PEEL EN MAAS Zaterdag 30 September 1944 DISTRIBUTIE-DIENST VENRAY Bekendmaking voor de week van 30 Sept.—7 Oct. 1944. GELDIGE BONNEN ran de noodkaarten yoor het tijdvak van 30 Sept. tot II October 1914. BROOD 1-10 2-10 3-10 1-11 2-11 3-11 1-12 2-12 3-12 1-13 2-13 3-13 1-20 2-20 3-20 1-21 2-21 3-21 1—22 2—22 3—22 elk voor 800 gram 4-10 4-11 4-12 4-13 4—20 4—21 4—22 elk voor 400 gr. VLEESCH 1 14 2 14 3—14 elk voor 1 15 2 15 3 15 200 gram 4—14 4—15 elk voor 200 gram TAPTEMELK 1 37 2-37 3-37 1-38 2-38 3-38 elk voor 1-39 2-39 3-39 VU liter 1-47 2-47 3-47 YOLLE MELK: 4-37 4-38 4-39 4-47 elk voor 31/: liter AARDAPPELEN: 1 18 2—18 3—18 elk voor 1-19 2-19 3-19 5 kg. 4—18 4—19 elk voor 5 kg. SUIKER 480 100 gram ZOUT 170 270 3—70 4 70 100 gram JAM: 1—VI 271 3—71 4—71 250 gram EENH.ZEEP of WASCHPOEDER 4—72 een rantsoen naar keuze EIEREN4—81 een ei KINDERMEEL: 4—82 250 gram Rantsoenbonnen. Met ingang van 30 September 1944 zijn alle loopende rantsoenbonnnen ongeldig. Zy die rantsoenbonnen heb ben ontvangen op medisch advies, kunnen deze voor een week inruilen tegen noodrantsoenbonnen. Aan aanstaande en jonge moeders kunnen geen noodrantsoenen wor den uitgereikt. Na-aitreiking uoodkaarten. De na-uitreiking van de noodkaar ten vindt te Venray plaats op Woens dag 4 October 1944 en wel van 9—12 en van 14—16 uur. In te leveren bonnen door detaillisten. Brood en Oebak: 39—40 A en B; 227 (2 rts.); de nieuwe bonnen Boter: 39 A; Reserve C D E 78 Vleesch: 39—40 A en B; Restant 37—38 A en B Beschuit: 39 40 Ryst: E 77; rest. E 73 Gort: D 77; rest. D 73; 228 Versnaperingen: 39; rest 37 Tarwebloem: 227 (2 rts.); restant 217-218 Vervangingsmiddelen: 229; rest. 205 Jam: 232; rest. 223 Kaas: 230; rest. 221 Tabak: 37—39 Aardappelen: 39 en toeslag 39 ZONDAGSDIENST. ZONDAG 1 OCT. Te rekenen vaijaf Zaterdagavond 8 uur tot Maandagmorgen 8 uur kan men zich voor hulp in dringende getallen wenden tot: Dr. E. F. HOYNG Patersstraat 22 Telefoon 432

Peel en Maas | 1944 | | pagina 3