Hub. Custers CITAX 4i. Camps, Uw adres Het beste adres P. JANSSEN. J. Michiels J. Zeegers Schoolstr. 6 BI oemen die I even THANS Autosverhuur Centrab Verwarming bel op no. 95 Bel op 123 Een goede VULPEN 1. Oudenhoven Lsn KOM.... Meubilering, Gebr. Lucassen Boekbinderij P. J. JACOBS Zn Luxe-Autoverhuur M. fl. STOKS, Langstr. GEBR. SLITS Kruisstraat 17 Tirma Mancfers céD Stevens \ju}€ fluid HAARDEN KACHELS HAARDKACHELS A. H. DE HAEN, Venray Heeren-W inf erkleeding Ködel en Böhm Dorschmachines Smederij Gebr. Lucassen, Leunen Incasso- en Rechtskundig Bureau „MERCURIUS" Ten kantore van G* W* MUSKENS Tapijten, Karpetten, Cocos en Trap lopers, alle Vloerzeilen ruim gesorteerd PIERRE GOUMANS Haardkachels, Kachels, Fornuizen, JAC. SMITS J. KEMPS yentiën. ïfvtorging laens Spekkuipen Bloemkuipen W aschmachines Handwringers is toch voordeeliger Fa. StootsSeelen Steenkolen en Brandstoffen Jac. Verstegen P. CLEPHAS naar maat Langstraat 26 Indien U een RIJWIEL wilt KLEEDING naar maat A. VAN BERGEN TIMMERWERKEN Assurantiën, G. W. MUSKENS Het beste adres F. W. HENDRIKS Kachels, Fornuizen, JAC. SMITS, Hoenderstraat 17 VRUCHTBOOMEN Siers en Haagplantsoen. X. L Geef Uw hoestend kind AKKER'S verstèrkte ABDIJSIROOP 's Werelds béste Hoestsiroop is steeds een welkom cadeau. de „Packet iQacumatic' Parker en Swan VULPENNEN voor alle soorten Vloer- en Wandtegels GARAGE VAN HAREN Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit f „aast goudgele ook parol. Oil wrijft onzicht- en daarom is JROL(WIT) fDames en Meisjes zoo •naam bij de verzorging gelaat en handen. Jb< ApotH. en Drogisten. (>EN NIET MEER »IG! lentiebode" meldt, bean den nationaal- chi iaat van de stad e eboden, die sinds 3P muur van het ge- 3Ui »zen stonden, weg- lat| men het blijkbaar geboden.... Wodan oveel. klein berichtje, het ergste voor 1st CtjN KEUZE SDp MOSKOU. :in it door Neerlands vl rdeelig en veilig, co ee mannen N. en in nover elkaar, bui gt n tegen de ramen, m tegen den an- rat eertje meneer, de ïldpel in de war. o e war, geloof me "staat op z'n kop. egflat wel, de zaak st de vlakte wil het 531—10 ren dat U er het zaak moet eerst opgeruimd, list bet tegenwoor- eetegroeid, die cor- dverdieners. loc et kameraad, die en kopje kleiner ge- or^opbouw begonnen ;n.[ eens aan de zrofiteerders. ;ijn we tegen ge zever Oud dan ook, de buiten het volk aatjaar praten. Maar i (|eten opruimen al difjvolk dom houden n om zich in alle grate verdeelen. atu het volk moet'één bei enschap worden, rdommers zullen ei p leeren werken. 6 iugd uit hunklau- idef moeten opgevoed gei ïapsscholen. Weg ijzi nderwijs. atu al dat bijzondere ,dio bijvoorbeeld. Dat journaille, ze dan leeren te •de gevangenissen kepe doodstraf ver- Vaiat alles gebeurd >lk men. Bevrijd van w<x giem zal het wer- idepdracht. productie stijgen, be n de vooroordee- gul herademen. eerschen. mde vrede zal Ueure; sül it, hskou Ben jij. (Opmarsch). irltidilen. OJoöp. Veilingver- ;an lag was de aan- 000 - tot f 5.20 f 3.30 tot f 3.50 en 3.- tot f 3.30 ON de Coöp. Veiling- laandag was de .500 eren. n ™30 tot f 5.20 3.- tot f 3.30 ten .GttE STAND OVERLOON. iurJovember. CNprica Christina lubertus Aerts- irloèdrikus Christia- z.v lelmus Johannus il-H Dverloon. Gerar- z.v iciscus Klaassen- ver) Maria Christina lubi smits-Bergmans Job: erarda Theodora Joh Peeters-Bardoel rohs aria Wilhelmina, oroifdrianus Akker- Josephina dj lannus Hubertus Bui erloon. Theodo- z.v. Petrus Ge- antt Keqsteren-Muij oon. zeer groote sorteering in onze bekende prima fabrikaten, vakkundige plaatsing tegen lagen prijs. Voor groote lokalen waarin de goed- wordt de ttVJTclIlU.111 JaoCIIcI koopste kolen de meeste warmte geven, het meeste aanbevolen. Men zie ook hiervoor de etalage bij voor in elke gewenschte zwaarte leverbaar. Giervaten en Pompen, Melotte en Wiegard Ploegen, Diesel- Benzine-, Petroleum- en Electro Motoren WAGENS OP LUCHTBANDEN. Cirkelzaag-machines en alle Landbouwwerktuigen. Lage prijzen. Landbouwmachinehandel Incasso's. Rechtskundige Adviezen. Schoolstraat 14, VENRAY bij ons eens zien voor Uw U zult het met ons eens zijn, dat wij U iets bieden dat beter, moderner en beslist goedkoper is dan waar ook. Stationstraat 3 Telefoon 80. Timmer- en Meubelwerk Tevens voorradig LIJKKISTEN. Hoenderstraat 9 Venray Een mooie sorteering pijpen, ellebogen, vulemmers, Vloerplaten en alle Winterartikelen Prima fabrikaat. Lage prijzen. Smederij LEUNEN Laat uw illustraties en boeken inbinden bij Hoenderstraat 17. U spaart geld en ontvangt degelijk werk. Zie etalage! Cognac. Oude Klare, Fijne Likeuren Als cadeau altijd welkom. Slijterij Henseniusplein ls behoort. pijn! behandeling liki s, dikke nagels 'e aandoenin- en teenen trat Telef. 169 scfófioenhandel. jdidfoetverzorging in elke grootte, zeer voordeelig. van teak-eiken en beukenhout. Ook luxe in elke gewenschte maat en niet duur. verschillende merken, electrische en voor handkracht, ook met stookpot, tegen concurreerende prijzen. in diverse merken en prgzen steeds voorradig. Aanbevelend, Stationsweg 49a Venray Tel. 88 VENRAY. HANDEL in alle soorten aan scherp concurreerende prijzen, Aan huis bezorgd en ook in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen Overloonschoweg. Koper- Lood- Zinkwerk g Gas- en Waterleiding g Pompen Reparatie Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonsche weg 7 VENRAY koopen, komt dan eens kijken bij Maasheescheweg 19 Telefoon 7$ Daar vindt U alle soorten RIJWIELEN in iedere gewenschte uitvoering, tevens Jasbeschermers, Stuurtasschen, Kinder stoeltjes enz. Alles aan lage prijzen. Beleefd aanbevelend. Wij leveren II een elegante WINTERJAS DEMI of REGENJAS Moderne coupe. Prima afwerking St, Antoniusstr. 7 VENRAY Langeweg 2 Goedkoop adres voor alle Ook reparatie. Vlug, degelijk. Beleefd aanbevelend. Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 Telef. 144 voor alle soorten BEHANGSELPAPIER, GLAS, VERFWAREN, POETS ARTIKELEN BORSTELWERKEN Huis- en Decoratieschilder Langstraat 33 Telef. 132 Beleefd aanbevelend. Waschmachines, Waschfornuisjes, pijpen, ellebogen, roosters, pijpringen, pijpsleutels, kachelplaten, kolenemmers. Stallantaarns, alle soorten Rieken en stelen. Gegalvaniseerde artikelen, kippengaas, harmonicagaas, kuiken gaas, vogeltjesgaas, zevengaas, vliegengaas, gegalv. draad, schan sendraad, draadnagels, draadkrammen, machineolie, machinevet, koolmessen. KOOLSCHAVEN TE HUUR. GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK Electr, Smederij. Rijksgedipl. Hoefsmid geschilderd in olieverf op linnen zeer geschikt voor cadeau. slechts f 1.50, 1.75, 2.— f 5.—, 5,50, 6 f 7.50, 8 50 f 10.—, 11.50 Voordeelig adres voor het INLIJSTEN van schilderstukken, diploma's, portretten, enz. Minz. aanbevelend, ZIE ETALAGE, Groot 15 x 20 cm. Groot 25 x 35 cm. Groot 35 x 40 cm. Groot 50 x 60 cm. is 't de beste tijd voor 't planten van Beleefd' aanbevelend, Het beste adres voor alle SNOEIWERK. Verwaarloozen van zoo'n hoesl kan onberekenbare gevolgen hebben. Als Ge dadelijk Akker's verstèrkte Abdijsiroop geeft, zult Ge reeds morgen verbetering kunnen waarnemen. Voorde ieere slijmvliezen van kinderen is Akker's Abdijsiroop vanouds het béste en beproefde middel, want het is een natuurlijk kruiden-middel, samengesteld uit beproefde „genees-cruyden", waarvan de verrassende werkzaamheid reeds in de grijze oudheid aan ingewijden bekend was. De werking van Akker's Abdijsiroop is nu bovendien door Apotheker Dumont krachtig versterkt door toevoeging van de hoest-bedwingende stof „codeïne". Abdijsiroop schaadt niet, lost het vastzittend slijm snel op, verdrijft de hoest, versterkt de ademhalings-organen en geneest. Terecht noemt men Abdijsiroop dan ook: Verlaagde prijzen; f 0.75 - f 1.25 - f 2.- - f 3.50. Overal verkrijgbaar Kent U reeds het nieuwste Parker product met 102 meer inktvoorraad en door zichtig reservoir. Deze vulpennen zijn on breekbaar en worden 25jjaar gegarandeerd. U vindt bi| ons de compl. collectie reeds vanaf f 3.75. Wij hebben een pen voor elke hand 1 Zie de Etalage GROOTE STRAAT TELEFOON 52 Isolatieplaten voor wand en plafond, Gips, Kalk, Cement, Drijfsteen, Rietpannen en Asbestplaten enz. Vraagt onze prijzen Vergelijkt kwaliteit. Hoendorstraat 31 Telefoon 57 Indien U voor Uw zaken- of kleine reizen in binnen- en buitenland een auto noodig hebt, vraagt dan eens prijs bij ons. Wij rijden met prima wagens tegen lage prijs, veilig en comfortabel. TELEFOON 9 Olie Benzine Banden TELEFOON 9 Reparatie Alle systemen Plannen en begrootingen Leeuwstraat 5. Telefoon 146.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7