie mag nemen. Liefdadigheidspredikatie De Venrayse jonge priester, pater Jan Peeters (van de Hiepi) gaat binnenkort vertrekken naar de missie van Nieuw-Guinea en zal vandaag daarover tot U spreken en U een reispenning vragen. Gaarne aanbevolen Mis-intenties Zondag, 6.30 voor overl. vader. 7.45 Willem Jenniskens, 9 uur Pe tronella Kusters-Ewalds, 10.15 wed. Janssen-Poels, vanwege de buurt, 11.45 overl. fam. Kusters vd. Heij den. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 6.15 voor overl. ouders Philipsen-Goosens en zoons Martin en Peter. Maandag 7 u. Frans Heinen, 7.45 Frans Wijnhoven vanwege de buurt, 8.30 Willem Thielen en zoon Piet. Dinsdag 7 u. Jan Jenneskens als lid vd. D.O., 7 45 Henri Slits, 8.30 Petronella Kusters-Ewalds Woensdag 7 u. fam. Fr. Heinen. Donderdag 7 u. fam. Fr. Heinen, 8.30 Willem Thielen en zoon Piet. Vrijdag 7 u. Henri Slits, 7.45 Peter Hendrix en dochter Dora. Zaterdag 7.45 jaarg. Peter Jan Philipsen. PAROCHIE OOSTRUM Vandaag: 15e zondag na Pinkste ren, 7 uur H. Comm., 7.30 vroegmis, 9 uur H. Comm., 10 uur hoogmis, 3 uur lof. Maandag: 7.30 best. zm voor Edm. Vandevenne en echtgen. Dinsdag: 7.30 gest. gel. H. Mis t.e.v O.L.Vrouw van Oostrul. Woensdag: 7.30 best. gez. H. Mis voor overl. fam. RaedtsVerhees. Donderdag: 7.3 best, zm v. Pierre Maessen. Vrijdag: eerste vrijdag der maand, 6.30 stille H. Mis, 7.30 pl. H. Mis t.e.v. het H. Hart op te dragen voor Wil lem Derickx echtgen. en zoon, 7.30 pl. lof t.e.v. het H. Hart. Zaterdag: le zaterdag der maand, 7.30 H. Mis uit dankbaarheid, 7.30 Marialof. PAROCHIE OIRLO Zondag: 15e zondag na Pinkste ren, 5e zondag der maand, 6.30 H. Comm., lm 7 uur en 8.30, parochie hoogmis om 10 uur. le collecte voor de kerk, 2e voor het bisdom. Maandag: 7.30 stichting Hendricus Heidens en Barbara Heidens. Dinsdag: 7.30 zieled. Theod. Peters vanwege de boerinnenbond. Woensdag: 7.30 zieled. Anna Loui sa Bos. Donderdag: 7.30 stichting Piet Steeghs Maria Hagens Maria Steegs en Maria Biesterfels, 's avonds van 57 en 89 uur biechten. Vrijdag: le vrijdag der maand, 6.30 H. Comm.; 6.45 lm, 7.30 hoog mis stichting Baeten-Jeurissen, na de hoogmis uitstelling acte van toe wijding Tantum ergo en zegen, 's av. om 8.30 H. Familie. Zaterdag: 7.30 best. jaarg. Gerar- dus Baeten, 9 uur huwelijksmis voor bruidspaar Swinkels-Peeters, biech ten van 57 en 89 uur in beide biechtstoelen. Deze week de H. Communie ^an de zieken. A.s. zondag eerste zondag der maand, buitengewone collecte. PAROCHIE LEUNEN Zondag: 15e zondag na Pinksteren; 7 uur H. Mis v.d. parochie; 8 uur tot bijz. int.; 9 uur voor Wed. Johanna Hendriks-Dommeck; 10 uur hoog mis als jaarget. voor Jan v. Meijel; 3.30 lof. Maandag: 7 uur voor Wed. Wil- lemsé-Geerarts; 7.30 sol. gest. jgt. Lambert Willems en echtgen. Dindag: begint het nieuwe school jaar; 7 uur H. Mis voor Albert Loo- nen; 7.30 t.e.v. God de H. Geest bij het begin van het nieuwe schooljaar; alle kinderen behoren de H. Mis bij te wonen; 10 uur biechten voor de meisjesschool. Woensdag: 7 uur voor Mina Keij- zers; 7.30 gest. jgt. Agnes Hoeck. Donderdag: 7 uur voor Petronella Asselberghs;' 7.30 gez. jgt. Christiaan Gooren; biechten v. jongensschool; 's avonds biechten van 78 uur. Vrijdag: le vrijdag der maand; 7 uur H. Mis; 7.45 t.e.v. het goddelijk Hart van Jezus tot int. v. offeraars, oefening van Eerherstl; 3.30 lof voor de schoolkinderen. Zaterdag: de zaterdag v.h. Onb. Hart van Maria; 7 uur H. Mis; 7.30 gest. jgt. Pieter Croijmans en Ma thilda v.d. Munckhof; biechten van 4—5 en 7—7.30; 7.30 lof t.e.v. O.L.Vr. Kerkpoets: Truus Loenen en Ma ria Bouten. A.s. zondag maandcollecte voor onze kerk. PAROCHIE MERSELO Zondag: 15e zondag na Pinksteren; 6.30 H. Comm.; 7 uur lm t.e.v. de H. Don Bosco (Janssen); 8.15 lm voor Christ. Helgers en overl. kinderen; 1 Ouur hoogmis voor de parochie; 2.30 lof met rozenhoedje Maandag: 7 uur hoogmis v. Maria en Gertrudis Poels; 8 uur lm v. Wil- helmina Hendrix-Engelen. Dinsdag: 7 uur lm voor overl. fam. Janssen-Pubben; 8 u. hoogmis t.e.v. de H. Geest bij het begin van het schooljaar', met algemene H. Com munie van de kinderen; de ouders worden verzocht deze H. Mis bij te wonen; de school begint om 9.30. Woensdag: 7 uur gest. jgt. voor Antoon Poels en Mar. v. Helden; 8 uur lm voor Jan en Martha Gielen. Donderdag: 7 uur jgt. voor Leo- nardus Verlinden; 8 uur lm voor overl. fam. Verhaag-Heynen; 67 u. biechten; 8 uur H. Uur. Vrijdag: le vrijdag der maand t.e.v. het H. Hart van Jezus; 6.30 H. Comm.; 7 uur hoogmis t.e.v. het H. Hart tot int. van hen die daarvoor bijdragen; 8 uur lm voor overl. fam. v.d. Hoogenhof, Drabbels en Dries- sen; 3.45 lof voor de schoolkinderen; 's avonds om 8.30 Avondmis t.e.v. 't H. Hart. Zaterdag: le zaterdag der maand, toegewijd a.h. Onb. Hart van Maria; tevens priesterzaterdag; 7 uur gez, H. Mis om van God vele priester roepingen te verkrijgen; 8 uur lm voor Wilhelmus Arts; van 57 uur biechten; 8 uur Marialof. PAROCHIE CASTENRAY Zondag: 15e zondag na Pinksteren; 7.30 vroegmis v.d. parochie; 19 uur hoogmis t.e.v. H. Brigida voor de le den en overl. leden der Broeder- schapvd. H. Brigida; na de H. Mis- senverering v.d. relikwie vd. H. Bri gida; géén lof. Maandag: 7.30 H. Comm.; 9 u. gez. H. Mis t.e.v. H. Brigida tot int. van de veeverzekering. Dinsdag: 7.30 H. Comm.; 9 u. gez. H. Mis v.d. overl. fam. Kind. Ger. Philipsen. Woensdag: 7.30 H. Comm.; 9 uur gest. gez. jaard. voor Martinus Ver hoeven en Theodora Geurts. Donderdag: 7.30 gez. H. Mis voor overl. fam. Philipsen-Hoeymakers; van 7-8"uur biechten. Vrijdag: le vrijdag der maand; 6.30 lm t.e.v. H. Brigida; 7.30 gest. gez. H Mis t.ev. H Hart; oefening v. eerherstel en zegen met 't Allerhei ligste. Zaterdag: le zaterdag der maand; toegewijd a.d. verering v.h. Onb. Hart van Maria; priesterzaterdag; 7 uur H. Comm.; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vrouw van A.B. tot int. van hen die hiervoor offerden; van 67 uur biechten; 7 u. lof en rozenhoedje. A.s. zondag le zondag der maand; maandel.'buitengewone collecte voor de kerk. Kerkpoets: Tony Seykens en Fien Duykers. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag: 15e zondag na Pinksteren; 6.30 lm uit dankb. v. fam. Claes- sens-Maessen; 8.10 lm voor Antoon Swinkels; 9.15 kindermis; 10.15 hoogmis, best. jaarg. voor Peter Joh. Rongen; 2 uur lof. Maandag: 7.30 lm uit dankb. v.d. fam. Peeters-Michels. Dinsdag: 7.30 maandd. v. Petro nella Verheyen-Peeters. Woensdag: 7.30 weekdienst v. Ge- rardus Vergeldt. Vrijdag: le vrijdag der maand; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. H. Hart; mnd.- dienst v. Jan Geurts; na de H. Mis uitstelling en toewijding aan het H. Hart. Zaterdag: 7.30 lm uit dankb. voor fam. Swinkels-Claessens; 7 u Maria lof; tot 8 uuur biechten. RECTORAAT VEULEN Zondag: 15e zondag na Pinksteren; 7 uur H. Comm.; 7.30 lm voor Dr. Bloemen; 10 uur hoogmis tot int.; 2.30 lof; vandaag onder beide H. Missen maandcoll. voor onze kerk, welke wij ten zeerste aanbevelen; de laatste maandcoll. heeft opgebracht: 102,60. Maandag: 7.30 lm voor Fra Aarts. Dinsdag: 7.30 lm voor genezing v. een zieke. Woensdag: 7.30 jaarget. voor Dinie van Rijswijck. Donderdag: 7.30 lm v. L. Heidens. Vrijdag: 6.30 H. Comm.; 7 u. hoog mis t.e.v. 't H. Hart vanwege 1ste vrijdag. Zaterdag: le zaterdag vd. maand, bijz. toegewijd a.h. Onb. Hart van Maria, lm tot bijz'. intentie; 's avonds om 8.30 lof; na het lof biechten zo lang goed wordt aangesloten. Kerkpoetsen:Zus van Meijel en A. Groetelaars. Rectoraat SMAKT Zondag: 15e zondag na Pinksteren. 6.15 lm tot zek. int.; 7.30 lm voor priesterroepingen; 10 uur hoogmis t.e.v. St Jozef; 6 uur lof en rozen hoedje. Maandag: 6.30 lm voor een zalige levensstaat; 7.30 lm voor zegen in het gezin. Dinsdag: 6.30 jaarget. voor Jozef Asselberghs; 7.30 lm voor de missie. Woensdag: 6.30 lm t.e.v. St Jozef; 7.30 lm uit dankbaarheid. Donderdag: 6.30 lm voor de vruch ten der aarde; 7.30 lm t.e.v. het H. Sacrament, van 58 uur biechten; 8.30 H. Uur. Vrijdag: le vx'ijdag der maand; 6.30 lm voor Johannes de Groot; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. H. Hart;, na de H. Missen uitstelling v.h. Allerhei ligste; voor en na de H Misen gele genheid om te biechten. Zaterdag: 6.30 lm voor priester roepingen; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L. Vx*ouw vd. berg Karmel voor Truus Coppes best. door de Maria Congre gatie; van 55.30 en van 7 uur tot na het lof biechten; 7.30 lof RECTORAAT HEIDE Zondag: 15e zondag na Pinksteren, 7.30 uit dankbaarheid, 10 uur hoog- misgez.'jaarget. voor Martinus Wis mans en overl. ouders, 3 uur lof. Maandag: 7.30 ovex'l. fam. Jans- sen-Claessèns, Dinsdag: 7.30 G. en J. van Heyster. Woensdag: 7.30 Wilh. Jenniskens Dondei'dag: H. Pius X, 7.30 voor de vervolgde Kerk, 7.30 biechten, 8.30 H. Uur. Vrijdag: le vrijdag, Kerkwijding v.d. Kathedraal, 7.30 hoogmis voor een zieke moeder, 8 uur biechten, 9 uur avondmis tot bijz. intentie. Zaterdag: le zaterdag, priesterza terdag, 7.30 t.e.v. het Onb. Hart van Maria, 7 uur biechten, 7.30 lof v.d. le zaterdag. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders der gemeente Venray brengen ter open bare kennis, dat de verordening tot wijziging van de algemeene Politie verordening Venray, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juli' 1959, no. 581, gedurende drie maanden voor een ieder ter secretarie (afdeling I) ter lezing is nedergelegd. Venray, 19 augustus 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, Th WINTELS, loco-burgemeester. H. VORST, secx'etaris. Doublé dameshorloge merk „Ma nier" Verheugen Grotestraat 7; een zwarte kinderbeurs met inh., P. Ste vens Gussenstraat 19 Leunen; blau we X'eistas, bosje elastiek en bruin kinderjasje. Politiebureau; bankbil jet, M. Cuijpers p.a. Hagens Sta tionsweg 68; groene badhanddoek, Kengen Maasheseweg 52; rood brui ne herenportemonnaie met inhoud, Rommen Pr. Margrietstraat 7. Baby-huidje' 'babyderm.poedeh Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend, dat de twee de inenting tegen diphterie, kink hoest en tetanus zal plaats hebben: In de kerkdorpen Leunen, Castenray, Oirlo en Oostrum op vrijdag 4 september a.s. op beide dagen en dezelfde uren en plaatsen, waarop en waar de eetste Inenting heeft plaats gehad. De dagen waarop de derde inen ting zal plaats hebben, zullen nader bekend worden gemaakt. Venray, 13 augustus 1959. Burgemeester en weth. voornoemd, Th. WINTELS, l.Burgemeester H. VORST, secretaris. GOUDEN FEEST VAN Mgr. LEMMENS Feestgeschenk van 8000 gulden Mgr. Lemmens vierde woensdag zijn gouden priesterfeest op Rolduc. Namens de geestelijkheid van heel het bisdom presenteerde Mgr. Moors nadien een indrukwekkend feestge schenk, n.l. een bedrag van 8000 gul den, dat volgens de wens van de ju bilaris zal worden bestemd tot ver groting van de luister der Eucharis- tie-viering in de Kathedrale kerk te Roermond. Topaanvoer van augurken op Venlose veilingen Met meer dan 1 miljoen kg om precies te zijn 1060 ton hebben de Venlose groentenveilingen dinsdag de topaanvoer van dit seizoen be- x-eikt en daarmede voor de eerste maal in dit jaar de dagaanvoer van 1 miljoen overschreden. VERBODEN VRUCHTEN DER BESCHAVING De hoeveelheid conserveringsmid delen, kleurstoffen en andere poten tieel giftige stoffen, die aan V voed- •sel-van de mens wordt toegevoegd, is de laatste 25 jaar zo sterk toége- nomen, dat naar het oordeel van een Engelse huisarts, schadelijke gevol gen niet kunnen uitblijven. Schrijvend in „Medical World'1 vex'klaart dokter Richax-d Mackai'- ness, dat vooral in fabrieks-ijsjes, snoep en bepaalde conserven veel van die stoffen aanwezig zijn. Op zichzelf zijn ze niet giftig. Doch vol gens dokter Mackarness zijn zij vreemden voor het menselijk li chaam. Kunstmest- insekten- en onkruid bestrijdingsmiddelen, emulseringsop- lossingen, 'kunstmatige kleurstoffen, conserveringsmiddelen en talrijke andere chemische verbindingen wor den op het voedsel van de mens los gelaten. Het kan niet anders, of het menselijk lichaam moet hiex-op rea geren, terwijl het aantal „vreemde invloeden" jaarlijks nog toeneemt gelijke tred houdend met de „mo dernisering" van de voeding. Dokter Mackarnes heeft als „besmetting" dieet aanbevolen, dat bestaat uit veel x-undvlees, gevogelte, eieren, melk en boter. Snoep, ijsjes uit de fabriek en bepaalde coserven acht hij verboden vruchten der beschaving. LEVENSONDERHOUD WERD DUURDER Het landelijk prijsindexcijfer van het levensonderhoud van gezinnen van hand- en hoofdarbeiders, zoals dat maandelijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt sa mengesteld op basis 1951 100, van medio juni tot medio juli 1959 een stijging te zien van drie punten, t.w. van 121 tot 124 De belangrijkste veranderingen speelden zich af in de sector voe ding. Dit indexcijfer steeg met vijf punten van 120 op 125. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een belangrijke stijging van 't indexcij fer van de groep „aardappelen, groenten en fruit" (in bijzonder van sla, bloemkool, komkommer, toma ten en zomerfruit). Dit indexcijfer steeg van 114 per 15 mei tot 122 per 15 juni en 156 per 15 juli. De droogte heeft hierbij klaarblijkelijk 'n belangrijke rol ge speeld. In de niet-voedingssector was er een lichte stijging in de brandstof- fenprijzen (overgang voorjaax-s- naar zomer prijzen). Bij de kleding veroor zaakte de opruiming enige daling van het indexcijfer, (n.l. van 83 tot 80). De prijzen van schoeisel daar entegen vertoonden een lichte stij ging. Verhoging bouwvakionen met 5 pet. gevraagd De drie werknemersbonden in het bouwbedrijf hebben tot de werkgeversorganisaties een schrij ven gericht, waarin zij voorstellen doen voor een verhoging van de bouwvakionen met 5 pet. met in gang van 1 October a.s., zulks op grond van de produktiviteitsstijging in de bouwnijverheid. VERKORTING VAN DIENST PLICHT GEWENST Reeds geruime tijd wacht de Ne- dei'landse dienstplichtige jongeman op de uitslag van een onderzoek naar de vraag, of het mogelijk zou zijn de diensttijd te bekorten. Die nen onder de wapenen is in Neder land nooit bijzonder populair ge weest en zal het wel nooit worden ook. Hoe langer de diensttijd duurt, hoe meer verzet ertegen rijst. Nu was het opgevallen, dat de Belgische Christelijke Volkspartij de laatste verkiezingen was ingegaan met de belofte, dat de diensttijd zou worden teruggebracht van 15 op 12 maanden. Vanzelfsprekend vroeg men zich in Nederland af, of datgene wat België mogelijk zou zijn, ook niet in Nederland kon worden doorgevoerd. En wat is het resultaat? De commissie van van Voox'st, in gesteld door de minister van Defen sie, heeft dezer dagen doen weten, dat wel degelijk een verkorting mo gelijk is. Alleen moet er meer beroepsper- soneel voor in de plaats komen. Dat zal ook meer geld kosten. Wij geloven, dat 't offer van meer geld moet gebracht worden om de jonge mannen in staat te stellen hun dienstplicht te bekorten en hun strijd om het bestaan zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Een bijzondere gebeurtenis in Oostelijk Brabant Half september wox'dt in Neder land een groot en belangrijk inter nationaal katholiek congres gehou den, dat zal handelen over de aan passing van de liturgie aan de mis sie. Onder meer 40 bisschoppen van alle delen der wereld komen voor enige dagen studie naar Uden, waar het congres feitelijk zal plaats vin den. Zijn wij goed ingelicht, dan zal de gemeente Uden de 150 gasten een hartelijk welkom toex"oepen. Het gemeentebestuur, dat niet iedere dag en zelfs niet ieder jaar zulk een uitgelezen gezelschap bin nen de grenzen ziet komen maakt dan ook de nodige voorbereidingen. Er zal dus veel uiterlijk vertoon zijn. Maar daarbij moeten de bewo ners van Uden en van alle gemeen ten, die naar Uden zullen stromen voor de uitex'lijke demonstraties niet vei-geten, dat het hier eerst en voor al om een groot belang van de ge hele Kerk gaat. En als zij dat zullen bedenken, zullen zij zeker niet nalaten trots te zijn op een evenement, dat de ge schiedenis der Kerk wellicht in de eex-stkomende honderden jax'en zal beïnvloeden. Zal van Uden uit een gi'ote victorie beginnen? dat piloten, stewardessen en ander personeel van een vliegtuigonder neming vaak de vreemdste dingen meemaken. De K.L.M. houdt er een „kolder- boek" op na waar al dergelijke grapjes in opgetekend staan. Dit wist U zeker nog niet, maar wij zulen het U bewijzen. dat in 1949 een klein Amex-ikaanse expeditie in het oerwoud ergens in het Oosten van Venezuela een zeer zonderlinge ontdekking deed. In een der grashutten van een India- nennederzetting vonden zij een prachtig blinkende metalen stoel, die afkomstig was uit een Fok kervliegtuig. Na onderzoeking bleek dat daar in 1939 een vlieg tuig was neex-gestox-t, waai'bij de bemanning ongedeerd was geble ven. De stoel was nu de troon van de hoofdman. dat een steward het nodig oordeel de bij de start van een vliegtuig naast een oud dametje te gaan zit ten om haar gerust te stellen. Het dametje greep de hand van de ste ward vast,die op zijn beurt de hare wat geruststellend en stevig in de zijne nam. Eenmaal in de lucht knikte het dametje de steward vriendelijk toe en zei: „Als je nog eens bang bent jongeman,, dan mag je mijn hand wel weer vast houden hoor". dat een Arabische prins, die zich aan boord van een K.L.M.-toestel be vond, met beide handen voor de ogen pi'otes teerde, toen hij deste- wardes een ongesluierde vrouw ontwaarde. Hij was enkel weer tot bedaring te krijgen, toen hem werd meegedeeld, dat zij bij de bemanning behoorde. „O, zei de prins, dan is ze dus eigenlijk geen vrouw". dat een dierensteward, die met en kele honderden apen naar Bang kok vloog per ongeluk op een be zem trapte, waarbij hij de steel tegen zijn neus kreeg. Hij greep naar zijn neus en jammerde van pijn. Toen hij zijn handen van voor zijn gezicht haalde, zag hij, dat in de lange rijen hokken alle apen met hun pootjes voor hun snuiten zaten en jammerende kre ten uitstoten. Wat het medeleven beti'eft kan de mens dus nog iets van de aap leren. dat een lading van een vliegtuig de vlieger soms parten kan spelen. Boven het Kanaal woeddé een he vige storm, waardoor de machine soms rai'e sprongen, maakte. Tel kens nu als de neus daarbij naar beneden dook, weerklonk er een jammerlijk gekrijs, dat heel erg op de zenuwen van de piloot wex'k- te. Hij had immers geen levende passagiers aan boord. Toen hij op Shiphol stond en de lading onder zocht bleek, dat in een aantal kis ten enige honderden mamma-pop pen zaten, die telkens bij vex-an- dering van stand om hun moeder riepen. dat enkele jaren geleden de DC 6's van de K.L.M. boven elkaar lig gende bedden aan boord hadden. Een dergelijk toestel vloog 5000 m hoog, en een Engelse passagier wilde zich naar bed begeven. In plaats van de verwachte bovenste slaapplaats wees de steward hem een der onderste aan. „Ik heb lie ver een bovenbed", zei de Engels man. „Maar Sir, zei de steward, hoe kunt U op een hoogte van 5000 meter nog bezwaar hebben tegen een hoogte verschil van een meter. Moet er een speciale aanleiding zijn om te schrijven over een land, waar de onzen onze missiona rissen zich met al de vurigheid van hun hart en al de kracht van hun daden inzetten voor dat Rijk Gods, waarvan wij allen kinderen zijn Zijn wij zo zeer gebrand op nieuws, dat we beslist een motief moeten hebben om onze aandacht een ogenblik te geven aan een bijna bovenmenselijk zwaar werk, door landgenoten verricht in den vreemde U kunt dat motief, die aanleiding krijgen. Op 15 augustus begonnen de Liefdezusters van Sint Carolus Borromeus in Aalesund een zieken huis.... Dat is alles. Aalesund ligt in Noorwegen en U moet erg goed op de kaart kijken om 't te vinden. Want een wereldstad is het niet en... is de opening van een zieken huisje misschien wereldschokkend nieuws Wacht even met Uw ant woord Zesendertig jaar geleden dat was dus in '23 gingen de eerste vier zusters van „Onder de Bogen" uit Maastricht naar Noorwegen. Ze gingen aan wal in Aalesund, een klein plaatsje, waar ze niet voor nemens waren te blijven. De be volking was er allesbehalve vrien delijk tegenover de zusters. Hun kledij, hun katholiciteit en het feit van hun aanwezigheid prikkelde de mensen en op ondubbelzinnige wijze gaven zij uiting aan hun ver achting en afkeer. Noorwegen was van de Moeder kerk totaal vervreemd. De refor matie had afkeer verwekt tegen Rome, maar was daarom blijvend dit schone land verloren voor de Kerk? Mgr. Dr. Jan Olaf Smit, destijds bisschop in Noorwegen, dacht er anders over. O ja, hij wist dat het een lange, zeer lange weg zou zijn, maar hij geloofde in de terugkeer van Noorwegen binnen de Moeder kerk. Daarom had hij in Maas tricht gepleit voor zusters. Hij wist dat 't heel erg moeilijk voor hen zou zijn in een vreemd, soms zeffs vijandig land. Hij wist ook, dat 't zou kunnen en dat, als de zusters er in zouden slagen het hart van het Noorse volk te raken, zij dan aan de kleine Kerk van Noorwegen een onschatbare dienst zouden be wijzen. Met z'n vieren zijn ze gegaan. Molde aan de Moldefjord was het doei, maar er werd onderweg langs de Noorse öceaankust aan gelegd in een klein plaatsje, waar de afkeer van de bevolking door de zusters zo duidelijk gedemon streerd, dat de pioniersters van het eerste uur er vandaag nog een heel trieste herinnering aan bewaren. Dat plaatsje heette Aalesund.... Begint U iets te verstaan van de vreugde om dat ziekenhuisje voor moeilijk heden, ofwei voor raad en Inlichtingen is de R.K. Vereniging tot bescherming van Meisjes: Mevr. W. v.d. Munckhof-S angers Grote Straat 28, Tel. 1581; Mevr. ,M. v.d. Hombergh-Bot, Oostsingel 6, Tel. 1393; Mevr. A. Pijls-Drenth, Grote Straat 14; Mej. T. Coenen en Mej. T. Paping, Eikenlaan; Mej. M. Pijls, Grote str. 14a, Tel. 1673; Mevr. Baronesse de Weichs de Wenne, Geijsteren, Tel. 250; Mevr. vd. Haar, Blitterswijck. D 67, Tel. 263

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1