P. MAESSEN Eeuwige Lente In Schoenen JOS. HENDRIKX Claessens P. HOEDEMAEKERS Naaimachines Foto=Bidprentjes Fa. v d MUNCKHOF een Gasfornuis! Metselsteenen Meubelen is en bl«ft 5^25? P. Goumans Wenscht U J. A. KORTOOMS, Blerik Jos. Ariaens, Gr. Straat 18 Bloemisterij Semperflorens Importeur M. Vennekens Vruchtboomen Hozen-, Maag- en en Sierplanten A. E. CAMPS, OOSTRUM Ken gefukkige ontmoeting Ant. MiltenHaterstr. 13 In ieder huis Let op de kleintjes th. ariaens—kosman uw Schoenen A. H. Martens AANNEMERS EIGENBOUWERS N.V. Venraysche Stoomsteenfabr. WILT GIJ a. h. de haen, venray A. VAN HAM Zn. Tweedeshands Meubelen Vereischt Uw Tuin BITTERS DIVERSE LIKEUREN Slijterij-Grossierderij Meubelen Bedden Matrassen Groote Straat 13 HET BESTE voor weinig geld De grote concurrent J. KEYZERS Zuivere fotografie Onvergankelijk Vraagt onze prijzen. Kookt op- gas, U zuft ervaren Gas is niet te evenaren i Electr. Timmerfabriek. alle Bouwmaterialen. HET ADRES voor complete eigen fabr Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen Grafmonumenten naar keuze. De PHOENIX Naaimachines FRICKE Dorsch- machines Verder alle soorten Schoenwerk. A. H. STEVENS MAASHEES Stoffeerdery Henseniusplein 3 Zadelmakery Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Alpen^ras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bEKLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikel i Leder-en Touwwerk ll!ll!lllli:illlllll!l!!llllllll VOOR !1l!lllll!l!lllillllill!INIIlll!ll!li;il!ll!lllll!IUIIl^ en alle Boomkweekerijartikelen Telefoon 46 ll!l!li;!iri!!liillll!:llll:!ll!li:il!l!lllll!>llli:!llilllllll!lli;i^ Bij 'n banketletter L l-l rOf\r Punch-, Wijn- li heerlijke tiKUv Cognacgroc. Bij 'n sigaar 'n pittige en toch zachte OUDE KLARE. 'n zuivere Cognac, Voorburg, Port, Vermouth. Leeuwstraat 1. Dag vrouw JanssenDag vrouw Pietersen Naar 't dorp geweest Ja, ge weet wel, ons Marie gaat trouwen en nu ben ik naar PIET MAESSEN geweest en zei tegen hemdenk er aan, weer hetzelfde als met die anderen en op tijd klaar Dan is het U daar toch zeker altijd goed bevallen. Kan niet beter, och, fabrieksrommel kunt ge overal krijgen, maar eigen werk dat is wat wrj moeten hebben en toch niet duur, goedkooper als het BETERE fabriekswerk. Daar moeten er drie, vier, misschien nog meer aan verdienen en dan moet het duur worden. Ja, en dan vind ik dit zoo aardig, men wordt er zoo goed ingelicht met zijn inkoopen. Ik ben blij U ontmoet te heb ben, want dan weet ik ook ons adres. Wij wonen hier nog maar pas en dus nog niet bekend. Daaag! Steeds LIJKKISTEN in voorraad. Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C. B. rondspoei Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor borduren en stoppen. REPAREEREN van alle machines, zoowel voor industrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75jarige ervaring waarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN in Uurwerken, Goud, Zilver, Optiek. Gedipl. Horloger en gedipl. Opticien Antoniuslaan 50 Let op 't adres. Bij mij blijven de OUDE PRIJZEN en steeds 14 karaats goud met eikelblad gestempeld (dus geen I of V dat is geen 14 kar. goud, let er vooral op.) Dus 14 karaats gouden TROUWRINGEN vanaf f 4.— enz. BRILLEN voor ver en nabl) nog steeds f 4.- Op RECEPTWERK kunt U wachten. Enorme groote sorteering en schriftelijke garantie. Geen reizigers voor Venray. Eerste Venraysche Bloemkweekerij en Magazijn Schoolstraat 2 Telefoon 110 De grootste keuze in alie soorten Bloemen en div. planten voor kamer en tuin 1^' JE ADRES voor voor alle soorten BLOEMWERKEN, Bruidsbouquetten, Kransen, Zaal- en Tafelversieringen. Mooi bloeiende Violenplanten. De beste KUNSTMEST voor uw kamerplanten in poeder- entabletvorm Beleefd aanbevelend, Groote Straat 28 ^.Venray. is en blijft uw aangewezen adres De mooiste snitten, van ieder modern merk, in voorraad. Speciaal adres voor fijne reparatie en maatwerk. Vertrouwd adres. Billijke" prijzen. of tenminste een goed Gascomfoor, dat zal U veel tijd besparen. Ongeveer 300 gezinnen in Venray koken reeds op gasZegt U dat niets Maar zorgt voor een modern Gascomfoor of Gasfornuis, goedgekeurd door de gasstichting. Op Gas kookt u altijd goedkoop, vlug en zindelijk. Vraagt inlichtingen aan het Gasbedrijf, vragen kost immers niets. Naar.... doet het goed. Koop bij en U koopt goedkoop en soliede. Wij hebben nog reuzen voorraad Winterpantoffels, Rubberlaarzen, Motorlaarzen enz. Ook voor Sportartikelen uw adres. Reclame-Voetbalschoenen 28/32 f 1.50, 33/36 f 1.75, 37/46 1.95 Groote Straat 6 Telefoon 98 VENRAY Steeds in voorraad VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overioon Tel. 5 Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. een chique Bloemenmand, Krans of Bouquet 1 U slaapt zeker in een goede NAAIMACHINE koopen1 Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 iaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt O vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, De FRICKE dorschmachines werden op de groote Landbouwten toonstellingen te Hamburg en Frankfurt erkend als de beste. Daarom Landbouwers, koopt ook iets goeds en laat Uw Dorsch- machine een FRICKE zijn. Ze is beter afgewerkt, met dubbele zeeft- reiniging en met dichte trommel. Ook deze is langer dan elk ander fabrikaat. Leverbaar in 12 verschillende modellen. Stationsweg VENRAY Telefoon 61 Lister. Diesel, Heemaf Benzine- en Electo-Motoren. Duitsche boeren zeggenFRICKE DORSCHER IS DE BESTE Laat U eerstT1MTUR modellen toonen. De groote verschei denheid van exquise model len en perfecten pasvorm zullen U tot TIMTUR doen besluiten. TIMTUR schoenen zijn in alle opzichten „af". TIMTUR, de schoen van stan ding voor Dames, Heeren en Kinderen. Reparatie vlug en netjes. ALLEENVERKOOP VAN »TIMTUR" Beleefd aanbevelend, Groote Straat 5 Telt. 182 Maasheescheweg STATIONSTRAAT 6 TELEFOON 150 Ruime keuze in Pot- en Snijbloemen welke het seizoen oplevert. Tot ongeveer Kerstmis groote voorraad Chrysanten eigen gekweekte, zeer goedkoop. HERWICHS SUCCES. ASEF en POLIFLOR voor mest en reiniging van bloemen en planten. Beleefd aanbevelend, SPOTKOOPJES in Tafels, Stoelen, Bedden, Matrassen, Kinderwagens, Kasten, Pathéfoon met 18 platen, groote party KACHELS. Nog een mooi OUD-HOLLANDSCH AMEUBLEMENTJE. Zegt het voort EINDSTRAAT 12 thans aanvulling of verandering, dan brengen wy U gaarne een bezoek en geven gratis advies. De uitgebreide kweekerrjen munten uit door groote verscheidenheid van PRIMA PLANTENMATERIAAL rots- en vaste planten, conifeeren, bloem- en -sierheesters

Peel en Maas | 1936 | | pagina 8