FOTO'S VAN DEZE WEEK Beëediging van reqruten in het leger van Generaal Franco. In het door Franco bezette De Finsche Staatspresident Svin- Het graf yan den kanonnen-koning. In alle stilte werd het stoffelijk overschot van Sir gebied worden steeds nieuwe recruten geworven. De beëediging te Salamanca. g* hufvud wordt 75 jaar.x^"'' Basil Zaharoff op het buitengoed Balincourt begraven. De Amelanderdijk heeft door den jongsten storm veel te lijden gehad. Ongeveer tachtig Amelanders zyn bezig met de herstellingswerkzaamheden, Het Modehuis Kühne te Den Haag werkt thans ijverig aan de toiletten voor de Prinses en de bruidsmeisjes. De aankomst van de deputatie van den Sultan van Jogjakarta te Den Haag voor het bijwonen der huwelijksplechtig heden. Pangeran Ario Pakiningrat, schoonzoon van den Sultan (links) met gemalin en haar broer. Op het Alexanderveld, te Den Haag, worden palen in den grond geheid, als fundament voor de daar te bouwen tribunes. De viering van het Roemeensche nationale feest te Boe karest, waarbij een groote militaire parade plaats vond. Op den achtergrond de triomfboog, voor deze gelegen heid gebouwd. De duinenrij aan de Noordzee is door de stormen op verschillende plaatsen sterk afgebrokkeld. Op deze foto ziet men op den achter grond het paviljoen „Steinvoorte", dat bij een volgenden storm on herroepelijk als verloren moet worden beschouwd. Nu reeds Kerststemming in een wereldstad. In Berlijn plaatst men jaarlijks een kerstboom op de pleinen. Dit is ook dit jaar het geval.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9