Magazijn „De Zon i WERD HOOG TIJD kwam' HET dat „KUFLEX" Jac. Fonck Limburg en Brabant zijn ons dankbaar De uitspraak van duizenden luidt Het is nu afgelopen met de dure prijzen en desondanks If IIP 'I FY» sjivur LLA SsetnH^tT°^ve Kr WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Kerkelijke Dienslen KOSTUUM CADEAU bij kostuum SPORTCOMBINATIE CADEAU Originele Mandeley DEMI-SAISON CADEAU Gabardine DAMESMANTEL CADEAU Zuiver wollen jersey MANTELPAK CADEAU Nieuwe dessins Nieuwe modellen 100 °|0 garantie Kostbare cadeaux en toch.... de echte fabrieksprijzen Herenkostuums waarde 12950 NU en 50 Sportkolberts Zuiver wollen gabardine Jassen Demi-Saisons Regenjassen Dames regenmantels Pantalons Manchester pantalons Wollen gabard. mantels Lange lederen dames- of herenjassen NU 98.50 en hoger De verkoop van Lederen Renvesten NU 59.50 Alles met volle garantie. Reiskosten worden vergoed CONFECTIE FABRIEK wordt gehouden MARTINUSSTRAAT 28 - VENLO EINDHOVEN: Bosdijk 93. AMSTERDAM: Nieuwendijk 100 le etage ALMELO Wierdensestraat 18 Zaterdag 31 mei 1958 No 22 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG M PEEL EN MAAS CONFECTIE VAI m van 1 tot en met 7 juni PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week Pater Domitius Drievuldigheidszor.dag. 6.30 Ant. Fransen, echtgenote en over), fam., 7.30 v.d. Goor-Peters en zoon Frans, 8i30 v.d. parochie (kindermis), 9.15 H. Oudenhoven en echtg., 10.15 pi. hoogmis bij het ambtsjubileum van burgemeester Janssen, 7 uur lof. Maandag, G.45 overl. parochianen, 7.30 J. v.d. Boogaart en echtgenote, 7.30 Godefridus v. Opbergen, 815 Henricus Mosmans, Petronella Ver riet, kinderen en bloedv. lh, 8 15 Godefrida Oudenhoven-v. Tilburg. Dinsdag, 6.45 vr. Spee-Rul), 7.30 tot int. van Z.H. Paus Pius II, 7.30 H. Driessen, 8.15 best. d. Martinus v.d. Bekerom, 8.15 Maria Joh. de Voys-Oostveen. Woensdag, 6.45 Leonard Gielen, 7.30 Pascal Smeits en ouders lh, 7 30 Leonardus Jenneskens, 8.15 pl. Requiem Deken Thielen 3h.; 8.15 dr. Bloemen. Donderdag 6 45 Jan v. Waaijen- burg (accolythen) 7.30 Theodorus Pouwels lh.; 7.30 v.Soest en echtg. 8.15 Voermans-Kessels lm.; 9 uur pl. Sacramentshoogmis; 7—8 uur biechten; 8 u. H. Uur, daarna de nachtelijke aanbidding tot 12 u. Eerste vrijdag 6.30 z.int.R.; 7 u. Vincent Pijls; 7.45 hoogmis t.e.v.h. H. Hart; 7.45 lm. Piet Baeten; 21 u. avondmis Regina Verstegen. Zaterdag 6 45 OLVr.hoogmis, 7.30 Jan Nefkens en Elis. Sassen lh.; 7.30 Antonette Wijnhoven-Driessen; 8.15 Godefrida Oudenhoven-v.Til- burg; 9 u. pl. huwelijk Hendriks- Ariaens; 9.45 pl. huwelijk Kleus- kens-Fransen; 5 307.30 biechten; 7 uur Marialof. De schoolkinderen leren deze week de 54e en 55e les vd. catechismus. Morgen zijn de diensten in de kerk enigszins gewijzigd in verband met het feest van de Burgemeester: 9.14 lm. en de plechtige hoogmis om 10.15. Zondag 8 juni zal de kleine pro cessiegehouden worden, Deze trekt als volgt: Grotestraat, Henseniuspl. Mersel.weg, Deken Thielenstraai, Hoenderstr., Marktstr., Markt. De diensten zijn dan 6.3U, f.lö, 8 u., 9 u. en om 10 u. de hoogmis, waar na de processie. Wij vestigen er de aandacht op, dat morgen zohdag onder de hoog mis vooraan enkele banken zijn gereserveerd. RECTORAAT PATERSKERK Drievuldigheids-zondagH.Missen 6.30, 7.45, 10.30, 9 u. hoogmis, le coll. v. onze kerk, 2e bissch. noden 7 u. lof en rozenhoedje. Dinsdag, 8e dinsdag v. Antonius- noveen, 7 30 avondmis, korte toe spraak, gebeden der noveen. Donderdag, Sacramentsdag, dag van devotie, 7.30 gez. Mis, 'savonds 7.30 pl. hoogmis, waarna Sacra mentsprocessie. Degenen, die onder deze H. Mis willen communiceren, mogen tot circa 5 uur iets gebrui ken. Vrijdag 7.30 lof en lit. H. Hart. Zaterdag 3—8 biechten. Deze week iedere dag een H. Mis voor onze weldoeners. MIS-INTENTIES Drievuldigheidszondag. 6.30 pverl. fam. Gooren-Ewalds, 6.30 Martinus van Aarssen, 7.45 Martinus Lenssen en zoon Mathieu, 9 uur tot zek. int., 10.30 overl. fam. Smits-Litjens. Maandag, wijding v.d. Basiliek te Assisië. 6.30 overl. ouders Philipsen- Goosens en zoons Martin en Peter, 7.45 Wed. Janssen-Cox als lid v.d. Derde Orde, 8 30 Jacobus Thomas sen namens oud-collega's van de P.T.T. Dinsdag, O.L. Vrouw Koningin, 6.15 Theodorus Slits, 7 uur bijz. int., 7.45 Anna Poels-Voesten, 7.45 overl. fam. Nagelhout, 7.30 's avonds t.e.v. St. Antonius uit dankbaarheid. Woensdag, H. Franciscus Caraz. 6.15 Theodorus Slits, 6.15 Peter Philipsen, 7 uur Johanna Swinkels- Michels, 7.45 Martinus Lenssen en zoon Mathieu. Donderdag, H. Sacramentsdag, 6.15 Peter Philipsen, 7 uur bijz. int. Vrijdag, H. Norbertus, 6.15 overl. ouders en uit dankbaarheid, 6.15 overl. ouders Philipsen-Goosens en zoons Martin en Peter, 7 uur Theo dora Gerrits-Bouten, 7.45 Martinus Janssen. Zaterdag, Votief mis van Maria op zaterdag. 6.15 Mathijs Goumans en dochters Stien en Truus, 7 uur t.e.v. O.L. Vrouw (S), 7.45 Theod. Slits. Plechtige Sacramentsprocessie donderdag 5 juni. Tegen het einde van de plechtige hoogmis, welke om half 8 'savonds begint, wordt de processie op het kerkplein opgesteld. Willen de ver schillende verenigingen zorgen op tijd aanwezig te zijn en letten op de aanwijzingen der orde-commis sarissen. Ieder kan tijdens de pro cessie 'n kaars meedragen, welke tevoren op het kerkplein verkrijg baar zijn. ROUTE: Paterslaan, Hensenius- straat, Leeuwstraat, Hens.plein, Poststraat, Rustaltaar, Julianasin- gel, Oud Oostr.weg, Rustaltaar op t kerkplein, waar de zegen wordt gegeven. VOLGORDE in de processie: Misdienaars met kru's, bruidjes, meisjes- en jongensschool, gidsen, welpen, verkenners, voortrekkers, bruidjes, IC.A.B., vrouwen en meis jes, K.A.B mannen en jonge man nen, Harmonie, Derde Orde, collec tanten, Patersklooster, bruidjes, B&W., accolyten, Allerheiligste, kerkbestuur. De bewoners langs de route wor den verzocht de vlaggen en bloemen te strooien, Verenigingen, die over vaandel of vlag beschikken, worden ver zocht dit in de processie mee te dragen. PAROCHIE O O STREM Zondag: Feest van de Allerhei ligste Drieeenheid, 7 u. H. Comm., 7.30 de Vroegmis, 9 u. H. Com., 10 u. de Hoogmis. Maandag; 7,30 best. zm. Gertru- dis Derks. Dinsdag: 7.30 u. best. zm. Nelly Janssen. Woensdag: 7.30 zm. Johanna van Heyster. Donderdag: Feest van het H. Sacrament, dag v. devotie, 7 u. H. Com., 7.30 de Vroegmis Meta Huls man, 9 u. H. Com., 10 u. Hoogmis, 3 u. Lof. Vrijdag: Eerste Vrijdag der mnd., 6.30 stille H. Mis, 7.30 pl. H. Mis, t.e.v.h. Hart. Zaterdag: Eerste zaterdag der mnd., 7.30 best. zm. v. Petronella en Johanna Litjens; 7.30 Marialof. PAROCHIE OIRLO Zondag: feest vd. H. Drievuldig heid: 6.30 H. Com., Leesmissen om 7 en 8 30 u., 8 30 lm t.e.v. H. Anna tot zek int. uit de offer vd. St. Anna Kapel. 10 u. Parochiemis, 3 u. aanbiddingsuur en Lof, eerste col lecte is buitengewone collecte, de tweede is voor het Bisdom. Maandag: 7.30 Stichting Maria Linders en Hendrina Direx. Dinsdag: 7.30 u. Stichting Marian- na Geurts en Hendrina Thielen. Woensdag: 7.30 Stichting Johan nes Lenssen en Petronella Emonds. Donderdag: Feest vh. H. Sacra- men: dag van devotie, de H. diens ten als op zondag, 6.30 H. Com., 7 u. lm., 8.30 lm t.e.v. H. Anna uit de offer vd. St. Annakapel tot ze gening vd. christelijke huisgezin nen en bevordering v. Priester en kloosterroepingen, 10 u. Hoogmis zieled. Maria Minten, 3 u. rozen krans en Lof. Vrijdag: Eerste vrijdag der mnd. 6.30 H. Com., 6.45 lm., 7.30 hoog mis t.e.v.h. H. Hart v. Jezus, stich ting Baeten Jeurissen: na de hoog mis uitstelling, Tantum ergo en zegen, 's avonds 8.30 vergadering vd. H. Fam. afd mannen en vrouw. Zaterdag: 7,30 Martinus v. Oor schot en Cath Loonen, 7 u. Maria lof. a.s. Zondag lm. om 6.30 8 en 9.30 Na de Hoogmis de processie. PAROCHIE CASTENRAY Zondag: feest vd. Allerh. Drievul digheid, raaandel. buitengewone col lecte vd. kerk, 7.30 vroegmis voor de parochie, 10 u. hoogmis tot int. v. bestuur en leden vd. boerenleen bank, 3 u. maandel. aanbiddingsuur. Maandag: feest v. Maria Koningin (verplaatst van 31 mei j.l.), 7.30 gest. gez. jrd. v. Gerard Philipsen. Dinsdag: 7.30 gest. lm Litjens— Meyer, 9.30 pl. H. Mis tot dankzeg ging bij gelegenheid v.h. 25-jarig huw.feest v.h. echtpaar Kuypers Pouwels. Woensdag: 7.30 gez. H. Mis voor overl. fam. KuypersPouwels. Donderdag: feest vh. Allerh. Sa crament, dag van devotie, diensten als op zondag, 9 30 hoogmis, opge dragen als gez. jrd. voor Henrica GeeretsWeys, 3 u. lof en rozen hoedje. Vrijdag: le vrijdag, 6.30 gest. H. Mis t.e.v. H. Hart, 7 30 gez. H. Mis opgedragen als 2e vd. zesw.dienst voor Henricus Smits, daarna oefe ning v. eerherstel en zegen met Allerheiligste. Zaterdag: le zaterdag, toegewijd a.d. verering v.h. Onb. Hart van Maria, tevens priester-zaterdag, 7 u. H. Comm., 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vr. v. Alt. Bijst. tot int. van hen die hiervoor offerden, van 78 uur biechten, 8 u. lof en rozenhoedje. A.s. zondag: solemniteit van het H. Sacrament, 9.30 hoogmis, daarna pl. sacraments-processie. Kerkpoetsen: Anny Willemse en Nelly Smits. PAROCHIE LEUNEN Zondag: feest vd. Allerh. Drieëen- heid, 7 u. H. Mis voor de parochie, 8 u. voor Mathijs Litjens, 9 u. voor Christiaan Gooren, 10 uur hoogmis voor Piet Reint jes best. vanwege de honingzemerij „Het Zuiden", lof na de hoogmis en zegen, maandcoll. voor onze kerk. Maandag: 7 uur voor overl. fam. Cornelissen—Vloet, 7.30 voor overl. fam. Asselberghs—Buggems. Dinsdag: 7 u. voor Willem Ver vuurt echtg. en zoon Mathieu, 7.30 gest. jgt. Martinus Beurskens en Caroline Manders. Woensdag: 7 u. voor Albert Loo nen, 7.30 voor Gerard en Lena Ver- koijen. Donderdag: Sacramentsdag, dag van altijdd. Aanbidding voor onze parochie, het Allerheiligste blijft Vervolg, zie achterpagina OÊKBKMÊÊ^mgssmslÊÊSÊP^V*' De Króón op Uw Linnenkast geweven van geselecteerde amerikaanse katoen met garantielabel. welke de bijzondere duurzaamheid garandeert zéèi geringe was-siijtage - T "■*- uitgebalanceerd gewicht voorkomt "opkruipen ruime maten en inslag, brede zoom laken? o.a. 150 x 230 I 7 65 180 x 230 I 9.25 slopen glad j 2.25 (beiden ook leverbaat in geborduurd en cordon) 99 Grotestraat 9 Naar keuze -► bij aankoop van een HERENKOSTUUM uit de befaamde KUFLEX-collectie Het 2e kostuum kost U niets! O27» waarde 57.50 NU ^g 50 e'c- De pantalon gratis! waarde 129.- NU gg 50 etc. orig. Mandeley zuiver wol van 89.50 NU 0Q 50 etc. prachtkwaliteit waarde 39.50 NU 95 etc. nieuwe modellen; rjn 50 waarde 59.50 NU etc. waarde 19.50 NU g 95 etc. Schuttersveld en 3 Boompjes waarde 24.50 N'-Ljg 95 waarde 79.50 NU g en andere kwaliteitskleding voor de halve waarde! KUFLEX is de enige in Nederland die Lederkleding ver onder fabrieksprijzen verkoopt! bij het Mgr. Nolensplein - Halte Zuid-Ooster bus Telefoon 4212

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1