I MUNCHHAUSEN I .1 Handelsavondschool. Nieuwe Cursussen LUXOR-Theater VenrayT 3 DAGEN rijwielvervoer rl.tn rnd Venray L0' riE-DIENST RAY ADVERTENTIEN De Valk II - L.V.S. I DE VALK I- TEGELEN I Dfliing voor het Middenstandsdiploma. ii^e cursus voor Machine-schrijven. ^CURSUS Associatie voor Practijkexa- khouden. Aangifte vóór 1 Sept. a.s. VAN NELLES KOFFiESURROeAAT Volledige Zekerheid N.V. Spaarkas voor belegging in R.K. Kerke lijke Leningen .MIIIIIMIIIIIIIIIII/ CHAUFFEURS/ Onderlinge Veeverzekering Kunstmest bonnen Onze Balkenbrij is lekker roodbonte pink DUSARIT RHIZOPON A. W, Hermans Drs. F. A. BRANDSMA Kantoor VENRAY Grootestraat 15 J. W. DINJENS, Draalstr. 30 voor HANDELSONDERWIJS. Middenstandsdiploma (1- en 2-jarige opl.) Practijkdiploma Boekhouden, Ned. Handelscorrespondentie. Handelsschool Mercurius Klei-Poofaardappelen. VAN DEN BOOM. LEUNEN )n vl ;i :EN:i >n vl '-m. tot 18 Aug. EN: H. H. J. Lauw, Kruitweg H. itjens, Merselo J- :fiang, Hoenderstr. J." 11 iven, Veulen s P. l.Weijs, Steeg J. in, Heide M. Dan, St. Annalaan 3. K b, Castenray /EDI us Vorstermans, 22 dool ra AtTeuken, Langstraat nter ïervatius. nte nna. PRI ik Si ing tm 0- n li nders, Merselo Bergen, Langeweg 26 Aug. 1944. ikaarten 10e p. NR1 21 Aug. voor zelf- •s, i hr. bij hetVoedsei- 'enr, vaarvan het zegel verzorgers genum- 8.310 1 tm 25. 9.30- 10.30-11.30 46 tm 66 tm 85, 14-15 3 111 tm 130, 16- JNllop 22 Aug. 8.30 tm 9.30-10.30 176 tm 1-196 tm 215, 11.30- td 14-15 236 tm 260 51 tb, 16-17 281 till 300. NR. 5 23 Aug. 8.30-9.30 -10.30 331 tm 360, ni 390, 11,30-12.45 85 421 tm 450, 15 a 4!-17 481 tm 500. STR >24 Aug. 8.30-9.30 30, -10.30 531 tm 560. .30 ;m 590, 11.30-12.45 •20,15 621 tm 650, 15- n (6—17 681 tm 700. NE -p 25 Aug. 8.30-9.30 30, -10.30 731 tm 760, .30 tm 790, 11.30-12.45 30 .30 20, 15 821 tm 850, 15- 16-17 881 tm 910 20, ;m r. I lN^ voor zelfverzorgers :vef het Voedselbureau waf het zegelboekje ge- 1 iCl Aug. van: 9.30 10 58011 381 tm 410,11-12 13 14 431 tm 450, 70 voor do gemeente g. van 9.30—10 u. 1 1 tm 50, 11-12 51 tm 100, 14-15 101 voor de Gemeente ig. van 9-30 10 126 141 tm 165, 11-12 14 190 till 215,14-15 voor de Gemeente :ig. van 9.30—10 241 261 tm 285, 11-12 110114 311 tm 335,14-15 60 tOPIZEN voor de Ge ilt meënte Broekhuizen op 25 Aug. van 10-11 509 tm 535, 11-12 536 tnl 560, 13-14 561 tm 585, 14-15 586 tm 610. Detaillisten Bon 196 Alg. kan in de week van 21 tm 25 Aug. niet worden ingeleverd, doch eerst in de week van 28 Aug. tm 1 Sept. In het vervolg moeten de kaasbonnen n et een ontvangstbewijs MD 242 01 wor den ingeleverd, hetgeen reeds voor het artikel suiker wordt gebruikt. Na-uitreiking zeep voor melkers. Wanssum 21 Aug. gew. kantooruren, Venray 22 Aug. 14—16, Horst 22 Aug. van 14 16, Broekhuizen 25 Aug. gew. kantooruren. Zondag 20 Augustns opening voetbalseizoen Aanvang 1 uur. Aanvang 2.30 uur. Deze wedstrijden worden gespeeld ten bate van het trainingsfonds. Entree 25 ct., kinderen 10 ct. Geen training voor De Valk- leden. Ondergeteekende kan tot 1 Sept. geen schoenreparatie meer aannemen. A. VOESTEN, Leunen Wegens vacantie van Maandag 21 tot Zaterdag 26 Augustus GESLOTEN. JAN HENDRIKX Schoenmagazijn Grootestraat TE RUIL OF TE KOOP een paar zachtlederen dameslaarzen maat 36 tegen grootere, en een paar, zwarte heerenschoenen maat 44 tegen klei nere maat. J. vd Munckhof, Groote straat 28. Welk edelmoedig gezin helpt a.s. echtp. in Venray of omgeving aan twee kamers plus kookgelegenheid S. P. Duin, Stationsweg 32. TE KOOP dragend zeugje (14 w. dr., 2e worp) bij P. J. Geurts, Veltum. TE KOOP een melkgeit. TE RUIL een guste stamboekzeug, moeder sterzeug, tegen mestvarken. J. Hendriks, Boschhuizen. TE KOOP 3 honden (gekr. Herder en Groenend.) tevens een Boutier, ongev: 3 mnd. oud. A 36, Meerlo. VERLOREN een dames-polshorloge tusschen Venray en Zwembad Maas hees. T.b.t.t.b. Langstraat 13a, Venray ;in van het schooljaar 15 Sept. a.s. en aanmelding voor 8 September bij J. VAN PIEYSTER, Directeur, Eindstr. 3 J. DERKSEN, Patersstraat P. JANSSEN, Stationsweg H. HOUBA, Wanssum GERLAG, JANSSEN. biedt een Spaar- of Beleggings- Aandeel van de Maliebaan 50, UTRECHT Vraagt eens uitvoerige inlichtingen b\j den Agent voor Noord-Limburg P. J. VAN ASTEN, "Ysselsteyn I 39 Venray Iedere gezonde Nederlander tusschen 17 en 45 |Oor kan ge plaatst worden als CHAUFFEUR bij N.S.K.K.-Trans- porteenheden. Zij, die niet kunnen autorijden ontvangen een OPLEIDING TOT CHAUFFEUR. Gedurende dezen opleidingstijd wordt het volledige loon enz. uitbetaald. Dienstnemers zijn vrijgesteld van arbeidsinzet. Belastingvrij loon, zakgeld, kindertoeslag, vrije kleeding, lig- ging, verpleging en sociale verzekering. De gezinnen worden ijgestaan door overal in den lande aangestelde verbinding*, .mannen. Zij, die reeds in het buitenland zi'jn tewerkgesteld, komen niet in aanmerking. Inlichtingen en aanmelding bij: N.S.ICK.-ERSATZDtENSTSTiLLE - LANGE VIJVEHBERG 10. Den Haag - Telefoon 183410-App. 2671 Venray-Dorp. PREMIEBETALING Zon dag 20 Augustus des voor- middags ten huize van den Secretaris. Premie bedraagt 1/j 0 o- Wegens vacantie is onze zaak van 21 tm 26 Aug. GESLOTEN. P. J. CLEPHAS Schoenmaker Gasstraat 36 TE KOOP een sclieute- ling bij H. Hermans, Gas straat 12. TE KOOP 6 zwaré biggen bjj G. Wismans, Merselo M 46. TE KOOP een toom zware biggen bij Wed. M. Cuppen, Smakt. TE KOOP een scheute- ling bij Piet Ewals, Merselo-Kleindorp. TE KOOP nest Duitsche Herders, prima ras, bij G. Wijnhoven, Geijsterscheweg D 46, Oostrum. TE KOOP een partij big gen, 2 scheutelingen en een guste zeug. L. Poels Peters, Merselo M 29. TE RUIL ejn werkpak tegen een colbert-costuum. J. Janssen, Hagelwog 8 Handteekeningstempels vanaf f 5.— Datumstempels f 2.50, Naamstempels vanaf f 1.50 J. HOFMAN, Tienray kunnen tot uiterlijk 24 Aug. a.s. ingeleverd worden bij de C.A.V. Venray-Dorp, Depothouder P. van den Munckhof, In den Engel. en laat zich heel goed in olie bakken. 25 cent per pond bij Slagerij GOUMANS TE RUIL nieuwe zwarte heerenschoenen maat 42 tegen andere maat. J. Camps, D 6d, Oostrum VERMIST uit de weiden te Griendtsveen oormerk A.U.A. 0110. Inlichtingen worden ver zocht bij H. Kuunders, Jo- hanna-IIoeve, Zeilberg. GEVONDEN een gouden trouwring gem. m. naam, datum en jrt. Terug t.bek. bjj Chr. Hellegers, Oirlo. •TE KOOP een z. g. a.n. mandoline met reserve-sna ren voor f 65, en een z.g.a. n. v.o. kinderwagen voor f 75. P. van Es, Draalstraat 20, Venray. TE KOOP best roodbont maalkalf met afstammings bewijzen. A. Kessels, D 54, Oostrum. VERMIST Dobbermann- pinclier, zwart met bruine vlekken. T.b. t. t. b. bij M. Voesten, Heide L 27. DANK aan O. L. Vrouw voor verkregen gunst, door het bidden van de Noveen der 3 Weesgegroeten. N.N. Wegens vacantie van 21 tot 29 Aug. GESLOTEN. Jos. Bonants, Smakt Schoenmaker. TE KOOP 4 beste biggen bij M. Kusters, Leunen. TE KOOP twee jonge honden a f 10 per stuk. M. Hendriks, Overloonsche- weg 37a. Fruittelers en Landbouwers, bestel zoo spoedig mogelijk voor inkuilen van groenvoer, or bespuiting tegen val. Aanbevelend, Langstraat 60c. 2 Wij prensenteren r> i^ru ZATERDAG U slechts 3 UALjEN 7 uur, ZONDAG 4 uur en 7 uur, en MAANDAG 7 uur n 7 uur, en MAi de grootste film ooit in Europa gemaakt de groote gekleurde Ufa Jubileum Film, met HANS ALBERS e.v.a. grootheden. De film van dolje streken en wijze dwaasheden, van vreemde avonturen en groote wonderen. Wegens "contracteering elders kan deze film niet langer vertoond wor den. Daarom raden wij U, vooral tijdig Uw plaatsen te reserveeren. TOEGANG 18 JAAR. ACCOUNTANTSKANTOOR Spreekuren: DONDERDAGS NA HALF ELF VOORMID Steeds gelegenheid tot deelname aan cursussen voor De Herhalingscursus voor het behalen van het Midden standsdiploma begint in September. Spoedige aanmelding noodzakelijk. in September. Aafi de bekende Handelsschool MERCUR1US, Hoenderstraat 12 te Venray, beginnen in Sep tember de nieuwe cursussen voor- Boekhouden Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse Handelscorres pondentie Steno en Typen Algemene ontwikkeling Midden standsdiploma. Handelschool Mercurius biedt U 3 grote voor delen 1. SNELLE CURSUSSEN, 2. ERVAREN LERAREN, 3. MATIG LESGELD. Onze geslaagden voor de Practjjk-Examens vindt U onder Prov. Nieuws in dit blad. Hoenderstraat 12 VENRAY Voor herfstlevoring verkrijgbaar: Eerstelingen, Bintje, Gele en Blauwe Eigenhei mers, Industrie, Rode Star, Wilpo, IJsselstor, Voran, Triumph, klasse AA, klasse A, klasse AB. Do moeste rassen in maat 28/35 mm. Bestelling zoö spoedig mogelijk op te govon. am NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Tijdelijke beperking van het Er wordt aan herinnerd, dat het vervoer van rijwielen met treinen naar keuze van den rei ziger over afstanden van meer dan 40 km, van 29 Juni t/m 2 Sept. 1944 wordt gestaakt. Men is verplicht bij verzending per spoor zijn rijwiel duidelijk en doel matig van naam en adres te voorzien.

Peel en Maas | 1944 | | pagina 3