40 jaren Boerenleenbank en Boerenbond in Merselo Handels- en Verenigings. drukwerken fa. van den Munckhof Rerkpiqke Diensten Derde Orde-nieuws Oirlo's Fanfare in het goud Noedel-Geschenk Zaterdag 6 juni 1959 No 23 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS FF£?£iVE DEN MÜNOKHOF "WPRÏCRT AFl VOOR VPNRAV RM OMQTPrifPM ADVEBTENTIE-PBIJ8: 8 ct. perm.m. ABONNEMENT»- GROTESTRAAT 23 TELEFOON 612 OIBO 160852 VV C#E/l\Olv/iU V vJvJlv V HlNIvAX Jul\ UiVl^ 1 I\CrACriN PBIJS PEB KWABTAAL f 1.40 BU1TENVENBAY f 1.00 van 7 tot en met 13 jnoi PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan Heymans Zondag: 3e zondag na Pinksteren 6.30 Ant. Fransen echtgen. en overleden fam., 7.30 overl. ouders Jacobs-Lichteveld en kinderen; 8 30 Gertr. en Johannes v. Heyster; 915 Hoogmis v.d. parochie; 10.30 overl. tam. v.d. Bekerom-Lenssen, 7 u. lof. Maandag: 6.45 overl. parochianen, 7.30 P. Custers en echtgen., 8.15 Theod. Pouwels (1 h.), 8.15 Jac Oudenhoven-Hillen. Dinsdag: 6.45 Maria Hergrüter (buurt), 7.30 Jacob Verhalle en overl. fam. Verdeyk-Voesten, 8.15 Godefrida Oudenhoven-van Tilburg 9 u. Pl. Huwelijk Collart-v.d. Heuvel. Woensdag: 6.45 Johan Janssen, 7.30 G. Ligihart, 8.15 G. Manders, Lambertus en ouders (3 kl.), 8.15 Dr. Bloemen. Donderdag: 6.45 Maria Jacoba Gielen, 7.30 G. Geurts, 8.15 Past. Creymans (2kl.), 8.15 Godfr. van Opbergen en Petra Theuws. Vrijdag: 6.45 zek. int. R., 7.30 vr. Verstraelen v. Meyel, 73.0 G. Geurts, 8.15 Lamberdina Vullings-Theeuws. Zaterdag: 6.45 J. Beerkens, 7.30 best. jrd. Godfr. v. Opbergen en Petra Theuws, 7.30 Ant. Wejten, 8.15 PI. Hoogmis bij het Naamfeest v.d. Hoog eerw. Heer Deken Loonen. Biechtgelegenheid van 5.30—7.30, Om 7 u. Lof. De schoolkinderen leren de 52e en de 53e les uit de Katechismus en de geboden. Dit weekend geen Patronaat. RECTORAAT PATERSKERK Priester v.d. week: Pater Rektor Derde zondag na Pinksteren. De H. Missen om 6.30, 7.45 en 10.30. De Hoogmis om 9 uur. Eerste col lecte v.d. kerk, tweede v. bijz. noden, 's Avonds 7 uur lof met overweging Maandag, Z. Isabella, maagd. Dinsdag, Z. Andreas en gezellen, belijders, laatste der negen dinsda gen. 's Avonds 7.30 lof met gebeden van de novene. Woensdag, H. Margarita, weduwe Donderdag, H. Barnebas, apostel Vrijdag, H. Joannes Facundus, belijder, 7.30 lof. Zaterdag, St. Antonius v. Padua, belijder en kerkleraar. 6.45 pl. gez. H. Mis. Van 38 gelegenheid om te biechten. (Daarom géén lof). MI3-INTENTIES Zondag, 6 30 overl. fam. Janssen- Doumen, 7.45 Jarques Jacobs van zijn vrienden, 7.45 overl. fam. Per- soons-Dechnar, 9 uur jrg. overl. ouders Boom, 10.30 Dini van Teef- felen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 615 H. Mis v. overl. ouders Philipsen-Goossens en zoons Martin en Peter. Maandag, 7 uur Jan van Meijel, 7.45 Jacques Mommen. Dinsdag, 6.15 Jan Kersjes, 7 uur Jan Jenneskens als lid v.d. Derde Orde, 7.45 bijz. int., 8 30 Henri Slits. Woensdag, 615 Petra Pouwels- Friesen, 7 uur Jan Rademakers, 8.30 vd. overl. zielen i.h. vagevuur Donderdag, 7 uur v. bijz. int. 7.45 Henny Fleurkens, 8.30 Wed. Wil- lems-Gerards als lid vd. Derde Orde. Vrijdag, 6 15 Petronella Pouwels- Friesen, 7.45 Henri Slits als lid v.d. Derde Orde, 8.30 Jan Radema kers. Zaterdag, 7.45 Joannes Hoppe. De bedevaartgangers voor Keve- laer op zondag 7 juni a.s., die in het bezit zijn van een pas, moeten zorgen, dat ze deze pas niet ver geten! Zorg vooral tijdig aanwezig te zijn! PAROCHIE OOSTRUM Derde zondag na Pinksteren. 6 30 H. Communie, 7 uur Vroegmis, 8.30 bedevaart van Congregatie en H. Familie, 10 uur Hoogmis, 3—4 uur maand, aanbiddingsuur. Maandag, 7.30 best. zm. v. Gertr. van Heijster. Dinsdag, 7.30 best. zm. v. vrouw Henr. Janssen. Woensdag, 7.30 H. Mis v.e. zieke. Donderdag, 7.30 best. zm. v. Ant. Kleuskens en echtgenote. Vrijdag, 7 30 best. zm. v. Pierre Maessen namens de school. Zaterdag, 7.30 gest. gez. jrg. voor Gertr. Derks, 7.30 Marla-lof. RECTORAAT HEIDE 3e Zondag na Pinksteren: 7.30 voor Leonardus Willems, 10 uur hoogmis voor Wilh. Jenniskens. Maandag: 7.30 uit dankbaarheid. Dinsdag: 7.30 t.e.v. H. Brigitta. Woensdag: 7.30 voor de familie NellenRutten. Donderdag: 7.30 overl. familie JanssenClaessens. Vrijdag: 7.30 G. en J. v. Heyster. Zaterdag: H. Antonius, 7 30 Wilh. Voesten, 7 u. biechten, 7.30 lof. PAROCHIE LEUNEN 3e Zondag na Pinksteren: 7 uur H. Mis v.d. parochie, 8 u. voor Jan van Meijel, 9 u. v. Jean Holtackers, 10 u. hoogmis Saluspopuli voor de vruchten der aarde, maandcoll. voor onze kerk, 3 uur maandelijks aan biddingsuur. Maandag: 7u. v. wed. Willemse Geerarts, 7.30 sol. gest. jgt. Peter Joh. Smits en Gertrudis Derks. Dinsdag: 7 u. voor Willem Wis- mans en echtg., 7.30 voor Johanna Litjens. Woensdag: 7 u. voor Petronella Litjens, 7.30 voor overl. familie ClaessensGussen. Donderdag: 7 u. voor Petronella Asselberghs, 7.30 voor overl. fam. KoenenCremers. Vrijdag: 7 uur H. Mis, 7.30 voor Mina Keijzers. Zaterdag: 7 uur H. Mis, 7.30 tot bijz. int., biechten van 4—5 en 7.30 tot 8 uur, 8 u. lof t.e.v. O.L.Vr. Kerkpoets: Gerrie Jenniskens en Toos Voermans. Zondag 21 juni is jaarlijks Kinds- hèidsfeest. PAROCHIE OIRLO Zondag: 3e zondag na Pinksteren, le zondag der maand, buitengewone coll. voor de kerk, lm om 7 uur en 8.30, parochie-hoogmis om 10 uur missa salus populi voor de vruchten der aarde, 3 u. aanbiddingsuur t.e.v. het H. Hart van Jezus, le coll. is buitengewone collecte, 2e coll. voor het bisdom. Maandag: 7.30 stichting Piet Steegs Henrica Hagens Joanna Biesterfels en Maria Steeghs. Dinsdag: 7.30 zieled. Anna Louisa Bos. Donderdag: 7.30 maandstond voor Theodorus Claessens. Vrijdag: 7.30 zieledienst Petro nella Smits. Zaterdag: 7.30 feestdag v.d. H. Antonius a Padua, 7.30 maandstond Anna Maria van Arsen, biechten van 57 uur, 7 u. Marialof. PAROCHIE YSSELSTEYN Derde zondag na Pinksteren. 6 30 lm. v. Gerrit v. Dijck, 810 lm. voor Maria Janssen-Droesen, 9.15 kinder mis, 10 15 hoogmis, best. jrg. voor Frans v. Soest en echtg., 2 uur lof. Maandag, 7.30 gez. jrg. v. Bern. Verheijen en Anna Marcellis. Dinsdag, 7.30 gez. zieledienst v. Antonius Swinkels. Woensdag, 7.30 weekdienst voor Jan Geurts. Donderdag, 7.30 lm. uit dankb. v.d. fam. Claessens-Engels. Vrijdag, 7.30 lm., v. Jan Geurts, best. door de buren. Zaterdag, 7.30 gez. H. Mis voor Harry en Anna Goumans, 7 uur Maria-lof. A s. zondag is de pl. H. Communie. De H. diensten zijn dan: 6 30 lm., 8.10 hoogmis, waaronder de pl. H. Communie, 10 uur leesmis. PAROCHIE CASTENRAY 3e Zondag na Pinksteren, mndl. buitengew. collecte voor de kerk, 10 u. hoogmis vd. parochie, 3 uur maand, aanbiddingsuur. Maandag 7.30 gez.jd. Magdalena Derks-House. Dinsdag 7.30 gez. H. Mis Antoon Dinghs. Woensdag 7.30 5e vd. zesw.dienst Engelbert Emonts. Donderdag 7.30 3e vd. zesw.dienst Cath. Keijsers-Hellegers. Vrijdag 7.30 gez. H. Mis t. dankz. int. fam. Fr. Weijs-Wiüemse/ Zaterdag 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vr.v.A.B., tot int. van hen, die hiervoor offerden, 6—7 u biechten, 7 u. lof en rozenhoedje. Kerkpoets Lëna Emonts en Coba S winkels. RECTORAAT VEULEN Derde zondag na Pinksteren. 6.30 gelegenheid tot communiceren, 7 u. leesmis, 9.30 hoogmis als jrg. voor vr. Hendriks, nam. 3 uur lof Maandag, 7.30 best. gez. jrg. voor vr. Cremers. Dinsdag, negende en laatste dins dag v. voorbereiding op het feest van St. Antonius. 7.30 lm. tot zegen van een huisgezin. Woensdag 7.30 lm. vr. Hendriks. Donderdag 7.30 lm. Theo Groe- telaars. Vrijdag 7.30 lm. t.e.v. O.L.Vr. v. Lourdes, tot dankzegging. Zaterdag 7.30 lm. tot genezing van een zieke, 6 30—7 80 biechten. 8.30 Marialof. Heden feest van St. Antonius, patroon van onze kerk en school. Kerkpoetsen: Toos Spreeuwen- berg en Mia van de Goor. Accolieten: Erben Willy en Wim Smedts. Katechismus: klas 1 en 2, oef. v geloof, klas 3 en 4 les 54, klas 5 en 6 les 5657. RECTORAAT 8MAKT Zondag: 3e zondag naPinksteren, 6.15 u. lm. tot zek. int., 7.30 lm vd. overl. fam. Koopmans-van Dijk, 10.00 uur Hoogmis, 6 u. Lof. Maandag: 6.30lm. vooreen zieke moeder, 7 30 lm vh. welslagen van een examen. Dinsdag: lm. Antoon Janssen, 7.30 lm vd. wereldvrede. Woensdag: 6.30 lm t.e.v. St. Jozef, 7.30 lm. voor een overleden vader. Donderdag: 9-30 lm v.d. overl fam. Philipsen-Gellings, 7.30 lm. v. Gerard Hanssen, 8.30 congrega tie v.d. meisjes. Vrijdag: 6.30 lm t.e.v. het H. Hart, 7.30 lm. v. d. keuze van een goede levensstaat. Zaterdag: 6.30 lm uit dankb.heid t.e.v. St. Jozef, 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L. Vr. v. d. berg Carmel, v. 5 tot 5.30 u. en v. 7 u. tot na het lof gel. tot biechten, 7.30 u. Lof. De fanfare „Ons Genoegen" te Oirlo, gaat a.s. zaterdagen zondag haar gouden bestaansfeest vieren en wel door middel van een festival op zaterdag 6 juni voor alle Ven- rayse muziek- en zangverenigingen en op zondag 7 juni door middel van een dansavond, beide in de Siebengewaldse tent. De levensloop van deze muziek vereniging is wel zeer eigenaardig. Uit een fietsclub is een dubbel- mannenkwartet ontstaan, dit dub- belkwartet is uitgegroeid tot een mannenkoor, dat tenslotte is om gezet in een fanfare. Deze fanfare is het niet altijd voor de wind gegaan. Ze heeft zo als elke vereniging zijn hoogte- en dieptepunten gekend. De ergste slag die de fanfare heeft getroffen is wel de wereldoorlog 1940'45 geweest. Slechts enkele instrumenten bleken na deze ongelukkige periode over te zijn gebleven. Het toenmalige bestuur bleef echter niet bij de pakken neer zitten. In de na oorlogse jaren wer den enige goed georganiseerde fancy-fairs gehouden en door de aankoop van 2e hands instrumenten uit het niet getroffen gebied kon de fanfare weer op de been ge holpen worden. Jarenlang heeft de heer Welting uit Venray de dirigeerstok gezwaaid. Na de oorlog werd zijn plaats in genomen door de heer Wijnhoven uit Wanssum, terwijl thans de heer Versteegen, directeur van Venray's harmonie, ook in Oirlo de functie van directeur vervult. Vanaf de oprichting tot na de oorlog was de heer J.Nelissen z.g. ijverig en talentvol voorzitter. Daarna meende hij de leiding over te moeten dragen op jongere schouders. Enige jaren geleden zijn de oude 2e handse instrumenten vervangen door prachtige nieuwe instrumen ten met lage stemming, Alle in strumenten zijn voorzien van kof fers of éiui's. De toekomstdroom van Oirlo's fanfare is: een tamboer corps en een eenvoudig uniform. Moge deze droom met 't diamanten- feest werkelijkheid zijn geworden. Nederlander eet meer gevogelte Per hoofd van de bevolking is in Nederland vorig jaar elf ons ge vogelte geconsumeerd panklaar gerekend. Dat is drie ons meer dan het jaar daarvoor. Bus zonder chauffeur zigzagde door druk verkeer Een onbemande autobus, waar van de motor in brand stond, is woensdagmiddag op de Rijksstraat weg in Wassenaar door een rood verkeerslicht gereden. De bus reed daarna over een afstand van 150 meter zigzaggend door het zeer drukke verkeer zonder ook maar iets te raken. De onbemande bus maakte plot seling een zwenking naar links en ramde het hek van Wassenaars Dierenpark. Over een afstand van 15 meter werd het hek door de bus vernield. De bus kwam tenslotte op het parkeerterrein van het dierenpark tegen een boom tot stilstand. De bus was in brand geraakt bij een botsing met een vrachtauto bij het stoplicht. Behalve de chauf feur bevonden zich toen alleen 2 vrouwen in de bus. Een van de vrouwen maakte de chauffeur er attent op dat de motor in brand stond, en allen vluchtten toen zo gauw mogelijk naar buiten. Toen iedereen op straat stond, zette de lege bus zich op onver klaarbare wijze in beweging. Merk waardig was óok dat de brand in de motor gedoofd bleek te zijn, toen men de bus op het parkeer terrein aan een inspectie onder wierp. 40.000 militairen op bedevaart naar Lourdes In navolging van de eerste NAVO- bedevaart verleden jaar, tijdens het Eeuwfeest van de Verschijningen te Lourdes, gaan dit iaar van 6 tot 8 juni 40 000 militairen uit 12 lan den, aangesloten bij de NAVO, op bedevaart naar Lourdes. 30.000 van hen komen uit Frankrijk, terwijl de overige 10 000 komen uit de landen Engeland, België, Spanje, Nederland, Verenigde Staten van Amerika, Chili, Venezuela, Oosten rijk, Noorwegen en Denemarken. Onder hen bevinden zich 700 zieken, Het veertig-jarig bestaansfeest van de Boerenleenbank en Boeren bond te Merselo is wel op bijzonder spectaculaire wijze herdacht. Op de grote binnenplaats van de nieuwe magazijnen stond voor deze gelegenheid een grote tent opgeslagen, waarin alle leden met hun ega's ruimschoots plaats had den en gelegenheid kregen niet alleen de inwendige mens op fees telijke wijze te versterken, maar ook te luisteren haar de verschil lende sprekers, die men voor deze feestdag had uitgenodigd. Volgens goed gebruik begon de dag met een Hoogmis in de mooi gerestaureerde kerk, waarbij Pas toor Vercoulen, in een korte preek gelukwensen aanbood voor dit ju bileum en wees op de vooruitgang die men heeft mogen beleven, mede door het vruchtbaar werk der organisaties. OPENING Na de Hoogmis verzamelde zich de menigte feestgangers voor de poorten der nieuwe bedrijfsgebou wen, waar voorzitter Arts 'n kort overzicht gaf van het vele, dat in de afgelopen jaren is bereikt ge worden, dank zij het werken van bond en boerenleenbank. Hfj vertelde de geschiedenis van beide organisaties en besloot met de wens, dat zij beide voor de toekomst nog veel zouden beteke nen voor de Merselose gemeen schap. Dan knipten vier bruidjes de linten door voor de vier poorten en kon het gezelschap de nieuwe gebouwen en inrichtingen gaan bewonderen. voor het grootste deel afkomstig uit Noord-Afrika. 20 speciale treinen, vliegtuigen en autobussen vervoeren de mili tairen naar en van Lourdes. 24.000 van hen logeren in een tentenkamp, gelegen achter de Kruisweg. De leiding van de bedevaart be rust btj kardinaal Felin, aartsbis schop van Parys en vicaris van de Franse strijdkrachten. Verder vertrekken met de mili tairen naar Lourdes: kardinaal Wendel, aartsbisschop van Berlijn en vicaris van de Duitse strijd- krachten en nog vele andere aarts bisschoppen en bisschoppen. Eveneens maken de bedevaart mee de Franse minister van pu blieke werken en enige generaals. Het was ere-voorzitter P. Pubben die ze officieel in gebruik mocht stellen, door de machines in wer king te brengen. Aan een feesteiyke koffiemaaltyd vond men zich tenslotte terug om de eerste honger, wat te stillen. Toen dat gebeurd was kon men luisteren naar de heer Engels, die een interessante uiteenzetting gaf van het ontstaan der boerenleen banken, hun werken en hun uit breiding en de toestand van van daag. Dat dit tevens een schildering werd van de sociale en maatschap- peiyke toestanden van de laatste 50 jaren maakte zy*n rede alleen maar leerrijker, speciaal voor de vele jongeren, die menen, dat wat thans bereikt is, feiteiyk iets van zelfsprekends Is. Uit de rede van de heer Engels konden zy het tegen deel leren. Een der hoogtepunten van deze ochtendvergadering was de aanbie ding van de zilveren legepenning der boerenleenbanken aan de heer P. Pubben, die zo lange jaren aan de leiding der Merselose bank heef t gestaan. Ook de Rector van de Vredepeel sprak een kort woord van felici tatie, waarna de bestuurderen van beide organisaties recipieerden in café Janssen. Een receptie, die druk bezocht werd en waar we bv. zagen, oud- pastoor Bodt, die dit hele feest meemaakte en die evenals kapelaan van Leipzig, later in een kort woord er toch op aandrong de zaken breed te bezien en zich niet op te sluiten in een enge kleine gemeenschap. Feestrede Dinghs Dan was er een rustig uurtje, maar om 6 uur zaten alle leden met hun echtgenoten wederom in de ruime tent, ditmaal om naar de heer Dinghs te luisteren, die in een vlotte rede een overzicht gaf van het organisatie-werk der LLTB in de afgelopen 50 jaren. Uit zyn rede bleek duideiyk hoe dank zq de organisatie, de boeren zich hadden kunnen ontwikkelen, hoe zy kwaliteit en kwantiteit leer den te leveren en op dit moment in Europa en de gehele wereld een naam hebben, die klinkt als een) klok en exporteurs zijn geworden van practisch alle producten hunner bedrijven. In dit verband wees hy op de miljarden export der eieren. Diep ging hy in op de pogingen die vooral van socialistische zyde thans ondernomen worden om de kleine bedrqven op te heffen, om dat die h.i. niet mee kunnen. De heer Dinghs kon echter op tal van gronden bewyzen, dat de kleine bedrijven zeer concurerend en efficiënt kunnen werken en een wezeniyk bestanddeel vormen van de Nederlandse landbouw. Wat zyn toekomstverwachtingen betrof was spreker optimistisch over de samenwerking met de nieuwe regering, die o.a. met het land bouwschap nauwer contact zal onderhouden dan de vorige regering. Wat de akkerbouw betreft was spreker niet pessimistisch, de boeren hebben per slot van rekening in verschillende fondsen een stevig stootblok voor eventueel te lage prijzen. Wat de melkplas betrof kon spreker een kleine inkrimping van de veestapel constateren, die de productie zal beinvloedsn. Eieren komen er z.i. te veel en een scherpere selectie en een in krimping van de pluimveestapel is nodig. Hy drong er op aan dat de jonge boeren zich zoveel mogelyk zoudsn ontwikkelen voor de toekomst, die voor hen zwaar zal zqn. Z.i. moet men voorzichtig zijn met te grote propagandering van de industrie, daar b.v. in Zuid Limburg binnen afzienbare tyd al boerderijen leeg komen omdat teveel jonge boeren naar de industrie zyn gegaan. Met een ernstige waarschuwing dat men niet alleen maar de ma terialistische kant van alles moet zien, maar ook een brede belang stelling moet tonen voor het sociale en culturele, besloot de heer Dinghs zyn feestrede, waarin hy dank bracht aan de pioniers van 40 jaar geleden, die onder moeiiyke om standigheden zulk vruchtbaar werk tot stand wisten te brengen. Voor het overige was dan het woord aan Peer van Baokel, een conferencier-goochelaar, die de echte feeststemming door zyn be schaafde conference en aardige goocheltrucs alleen maar wist te verhogen. Het waren blqde en voldane mensen, die in de late avond de grote tent verlieten en huiswaarts keerden. Met gulden letters zal deze her denking en opening ongetwüfeld in de annalen van de coöperaties worden opgetekend. Babyderm-wiegje gevuld met artikelen voor Baby's huidie f 3.95

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1