GROOTBEELD-TELEVISIE in café P. Schellen, Henseniusstr. TUMMERS-CREMERS N.V. Voor het eerst in Venray SPORT Kerkelijke Diensten Nieuws in het kort, Philips Televisie Grootbeeld-Projector, beeld circa 160x120 waarmee wij heden zaterdag demonstreren, aanvang 14.45u Voetbalwedstrijd: Manchester United Bolton Wanderers 1 Rooyackers - Oeffeit Film-agenda: Maasheseweg 10 Tel. 638 Venray Panningen Roermond EBBERINK Heel de modewereld vindt U in onze collecties Voor uw kind consumptie aardappelen schoonmaak Zaterdag 3 mei 1958 No 18 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS CONFECTIE VA m DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MÜNCKHOF WFFKRT AH VOOR VFNRAY FN OMSTRFKFN ADVERTENTIE-PBUS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 VV CtCrIVDLfHU V UU1\ V EriMVÜ 1 UiVl J 1 l\CdVQlX PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BÜITENVENRAY I 1.00 PAROCHIE OIRLO 4e Zo-dag ra Pasen, le zondag der maand, 6 30 H. Comm., lm om 7 u. en 8.30, 10 u. hoogmis opge dragen door de gezamenlijke zang koren v.h. Dekenaat, na de hoogmis te Deum wegens de verjaardag van H.M. de Koningin, 3 u. rozenkrans aanbidding en lof, in de H. Missen de le coll. is buitengewone coll. vd. kerk, 2e coll. vd. voortplanting des Geloofs. Maandag: 7.30 best. jrd. v. overl. fam. Christiaan Hellegers en overl. kinderen. Dinsdag: 7.30 maandstond Petro- nella vd. Ven. Woensdag: 7.30 maandstond An- tonius Verway. Donderdag: 7.30 maandstond Jo hanna Vausten. Vrijdag: 7.30 maandstond Maiia ,jüs. Heiligers. Zaterdag 7.30 lm., 9.30 best. hoog mis bij 50-jarig huwelijk t.intentie fam. Wolters-Peeters, 7 u. lof, 5—7 uur biechten. PAROCHIE YS8ELSTEYN 4e Zondag na Pasen: 6.30 leesm. 8 u. hoogmis overl. fam. van Ass- Claessens, 9.15 kindermis, 10.15 lm. overl.fam. Hoef nagels-Janssen en Janssen-van Dijck, 11.30 zegening van motorvoertuigen, 2 u. lof. Maandag 7 30 gez. jg. Petronella van Asten-Pouwels. Dinsdag 7.30 lm. overl.fam. Vol- lenberg-Arts. Woensdag 7.30 maanddienst Louis Custer?. Donderdag 7.30 lm overl.fam. van Ool-Holthuijzen. Vrijdag 7.30 lm. uit dankb. fam. van Asten-Geelen. Zaterdag, feest vd. H. Kindsheid, 7.30 lm. vd. bekering der heiden kinderen, waarna zegening der kin deren, 7 u. Marialof, 7.30—8 uur biechten. RECTORAAT VEULEN 4de Zondag na Pasen: 7 u. H. Comm., 7.30 hoogmis v. overl. fam. Claessens-Spreeuwenberg, waarna Te Deum voor onze Koningin, 2de coll. vd. voortplanting des geloofs, 2 30 lof. Maandag 7.30 lm. tot welslagen voor een examen Dinsdag 7.30 lm. vd. vervolgden en bekering van Rusland. Woensdag 7.30 lm. A.Timmermans Donderdag 7.30 overl.fam. Nijssen Coolen. Vrijdag 7.30 lm. P. M. Kuhnen. Zaterdag 7.30 lm. vh. wereldmis siewerk, alg. communie vd. heiden kinderen, zegening en toewijding der kinderen a.h. Allerh. KindJezus. De kinderen brengen persoonlijk hun eigen offergeld naar 't beeld van Kindje Jezus, 6—7 biechten, uur lof. Katechismus: klas 1 en 2 les 14 o.m. 24; klas 3 en 4 vr. 377,379, ^z2,383, 386, 393, 394,396; klas 5, 6 - 7 les 49—50. Aecolieten Burgers 'an en Reintjes Gerrit, kerkpoets :rgers Jetje en Willems Joke. Het eenvoudige meisje Een luchtig blijspel, waarin men Catharina Valente het eenvoudige meisje ziet spelen, dat een filmrol .1 hebben, maar die niet krijgen kan, omdat de auteur van het te erfilmen stuk. haar niet hebben wil, ondanks het feit, dat hij haar nooit gezien heeft. Ze verhuurt zich dan als meisje in zijn kasteel en na een hoop wederwaardigheden krijgt ze niet alleen de filmrol, •naar wordt ook de echtgenote van de auteur. Een vlotte film, waarin Jatharina Valente bovendien enkele bekende slaghers zingt, zodat lief hebbers wel aan hun trekken komen. De bestorming van de Alamo Een zg. cowboy film, die de strijd tussen Texas en Mexico in 1830 uitbeeldt. Daar - sneuvelen velen, maar een der helden weet zijn leven te redden en trouwt dan een knap meisje, dat in dit verhaal ook verder nog een rol vervult. Een film waarin weer eens duchtig wordt gevochten en voor degenen, die dit aanstaat zal hij beslist het aanzien waard zijn. In Horst werd woensdag op plechtige wijze de nieuwe burge meester J. K. Geurts verwelkomt In zijn installatie-rede wees de loco-burgemeester op het groot aantal werklozen in de Horster contreien en de noodzaak van nij verheids- en middelbaar onderwijs. In Siebengewald is men druk aan het werken voor een grote wielerronde op 2e Pinksterdag, waaraan behalve de plaatselijke favorieten Gramser en Kersten, verschillende prominenten uit de wielerwereld zullen deelnemen. De Duitsers hebben de smaak te pakken gekregen van de goed kope Nederlandse boter. In ver- schillende grensplaatsen heeft men invasies Duitsers te verwerken ge kregen, die nu in plaats van koffie, de in prijs gedaalde Nederlandse boter insloegen. - Een landbouwersvrouw uit Well, merkte bij het wassen van een overall van haar man, dat er iets in de zakken was blijven zitten. Bij nader onderzoek bleek het f 3.000 te zijn, zodat naast de overall ook de bankbiljetjes aan de wasdraad kwamen te hangen om te drogen. Deze week heeft de Venlose Veiling een top-aanvoer te ver werken gekregen van kassla. Men telde een miljoen per veilingdag. Er werden goede prijzen gemaakt i.v.m. de grote aanvraag. S.V.V.-nieuws Wegens bijzondere omstandig heden vond de wedstrijd DEV-SVV die voor zondag j l. was vastgesteld, geen doorgang. In verband met 't feit, dat de Turken zondag naar 't Olympisch stadion komen en iedereen deze wedstrijd via televisie zal willen zi^n, is de wedstrijd alsnog vast gesteld op vandaag (3 meij. Venray 2 speelde in Blerick de beste wedstrijd van de seizoen. Al gauw nam Blerick 'n schijnbaar veilige 2—0 voorsprong, die nog voor rust verkleind werd door 'n doelpunt van G. Poels. Na rust speelde SVV zo goed, dat Blerick er al gauw niet meer aan te pas kwam. Door M. Arts en weer G. Poels nam Venray 'n 3—2 voorsprong, die door ongelukkig keeper-werk weer verloren ging. Blerick nam zelfs weer de leiding', maar door J. SmltS werd toch nog de helft Van de dik verdiende buit binnen gehaald. Venray 5 nam maar 'n halve revanche op Wittenhorst 5 2—2, waarschijnlijk %ls gevolg van de geringe ambitie's van enkele spelers, want met 9 man moest gestart worden. In de loop van de strijd werd 't elftal gelukkig nog gecom pleteerd. Het zou beter zijn als zulke spelers door tijdig afmelden, de elftal-commissie de gelegenheid gaven voor vervangers te zorgen. Voor zondag weinig activiteit dus. Zij nog vermeld, dat Venray 2 be zoek krijgt van Wilhelmina 3 uit Weert. Voor Communie-artikelen naar PETER HENDRIX BAZAR jfeóer wil er op zijn werk graag netjes uitzienl Zie en bewonder daar- om bij ons de prachtige manchester werkpakken van Lonneker. Zij zijn even mooi alssterk,even degelijk als duurzaam. Gemaaktvan de beken de „Houtvester Man- cfiesfer" - 't beste van 't beste. Werkkleding die U met.pjezierdraagt..J dat kan alleen worden gezegd vgi} önze .lon-J neker pakken I Marktstraat 5 Internationaal, dèt is onze de onweerstaanbaar^ jeugdige SEVENTEEN- modelletjes; Italië, als kampioen, natuurlijk de dessins in gloedvolle sprankelende kleuren en uit Parijs komen de nieuwe j* modelijnen. Maar uit welk deel van de modewereld het nieuws ook komt, onze prijzen bleven interessant. Enkele voorbeel' b. Fris" erf"jeugdig Is deze japon van bedrukte katoen., 'n Prachtig all-over ka'ntdessin geelt dit jurkje zo'n charmant cachet in div. kleuren', waaronder manne/wit maten Amerikaans leen-age jurkje in katoen, bedrukt met een hartveroverend composé dessin, met 'n klein petty- coatje, dat de rok zo gezellig doet uitstaan! In beeldige kleuren, maten MAGAZIJN DE ZON GR00TESTR. 9 VENRAY Looprekken met verhoogde bodem, Kinderstoelen Reiswiegjes Kinder WC's Kinderledikantjes Kindertuigjes Baby badjes alle soorten 4jd WQaeetthuU Hofstraat 10 Telefoon 566 Julianasingel 2 Te koop gevraagd Voran en alle andere soorten voor direct te ontvangen. Grote partijen kunnen worden afgehaald. Tel. 08856-223 Bent U met de bezig, haalt dan de beste schoonmaakartikelen bij J.Coenen-Houtackers Zonen Hofstraat waar U dan ook zeker slaagt

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1