camp THOMASSEN Woensdag stemmen, op wie? op lijst :l o. farm)! SPORT mmÊmmÊmrn Composita-nylons P.D.V. De Zwaluw ADVERTENTIËN serviezen Alleen deze week keukeonitzetten Corsetten Ebberink ruithemden EBBERINK Weekreclame: Natuurlijk óók grote maten Glanslakverf Neem bij uw kopje koffie of thee DE lELTOMSEÏ EEKKEK EBBERINK Marktstraat 5 Zaterdag 24 mei 1958 No 21 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG BI PEEL EN MAAS BI druk en uitgave firma van den munckhof WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN prljsrpeb kwartaal f 1a0 buiten venray f 1.60 grotestraat 28 telefoon 512 giro 150052 Nog een half miljoei in ili Het is geen bijzonderheid in een Westduitse krant een berichtje te vinden, dat een nog uit de tweede wereldoorlog stammende bom of luchtmijn tot ontploffing is gekomen en dat daarbij de een of .andere demontage-expert het leven^Tiet of werd gewond. Stille moordenaars Evenmin is het iets bijzonders te lezen, dat men bij uitgraving en bouwrijp maken van grond weer eens op een blindganger is gestoten. Toen in 1945 de oorlog eindigde, had het „Luftgaukommando 6" in Münster berekend, dat er bij de ge allieerde bombardementen geduren de vijf jaren ongeveer 10 miljoen bommen waren gevallen. Het „Kommando" had verder be cijferd, dat daarvan circa 1 miljoen niet tot ontploffing was gekomen. Van deze blindgangers zijn er in tussen 500.000 gedemonteerd of ont ploft. Er liggen dus nog 500.000 in de Duitse bodem, waarvan minstens 250.000 in het westen. Onder huizen... Zij rusten helaas niet uitsluitend in ruïnes, noch alleen in landerijen, maar ook onder de vele nieuwe flats, woningen en gebouwen, die in de Bondsrepubliek zijn opgetrokken en nog dagelijks uit de grond schieten. Zij liggen onder de parken en kinderspeelplaatsen en het is dus eigenlijk zo, dat in West-Duitsland nog overal de dood loert, ondanks alle zoekacties en jarenlange ge vaarlijke arbeid van de zogenaamde „Raumkommandos", Onverantwoordelijk Het merkwaardige is, dat in geen enkele deelstaat der Bondsrepubliek adspirant-bouwers verplicht zijn om hun bouwgrond te doorzoeken. Velen zetten de heimachines en de baggeraars aan het werk zonder zich ervan te hébben overtuigd, dat de heipaal niet op een bom of lucht mijn zal stuiten. Zij, die wel de moeite nemen om de bouwgrond te laten onderzoeken, moeten daarvoor slechts 1.50 mark per vierkante meter betalen. Maar dit is alleen voorgeschreven als het vermoeden bestaat, dat in de bouw rijp te maken grond blindgangers liggen, Onberekenbaar Elke bouwvergunning indeBonds- republiek kan daardoor, zoals het tijdschrift „Neues Journal" hef uit drukte, tegelijkertijd een doodvon nis zijn. Na 13 jaren van rust, zijn de blindgangers geenszins ongevaar lijker geworden. De zuren en het aceton in de bommen kunnen nog steeds ontploffingen veroorzaken. De celluloidplaatjes kunnen ver rotten en het ontstekingsmechanis me in werking zetten. De taak van de „Such"- en „Raumkommandos" is nog lang niet overbodig. S.V.V.-nieuws Eindelijk was zondag de geest weer vaardig over onze ploeg. Al hoewel nog steeds gehandicapt door het ^ontbreken van enkele vaste spelers, waaronder aanvoerder Phi- lipsen, bleek ineens dit elftal van het begin tot einde te kunnen vech ten voor een goed resultaat. De inderhaast in mekaar getim merde achterhoede bleek maar een maal te passeren en hield verder de zaak potdicht, terwijl inde voor hoede Vennekens, dank zij 3 doel punten, de winst aan onze kant hield. Dit was goed werk. Voor de halve winst zorgde SVV 2, dat in Tegelen 22 gelijk speelde. Met rust was de stand 2—0 in het voordeel van Tiglia, maar in de 2e helft kwam er een herboren Venray in 't veld. Na 'n voortdurend over wicht kon nu 2 x gedoelpunt wor den. Een overwinning lag zelfs bin nen hun bereik. De stootkracht in de voorhoede bleek daarvoor echter juist iets te gering. In een eveneens zeer goed ge speelde wedstrijd zorgden Venray 3 en DIS voor 10 doelpunten, die zij broederlijk samen deelden. Een ogenblik zag het er zelfs naar uit, dat Venray 3 eindelijk weer eens een overwinning ging behalen, toen een 3—1 voorsprong genomen werd. Deze ging voor de rust evenwel nog verloren en had spil Janssen niet in de laatste minuten 2 x redding gebracht, dan zou de hele buit toch nog voor de groen-witten geweest zijn. Venray 5 liet het er in America 3 lelijk bij zitten. Met 5—1 trok Ame rica "3 wel aan 'n erg lang eind. 2e Pinksterdag speelt SVV tegen Sierhahn(Dld), dat met de Pinkster dagen in Venray vertoeft. Venray 5 ontvangt Oostrum 3. Wedvlucht Chimay: 1, 89 en 90 Joh. Janssen; 2, 10, 11, 12 en 79 P. Strijbos; 3, 8, 15, 82 en 102 Gommans; 4, 63, 67, 69, 70, 87, 96, 103 en 109 P. en J. Hen driks; 5 Fr. Vermeulen; 6 Vercau- teren; 7 Loonen; 9 en 21 Ewaits; 13, 28, 68, 77, 99, 111, 117 en 120 J. Verstegen; 14 v. Haren; 16, 30, 48 en 58 Lormans; 17 en 61 de Lauw; 18, 91 en 92 W. Peters; 20, 53. 65, 84 en 112 Janssen O; 22 en 107 v. Ass; 23 en 86 J. Strijbos; 24, 32 en 62 A. Willems; 25 v. Gassel; 26, 106 en 121 de Bruijn; 27 en 94 J. Janssen Kr; 29 en 113 Heiligers; 31 Gebr. vd. Heuvel; 33 en 118 E. Vermeulen; 34,83 en 97 Crooymans; 35 P. Willems; 36 en 80 Jac. Arts; 37 en 88 Din j ens; 38 en 57 Servio; 39, 40, 41, 43 en 81 Munckhof-Poels; 42, 59 en 119 J. Kusters; 44 de Riet- Sijbers; 45 G. Philipsen; 46 Jos. Vermeulen; 47 en 51 Boom en Zn.; 49, 52, 95 en 108 G. Janssen H; 50 en 122 van Hoof; 54 Custers Yss.; 56 H. Peters; 60, 93, 110 en 115 Gebr. Philipsen; 62, 72, 73 en 78 Vousten; 66 Jac. Verstegen; 71 St B; 74 J. v. Houdt; 75 Jaap Janssen; 76 P. Janssen Gr; 85 Kelders; 98 Thijssen; 100 en 101 Coopmans; 104 en 116 Barends; 105 Pelzer: 114 Janssen V. Van de vluchten Toury en Corbeil hebben we de onderlinge uitslag nog niet in ons bezit, dus nog even wachten. De vlucht Orleans van 1 juni telt niet voor de Fond, dus alleen mid- fond. Koffie- Eet- Thee- Drink- Prachtig is onze sortering Opbouwserviezen. Komt U eens geheel vrijblijvend deze bekijken J.Coenen-Houtackeis Zonen Hofstraat Stemt tevree Koopt bij J. de B.-D. Wij bieden Umooie bonte damesrokken vanaf 7.50 pracht damestruitjes vanaf 9.- sportieve bonte jongensblouses vanaf 1.95 HET WITTE HUIS Langstraat 13 Tel. 230 J. de BruijnDelsing Alum, steelpannen m. gelakte steel 12 cm nu 75 ct 14 cm nu 95 ct m. koudgreepsteel 14 cm nu 135 ct PETER HENDRIX BAZAR Superkat-crème en zwart m. tomaatrood EDY ISOLA steeds voorradig. Ieder onderdeel steeds los verkrijgbaar. J.Coenen-Houtackers Zonen Hofstraat WET,IGJg «D. Alleen verkoop: Marktstraat 5 Heren- en jongens- in nieuwe dessins in nieuwe modellen 6 gegar. roestvrije tafelmessen 5.50 J.Coenen-Houiackers Zonen Hofstraat 'n voornaam deel van onze toch aj zo uit gebreide collectie staat in het leken van de grote maat! Niet alleen Japonnen, maar ook Vesten, Blouses en Rokken, elegant, jeugdig en toch geschikt voor wat forsere dames. Hier slechts 'n voorbeeld van de vele modellen. 'n Pracnlvo[ veelkleurig dessin, Jeugdig, vlot, elegant èn slankmakend model. Let U eens op de moofe*"rokf? RECTORAAT VEULEN Zondag, hoogfeest v. Pinksteren: 7 u. H. Comm., 7.30 lm., 10 u. hoog mis als jaarg. Elly Smets, 3 uur vespers v. Pinksteren. Maandcoll. 2e Pinksterdag 7 u. H. Comm., 7.30 lm. t.i., 10 u. best. hoogmis, g.30 lof. Dinsdag 7.30 lm. vd. vervolgden en bekering van Rusland. Woensdag 7.30 lm. W. Engelen en echtgenote. Donderdag en Vrijdag 7.30 lm. Zaterdag 7.30 hoogmis t.e.v.Maria 9.30 hoogmis bij 40jarig huwelijk, 67 biechten, 8 u. Marialof. Opbrengst laatste mndcoll. f 138.65. Accolieten Wim Clephasen Martin eleven. Kerkpoetsen Zus v. Meijel en Annie Groetelaars. Katechismus klas 1 en 2 les 25; klas 3 en 4 vr. 449-451, 454-456, 466, 467, 469; klas 5, 6 en 7 52,53. in iedere kleur per kg 2 40 grondverf p.kg 1.95 J.Coenen-Houiackers Zonen Hofstraat Bosse bollen Vulkoeken Macrons Eierkoeken Pruimenpunten Cocospunten Choc, sprits Cakes Slagroomgebak Creamgebak of Speculaas steeds vers, luchtdicht verpakt. Chocoladebekers gevuld met slagroom en vruchten LANGSTRAAT 42a TELEFOON 395 Schoonheid die blijft! zijn (och iets mooier ook in naadloos m l *.vcV J Eenmaal Luxaflex in huis bete- mofort lamellen zijn ongeëven- kent: schoonheid die blijft, door aard veerkrachtig* Dè plastic de jaren heen. De Luxaflex Ther- banden rekken èn krimpen niet. kleurencombinaties voor elk interieur volmaakte zöhwering^met-1 ichtregeling aluminium GX. jaloezieën Vraag ons de gratis brochure of een Jemonstratie ll INTERIElliERZORGIM Merseloseweg 10 Telefoon 331 VENRAY A s. dinsdag is onze zaak de gehele dag geopend.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1