Voor St. Nicolaas een uitgebreide fkeuze in IjCuI dl IIIUUuOI linCIGII Slipovers, Handschoenen, Slobkousen N.Y. EDAH St. Nicolaas Th. Pouwels J. J. Driessen Th. Pouwels St. HM KleeMngmagazi{H Jean £emmen6, - i m St. Nicolaas bii Edah ïlicola Zeg Pief, l(U Speelgoederen Lederwaren Luxe-artikelen Huishoud, artikelen 1000 pond Visch cadeau MPPPPn-MnriPaPtibPlPn alS Hoeden' Petten' $iaals> Pullovers, enz. enz. EENIEDER SLAAGT HET BESTE IN TE KOOP drg. stamboekzeug 2 dragende VDL varkens en bascule TE KOOP 2 beste scheutelingen TE KOOP 9 ongem. biggen TE KOOP 3 gem. fokzeugjes 2500 dr. schansen TE KOOP zeug m. 12 biggen schrijfmachine Markten nel R.K. Meisje Dankbetuiging. Pater Ant. Ariaens Voor St. Nicolaas gekleurde KLOMPJES Th. POUWELS Voor de Winter Jok. Claessens Speciale Fijne Kwaliteiten Onze St. Nicolaasetalage binnen is gratis te bezichtigen. Henseniusstraat 4 Telefoon 31 BIEDT ZICH AAN net Werkmeisje Hartelijk dank aan de H. Maria Fruittelers BESPUITING L. Berkers-vd Ven Meer dan ooit Mengvoeders Odifendvoer „Holland Bloem. Boekweiiemeel A. Verkeggen Voor de Babys JOH. CLAESSENS bij P. J. JACOBS Zoon verkoopen ze foch ook RIJWIELEN allemaal schilferende geschenken. Onze bekende lage prijzen. Hofstraat 8 VENRAY de ti{d Mót nuttigt piadische geschenken zuiver gegarandeerd Wollen Winter pantoffels met leeren? correct passende Schoenen aardige Schoentjes Voetbalschoenen Lef sfeeds op onze goedkoope prijzen Voor 't St. Nicolaasfeest Speculaas 32, 36, 40 ct. Natuurboterspeculaas 50 ct. Koek de Dinant gewoon 24 ct met suiker 28 ct 1 regiment Buikmannen m.pijpen 3, 5, 10, 15, 24 cent BernhardKroonenberghs Kees Henskens-Arts 15 weken dracht Joh. Claes, Weverslo. TB ICO OP in goeden staat, m. geijkt gewicht H. Coppis, Holthees. G. v Lierop, Langeweg39. 00 M. Jeurissen, Ysselsteyn. van bekroonde sterouders, Jan van de Winkel, Smakt. M. v.d. Zanden, Merselo. TB KOOP 5 zware biggen P. J. Janssen, Boschhuizen C 57 Te koop gevraagd in goeden staat verkeerende Brieven met opgaaf van prijs en merk bureau dezer. VENRAY Woensdag 2 December CUYK Dinsdag 1 December HORST Maandag 7 December Biedt zich aan 19 jaar voor burgergezin. Adres bureau van dit blad. Ondergeteekende brengt bij deze zijn meest oprechten dank aan Be stuur en Leden van den Boerenbond Venray en omstreken, aan de vereeniging van Jonge Boeren, alsmede aan al degenen die hun welwillenden steun hebben verleend aan het Missiehuis St. Jan te Soes- terberg, bij gelegenheid der Aard appelencollecte door bovengenoemde Vereenigingen gehouden. Moge God U allen alsmede de milde gevers zegenen en beloonen. Met gevoelens van ware hoog achting en dankbaarheid, 25 mooie sorteering Kolenschoppen 8 Kachelhaakjes 5 Kolenemmers 48 Kachelzeiltjes 12 Bedflesschen 30 Schildlampen 30 Speelkaarten 10 Vet-en Inmaakpotten p.L. 8 Moesmessen 25 Vleeschglazen 2, 3, 37, L. Kasboeken v.d. Landbouw Dam- en Schaakspelen Telefoon 44 324 Speculaas met amandelen p.pond 50 Speculaas, gekruid 45 Speculaas, goede kwaliteit 35 Speculaas, reclame kwaliteit 28 Fondant Borstplaat half pond 20 Suikerbeentjes 20 Banketletters, groote maat per stuk 38 Taai Taai 80 pet. honing per pond 24 Taai Taai fijne kwaliteit 20 Taai Taai pak van 2 stuks groot model 10 Menagerie Chocoladebeestjes half pond 22' Bonbons doos netto inhoud half pond 38 Bonbons 1 pond 75 Bonbons 1 kilo 140 Chocolade-figuren groote maat p.stuk 15, 10,5 Chocolade-letters fijn van smaak 10 Bij IV» pond Kasteel-Koffie Roodmerk (tegen inhouding der Kasteeltjes) de bekende Karl May Leesboeken gratis. Wy vragen en bezorgen zonder prysverhooging. 102 voor eenige dagen in de week. Adres bureau van dit blad. voor verkregen gunst door de krachtige Noveen der 3 Wees gegroeten. Verhoogt de kwaliteit van uw Fruit door deskundige en regel matige Wij bespuiten met motor- sprueimachineop geregeld advies van Ir. v.d. Kroft, met de beste producten. Voortaan iederen marktdag te spreken bij J. Kemps, Hen- seniusplein. Ook voor snoeien en om- enten. 328 Tuinbouwvakonderwijzer Tel. 81 DEURNE De Wonderdekens zjjn weer te verkrijgen voor Venray en omstreken alleen bij ZWITSER- LOOD. Verder op wel 20 pl. in Limburg. Direct van de fabriek. Concurrentie onmogelijk. Vaste prijzen k contant. is het nu de tijd om toe te zien dat men de volle 100 waarde voor z\jn geld krijgt. Koopt daarom uitsluitend samengesteld door le klas experts en bereid uit evenzeer le klas grondstoffen. ONS 50 (in 3 soorten) Biggenmeel. Varkunsmeel. Melkkoeienmeel en onze Eiwitkernen en Mineralen voldoen aan de hoogste eischen Voor de BAKKERIJ hebben wij Voor de SLAGERIJ werkelijk fijn. v.d. Voort's Graanhandel OOSTRUM TeL 60 VENRAY Kinderwagens 15.50 Kinderledikanten 4.95 Wiegen met kap 3.50 Looprekken 1.95 Hobbelstoel 1.68 Droogrekken 55 Riet- en Ruststoelen 3.00 Telefoon 44 317 Welzeker Sinterklaas, en nog veel meer, zooals Wasdimadiines. Stofzuigers. Radio s. Kronen. Kappen. Schemerlampen. Strijkijzers en verder nog Electrische Lampen, Jasbeschermers, Handwarmers, enz. enz. Dank U, Piet. 62 Reuzen sorteering. Komt zien, geen verplichting tot koopen. Alles wordt op verlangde tijd thuis bezorgd. 100 Hoevele menschen hebben moeite om een nuttig en welkom geschenk te bepalen. Wij helpen U daarbjj. Wat denkt U DAMES van een paar Wat denkt U HEEREN van een paar prima Wat denken Uw KINDEREN van een paar Wat denkt Uw JONGEN van een paar Allen zullen big en tevreden zijn, terwijl ge tevens verzekerd kunt zijn een goed en bruikbaar cadeau te hebben gegeven. Komt daarvoor naar een vertrouwd adres, spotgoedkoop en groote sorteering. Henseniusplein 16 Venray (Veemarkt) Groote Beekstraat 33, VENLO. 100 Bij elk pond Koffie van 35, 45, 55 of 65 ct. gemalen of on- gemalen, een blik van 3 pond fijne Speculaas 65 cent Fondant Borstplaat half pond 18 Suikerbeestjes 20 Chocoladefiguren vanaf 1 Doozen Bonbons vanaf 25 Marsepain figuren 10 Suiker per pond 21 Vermicelli 10 9 Bouillonb'okjes 15 Alles wordt thuis bezorgd. Suikerbeestjes half pond 20 Chocoladebeestjes 25 Chocoladeletters vanaf 5 Doos Bonbons 1 Kg. 98 Alle soorten gegarneerde Koek Grove Rijst per pond 7 2 pond Rozijnen z. pit 25 Zeeppoeder p.pak 5 Zachte Zeep per pond 61/, HOFSTRAAT 8, VENRAY. Wij hebben dit jaar (extra lekker) Alsmede Tulbanden, Platsen, Koeken in versch. prijzen. Vanaf Zaterdagmorgen 6 ure Lekker Lekker. -Minzaam aanbevelend. Eindstraat 21 Donderdag 3 December a.s. van 4—6 uur op het Henseniusplein. Alléén voor hen die werkloos of aan de werkverschaffing zijn. Mannen en vrouwen, op naar de Vischmarkt a.s. Donderdag van 4 tot 6 uur. Niet later dan 6 uur. Niemand mag achterblijven. Ik hoop dat gij allen aan dezen oproep zult gehoor geven. Groote gezinnen, die niet werkloos of aan de werkverschaffing zijn, worden verzocht zich extra te melden. Wie volgt Hup Carolineke, allemaal naar

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4