m I l I l THOMASSEN a JO 3 BET WITTE BEIS De Veltumsen Bekker boerekilkes SPORT O JD Balansopruiming Win de 100000 Kerkelijke Diensten Derde Orde-nieuws Garageboxen Brief nit Nw.-Goinea Q C Q (t> O met 10 pet korting op ALLE artikelen Gordijnen en vitrages YELTUHSEH 1 Aanbieding van deze week Lange sprits 250 gr. 58 Jubileum-wedstrijd van „DE KROON" „Alles-op-één-kaart-actie" Vur de Vastelaovesbals en de Vastelaovend zelf Zaterdag 10 januari 1959 No 2 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS® 512 GIRO 150652 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN 8 ff CONFECTIE VAI GROTESTKAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.6' van 11 tot en met 17 jan. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan van Leipsig. Eerste zondag na Driekoningen. 6.30 Gertruda Kusters, 7.30 fam. Janssen-Huybers, 8.30 Mgr. Hans- sen, 9.15 Hoogmis v.d. parochie, 10.30 Tn. Weiten en echtg., 11.30 Maria-Congregatie v.d. jongeren in Jerusalem, 7 uur lof, 5 uur H. Fam Maandag: 6.45 overl. parochianen, 7.30 Maria Jacoba Hanssen-Gielen en dochter Marie, 7.30 Ant. Lau- rensse, 8.15 best. jrd. Fr. Vermaaten, 9 uur best. dienst Aannemersver. Venray en omstreken 3h. Dinsdag: 6.45 fam. Janssen-Klaes- sen en Maria en Gerardus Janssen, 7.30 Willem Broers, 8.15 best. jrd. Jan Muis, zoon Albert en fam., 8.15 Drenth, 10 uur pi. huw. Claessen- Tacken. Woensdag: 6.45 J. de Bruin en echtg., 7.30 Henrica Peeters-Tacken, 7.30 G. Ligthart, 8.15 best. jrd. Cath. Aarts-Huisman, 8.13 dr. Bloemen. Donderdag: 6 45 O.L. Vrouw van Lourdes, 7.30 Sacraments-hoogmis, 7.30 Maria Vermeulen-Hendriks, 8.15 E. Messemaekers, A. Geenen en kinderen lh, 9 uur uit dankb. 40-j, huwelijk lh. Vrijdag: 6 45 Wed. Barends(buurt) 7.30 Godefr. v. Opbergen en Petra Theeuws, 8.15 P. J. Jenneskens en echtg. Joha Poels 3kl., 8.15 z.int.R. Zaterdag 6.45 O.L.Vr. -hoogmis, 7.30 Leonard Jenneskens, 7.30 Wil- helmina Swinkels-Emons, 8.15 Pe trus Dekkers 1 h., 7 u. lof, 5.30 7.30 biechten. VELTUM: feest v. St. Antonius, 7 u. H. Mis Gertruda van Heijster, 9 u. hoogmis t.e.v. St. Antonius. De schoolkinderen leren deze week de 26 e en 27e les van de katechismus. PATRONAAT Ontspanningsavond. Zondagavond half acht is weer een ontspanningsavond voor alle jeugdleden. Deze keer zal het er gaan spannen. Door het slechte weer van de laatste tijd moeten de droppings voor de andere groepen nog even uitgesteld worden. In de grote vacantie zal het Patronaat op bivak gaan. Hiervoor zijn nu al 80 liefhebbers. Als er maar vol doende leiders zijn, zal alles wel lukken. RECTORAAT PATERSKERK Priester vd. week: Pater Domitius. Zondag, feest der H. Familie, H. Missen 6.30, 7.45 en 10 30, 9 u. de hoogmis, le collecte vd. kerk, 21e vd. Afr. Missie, 7 u. lof met over weging, Maandag Mis v.3-koningen. Dinsdag, gedachtenis vd. doop-v. Christus door Joannes, 7.30 lof. Woensdag, Z. Odoricus en gez., 7.45 cursus 18jarigen. Donderdag, H. Paulus, eerste kluizenaar. Vrijdag, H. Berardus en gez., 7.30 lof. Zaterdag, H. Antonius, abt, 3—8 biechten. Deze week elke dag een H. Mis voor onze weldoeners. Voor de ouders van school kinderen. Van de Hensenius- en St. Clara school worden verwacht ln de kerk dinsdag de 2e klassen, woensdag de 3e, donderdag de 4e, vrijdag de 5e en zaterdag de 6e klassen. Wat de gecombineerde klassen betreft, deze horen op school hun tijd. Alle kin deren mogen natuurlijk elke dag komen, maar kunnen dan vrij in de kerk plaats nemen. MIS-INTENTIES Zondag: 7.45 Henny Fleurkens, 9 uur Jacoba v.d. Munckhofv.d. Winkel en zoon Arie, 10.30 t.z.int. Maandag: 7.45 overl.moeder, 8.30 Jozef Wijnhoven en echtgenote. Dinsdag: 6.15 uit dankb. t.e.v. St. Antonius en H. Gerardus, 7 uur bijz. int,, 7.45 Johanna Swinkels-Michels en dochter Gertruda, 8.30 Fr. Roe- lofs en echtg. Woensdag: 6.15 Petronella Pou- wels-Friesen, 7.45 Wed. Barends- Litjens, 8.30 overl. fam. Rongen- v.d. Heuvel. Donderdag: 7 uur bijz. int., 7.45 Joannes Hoogeweegen, 8.30 Petro nella Pouwels-Friesen. Vrijdag: 6.15 Petronella Pouwels- Friesen. Zaterdag: 8.30 overl. ouders., 9 u, gez. H. Mis bij 25j. huwelijk Denicks Volleberg. Maandag, dinsdag, woensdag, vrij dag om 7 uur en donderdag om 6.15 leesmis v. overl. ouders Philipsen- Goosens en zoons Martin en Peter. RECTORAAT HEIDE Zondag, feest der H. Familie, 7.30 voor de missie, 10 u. hoogmis, gez. jaarg. Martin Ewals, 2.30 lof. Maandag 7.30 overl. fam. Elbers- Manders. Dinsdag 7.30 overl.fam. Muijsers- Spee. Woensdag 7.30 overl.fam. Jansen- Fransen. Donderdag 7.30 Jan Janssen, Ma ria Claessens en overi. fam. Vrijdag 7.30 Gertr. Poels-Voesten. Zaterdag, H. Antonius abt, 7.30 Henricus Rutten, 7 uur biechten, 7.30 lof. s biechtgelegen- 7 uur avondlof. PAROCHIE OOSTRUM Zondag: feest v.d. H. Familie; 7 u. H. Comm., 7.30 vroegmis tot int. v.d. K.A.B., 9 u. H. Comm., 10 uur hoogmis, 2 u. rozenkrans voor Gertr. van Heyster, 3 u. lof. Maandag: 7.30 best.zm voor overl. fam. RuttenBotden, 9 uur gez. H. Mis voor de Hengstenvereniging en voor de fokdag. Dinsdag: 7.30 gez. H. Mis voor Mgr. Hanssen. Woensdag: 7.30 gest. gez. jaarg. voor overl. fam. Camps-Verhoeven. Donderdag: 7.30 best. zm voor Joanna van Heyster. Vrijdag: derde vrijdag dermaand, dus missievrijdag voor de jeugd, 7.30 gest. gez. jaarg. voor de overl. fam. LemmensPoels; onder de H. Mis gem. H. Comm. van de kind. voor de jeugd. Zaterdag: 7.30 best. zm voor Michel Vennekens, 7.30 Marialof. PAROCHIE OIRLO Zondag, feestdag vd. H. Familie, Jesus, Maria en Josef, eerste zon dag na Driekoningen. 6.30 H. Com munie, leesmissen om 7 uur en 8.30 waaronder alg. H. Communie v.d. leden v.d. H. Familie, 10 uur parochie-Hoogmis, 3 uur pl. lof met gelijktijdige vergadering v.d. H. Familie en vernieuwing van de opdracht der leden. Eerste collecte v.d. kerk, tweede collecte voor de Afrikaanse Missie. Maandag: 7.30 zieled. Lambert v.d. Sterren, Anna Maria Hagens, Hendrika Smits en Petra. Litjens. Dinsdag: 7.30 zleledienst overl. fam. Classens-Linders. Woensdag: 7.30 zieled. overl. fam. Peters-Geurts, 9.30 huwelijksmis bruidspaar Kurvers-Janssen. Donderdag: 7.30 zleledienst Anna Louisa Bos. Vrijdag 7.30 zieled. Wilhelmina Teeuwen. Zaterdag: 7.30 best. jrg. Gertrudis Neiissen, 's avonds heid van 57 uur, 't Feest van de St. Antoniusgilde is uitgesteld tot de volgende week dinsdag. PAROCHIE LEUNEN x Zondag: feest van de H. Familie en Solemniteit van Driekoningen. 7 uur H. Mis v. overl. fam. Wefjs- Wijnen, 8 uur H. Mis v. Jan van Meijel, 9 uur H. Mis t.e.v. St. Ger. Majella, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 3 uur lof, 3 30 H. Familie v.d. mannen. Collecte vd. Afrikaanse Missie. Maandag: 7 uur H. Mis v. Wed. Smits-Meijers, 7.30 Sol. gest. jrg. Henrica Wilms-Heesen. Dinddag: 7 uur H. Mis v. Maria Litjens-Smits, 7.30 gest. jrg. Ant. Marcellis en Aldegonda Gielen. Woensdag: 7 uur H. Mis v. Hen ricus v. Helden en Arnoldina Wijn hoven, 7.30 H. Mis v. Willem Keij sers, echtg. en do. Mina, 's avonds 7.30 cursus voor 18-jarigen. Donderdag: 7 uur H. Mis v. Petro nella Asselberghs, 7.30 H. Mis tot intentie. Vrijdag: 7 uur H. Mis, 7.30 Sol. gest. jrg. Ant. Michels en Johanna .vd. Voort. Zaterdag: 7 uur H. Mis, 7.30 H. Mis v. Piet Reintjes, biechten van 4—5 en 7—7.30, 7.30 lof t.e.v. O.L. Vrouw. Kerkpoets: Truus Geurts en Mien Jenniskens. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag, feest vd. H. Familie: 6.30 maandd. Harry Goumans, 8.30 maandd. Petronella v.Veghel-Ewals 9.15 kindermis, 10.15 hoogmis, jg. Martin Bus, 2 u. lof, 2.30 H. Fa milie voor de mannen. Maandag 7.30 maandd. Margare- tha Spreeuwenberg-Vervoort. Dinsdag 7.30 lm. overl. ouders Janssen-Heiligers. Woensdag 7.30 gez. jg. Martinus Ewals. Donderdag 7.30 lm. overl. fam. Jeurissen-Janssen. Vrijdag 7.30 lm, uit dankb. fam. Cremers-S winkels. Zaterdag 7.30 gez. zieled. Antoon Smits, 6 u. Marialof, tot 7.30 ge legenheid om te biechten. RECTORAAT SMAKT Zondag: feest v.d. H. Familie, pl. viering van Driekoningen. 6.15 lm. t.z.int., 7.30 lm. v.d. overl. fam. Koenen-Coppus, 10 uur hoogmis voor zegen in een gezin, 6 uur lof. Collecte v.d. Afrikaanse missies. Maandag: 6.30 lm. vd. missies, 7.30 lm. v.d. overl. fam. Bonants- Hofmans. Dinsdag: 6.30 lm. tot bekering vd. zondaars, 7 30 lm. voor een zieke. Woensdag: 6.30 lm. t.e.v. St Jozef, 7.30 lm. uit dankb. voor verkregen weldaad. Donderdag: 6.30 lm. v. Martinus Bonants, 7.30 lm. t.e.v.h. H. Sacra ment, 7 uur Congregatie voor de meisjes. Vrijdag: 6.30 gez. jrd. voor Joh. Asselberghs en echtg Agnes Maria Bos, 7.30 lm. t.e.v. het H. Hart. Zaterdag: 6 30 lm. v. overledene, 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O L. Vrouw v.d. berg Carmel, van 5—5 30 en van 7 uur tot na het lof biechtge legenheid, 7.30 lof. RECTORAAT VEULEN Zondag: feest vd. H. Familie, 7 u. H. Comm., 7.30 lm tot int., 10 uur hoogmis v. overl. fam. Willems v. Lin, vandaag solemniteit v. Drie koningen, 2.30 lof, vandaag is de 2e coll. voor de Afrikaanse missiën welke coll. wij in uw aller mild dadigheid ten zeerste aanbevelen. Maandag: 7.30 hoogmis tot^dank- zegging. Dinsdag: 7.30 lm t.e.v. de H. An tonius en O.L.Vr. van Alt. Bijst. tot intentie. Woensdag: 7.30 best. gez. jaarg. voor Johanna v. Kempen. Donderdag: 7.30 lm voor Willem Engelen en Johanna Schouren. Vrijdag: 7.30 lm voor de vervolg den en tot bekering der heidenen. Zaterdag: 7.30 lm t.e.v. Maria ter verkrijging van een bijz. gunst, biechten v. 5.30—6 30,7 30 Marialof. A.s. zondag coll. aan de kerkdeur voor de med. missieactie, welke coll. wij u ten zeerste aanbevelen. Accolieien: Willems Harrie en Henk Krijger. Kerkpoetsen: Jetje Burgers en Joke Willems. Katechismus: klas 1 en 2 les 9; klas 3 en 4 les 24; klas 5 en 6 les 28. PAROCHIE CASTENRAY Zondag: le zondag na Drieko ningen, feest vd. H. Fam., solem niteit v. Driekoningen, algemene I. Comm. voor de leden der H. Fam., 2e coll. voor de Africaanse Missies, 10 uur hoogmis voor de parochie, daarna Congr. afd. jongens, 3 u.lof en rozenhoedje, daarna H. Fam. afd. mannen. Maandag: 7.30 gez. H. Mis overl. fam. ClaessensVerstegen. Dinsdag: 7.30 gez. maandd. voor Henricus Smits. Woensdag: 7.30 gez. H. Mis overl. fam. Heidens—Litjens. Donderdag: 7.30 gest. gez. jaard. voor Peter Kuypers en Anna Gertr. Christiaens. Vrijdag: 7.30 gez. H. Mis voor Henricus Cox, vanwege de buurt. Zaterdag: 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vr. v. A. B. tot int. van hen die hiervoor offerden, van 67 uur biechten, 7 u. lof en rozenhoedje. A.s. zondag: Herenigingszondag, gewijd aan de terugkeer der Oos terse afgescheidenen. Kerkdeur collecte voor de Memisa. Kerkpoets: Gonny Reijnders en To Weijs. Maandvergadering Zoals u reeds zult opgemerkt hebben is er deze maand geen maandvergadering. De Missie in Venray is nauwelijks voorbij en op het einde van deze maand wordt het Triduum gehouden. Wij willen de leden niet overbelasten en hopen hierdoor te bereiken, dat dit Tri duum ook door allen wordt bezocht. Eenstuks-actie De komende week kunt u nog uw werkstukken inleveren in San Damiano. Op het einde van deze week worden de pakketten gereed gemaakt en bezorgd aan de adres sen in overleg met het sociaal charitatief centrum. Bijbelcursus Maandag a.s. 12 januari om 7.30 uur wordt de Bijbelcursus in San Damiano weer voortgezet o.l.v. drs Servatius Wijssen O.F.M. Bridge-drive Maandag 19 januari wordt er in San Damiano een bridge-drive ge houden ten bate van de Gezinszorg. Wij hopen, dat aan deze drive veel bridge-liefhebbers uit Venray en omgeving zullen deelnemen. Besturenvergadering Dinsdag 20 januari komt pater Visitator om 7.30 uur in San Da miano zijn vierde instructie geven voor de besturen van de afdelingen Venray en omgeving. N o vicen-onderr icht Wegens de verbouwing van San Damiano en allerlei acties die hier mede gepaard gingen is het novicen-onderricht telkens uitge steld. We gaan beginnen op donderdag avond 15 januari om 8 uur in de spreekkamer van het klooster. Wij hopen, dat allen die dit jaar zijn ingekleed en hun professie hebben afgelegd in het afgelopen jaar, aan dit onderricht zullen deelnemen. Triduum Op 28, 29 en 30 januari zal in de Rectoraatskerk het Triduum ge geven worden door pater Silvius Chapel O.F.M. voor de leden van de Derde Orde en alle belangstel lenden. Op zondag 1 februari zullen wij plechtig herdenken het 100 jarig bestaan van onze Derde Orde afdeling te Venray. te huur Te bevragen bij fa. Volleberg, Henseniusstraat. Broeder Godfried Blom, schrijft ons uit de Missie van Kokonao op Mimika, Ned. Nieuw-Guinea, met het verzoek, de beste wensen over te brengen aan al degenen, waaraan hij in Venray zulk een prettige herinneringen bewaard. Dat is op de eerste plaats het lerarencorps van de Nijverheids school, directie en personeel der N.V. Neiissen, waar hij heeft ge studeerd en gewerkt, maar daar naast ook de talloos velen, van wie hij hulp mocht ondervinden voor zijn missionering in Nieuw-Guinea. Het spijt hem, zo schrijft hij, dat hij niet eerder iets heeft kunnen laten weten, maar zowel de reis als zijn verblijf op de missiepost, heeft alle tijd gevergd en voor schrijven was er ternauwernood gelegenheid. Op 28 november 1957 is hij per K.L.M. vertrokken, met het aan nemersdiploma op zak. Na een kort bezoek aan zijn heer broer in Karachi, waar hij zijn foto toestel kwijt raakte bij het foto graferen vaneen nieuwe dam (men beschouwde dit als spionnage) een St. Nicolaasfeest in een zuster klooster aldaar en een week vacan tie kwam hij uiteindelijk op 14 dec. in Nieuw-Guinea aan, n.l. in Biak en is vandaar met een watervlieg tuig naar de Wisselmeren door gevlogen. Toen zat hij letterlijk en figuurlijk midden tussen de prau wen en de papoea's. In de hoofdplaats van die streken Enarotali, trof hij Mgr. Sta verman en Pater Kam merer, die natuurlijk van alles wilde weten en ook Ven ray niet vergeten hadden. Van daar uit ging het naar Tage, waar een Derde Orde-zuster de lei ding heeft over een groot internaat, met o.a. een fantastische boerderij, met prachtige tuin. Hier mocht ik wat acclimatiseren, aldus de schrijver, die na een week verder vliegt naar Kokonao, zijn huidige standplaats. Hier hebben de missionarissen een timmerwerk plaats opgericht, waarin 17 jonge papoea's het eerlijke ambacht van timmerman leren. Het nuttige wordt met het aangename verenigd, want onder de les bouwen zij de pastorie. Ze zijn vlug van begrip, maar wel lui en de komst van een zij het vrij primitieve zaag machine, was aanleiding tot een groot feest, want aan zagen hadden de heren een broertje dood. Daarnaast is hier een groot inter naat met ruim 200 jongens en een met ruim 100 meisjes, allen uit in de buurt gelegen kampongs. Hier krijgen ze het basisonderwijs, dat ongeveer lijkt op 3 klassen lagere school in Nederland. Zijn ze pienter dan kunnen ze door studeren, om later nog hogere studies te volgen of een vak te leren. Dat allemaal is nog vrij primi tief, maar het eerste begin is ge maakt deze mensen uit hun isole ment te halen en wat beschaving bij te brengen. Dat is een geweldig werk en soms zelfs vrij hopeloos en m.i. zal het nog jaren en jaren duren, voordat het op eigen benen kan staan. Maar, aldus de schrijver, nu ko men we op politiek terrein en daar kan een timmerman maar beter vanaf blijven. Hij hoopt dat zijn vele medewerkers en mede-studen ten nog wel eens aan hem denken zullen en besluit zijn schrijven dan met de beste wensen voor geheel Venray. De tentoonstelling is vanaf half 8 heden avond geopend. We vertrou wen er op, dat alle liefhebbers een kijkje komen nemen. Zondagavond om half 5 hebben we dan onze grote verkoop. Een verkoop die in deze streken nog nooit heeft plaats gehad, en waar schijnlijk ook wel nooit meer zal plaats hebben. Een aantal van de beste liefheb bers, schonken ons een bon voor eitjes of jonge duiven. Als men hier niet kan slagen, slaagt men nergens meer. We menen dan ook, dat menige bon in Venray zal blijven, want alleen het allerbeste wordt hier verkocht. Nogmaals, laat deze^ kans U niet voorbijgaan. U zult er zeker succes mee hebben en onze kas vaart er wel bij! Einde februari Dafje op de markt De eerste DAF-personenauto's zullen tegen het eind van februari van de lopende band komen. Het is de bedoeling, dat eerst aan de aan vragen uit Nederland zal worden voldaan. Daarna komen de orders uit het buitenland in behandeling. Op het ogenblik wordt nog aan de voorbereidingen voor de pro- duktle gewerkt. De directie van de DAF kon nog geen mededelingen doen over de stand van de order portefeuille. „Oostrum"-nienws Na een gedwongen rustperiode van enige weken, zal Oostrum mor gen aan de tweede helft van de competitie beginnen. Tenminste, als het weer niet als spelbreker fungeert. Het eerste krijgt R.K.L.V.V. op bezoek. De uitwedstrijd in Lottum, werd destijds gewonnen met 42 en we hopen ook morgen op winst. Maar of dat zo gemakkelijk gaan zal, valt te betwijfelen. Lottum zal er op gebrand zijn, deze eerste nederlaag ongedaan te maken. We zijn benieuwd. Het tweede speelt tegen Montag- nards II. De eerste ontmoeting werd met 8—2 verloren. Jongens, laat morgen zien, dat dit wel heel erg geflatteerd was. Het derde moet D.I.S. 3 bekam pen. Hier is voor onze derde en tailers wel kans op winst. Ja jongens, het mag zo langzamer hand wel eens, want de rode lan taarn is akelig dicht in buurt. Allen veel succes! P.D.V. DE ZWALUW Als de vooruitzichten niet be driegen, gaan we morgen een pracht van een tentoonstelling bewonderen. Duiven van diverse liefhebbers uit Oost-Brabant en Noord-Limburg, worden hier tentoongesteld. m tafelkleden divankleden tafellopers dres. lopers wanddoeken oud hollandse doeken lopercjes cocoslopers ganglopers traplo pers v.a. 1.75 diverse soorten cocos- en sico-lopers v.a. 3.30 bedden stalen meu belen rotan meubelen dekens flanellen lakens sierdekjes Alles voor uw woning als vanouds GRATiS maken en hangen I Speciale aanbieding in karpetten v.a. 25.75 10 pet J. De Bruyn-Delsing Langstraat 13 Tel. 230 LUCIFERS VLINDERS 10 kr. extra TRIO'S 10 kr. extra 4 pakken voor 69 100 gram 47 100 gram 39 10 kroontjes extra CHOC PASTA (8 kr. extra) VRUCHTENHAGEL GEHAKT 10 kr extra) SHAMPOO (10 kr. extra) 1 verkeersglas 81 200 gram 30 5 ballen 115 grote fles 125 Vanaf heden verkrijgbaar kaarten voor Dag en nacht rookartikelen en snoepgoed in onze automaten. Langsiraai 42a Tel. 395 ons bekende goei en goeiekoëpe Vanaf 4.95 ien alle maote.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1