De laatste koopjes laagste prijzen De HOOGSTE korting voor 't MOOISTE goed Bovendien 3 maal een uur gratis kopen! NOTEER dit adres Jac. van Rhee - Yenray CLAESSENS Rijschool Auto-verhuur Leeuwsiraat 6 VENRAY Tel. 429 Kerkelijke Dienstee Radio-Technische Dienst Patersstraat 24a Telef. 857 Een nieuwe Pachtwet GOUMANS Nu ook OPEL en VOLKSWAGENS tegen de Dit alleen in Venray's ruimst gesorteerd Kledingmagazijn van 25 jan. tot en met lfebr, PAKOCUIEKERK VENBAY Priester van de week Kapelaan van Leipzig Zondag: 6.30 overl. fam. Voer- mans; 7 30 Willem Roos; 8 30 voor de parochie; 9.15 t e.v. Gerardus en Moeder Maria (N.N); 10.30 fam, Tlllemans. Maandag: 6.45 overl. parochianen 7.30 Jan Po-ls lh; 7.30 H. Jacobs (buurt); 8.15 Martin Hoedemakers en overl. ouders lh; 8.15 overl. en leden handboogschutterij Diana. Dinsdag: 6 45 overl. fam. Backus Thuyls; 7 30 vr. Hulsman en zoon Harrie; 7.30 OdenhovenSwinkels; 815 J. v. Beesel en echtgen. Petra Cortenbach en kinderen Mart. en Anna 3kl8.15 F. Vermaaten(buurt) Woensdag: 6 45fam.Derks-Smits; 7.30 Leonard Janssen en Joha van Ommeren en zoon Piet lh.; 7.30 overl. fam. Janssenv. Meyel; 8.15 Frans Peeters en Elis. vd. Wae*er lh.; 8.15 Dr. Bloemen; 9 uur pl, huwelijk Kusters—Pelzer. Donderdag: 6.45 L. Hermsen en Maria Vulllngs; 7.30 Sacraments hoogmis; 7.30 Godefridus van Op bergen en Petron. Theeuws; 815 Th vd. Boogaart lkl.; 8.15 H. Jacobs (buurt). Vrijdag: 6.45 totzek.lnt.(R); 7.30 Z.E. Heer Herman Janssen lh.; 7.30 overl. Gertr. DekkersLoonen; 8.15 Wilhelm van Meyel, echtgen. en kinderen 3kl.; 8.15 Frans Vermaa ten (buurt). Zaterdag: 6 45 O.L.Vr.-hoogmis; 7.30 Antoon Laurensse; 7.30Theod. Janssen en overl. ouders Jansen Weiten en Theeuws-Beterams; 8.15 Godfried Smulders 2kl.; 8.15 overl. RoelofsDrenth; biechthoren van 5.30—7.30; 7 u. Marialof. De schoolkinderen leren deze week de 28e en 29e les vd. katechismus. Morgen collecte voor de Kath- Actie. Morgen om 11.15 Apostolaat des Gebeds In Jerusalem. RECTORAAT PATERSKERK Derde zondag na Driekoningen. H. Missen 6.30, 7.45 en 10.30; 9 uur Hoogmis; vandaag eerste collecte voor onze kerk, tweede collecte v. bissch. noden; vanavond 7 uur lof en rozenhoedje. Vandaag aan de kerkdeur onze maandelijkse bus-collecte voor de jeugdbeweging in ons rectoraat. N.B. Wegens herstelwerkzaam heden in de kerk zal deze week dinsdag en vrijdag het lof vervallen. Zaterdag: van 3—8 uur gelegen heid om te biechten. Deze week Iedere dag een H. Mis voor onze weldoeners. MIS-INTENTIES 3e Zondag na driekoningen; 6.30 Petrontlla AartsMartens; 7.45 Michael Vullings; 9 uur Nymeyer; 10.30 Maria Schoeber-Kleine Staar- mans. Maandag: H. Joannes Chrysosto- mus; 6 30 overl. ouders Philipsen— Goosens en zoons Martin en Peter: 7 u. overl. fam. Nagelhout; 7.45 Petronella AartsMartens; 8 30 voor de levende en overl. leden der handboogschutterij St Anna. Dinsdag: H. Petrus Nolascus; 6u. Theodorus Slits; 6.30 Jacobus Bys- tervelts en Maria van Meijel; 7 u. Theodorus Slits; 7 u.bijz. int.; 7.45 overl. fam. VollenbergLitjens; 7.45 overl. moeder; 8.30 Nico Bek kers echtgenote dochters en klein kinderen. Woensdag: H. Franciscus van Sales; 6 u. voor een zalige dood; 6.30 Peter Philipsen; 7 u. Johannes Swinkels—Michels en dochter Ger- trulda; 7.45 overl. ouders Voermans- Leissen; 8.30 overl. iamüle. Donderdag: H. Hyacintha; 6.30 Peter Philipsen; 7 uur overl. fam. HeezeKusters; 7 u. bijz. int.; 7.45 Petronella AartsMartens. Vrijdag: H. Joannes Bosco; 6 uur Theodorus Slits; 6.30 overl. ouders PhilipsenGoosens en zoons Mar tin en Peter; 7 uur overl. familie VollenbergLitjens: 7.45 overleden moeder; 8.30 overl. fam. Rongen— vd. Heuvel. Zaterdag: H. Ignatius van An- tiochië; 6.30 uit dankbaarheid voor alle ontvangen weldaden; 6 30 Ja cobus Bystervelts en Maria van Meijel; 7 u. t.e.v. O.L.Vrouw(S); 7.45 Theodorus Slits; 8.30 Petro nella vd. Sanden. PAROCHIE OOSTRUM 3de Zondag na Driekoningen, 7 u H. Comm. 7 30 de vroegmis, 9 u. H. Comm., 10 u. hoogmis, 3 u. lof, waarna Derde Orde. Maandag 7.30 best. zm. v. Mina Jeuken. Dinsdag 7.30 H. Mis voor moeder en kind. Woensdag 7.30 best. zm. Willem Derickx. Donderdag 7.30 gest. gez. jg. Elisa Thuills. Vrijdag 7.30 best. zm. overl. fam. Rutten-Botden. Zaterdag. Ie zaterdag der maand 7.30 best. zm. Leonard Maas, 7.30 Marialof. PAROCHIE OIRLO 3de Zondag na Driekoningen, 4de zondag der maand: 6.30 H. Comm., Lm. 7 u. en 8.30, 10 u. parochiemis 3 u. rozenkrans en lof, le collecte voor de kerk, 2de Kath. Actie. Maandag 7,30 maandst. Aloysius Gommans. Dinsdag 7.30 best. jd. Wilhelmi- na Teeuwen. Woensdag 7.30 zieled. Hendrik Thielen, vanwege de St. Antonius- gilde. Donderdag 7.30 zieled. Eleonara Kemmelings. Vrijdag 7.30 zieled. overl. fam. Peters-Geur ts. Een adres waar „muziek in zit" Rustig en ongestoord kunt U hier kijken en luis teren naar de grandioze serie Philips Radio '58. Niemand biedt U zó veel waarde als Philips en bovendien - tij delijk - hogere inruilwaarde oude radio. een voor uw Zaterdag 7.30 zieled. Maria Min- ten, 7 u. Marialof, 5—7 u. biechten in beide bichtstoelen. a.s. Zondag le zondag der maand buitengewone collecte voor de kerk. PAROCHIE LEUNEN 3e Zondag na Driekoningen: 7 u. H. Mis voor de parochie, 8u. Gerrit Claessens, 9 u. Anna Keijzers-Ewals 10 u. hoogmis jg. Martinus Man- ders, 2 30 congregatie meisjes, om 3 u. lof. Collecte voor de Kath. Actie in ons Bisdom. Heden de dag van de ..levende Rozenkrans" voor Leunen. Maandag 7.30 H. Mis v. Willem Verheijen en echtg., 7.30 sol. gest. jg. Johanna en Catharlna Goumans. Dinsdag 7 u. H. Mis overl. fam. Jenniskens-Voermans, 7.30 Theodor Swinkels en echtg. Woensdag 7 u. H. Mis Johanna Asselberghs-Buggems, 7.30 Jacob Thijssen en Maria Verlinden. Donderdag 7 u. H. Mis Mina Keijzers, 7.30 overl. fam. Hermans- Manders. Vrijdag 7 u. H. Mis, 7.30 wed, Caroline Beurskens-Manders, 'sav. 7.30 godsdienstcursus 18-jarigen. Zaterdag 7 u. 6e weekdienst Piet Reintjes, 7.30 sol. gest. jg. Mathijs Geurts en beide echtgen., 4—5 en 6.30—7 u. biechten, 7 u. Marialof. Kerkpoets: Annie van Kempen en Mien Jenniskens. a.s. Zondag 2 febr. voor de hoog mis wijding der kaarsen en proces sie. Zondag maandcollecte voor onze kerk. PAROCHIE YSSELSTEYN 3e Zondag na driekoningen: 6.30 lm; 8.10 lm v. overl. fam. Geurts- Peters; 915 kindermis; 10.15 hoog mis v. Louis Custers; 2 uur lof; 2.30 congregatie vd. vrouwen. Maandag: 7.30 lm vd. overl. fam. SmitsDerks. Dinsdag: 7.30 lm vd. overl. fam. SpreeuwenbergVer voort. Woensdag: 7.30 lm v.d. familie LitjensFleurkens. Donderdag: 7.30 lm voor overl. ouders JanssenHeiligers. Vrijdag; 7.30 lm vd. overl. fam. HubersArts. Zaterdag: 7.30 lm vd. overl. fam. PouwelsVoesten; 9.30 huwelijks mis vh. bruidspaar Janssen-Jaegers; 5 u. Marialof; 5.30—6.30 biechten. RECTORAAT SMAKT 3e Zondag na driekoningen: 6.15 lm voor P.A. Koenen; 7.30 lm voor overl. fam. Koenen—Coppus; 10 u. hoogmis; 3 u. lof. Maandag: 6.30 lm uit dank; 7.30 lm voor overl. fam. KerstenRijk. Dinsdag: 6.30 lm t.z.i.; 7.30 lm uit dank, voor de fam. Philipsen van Dijk. Woensdag: 3e van de 9-woens- dagen t.e.v. St Jozef; 6.30 lm t.e.v. St Jozef, voor bijz. int.; 7.30 pl. hoogmis t.e.v. St. Jozef. Donderdag: 6.30 lm; 7.30lm voor Herman Hof mans, vanwege de St. J ozef broederschap. Vrijdag: 6.30 lm v. vr. Martens Weijers; 7.30 lm voor overl. fam. WeijenbergBonants. Zaterdag: 6.30 lm t.e.v. O.L.Vr. 7.30 gez. I. Mis t.e.v. O.L.Vrouw v.d. berg Karmel; van 57.30 biecht horen; 7.30 lof. RECTORAAT HEIDE 3de Zondag na Driekoningen: 7.30 Gertruda Poels-Voesten, 10 u. hoog mis voor een goede gezondheid, 2.30 lof. Maandag 7 30 Lamb. v. Veghel. Dinsdag 7.30 overl. fam. Janssen- Janssen. Woensdag, H. Franciscus v.Sales, 7.30 t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes, tot bijzondere intentie. Donderdag 7.30 uit dankbaarheid. Vrijdag, H. Don Bosco, 7.30 overl. fam. Camps-Willems. Zaterdag, le zaterdag, priester zaterdag, 7.30 voor priesterroepin gen, 7 u. biechthoren door een Ew. Pater, 7.30 lof v. le zaterdag. RECTORAAT VEULEN 3de Zondag na Driekoningen: 7 u. H. Comm., 7.30 lm. Leon. Poels en echtgen., 10 u. hoogmis, 2e collecte voor de K.A., 2.30 lof. Maandag 7.30 lm. P.M. Kuhnen. Dinsdag 7.30 lm. t.e.v. H. Augus- tinus tot intentie. Woensdag 7.30 lm. Joh. Henckens. Donderdag 7.30 lm. t.e.v. OX.Vr. van Lourdes. Vrijdag 7.30 lm. tot dank en int. Zaterdag, le zaterdag vd. maand 7.30 lm. t.e.v. Maria tot int., 5.30 6.30 biechten, 7.30 Marialof. Kerkpoetsen: Cleven en Lucie de Krijger. Accolieten Harrie Hendriks en Piet van Meijel. Katechismus: kl. 1 en 2 les 10; klas 3 en 4 vr. 219-221, 223, 225, 226; klas 5, 6 en 7 les 33. a.s. Zondag begint in ons Recto raat de Mariaweek. Woont deze zo veel mogelijk bij. Ieder gezin ont vangt nog een circulaire dienaan gaande, waarop dagen en uren vd. conferenties. verdringt oud besluit. Duur van de pacht voortaan automatisch verlengd. Woensdag heeft de Eerste Kamer de nieuwe pachtwet aanvaard. Uit een vergelijking tussen de nieuwe Pachtwet en het oude pacht- besluit blijkt, dat op vele punten geen of geringe wijzigingen zijn aangebracht. De veranderingen komen op het volgende neer: Nu moet de pachter, wanneer hij in het genot van het gepachte wil blijven, aan de pachtkamer om verlenging vragen en wel minstens 1 jaar voor de afloop van de pacht overeenkomst. Wanneer hij dit vergeet, eindigt de overeenkomst automatisch door het verstrijken van de pachttermijn. Straks wordt dit anders. De pachtovereenkomst, die voor de normale duur geldt, wordt van rechtswege automatisch verlengd. De nieuwe regeling zal het de pachter veel gemakkelijker maken. Hij behoeft alleen dan iets te doen als hij de pacht zelf wil be ëindigen, of als hij bericht ontvan gen heeft van de verpachter, dat deze geen verlenging wil toestaan. Hiervan moet een jaar tevoren mededeling gedaan worden. Dit alles geldt echter alleen voor pachtovereenkomsten, die zijn aan gegaan voor de normale duur van 12 jaar (hoeve) of 6 jaar (los land) Wat de pachtovereenkomsten voor kortere duur betreft, moet de pach ter wel zelf de pachtkamer om verlenging vragen en wel binnen de termijn, die door de grondka mer bij de goedkeuring van de overeenkomst werd aangegeven, De verlenging van een pacht overeenkomst voor een hoeve, van rechtswege of door de pachi kamer zal straks voor een periode van 6 jaar plaats vinden. De huidige regeling kent voor hoeven als regel een verlenging der pacht met 12 jaar. In bepaalde gevallen zal bij de nieuwe pachtwet ook verlenging mogelijk zijn van de pachtovereen komsten, die met goedkeuring van de grondkamer voor een kortere duur zijn gesloten. Het pachtbesluit kende deze mo gelijkheid niet. Behalve de verpachter zal straks ook de pachter verplicht zijn de pachtovereenkomsten aan de grond kamer ter goedkeuring toe te zenden. In de nieuwe wet is een regeling voor de schadeloosstelling opgeno men, die voor de pachter over het algemeen veel gunstiger is dan de huidige. Het pachtbesluit legt de grond kamer de verplichting op om inge zonden pachtovereenkomsten te toetsen. Dat wil zeggen, dat nage gaan moet worden, of de pacht prijs niet te hoog is en de overige lasten voor de pachter niet te zwaar zijn. Straks zal worden nagegaan of door de toestand voor verkaveling en ligging de overeenkomst al of niet slechter zal worden dan hij voordien was. Met de nieuwe regeling zal met de redelijke belangen van de ver pachter bij de vaststelling van de pachtprijs rekening houden. ADVERTENTIËN Algehele regeling en verzorging van deqtafenUAen Begrafenisonderneming Telefoon 592 Vanaf heden gelegenheid om ook in OPEL les te nemen. Tarieven volgens georganiseerde rijscholen. Allrisk verzekerd voor binnen- en buitenland. Tijdig bespreken gewenst Thomassen

Peel en Maas | 1958 | | pagina 2