N.V. EDAH Albert Heijn Damesmantels Dameshoeden P. van Opbergen Fzn. Klompen Voor Kerstmis Th. Pouwels Speciale Kebstaanlkedinq ïlflariteh en 4lceden met 20 tot 30 °'0 korting INBOEDEL Br. A« Lommen DANK aan H. Antonius van Padua Grondwerker Landbouw- Boekhouden. Th. POUWELS Verhuisd Meer dan ooit Mengvoeders „Holland" Bloem. Boekweifemeel A. Verheggen Hollandsche Blikgroenfen Edife Geld. Rookworst p.pd. 44 cl. Blik Knakworst (inh. 3 paren) P. blik 43 ct. Voor de a.s. Vastendagen Prima Vleeschwaren Henseniusstraat 4 Telefoon 31 Varkensmarkl le Horsl op Vrijdag 18 December DE FIJNSTE KAAS BIJ ALBERT HEIJN EXTRA LAGE PRIJZEN Wij brengen nu nog een prachtige collectie in de allernieuwste modellen, van prima stoffen, met en zonder bont- garneering, in prijzen van 9.50, 13.50/14.50,15.50,16.50 enz. op de oude prijzen. Nog een aardige sorteering aan spotprijzen 2.50, 1.95, 1.75, 1.50, 1.25, 100, 90 Fraaie sorteering Engelsche Hemden, Zelf- binders, Pullovers, Slipovers, Sjaals, Handschoenen, Mutsen, Kousen, Sokken, enz. MANUFACTUURHANDEL GROOTE ZWARE STUKKEN Mooie sorleering INBOEDELVEILING Deurwaarder HUYNENJte Venlo Notaris Pluymaekers te VENRAY zal op Dinsdag 15 December 1936 nam. 4 uur, in café Manders aan het Veulen, voor Joh. Boom te Venray, publiek verkoopen 25 slagen voor de voet gekapt hout, geschikt voor wei- en boonen. palen, gelegen in de Leemkuilen. en Landbouwinventaris te Oirlo. Notaris Holtus te Horst zal op Donderdag 17 December 1936 voorm. 9 uur, ten huize en ten verzoeke van de Kind. Fr. Cuppen te Oirlo, publiek verkoopen: Den geheelen inboedel als meubels, huisraad enz. Landbouwinventaris als paard, 2 koeien, 16 varkens, kippen, land bouwwerktuigen en gereedschappen en wat verder ten verkoop zal wor den aangeboden. Betaling 1 April 1937. Posten tot f 5 contant. Specialist voor Huid- en Blaasziekten houdt spreekuur te VENLO, Houtstraat 4 op Zondag 13 December van 3 5 uur. voor verkregen gunst. GEVRAAGD om een stuk boschgrond om te spitten. Adres bureau van dit blad. De ondergeteekende belast zich met 't aanleggen, bijhouden en controleeren van landbouwboek houding en 't regelen van be lastingkwesties naar inkomen en vermogen. J. v. d. Hombergh Deurnescheweg M 78 Venray Gediplomeerd Boekhouder. Aankomend Belastingconsulent. TE KOOP 3 gemerkte en 2 ongem. biggen J. Reintjes, Overbroek. Reuzensorteering. Lage prijzen. HOFSTRAAT 8 van Hoenderstraat 39 NAAR HOENDERSTRAAT 21 MATHIJS VERHEIJEN Uw adres voor herstellen van KuDst- en Tompouce Parapluies waar hij niet veel voor zal tellen. is het nu de tijd om toe te zien dat men de volle 100 waarde voor zijn geld krijgt. Koopt daarom uitsluitend samengesteld door le klas experts en bereid uit evenzeer le klas grondstoffen. ONS 50 OcMendvoer (in 3 soorten) Biggenmeel. Varkunsmeel, Melkkoéienmeel en onze Eiwitkernen en Mineralen voldoen aan de hoogste eischen Voor de BAKKERIJ hebben wij Voor de SLAGERIJ werkelijk fijn. v.d. Voort's Graanhandel OOSTRUM Tel. 60 VENRAY Laagste prijzen, beste waren Niemand kan Edah evenaren. Spercieboonen 19, 16 Snijboonen 19 Doperwten 22 Doperwten m. wortelen 20 Bruine Boonen Erwten Spliterwten Rozijnen p.pond 9 8 10 16 2 pond 55 Kaas p. pond 24 Kaas volvet 29 Kaas volvet belegen 35 Kaas oude volvet Jam Appelstroop Pindakaas Stokvish Zalm 45 pot 22, 40 bus 27 pot 12 p.pond 28 groot blik 25 Edammers Edammers 3 75 Edammers 4 98 Hagelslag 26 Jam emmer 5 95 Appelstroop emmer 5 70 10 138 Haring per glas 21 pl. 55 Haring i. tomatensaus 10,18,20 Ham half pond 29 Wijnrood Paardenvl. p.ons 15 Mager ontbijtspek p.ons 10 Ossenvleesch 20 Lunchworst 9 Leverworst 8 Leverkaas 15 Bloedworst 8 Wjj vragen en bezorgen zonder prysverhooging. 114 Kerstgroepen, Kerststallen, Mos, Kerstboomversieringen, Kersttafelversieringen, Kerstkaarten, Kerststandaards, Kerstkaarsjes, Hulsttakjes. Door onze vroege inkoopen nog onze bekende lage prijzen, Koopt bijtijds, dan is de keuze het grootst. Alles wordt op verlangen thuis bezorgd. HOFSTRAAT 8, VENRAY. Van Zaterdag 12 t.m. Vrijdag 18 December a.s. Volvette Goudsche Kaas p.pond 29 ct. 2 pond voor 50 ct. Volvette Goudsche Kaas p.pond 32 ct. 2 pond voor 54 ct. Volvette Goudsche Kaas p.pond 35 ct. 2 pond voor 60 ct. Volvette Goudsche Meikaas p.pond 38 ct. 2 pond voor 65 ct. Volvette Goudsche Meikaas p.pond 42 ct. 2 pond voor 70 ct. Goudsche Kaas 40 2 pond voor 43 ct. Jonge Leidsche Kaas 2 pond voor 31 ct. Prachtige jonge Noord-Holl. Edammer Kaas per stuk 79, 86 ct. ALBERT HEIJN'S THEE de krachtigste en de geurigste! Van Zaterdag 12 t.m. Vrijdag 18 December bij aankoop tegelijk van 2 onzen THEE 24273035 of 40 ct. per ons een ons heerlijke Fondant Borstplaat gratis. Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit de winkel A. H. HUISHOUDZEEP 2 groote doozen voor 25 ct. (In iedere doos 4 zware stukken) PRIMA ROOKVLEESCH 2 ons van 29 voor 25 ct. ROOKVLEESCH, EXTRA per ons van 17 voor 15 ct. maakt U het leven goedkooper VENRAY R. 1115—1108 MARKT 7 Doet mee aan deBoffie-Prgsvraag. Zendt vóór 20 December Uw oplossing van de 4de Serie in dkooper Telefoon 90 152 ;ndtvóór20 fl e Serie in! Hofstraat 11 VENRAY Telefoon 114 Verkooplokaal ..St.Maarfen Venlo Tel. 2906 £en nieuw product van „Dë KLOK" MET HÉÉLE GESCHENKENBONS De WonderJekens zijn weer te verkrijgen voor Venray en omstreken alleen bij ZWITSER- LOOD. Verder op wel 20 pl. in Limburg. Direct van de fabriek. Concurrentie onmogelijk. Vaste prgzen a contant. Wiegen, Wiegemandjes, 2 Waschmandjes, Rieten Ruststoelen aan lage prijzen. Wordt op verlangen thuis bezorgd. Hofstraat 8. Telet. 64 Hoogst belangrijke zat op Woensdag 16 December 1936 en, zoo noodig, den vol genden dag, telkens des voorm. om 10 uur, in vooimeld lo kaal in het openbaar tegen"gereede betaling verkoopen Diverse meubelen, alshuis-, eet- en slaapkamer-ameuble menten, linnen-, hang- en legkasten, buffetten, dressoirs, ca napés, tafels, stoelen, clubfauteuils, een- en twee-persoons ledikanten, wasch- en nachttafels, bedden, dekens, divans, club- en rooktafels, spiegels, schilderijen, enz. Verder: Singer inzak-machine, gasfornuis (Junker en Ruh), pathéfoon m. platen, Amerik. cylinder-bureaux, tafelcouverts (Elesva), Perzisch kleedje, vleesch-snijmachine (Burgers), een partij nieuw linoleum, jongens- en heerenjassen en meer andere goederen. KijkdagDinsdag van 2 —9 uur nam. £6

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4