i DE 3 TONELLIS I De Valk I-Swalmen I Ysselsteyn I-F.C.V. II ADVERTENTIEN ijwielvervoer PIJNLIJKE VOETEN Jos.Voermans Kousen reparatie ZORGT voor U. Promotiewedstrijd verveer van rijwielen voordien van naam en adres GELDIGE BONNEN Waar is de pudding nu? ^TuXOR-Thëater™Venra^| Ten bate van het Trainingsfonds! Zondag 21 Mei 2 uur Zondag 21 Mei In onze fabrieken wordt voldoende jam gefabriceerd om al onze winkels geregeld van ruime voorraden te voorzien. naar j am in potten -*-odoen, j am geregeld van ru*__ voorzien. Aan de groote vraag naar jam in potten zullen wij nog meer kunnen voldoen, indien bij den aankoop steeds leeg glaswerk teruggegeven wordt. Ons streven is: "^R AL ONZE KL*NTEN". u-s. 415 t.m. 432; irs. 433 t.m. 450; dfli 468; 15-16 u. 16-17 u. nrs. 487 8,30-9.30 u. nrs. -.0.30 u. nrs. 523 .31 u. nrs. 541 t.m. irs. 559 t.m. 576; t.n. 594; 15-16 u, 1(-17 u. nrs. 613 2 ,iei voor zelfver- rei bij het voedsel- •airvan het zegel- Hu. nrs. 561 t.m. 58 t.m. 600; 11-12 65; 13 14 u. nrs. L5i. nrs. 641 t.m. <1 t.m. '680; 9.)—10 u. nrs. 681 ;s. 701 t.m. 720; b. 740; 13-14 u. 1415 u. nrs. 761 E. 781 t.m. 800; 91—10 u. nrs. 801 k. 821 t.m. 840: £T 860: 13-14 u. 1-15 u. nrs. 881 B. 901 t.m. 920; 9.5-10 u. nrs. 921 s. 941 t.m. 960; tl 980; 13-14 u. 1-15 u. 1001 t.m. 11-3021 t.m. 1040; anl.30—10 u. nrs. 1011 u. nrs. 1061 2 nrs. 1081 t.m. 's.,01 en hooger. nkrten en raut- b; arbeid. 2ai van 14—15 u. i i gewone kan- 25 li van 14 16 u. Mvan 14—16 u. n i 26 Mei van eeoor melkers en Wisum 22 Mei ïfj Te Meerlo op 5 fTe Venray op -li. Te Horst op 5 fe Broekhuizen ;eiB kantooruren, brstofl'enkaarten f. >r allen die niet vaen restant van [ta^ T 116, wordt geen deze af te o22 Mei op de rei !4 op de gewone 25i van 14—16 u. lvan 14 15 u. en 25 Mei op de ire ta Venray mm. 19 Mei lui Oostrum laiL Leunen Lmt, Langeweg 1. ten, Heide 1. »s, Oostrum utrYsselsteyn int/eulen srnHoogriebroek D Jiks, beiden te i Migen, beiden OVERLEDEN Antonius H. Meyers, 59 jaar, echt genoot van C. H. Poels, Overbroek Anna M. Linders, echtgenoote van P. H. Litjens, 78 jaar, Merselo 5 patiënten St. Servaas 3 patiënten St. Anna Elk der vol- I geeft recht op het gende bonnen koopen van 21-22A Brood 4 rants, brood of geb. 21-22B Brood 1 rants, brood of geb. 21-22 Beschuit 1 rants, beschuit 121-122 Algem. 1 rants, bloem, enz. 123 Algem. 250 gr, peulvruchten D41 Res. 250 gr. gort E41 Res. 250 gram Kindermeel of Voedingssuiker 124 Algem. 100 gram vermicelli 21A Boter Vi rants boter 21B Boter rants, boter Bijzondere rantsoenen B44 C44 D44 E44 Res. 7s rants, boter 20B Boter 7, rants. Boter (geldig tm 27 Mei) 125 Algem. 100 gr. kaas magere 21-22 Melk l3 4 liter melk 21-22 Taptemelk l3/4 liter taptemelk 21A 22A Vleesch 1 rantsoen 21B 22B Vleesch 1/i rantsoen 21-22 Aardap.elk 2 kg. aardappelen 21-22 toeslag 1 kg. aardappelen (bon 21 en 21 toeslag geldig tm 20 Mei) 126 127 Algem. 500 gram suiker 128 Algem. 250 gram jam 21 Versn. 150 gram versnaperingen 21-22 Tabak 1 rantsoen tabak R 05 Tabak 45 gram scheerzeep (geldig tm 2 Sept.) 129 Algm. 1 rants. Eenheidstoiletzeep 130 Algem. 1 rants. Waschpoeder C42 D42 E42 Res. 1 rants, waschp. E43 Res. 1 rants. Toiletzeep (zeepbonnen geldig tm 10 Juni) Op deze bonnen mag reeds op 13 Mei worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. -Alle bonnen zijn geldig tot en met 27 Mei, behalve voor zoover hier boven een andere datum is vermeld. Op het feest van O.L. Heer Hemel vaart werd ons tweede zoontje ROGEER geboren die bij het H. Doopsel RO GEER, HUBERTUS, MARIA, VIN CENT werd genoemd. P. HOEDEMAEKERS P. HOEDEMAEKERS-PIJLS Venray, Langstraat 12. Op 31 Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders Hendrikus Janssen en Theodora Jacobs den dag te herdenken, dat zij vóór 40 jaar in het huwelijk traden. Dat God hen nog menig jaar moge sparen, is de innige wensch van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Venray, Spurktweg 5. GEVRAAGD nette dienstbode in klein gezin, zelfstandig kunnende werken. Wed. G. van Heijster, Eindstraat3 BIEDT ZICH AAN een dienstmeid L. van Maris, Molenhofweg 2. SPOORWEGEN ijdelijke beperking van het van rijwielen met treinen naar <eun den reiziger over afstanden van 40 km, wordt van 25 t/m 31 Mei Juni t/m 2 Sept. 1944 gestaakt. in is verplicht bij verzending per »or zijn rijwiel duidelijk en doel- tig van naam en adres te voorzien. De Heer en Mevrouw M. BERGER ESSER geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochter TINEKE Den Haag, 17 Mei 1944 Parcivalsttaat 31. I VERLOOFD Tijn de Beaumont en Lambert Laurensse Maastricht, 28 Mei 1944. Receptiele Pinksterdag van 12 1 uur Wilhelmina- singel 80. HARTELIJK DANK aan allen, vooral aan den E.A. Heer Burgemeester, Eerw. Heeren Geestelijken en de buurtbewoners, voor de aan geboden gelukwenschen en blijken van belangstelling by onze 50-jarige echtver- eeniging. A. Janssen-Cox Kinderen en Kleinkinderen. Venray, Mei 1944. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van ons geliefd dochtertje en zusje Martha van de Waeter, betuigen wij langs dezen weg aan allen onzen op rechten dank. M. VAN DE WAETER R. VAN DE WAETER- HOUWEN INA, ANTOON, RIKI, JEANNEKE, ALEX en KITTY. Venray, Mei 1944. zijn nu overbodig, want wy behandelen Uw eelt, lik doorns, ingegroeide en kalk- nagels geheel pijnloos, en U loopt weer of U nieuwe voeten heeft gekregen. STEUNZOLEN volgens blauwafdrukken en volgens doktersadvies wederom ver krijgbaar. Spreek tijdig af en U komt nooit tevergeefs. Beleefd aanbevelend, Gedipl. Pedicure en Voetkundige. Wegens familieomstan digheden a.s. DINSDAG en WOENSDAG GESLOTEN. Bloemisterij van Ham. GEVRAAGD R. K. Huishoudster uit goeden stand, niet be neden 40 jaar, by R.K. Heer alleen te Amsterdam, per 1 of 15 Juli. Vereischten prima getuigen, bij voor keur iets zakenkennis. Br. metopg. verl. loon en ref. onder no. 36 bureau van ditjfblad. BIEDT ZICH AAN net meisje 16 jaar, voor lichte huishoudelijke bezigheden of kindermeisje, voor dag en nacht. F. Janssen Hoenderstraat 32c. TE KOOP 'een kleeren- hangkast voor f 65. A. v. Ham, Stationstraat. 0 ladders ophalen 0 nieuwe voeten aanzetten. EBBERINK Marktstr. 5 Jc, als Moeder op haar bonnen Edah-pudding had gehaald, dan was het wer kelijk feest. Want Edah- puddingen smaken pre cies als op de pakjes staat TE RUIL auto-binnen- en buitenband m. 525 x 16 tegen m. 525 x 19. Chr. Stappers, Oostrum C 20. TE KOOP een JvR var ken 1ste worp, of een stam boekzeug, beiden 13 weken dracht, bij Ant. Arts-Smits, Merselo. TE KOOP een JvR zeug, 13 weken dracht. Wed. P. Peeters, Castenray G 19. TE KOOP open drie wieler op goede banden voor f 300. Westheim, Groentehandel, Wieëstraat 9, Blerick. TE KOOP lange kar met toebehoor, zonder wielen, f 160. Th. Franssen, B 42, Maashees. TE KOOP flinke groote keukenkast met glazen deuren, voor f 125. H. Verheugen. TE KOOP 5 biggen by Ant. van Bakel, Ysselsteyn I 49. TE KOOP een tafel voor f 60, een fietsstoeltje met scherm voor f 12.50. Schoester, Oostsingel 8 TE KOOP een dragend varken, ingeschreven JvR., 14 weken dracht. G. Vergeldt, Ysselsteyn. TE KOOP 2 zware Tex. schapen, wit of zwart. Wed. F. Janssen, Lull. TE KOOP JvR. zeugje, drachtige JvR. zeug en een drachtige stamboekzeug 13 w. dr. M. Thyssen, Merselo- Kleindorp M 104. TE KOOP een Hawaian guitaar in foudraal, met toebehoor, voor f 125. P. Bank, Jan Hensen- straat 2. TE KOOP D. herdershond oud 7 maanden. H. Stry bosch, Hoebertweg 1. Zaterdag 8 uur, Zondag 5 en 8 uur en Maandag 8 uur presenteeren wy U de enorme succesfilm Een veelbewogen varieté-film met een opwindende climax. Een der spannendste en sensationeelste circus- en varieté-fllms welke U ooit te zien kreeg. Toegang 18 jaar. Deze succesfilm mag niemand verzuimen te gaan zien. Te Venlo in Rembrand 14 dagen voor uit verkochte zalen vertoond. i Entrée 25 ct. Sportterrein Kinderen 10 ct. Heeren supporters en donateurs GEEN vrye toegang. Aanvang 2 uur. Nederlandsche Spoorwegen Van 15 Mei af worden voor het 9 slechts fietsen aangenomen indien Houten labels - zoolang de voorraad strek^^^^ a 5 cent aan de loketten verkrijgbaar. AssurJcnt. Kruij Ben-Meestere Venray OoBtsingel 12 - Telefoon 462 vevuUecUiQ&i op elk yefced A.K.M.V. Billijke premie - Vlotte ecbaderegeling lllll ^ni,(

Peel en Maas | 1944 | | pagina 3