PANG Gume C&cotv ve mm Eeuwige Lente' H.Clephas R.A.S. Houthandel „Wilhelmina" zaaöhahdeH LEUNEN CUSTERS' gy.o.M.' o a a a o a mm» m» im t na a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aajuiJLtJULiJLOJULOJUUlxt a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a at am aa a mm nag nieuwe Hebt u de RANG al geproefd Firma Flinseuberg-Cremers Café ZANDERS Kruijsen-Meesters R. Timmermans M. DERICKX CLEPHAS Wed. Goumans „IMMING" P. STOKS PHILONA P. H. Winnen Bergmans Zn. Wed. G. Berkens-JeDDiskens Oudere meisjes B. KRUYSEN &eqtafenl66en GOUMANS Bakkerij BAKEN Bakkerij Gebr. Hoedemakers Wijnhoven Hoedemaekers GELUKKIG NIEUWJAAR hotel „De Keizer" H. PIJPERS Gebr. Michiels A. van Aarssen A. Gommaos-Coopmans Fam. GREEFKENS J. Buijssen J. Gommans GEEN ONDERHOUD, VEILIG EN ALTIJD BEDRIJFSKLAAR! H. SWAGHOVEN J. Verstegen Verstralen EBBERINK PIJPERS A. M. HERMUS ,,'t VERFHUIS" Firma J. van Soest Zn. Autorijschool CON PETERS zalig en voorspoed .958 Coöp. Zuivelfabriek „Venray' Allen een Zalig Nieuwjaar Telefoon 209 - Leunseweg N.V. TUMMERS-CREMERS IlmTrmrrmnrrrmTc'rmririrrirnTinmrmTmTmyreTrinnrrrrmrrinrr^^ een luchtige combinatie van cacao- chocolade en suiker. Bereid volgens een frans recept tot een unieke ver snapering voor jong en oud. Zalig nieuwjaar aan alle leer lingen en oud-leerlingen, vrienden en kennissen TOOS VAN GERVEN Lerares modevak Bergweg 2 Familie, vrienden en bekenden zalig nieuwjaar ANTOON POUWELS Gretna La U.S.A. STUKADOORSBEDRIJF wenst allen een zalig nieuwjaar HENSENIUSPLEIN 9 wenst allen Zalig Nieuwjaar Aan allen Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar Assurantie- en Financieringskantoor Julianasingel 25 Venray wenst allen 'n Zalig Nieuwjaar ELECTRO Patersstraat 5 wenst allen 'n Zalig Nieuwjaar TH. CLAESSENS Henseniusplein 3 wenst allen 'n Zalig Nieuwjaar Limonadefabriek Venray wenst allen 'n Zalig Nieuwjaar Slagerij wenst allen Zalig Nieuwjaar Aan allen een zalig en voorspoedig 1958 HERENKAPSALON Overloonseweg ld Aan allen een Zalig Nieuwjaar j. IN DE RIJP Kapper Schoolstraat Allen 'n Zalig Nieuwjaar TAXI-BEDRIJF Telefoon 233 Henseniusplein Kousen-reparatie en Machinale Brei-inrichting Eindstraat A. Sanders Chr. Verbakei wensen klanten en vrienden Zalig Nieuwjaar Vrienden en cliënten een Zalig Nieuwjaar Schoenmakerij Ysselsteyn Een gelukkig en voorspoedig 1958 wenst U Assurantie-kantoor Leunseweg 25b Venray Telefoon 677 Vanuit Canada wensen wij fa milie, vrienden en bekenden Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar FAM. VAN RIJSWIJK VERHOEVEN Salford RRI, Ontario, Canada SJEF TACKEN Friture Kruideniersbedrijf wenst allen Zalig Nieuwjaar Allen Z.N. Patersstraat A. W. HERMANS Sproeimiddelen Leunseweg 5 Allen Z.N. die in een Kindertehuis huishoude lijke arbeid willen verrichten, vin den in „Maria Roepaan" te Otter- sum bij Gennep een prettige werkkring. Een briefkaartje en Moeder Over ste geeft alle gewenste inlichtingen Exquise Oude Dubbel Gebeide Genever merk „Sleutel" S lijterij - Wijnhandel Groie Harkt 15 Tel. 971 Algehele regeling en verzorging van Begrafenisonderneming Telefoon 592 Zalig Kerstfeest Zalig Nieuwjaar Schoolstraat wenst allen Zalig Nieuwjaar Langstraat wenst allen Zalig Nieuwjaar SLAGERIJ allen Zalig Nieuw|aar Allen Zalig Nieuwjaar P. OUDENHOVEN Sigarenmagazijn, Henseniusstr. 11a SLIJTERIJ wenst allen Zalig Nieuwjaar ZAAL wenst zijn cliënten een Th. van den Broek W. KATEMAN Bakkerij Langstraat wenst allen Zalig Nieuwjaar Ook in 1958 blijft ons devies: KWALITEIT ZALIG NIEUWJAAR WED. JANSSEN-HANSSEN wenst allen Zalig Nieuwjaar Slijterij Eindstraat wenst allen Zalig Nieuwjaar Patersstraat wensen alleD Zalig Nieuwjaar Patersstraat 26 wenst allen 'n Zalig Nieuwjaar Aan allen Zalig Nieuwjaar Manufacturen Langstraat Rookartikelen allen Z.N. G. AARTS Henseniuspl. Café ,,'t Centrum" wenst allen Zalig Nieuwjaar WED. FRANS BEERKENS Bakkerij Julianasingel wenst allen een Zalig Nieuwjaar Kleermakerij Schoolstraat wenst allen ZALIG NIEUWJAAR BOERENLEENBANK VENRAY wenst allen Zalig Nieuwjaar WED. F. BEERKENS Schoolstraat 13 wenst allen Zalig Nieuwjaar LOODGIETERSBEDRIJF Charles Ruijsstraat 6a wenst allen Zalig Nieuwjaar COENDERS Slagerij wenst allen Zalig Nieuwjaar DE CENTRIFUGE: deksel, mantel, trommel cn kraag: roestvrij! staat vast en stevig automatische dekselsluiling, deksel gaat niet open zolang de centrifuge loopt geen V-snaar en geen koolborstels: -V "wandelen" is uitgesloten! veilig voor kinderen geen onderhoud! GROOTMOEDER DEEO ER DE WAS AL MEE! j Rondo Sybilia voor 8 pond wat 'I automatische dikstlafsluiting 292. Rondo Bambino voor 6 pond was I met los plastic deksel f 235.- Levering via de erkende handel - Vraagt inlichtingen bij de importeur voor Nederland. N.V. HANDELMIJ GEBR. TIMMERMANS KESSEl (BIJ VENLO) - TEL. 047Ó2-325 P. JACOBS 6 ZN. lijwielhandel. Maasheseweg 19 wenst allen Zalig Nieuwjaar f. VOLLENBERG-JACOBS Kleermakerij Maas hese weg wenst allen Zalig Nieuwjaar Café Maasheseweg wenst klanten en vrienden ZALIG NIEUWJAAR Fr. LAURENSSE den Z.N. Maasheseweg 11. ouwbedrijf AKERBOOM Eindstraat 19a len Zalig Nieuwjaar W. NELISSEN evensmiddelenbedr. Overl.w. 33 allen Zalig Nieuwjaar BRANDSTOFFENHANDEL wenst allen Zalig Nieuwjaar P. J. CLEPHAS choenhersteller - Gasstraat 36 wenst allen Zalig Nieuwjaar Hen Z.N. Schoolstraat a. M J. VOLLEBERGH Zn Meubelhandel Eindstraat ;en Zalig Nieuwjaar JJTERIJ Eindstraat 10 *nst allen Z.N. „HET KNOPENHUIS" i Scheepers Schoolstraat 22 wenst allen Z.N. MANUFACTUREN 'enst allen Zalig Nieuwjaar BKKERIJ wist alle klanten Zalig Nieuwjaar J30NANTS-VAN D1JCK Lensmiddelen Paterslaan 5 Maifacturen Allen Z.N. AU_ Zalig Nieuwjaar JAC. VAN DIJCK Spiaalzaak in rookartikelen BARtf, Stoffeerderij, Schoolstr. wensdlen Zalig Nieuwjaar Conructiewerkplaats Schoolstraat wen allen Zalig Nieuwjaar Brand7<astenfabriek en Constructiebedrijf wenst vrienden en relaties ZALIG NIEUWJAAR P. JACOBS Langstraat 38 ALLEN ZALIG NIEUWJAAR ZALIG NIEUWJAAR wenst U de Overloonseweg 37b Telefoon 626 Venray Caltex Haard-Olie en Petroleum geeft meer warmte en kost minder geld Zalig Nieuwjaar aan allen voor 1958 Telefoon K 4787-262 - OIRLO E 39 ZAAD- EN POOTGOEDHANDEL TE OIRLO wenst allen een Bestuur, Direkiie en Persone- van de wensen leden en afnemers een ZALIG en GELUKKIG NIEUWJAAR Electro-Techn.-Installatie-Bureau Maasheseweg 10 ALLEN ZALIG NIEUWJAAR

Peel en Maas | 1958 | | pagina 4