Kerkelijke Diensten Meisjes,! G. BOM Zalig Nieuwjaar Snuif en wrijf Interparochiële Kerstactie: Het Kerstconcert van „Venlona'' Banrtver. ST. JOZEF Café CAMPS J. KESSELS COENEN Gebr. Jeuken DERKSEN Expeditie en Transportbedrijf J. L1CHTEVELD Wed. M. Jenritsen en Zn. De VeltnmseD Bekker W. L1NSSEN Fam. L. Maas-Hartens een Zalig Nieuwjaar CUSTERS' G. van Soest Stationsweg Café VOS Th. Claessens Café A. Martens, Lennen ïéGé, Brood- en Banketbakkerij W. RUTTEN, Oostrum Dames-kapsalon KERSJES A. Gubbeis P. CLAESSENS M. Verstraelen-vaD Meijel J. van den Mnnckhof Berkens L. Loenen „De Peel parel" Sijbers van 29 tot en met 4 januari PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week Pater Domitius Zondag onder het octaaf van Kerstmis. 6 30 Antoon Fransen, echtgen. en overl. fam.; 7.30 Mientje Peeters; 8.30 int. (H); 915 hoog mis v. d. parochie; 10.30 Th. van Eizen. Vanavond geen lof in ver band met de uitvoering van Venlona. Maandag: 6.45 overl. parochianen, 7.30 Jan van Waayenburg (buurt) 7.30 fam. Rous, 815 uitvaart vrouw Janssen, 8.15 Petra vd. Bekerom. Dinsdag: 6.45 Petronella Frans- sen-Beclet, 7.30 H. Driessen, 8.15 Ant. Claessens en Hendrika Jennes- kens lh, 8.15 overl. fam. H. Groete- laars-Nellen, 10 uur pl. huwelijk Renders-Coenen. Woensdag: Nieuwjaar. 6.30 Frans- sen-Beclet, 7.30 bijz. int., 8.30 dr. Bloemen, 9.15 hoogmis vd, parochie, 10.30 overl. fam. Verstegen-Janssen en dochter Wilhelmina. Donderdag: 6.45 Verbeek-Gossens, 7.30 fam. Verkoeyen-Beterams, 7.30 Nico Beckers, echtgen. dochter en kleinkinderen, 8.15 Petr. Smits lh, 8.15 dr. Bloemen. Van 78 H. Uur, daarna nachtelijke aanbidding. Van 6.30—7 uur biechten v. Ie vrijdag. Eerste vrijdag: 6.30 Frans v.d. Mortel en echtgenote, 7 uur zekere int. (R), 7.45 H. Hart-hoogmis, 21 uur Avondmis tot zek. int. Priester-zaterdag: 6.45 O.L. Vr.- hoogmis, 7.30 zielmis v. overl. ouders en grootouders, 815 Henri Esser en echtgenote 2 kl., 8.15 tot z. int. 9 uur pl. huwelijk Swinkels-Thijs sen. Biechtgel. v. 67.30, 7 uur lof. Zondag 5 januari collecte voor de Afrikaanse Missles. Dinsdagavond 7 uur Oudejaars- oefening. RECTORAAT PATERSKERK Zondag onder 't octaaf v. Kerstmis H. Missen: 6.30, 7.45, 10.30, om 9 u. hoogmis, le coll. voor onze kerk, 2e bissch. noden, 7 u. lof en rozen hoedje. Dinsdag 7 u. gebedsoefening op de laatste dag vh. jaar met tot slot Te Deum. Woensdag, feest van 's Heeren Besnijdenis: H. Missen 6.30, 7.45 en 10.30, 9 u. hoogmis, le coll. voor onze kerk, 2de bissch. noden, 7 u. lof. Donderdag 78 u. biechten. Vrijdag, le vrijdag der maand, 6.30 gez. H. Mis, 7.30 lof en oefe ning v. eerherstel. Zaterdag, Priester-zaterdag, 3 u. biechten. Deze week iedere dag een H. Mis voor onze weldoeners. MIS-INTENTIES Zondag 6.30 overl. fam. Maas- S anders en Geertrui v.Meijel, 7.45 overl. Linders-Verkooijen, 7.45 Mi chael Vulllngs, 9 u. ar. Schim va. Loeff, 10.30 t.e.v. St. Antonius. Maandag, Mis vh. octaaf v. Kerst mis, 6.30 overl. ouders Philipsen- Goossens en zoons Martin en Peter 7 u. overl. fam.. Lenssen-Bolden 7.45 overl. fam. Thijssen-Jacobs, 8.30 Petronella vd. Sanden. Dinsdag, H. Silvester, 6.30 Jacob Bijstervelts en Maria v. Meijel, 7 u. bijz.int., 7.45 wed. M. Hoedemaekers 8.30 Nico Bekkers, echtg., dochter en kleinkinderen. Woensdag, Besnijdenis des Heren, 6.30 Peter Philipsen, 7.45 Jozef Vosters en dochter Annie, 9 u. José Kremer-Vullinghs, 10.30 overl. ou ders Janssen-Maurus. Donderdag, octaaf v. H. Stefanus 6.30 Peter Philipsen, 7 u. bijz. int., 7.55 t.e.v. O.L. Vrouw, 8.30 overl. fam. Bouten-Verschuren. Vrijdag, octaaf v. H. Joannes, overl. ouders Philipsen-Goossens en zoons Martin en Peter, 7.45 overl. ouders Jacobs-Duif, 8.30 overl. fam. W. Lucassen-Billion. Zaterdag, octaaf H. Onn. kinderen 6.30 Herman v. Ass, 6.00 Jacobus Bijstervelts en Maria v.Meijel, 7 u. t.e.v. O. L. Vrouw (S), 9 u. uit dankbaarheid bij 25-jarig huwelijk W. Lucassen-Billion. PAROCHIE OOSTRUM Zondag: Vandaag zondagna Kerst mis, 7 u. H. Comm., 7.30 de vroeg mis, 9 u. H. Comm., 10 u. de hoog mis, 3 u. Lof. Maandag: 7.30 gez. H. Mis v.d. overl. fam. Korendijk-Janssen. Dinsdag: 7.30 best. zm. overl. fam Thielen-Rutten. Woensdag: feest vd. Besnijdenis onzes Heren, dag van devotie, tevens Burgelijk Nieuwjaar, 7 u. H. Com., 7.30 de vroegmis, 9 u. H. Comm., L0 u. de Hoogmis, 3 u. Lof. Donderdag: 7.30 H. Mis tot dank- •.egging. Vrijdag: Eerste vrijdag der mnd. :.30 stille H. Mis, 7.30 pl. H. Mis .e.v. H. Hart, op te dragen als gest. :ez. jrg. v. Ant. Loonen en Elis- enneskens, 7.30 pl. Lof t.e.v. het I. Hart. Zaterdag: Eerste zaterdag der ind., 7.30 gest. gez. jrgt. Wilhelm oonen en Elis. v. Heyster, 7.30 larla-lof. a.s. Zondag: 7 u. H. Comm., 7.30 5 Vroegmis, 9 u. H. Comm. PAROCHIE OIRLO Zondag: Octaafdag van Kerstmis, 30 H. Communie, Leesraissen om en 8.30 uur, Parochiemis om 10 u. u. Rozenkrans en Lof met Kerst sderen, eerste collecte v.d. Kerk, veede v.h. Bisdom. Maandag: 7.30 Zieled. Josef Ver- appen, Maria Antonla Verstappen. Dinsdag: 7.30 Zieled. Eerw. Pater an de Ponti met offergang. Woensdag: Nieuwjaarsdag: 6.30 Communie, lm. om 7 en 8.30 u. arochiemis om 10 u., 3 u. Lof en ozenkrans. Donderdag: 7.30 mnd. st. Maria lisabeth Heiligers. Vrijdag: Eerste vrijdag der mnd., 6.30 H. Comm., 6.45 lm., 7.30 Hoog mis met uitstelling en Tantum ergo, 's avonds 7.30 H. Fam. Zaterdag: Eerste zaterdag der mnd., 7.30 Hoogmis, zieled. Maria Minten, 7 u. Marialof. Zondag: Eerste zondag der mnd. buitengew. collecte vd. Kerk. PAROCHIE LEUNEN Zondag: 7 u. H. Mis v.d. parochie, 8 u. H. Mis v. Peter Johannes Ron gen, 9 u. H. Mis v. Anna Keysers Ewals, 10 u. Hoogmis Christiaan Gooren, 3 u. Lof. Maandag: 7 u. H. Mis Willem Verheijen en echtgenote, 7.30 gest. jgt. Henricus Gussen en echtgenote. Dinsdag: 7 u. H. Mis vd. overl. ouders Arts-Niessen, 7.30 H. Mis Albert Loonen. Woensdag: Feest van s'Heren Besnijdis, feestdag v. devotie, 7 u. H. Mis vd. parochie, 8 u. H. Mis v. Jean Loenen, 9 u. H.MisEduard Asselberghs, 10 u. hoogmis Mina Keijsers, 3 u. Lof. Donderdag: 7.30 u. H. Mis Anna Kuenen-Thijssen, 7.30 gest. jgt Ge rard Lucassen. Vrijdag: le vrijdag v.d. mnd, 7 u. H. Mis, 7.45 H. Mis vd. Offeraars, t.e.v. het Allerheiligste Hart van Jezus en oefening v. Eerherstel. Zaterdag: 7 u. H. Mis Piet Rein- tjes, 7.30 gest. jgt. Antoon Derks, echtgenote en Peter Joh. Derks, 9 u. huwelijksmis v.h. bruidspaar Janssen-Grob. Biechten van 45 en van 6.30-7 u. Om 7 u. Lof t.e.v. O.L. Vrouw. Kerkpoets: Truus Claessens en Gonda Reintjes. a.s. Zondag mnd. coll. v. onze kerk. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag onder 't octaaf van Kerst mis: 6.30 lm., 8.10 lm. Maria Nijs- sen-Billekens, 9.15 kindermis, 10.15 hoogmis: zieled. voor Louis Custers best. door de B.B., 2 uur lof. Maandag 7.30 lm. Martinus en Hendrikus Arts. Dinsdag 7.30 lm. voor de zielen van het vagevuur. Woensdag, Nieuwjaarsdag, feest vd. Besnijdenis des Heren, feestdag van devotie, 6.30 lm., 8.10 im. Jo hanna Keijzers en Catharina Keij- zers-Janssen, 9.15 kindermis, 10.15 hoogmis voor Louis Custers, geen lof. Donderdag 7.30 lm. uit dankbh. fam. Claassens-Hendriks. Vrijdag, eerste vrijdag, 7.30 gest. jg. Anna Fleurkens-Pouwels, waar na uitstelling en toewijding aan 't H. Hart. Zaterdag, le zaterdag, toegewijd а.d. verering vh. Onbevl. Hart van Maria, 7.30 gez. jg. Piet Smits en Anna Maria Verstappen, 5 u. Ma rialof. RECTORAAT HEIDE Zondag onder het Octaaf van Kerstmis, 7.30 overl. fam. Ewals- Fleuren, 10 u. Hoogmis uit dank baarheid, 2 30 Lof. Maandag: Gedurende de hele week om 7.10 en 7.30 u. uitreiken der H, Comm., 8 u. H. Mis t.e.v. H. Geest, Dinsdag: 8 u. lm. Lambert van Vegchel en Gertruda Arts. Woensdag: Nieuwjaar, 7.30 overl. fam. Droesen, 10 u. Hoogmis voor het welzijn vd. Heide. Donderdag: 8 u. Wilh. Voesten, 78 Biechten, 8 u. H. Uur. Vrijdag: Eerste vrijdag, 8 u. Hoog mis tot bijz. Int., 8 u. Biechten, 8.30 avondmis v. onze zieken. Zaterdag: Eerste zaterdag, Pries terzaterdag. 8 u. H. Mis uit dank baarheid, 7 u. biechten, 7.30 Lof. RECTORAAT SMAKT Zondag: 6.30 lm t.zi. 7.30 v. overl. v,d. fam. Derkx—Meulensteen; 10 u. hoogmis; 3 u. lof. Maandag: 6.30 lm vd. missies; 7.30 gez. jrd. v. Henricus vd. Pas. Dinsdag: 6.30 lm uit dank voor Gods gunsten in het afgelopen jaar; 7.30 lm voor Theodorus de Haart. Woensdag: nieuwjaarsdag; feest vd. besnijdenis des Heren, diensten als op zondag; 6.30 lm uit dank; 7.30 lm voor Maria P. Kersten Asselberghs; 10 u. hoogmis. Donderdag: 6.30 lm voor Jozef Gooren; 7.30 lm uit dank; n.m.van б.307.30 gel. om te biechten; 7.30 H. Uur. Vrijdag: le vrijdag; 6.30 lm voor overl. fam. v.d. Winkel-Geurts; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. het H. Hart; na de H. Missen litanie v.h. H. Hart, uitstelling en zegen met het Aller heiligste; tussen de H. Missen biechtgelegenheid. Zaterdag: priesterzaterdag; 6.30 lm voor priesterroepingen; 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vrouw vd. berg Kar mei; van 5—7.30 biechten; 7.30 Marialof. RECTORAAT VEULEN Zondag onder het octaaf van Kerstmis. 7 uur gel. tot communi ceren, 7.30 lm. v. Henricus Maassen en echtg., 10 uur hoogmis tot int., na de middag 2.30 lof. Maandag: 7.30 voor Ant. Timmer mans. Dinsdag; 7.30 lm. v. J. Henckens, 's avonds 7.30 oudejaarsavondvie ring. Woont deze zoveel mogelijk allen bij om God te danken voor alle gunsten in het afgelopen jaar ontvangen. U kunt actief mede doen, want iedere aanwezige krijgt een formulier waarop hij alles kan volgen. Woensdag: Nieuwjaar, feest van 's Heren Besnijdenis, dag v. devotie. 7 uur gel. tot communiceren, 7.30 lm. tot int., 10 uur best. hoogmis tot int. v.d. levende en overl. leden der J. B. Acc. 4 leden vh. bestuur. Na de middag 2.30 lof. Donderdag: 7.30 lm. vd. overl. fam. Geurts-Ambrosius. Eerste vrijdag v.d. maand, bijz. toegew. a.h. H. Hart van Jezus. 6 30 gel. tot communiceren, 7 uur best. hoogmis t.e.v. het H. Hart v. Jezus tot int. Algem. H. Communie der schoolkinderen en der jeugd- standsorganisaties. 's Avonds 7.30 lof. Na het lof kernbijeenkomst. Vandaag is de H. Mis van Nieuw jaar. Zaterdag, le zaterdag, toegewijd ah. Onbevl. Hart v. Maria: 7.30 lm voor P. M. Kuhnen. Biechten van 5.30—6.30. Om 7.30 Marialof. Accolieten a.s. zondag Harrie Geurts en Fons v.Gassel. Kerkpoets Toos Willems en Lena Slangen. PAROCHIE CASTENRAY Zondag: onder 't octaaf v. Kerst mis; 10 u. hoogmis voor de parochie; 2.30 lof en rozenhoedje. Maandag: 7.30 gez. jaard. van Joannes v. Eindt. Dinsdag: 7.30 gez. H. Mis voor de overl. fam. MaesBaeten. Woensdag: nieuwjaarsdag; feest v.d. Besnijdenis van O.H.Jezus, dag van devotie, diensten als op zondag; 10 u. hoogmis voor Joanna S trijbos- Baltussen; 2.30 lof en rozenhoedje. Donderdag: 7.30 gez. jaard. voor Jan Houwen. Vrijdag, le vrijdag vd. maand: 7u H. Comm., 7.30 lm., 6.30 avondmis gest. gez. H. Mis t.e.v. H. Hart, oefening van eerherstel en zegen met 't Allerheiligste. Vanaf 6 uur gelegenheid tot biechten. Zaterdag: le zaterdag vd. mnd, toegew. a.d. verering v.h. Onbevl, Hart v. Maria, Piesterzaterdag, 7 u. H. Comm., 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L. Vr. v. Alt. Bijst. tot int van hen die hiervoor offerden, v. 67 gelegenheid tot biechten, 7 u. Lof en Rozenhoedje. a.s. Zondag: le Zondag vd. mnd. maandel. buitengewone collecte vd. kerk. Kerkpoets: Anny Wlllemse en Nelly Smits. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg: met Mogen wij U er nog eens aan herinneren, dat gedurende de Kerst dagen in beide kerken een mand bij de kribbe zal geplaatst worden, waarin U Uw gaven kunt neer leggen voor die mensen in Venray, die om welke reden dan ook, de steun van de gemeenschap nodig hebben. Doorzoek Uw garderobe eensx Geef geen kleren, die uzelf ook niet meer aan zoudt willen. Ook levens middelen zijn welkom. Het beste zijn goed verpakte of geconserveerde levensmiddelen. U kunt ook een bijdrage storten op gironummer 52742 van de Ne derlandse Credietbank t.n.v. Kerst- actie. Het Kerstactiecomité. Het Kerstconcert, dat de Kon. zangver. „Venlona" en het „Jeugd koor Venlona" zondagmiddag zullen geven in de kerk van Sint Petrus Banden, omvat een bijzonder inte ressant programma. Het is gesplitst in 4 delen. „Ven lona" opent in het eerste deel met twee Kerstmotetten „O Magnum Mysterium" van J. Handl en „O Regem Coeli" van de Vittoria. Hier mede is een greep gedaan uit het rijke middeleeuwse kerstrepertoire. Het eerstgenoemde werk wordt vierstemmig gezongen, het tweede is een groots opgezet dubbelkoor. Vanzelfsprekend missen deze stuk ken de romantiek, die wij zo gaarne In deze feestdagen ondergaan. De tekst wordt in motieven behandeld en melodie en harmonie dragen een enigszins bovenpersoonlijk ka rakter. Deze romantiek viert echter hoog tij in de serie kerstliederen van alle landen, die als tweede deel van het programma volgen. Het is interes sant te constateren, dat echter deze romantiek toch voor iedere land aard weer anders Is: bij de fransen charmant, bij de duitsers gevoelig, bij de indianen streng, bij de Span jaarden melancholisch, bij de engel sen gereserveerd. Maar altijd weer kinderlijk en teer. In het derde deel van het pro gramma treedt het jeugdkoor van „Venlona". o.l.v. van dirigent Jan Timp op. Het zingt een eucharis tisch en een mariaal motet, nl. „O Quam Suavis est" en „Ave Regina Caelorum", van de bekende Vlaamse componist Lodewijk de Vogt en twee alleraardigste kerstliederen, in een bewerking van Cath. v. Rennes. Tenslotte verenigen zich in het vierde en laatste deel van dit bij zondere concert het grote mannen koor en het jeugdkoor om in een machtig ensemble die kerstliederen te zingen, die ons allen vanaf onze jeugd tot een eigen en dierbaar bezit zijn geworden. Het concert vangt om vijf uur aan en zal, zoals wij al berichten, omlijst worden met orgelspel van Venlona's dirigent Jos. Vranken Jr, uit Den Haag. De eventuele baten of batig saldo van dit concert wordt ter beschik king gesteld aan het Dekenaal So ciaal Charitatief Centrum, ten be hoeve van de sociaal-caritatieve activiteiten, dus niet ten behoeve van dit apparaat zelve. i Voorverkoop van kaarten voor dit concert bij het bureau van het Dag blad voor Noord-Limburg en vanaf 4 uur aan de kerk. In het comité, dat dit concert mogelijk maakt hebben zitting de de heer Deken, de Burgemeester, Mr. M. Receveur en de heren Lau- rensse en Tillemans. voor moeilijk» heden, ofwel voor raad en inlichtingen is de RJC. Vereniging tot bescherming van Meisjes: Mevr. W. v.d. Munckhof-S angers Grote Straat 28, Tel. 581; Mevr. M. v.d. Hombergh-Bot, Oostsingel 6, Tel. 393; Mevr. A. Pijls-Drenth, Grote Straat 14; Mej. T. Coenen, Patersstraat 30, TeL 588; Mej. T. Paping, Paters straat 30; Mej. M. Pijls, Grote str. 14a, Tel. 673; Mevr. Baronesse de Weichs de Wenne, Geijsteren, Tel. 250; Mevr. vd. Haar, Blitterswijck, D 67, Tel. 263 wenst alle leden een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar Aan allen Zalig Nieuwjaar „DE WEEGBRUG", Oostrum L. LINDERS - OOSTRUM Café en Winkel wenst allen Zalig Nleuw|aar MELKHANDEL OOSTRUM Allen Zalig Nieuwjaar Rijwiel- en Bromfietshandel Z.N. J. POTTEN, Oostrum Fa. HERMANS OPTIEK - GROTESTRAAT wenst alle cliêntèle Z N. S. CLAESSENS, Bakkerij Allen Zalig Nieuwjaar Kleermakerij Grotestraat wensen klanten en vrienden Zalig Nieuwjaar J. E. POELS Rijwielhandel Grotestraat wenst allen Zalig Nieuwjaar J. H. SCHAEFFERS Café Hensenlusstraat 11 wenst allen Zalig Nieuwjaar BAKKERIJ wenst U een Zalig Nieuwjaar GARAGE Z.N. Patersstraat wenst allen Zalig Nieuwjaar Maatkleding Paterslaan 14 wenst allen Zalig Nieuwjaar TRANSPORTBEDRIJF wenst allen Zalig Nieuwjaar Langstraat wenst allen Zalig Nieuwjaar Machinehandel Oostrum wenst allen Zalig Nieuwjaar JOS. v.d. BRANDT-WEIJS Kleermakerij Oostrum allen Zalig Nieuwjaar OOSTRUM Brandstoffenhandel en Vrachtrijder Allen Zalig Nieuwjaar Ondergetekenden wensen alle inwoners van Venray en omstre ken Mevr. J. Bloemen-Verhaegen 1» H. van Boven, Wethouder J. Colsen, architect Derksen, Voorz. Middenstand H. v.d, Hombergh, arts L. J. van Haren, Grotestraat 2 A. F. M. van Haaren Adviesbureau Publiek Recht Vroedvrouw A.C.M.H. Heinen Oostsingel 12, Venray J. H. M. Janssen, tandarts Fam. Janssen-Krijns H. Janssen, Hotel Gouden Leeuw W. H. Kremer, dierenarts A M.BG. Kroon. dir. Zuivelfabr. Vroedvrouw Kruijsen-Meesters Oostsingel 12. Venray L. Laurensse, dir. Ned. Gredietb. J. v.d. Munckhot-Sangers P. Pubben, Wethouder, Merselo J. H. Pluymaekers J. Ruycen. tandarts J Rutten, Bindstraat H. Sala, Sc. Jozef L. Sala, Oostsingel Dames Stoot A. Vercauteren, arts H. Vorst, gemeente-secretaris H. Verheugen-Debets M J. van Winden, dierenarts Th. Wintels, Wethouder L. Reijnders, Notaris, Horst G. Holtus, Horst De Deken en de Kapelaans van de St. Petrus Banden-kerk wen sen de parochianen en alle in woners van Venray Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar aan ALLEN; speciaal voor hen, waarvoor ik zielzorg had, voor mijn medewerkers, op welk gebied ook, voor de wel doeners. W. BERDEN p.s.e, De Burgemeester van Venray en Mevr. Janssen-Westen wensen alle inwoners van Venray Zalig en Gelukkig Nieuwjaar (Visites tussen 11 en 1 uur) Familie, vrienden en bekenden Zalig Nieuwjaar Jacg. van den Munckhof- Keijzers Springs (Transvaal) Z.Afrika postbus 222 Frans van den Munckhof- van de Vliet 305 Montgomery Mansions le Avenue Springs (Transvaal) Z.Afrika Familie, vrienden en bekenden Zalig Nieuwjaar Piet Wilbers Mia Wilbers-Sijbers 95 Emraastreet, Oshawa Ontario, Canada Woninginrichting Stationsstraat wenst allen Zalig Nieuwjaar Levensmiddelen en Loondorsbedrijf STATIONSWEG wenst allen Zalig Nieuwjaar BAKKERIJ allen Zalig Nieuwjaar P. SMITS, Stationsweg C 9 Tabak en versnaperingen wenst allen Zalig Nieuwjaar Stationsweg C 10 wenst allen een Zalig Nieuwjaar H. MESSEMAECKERS Kantoor- en Boekhandel wenst allen Zalig Nieuwjaar Aan allen Zalig Nieuwjaar Grotestraat 29 Lederwaren en Luxe Artikelen GEBR. LUCASSEN, Leunen wensen alle vrienden en begun stigers een Zalig Nieuwjaar wenst allen 'n Zalig Nieuwjaar TH. BROK Schoenhandel Leunen K 15 Allen 'n Zalig Nieuwjaar J. H. v.d. BEUKEN- SCHAEFFERS wenst allen een zalig nieuwjaar Groente- en Fruithandel Z.N. A. LEMMENS wenst allen Zalig Nieuwjaar Zalig Nieuwjaar aan allemaal Goed en Goedkoop. Oostrum Telefoon 594 Bij het einde van dit veelbewogen jaar betuigen wij U onze erken telijkheid voor het vercrouwen dat wij in 1957 van U mochten ondervinden. Wij hopen, dat de prettige sa menwerking tussen U en ons ook in het nieuwe jaar tot succes zal leiden. Voorshands wensen wij U in alle opzichten een voorspoedig 1958. WONININRICHTING Julianasingel Wij wensen U allen een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar RIJSCHOOL EN AUTOVERHUUR LEEUWSTRAAT 6, VENRAY Aan allen Zalig Nieuwjaar Café „Buitenlust", Maasheseweg Café „In den Engel" ZALIG NIEUWJAAR AUTORIJSCHOOL julianasingel 51 Telefoon 860 wenst allen Zalig Nieuwjaar G. LEMMENS-STEVENS Slagerij Ooscrum Allen Zalig Nieuwjaar BONANTS' Assurantiën Stationsweg 15 Venray Allen Zalig Nieuwjaar G. H. GOOREN Kleermakerij Hoenderstr. 39 wenst allen Zalig Nieuwjaar Bakkerij en Levensmiddelenbedrijf LEUNEN wenst allen 'n Zaiig Nieuwjaar STOOMWASSERIJ allen Zalig Nieuwjaar BRANDSTOFFENHANDEL KEMPWEG TEL. 353 wenst allen Zalig Nieuwjaar K. Oudenhoven M Oudenhoven-v.d. Beuken wensen familie, vrienden en kennissen van uit Nieuw Zeeland een Zalig Nieuwjaar

Peel en Maas | 1958 | | pagina 2