VENPAY 20 pet. korting I Th. Pouwels L. Wijnhoven GOUMANS Solaas N.V. EJah MAHUFACTUPEN Sint Nicol De ze wee k Waarom Jan Th omassen C. KUPERS, Henseniuspl. Speel goederen raar amps LUX0R Theater Kómt ll óók Aid. fytieien lïlaekUtmdtS P. Hendrix P. HendrixPatersstraat (KENS Je e Uien ',vi appelen Boerderij I. aas Mi ilifo: ikelen rtretten ejderijen. 1 GiZilver, iij Chroom, loges Venray. lus te Horst Petromax Kousjes Th. POUWELS Kaarten om wilcJ Weet wat U doet Koopt bij A.Thielen Uw pet en hoed. GEVRAAGD nette burger huishoudster een keukenkast en een ladekast Boekbinderij Ook Rijwiel- artikelen Tooneeluitvoering Ysselsteyn AREN SLOOTJES IN DE KNEL teden geven wij e nog voorradige WINTERMANTELS, ESHOEDEN en alle soorten Pelterijen. FALCON Jassen en Mantels aan vastgestelde netto-prijzen. Voor Moeders Eer Noodlottige Misdaad voor Je groofere jongens. HET NIEUWSTE IN Inlegwerk, Figuurzaagwerk, Hout snijwerk, Electro doozen, alle Gereedschappen Koek Dinant per pond 22 Koek Dinant m. suiker 28 Fijne Speculaas 28 3 pond voor 80 Fijne gekruide Speculaas p. 40 3 pond voor 1.05 Verkade's Speculaas p.pd. 40 Amandelspeculaas 45 Verkade's Borstplaat 2 ons 25 Choc. Menagerie half pd. 25 25 Chocoladereepen 25 Groote Taaiprenten 10,15, 25 5ct Chocoladereepen 7 voor 25 Pinda's per pond 14 Walnoten half pond 14 Telefoon 106 Uw Winter- of Gabardine Jas te kiezen BANKETBAKKERIJ KOKERIJ Boterletters, Gevulde Speculaas, Chocolade-1 L?"ers> Harten- Marsepain-F,guren enz- Imitatie-schotels, F antasie-taarten, Luxe doozen Fondant en Roomborstplaat, Speculaas, Koek, Taai Taai. Onze kwaliteit zij U een waarborg. om 'n cadeautje uit onze St. Nicolaas-mand te halen? geheel gratis 't mooiste pakje uit onze St. Nieolaasmand halen. Voor Sf. Nicolaasgesckenken ook ook even bii KUPERS kijken. Rijwielen, Kinderfietsjes, Autopeds, Kinderauto's, Zaklampen, Handwarmers, Oorwarmers, enz. Voor Sf. Nicolaas Spec t. Per pond Ta per pond 'Poor per half pond BaDljct. per stuk aketl 10 ct. per stuk oozec 35-50-60-80 ct 'onda2 ons 15 ct Rooa l ons 15 ct teuzt i Marsepain- Cho letters en f [naf 2 ct. es ,de lage prijzen. POT Patersstraat Wij r af Ie geven >lan 'ad strekt ima 1 gld., puike 100 kg. rertuigen van eerst monster s, Oostrum St. Nicolaas-etalage binnen Ruime sorteering Luxe doozen Bonbons Luxe doozen Borstplaat Chocoladefiguren en -letters, Boterletters,» Suikerfiguren, enz. Zeer lage prijzen. te VENRAY. 1ngen en O irtretten. beste bij 3e s Atelier I VENRAY i solaas slaagt iet best! ia! geschenken in prijzen. 3NER ZILMETA 5h Parker E&NEN. XLAGE Ie keuze gemakke- er aardige St. Ni- 8 December 1936, Café S. Rutten te or den heer Gerard iy-Volen verkoopen Brpalen, gelintpalen omen, dienstig voor werk, alles gelegen van Leunen naar Notaris Pluymaekers te VENRAY zal op Maandag 7 December 1936 nam. 6 uur, in het café Pijpers te Venray, Eindstraat, ten verzoeke van den Heer G. Verstegen en kin deren te Venray, publiek verkoopen Gemeente Venray, Koop 1. Een onlangs nieuw gebouwd en degelijk ingericht huis a. d. Overloonscheweg, met stalling, schuur, tuin en bouwland Sectie C nos. 1920, 4405 en 4406 ged groot circa 46.44 A. Koop 2. Bouwterrein, ter plaatse afgepaald, naast M. Hendriks, br. langs de Overl. weg 18 M. diep 46 M. groot circa 6.44 A., ged. van Sectie C 1924. Koop 3. Bouwterrein, ter plaatse afgepaald, naast koop 2, breed langs de Overl. weg 15 M. diep 46 M. groot circa 6:37 A. ged. van Sectie C 1924. Koop 4. Bouwterrein, ter plaatse afgepaald, naast koop 3, breed langs de Overl. weg 15 M. diep 46 M. groot circa 5.85 A. ged. van Sectie C 4406. Koop 5. Massa van koopen 2, 3 en 4 groot circa 18.66 A. Koop 6. Massa van koopen 1 tot en met 4 groot 65.10 A. Koop 7. Bouwland ter plaatse Ven- raysch Broek, Sectie C 3449, groot 31.10 A. belend de weg, vd Putten en van Hoof. Koop 8. Bouwland aan Hanenberg Sectie A 1645, groot 2 06.00 H.A. belend van Well en wegen. Koop 9. Weiland en slaghout in het Venraysch Broek, Sectie A 1665. groot 2 06.85 H.A. belend de weg, vd Hulst en van Leipzig. Koop 10. Massa van de perceelen Sectie C 1920, 4405' 4406. 1924, 3449, A 1645 en 665, groot 5.09.05 H.A. Koop 11. Bouwland de Kamp Sectie C 3396 en 3397 groot 73.30 A. bel. klooster Jerusalem, St. Annagest. van Kessel en de weg. Koop 12. Weiland in het Venraysch Broek Sectie C 3758, 3759, 3760 groot 72.60 A. belend Egelmeers en de weg. Koop 13. Generale massa groot 6.54.95 H.A. Aanvaarding in eigen gebruik de gebouwen c.a. Paschen 1937, het bouwland oogst- en stoppelbloot na den hoofdoogst in 1937 en welland 1 Jan. 1937. Bij toewijzing van de massa sub 10 circa 25 A. voorland van perceel 1645, bij toewijzing van de generale massa circa 60 A. voorland van de perc. 1645, 3396 en 3397. In lasten vanaf 1 Jan. 1937. Betaling van de kooppenningen Paschen 1937. De echte voor Lantaarns p. stuk 13 ct. 10 stuks f 1.20 HOFSTRAAT 8 10 Morgen Zondag en fijne Maaspaling in café G. Verstralen Eindstraat. 8 TE KOOP 2 ongem. biggen Frans Baten, Oirlo. voor Deurne. Adres te bevragen Stationstraat 6, Venray. TB KLOOI» V. Fonck, Hofstraat 4. 8 Laat uw illustraties en boeken inbinden bij JAC. SMITS Hoenderstraat 17. U spaart geld en ontvangt degelijk werk. 14 ziin nuttige cadeaux. Rijwielen, Kinderrijwielen, Autopeds, Electr. Lantaarns, Zaklantaarns, Stuurtasschen, Handwarmers, Beenpijpen voorheeren en dames Jasbeschermers, Schaatsen enz. Patersstraat 9 26 Zondag 6 en Dinsdag 8 December om 6 uur in de zaal van P. JANSSEN. Opgevoerd wordt: 1. Komisch Duet 2. 3. Komieke voordracht. Klucht in 3 bedrijven 242 Tijdens de pauzen Cl I II D l °'-v- Muziek van ^kaiKlGlly Dana Fr. v. d. Kerkhof Entrée Zondag 60 ct. Dinsdag voor Donateurs met één dame. Pers. ben. 18 j. geen toegang. Dinsdag van 16-18 j. onder geleide. Oude prijsnoteering van voor de devaluatie. VF.NRAY Zaterdag 8 uur Zondag 5 en 8 uur presenteeren wij U een buitengewoon spannend Warner programma met 2 hoofdnummers met de beroemde jongens-acteur JACKIE COOPER. Het sentimenteele, knappe en weergalooze spel van dit kind treft eenieder. Het is „de" film die U tweemaal wenscht te zien. Spannend ontroerend diep menschelijk. Groot spannend en sensationeel filmwerk met ais achtergrond de beroemde bouwwerken van de grootste stuwdam ter wereld de BOULDER DAM. Buitengewoon interessant POLYGOON Hollands Nieuws. Dit buitengev.*oon programma mag niemand verzuimen. Wij hebben besloten vanaf deze week onze entréeprijzen te ver lagen en te handhaven le Rang 75 ct. 2e Rang 50 ct. 3e Rang 25 ct teiwijl wij tevens uitgeven abonnementsboekjes voor le Rang geldig voor 12 voorstellingen f 7 Wy hopen hierdoor het aangename bioscoopbezoek te bevorderen. DE DIRECTIE. Mesjes, Zaagjes, Moertjes, Calqueerpapier, Boren, Wet- steenen, Plankjes, alle soorten, Beits, alle soorten Teekeningen In voorraad alle soorten corpussen voor kruisen, enz Laagste pi-ijzen. HOFSTRAAT 8, VENRAY. Wi| vragen en bezorgen het U. zal het U niet moeilijk vallen om uit onze groote sorteering Onze klanten ziin tevreden klanten Prachtige geheel gevoerde Winterjassen in de mo derne grijze en bruine kleuren, tot in de grootste heerenmaat, slechts f 6.75 Zwarte Regenjassen f 4.95 Lak jassen f 4.00 In de fijne Gabardine Jassen in blauw, beige, grijs en alle andere moderne tinten, de grootste keuze. De zuiver wollen Gabardine Jas kost nu slechts 12.50 Voor f 3.25 koopt u tij ons n Jongensoverjas geheel wot, die jaren meegaat. Vergelijkt onze prijzen, ziet onze voorraad in onze ma gazijnen en U zult ondervinden wat reeds zoovelen ondervonden, n.l.Slaagt U niet bij 80 dan slaagt U nergens! In onze zaak zouden we gaarne 'n echte St. Nicolaas-stemming hebben. Wij zullen ons best doen, maar.... U kunt ons echter zoo goed helpen, en wel.... door bij ons uw cadeaux te koopen. Wij zullen U netjes en goedkoop be dienen en U krijgt nuttige, cadeaux, wat toch in dezen tijd het meest welkom is. Daar bij mag U voor iedere 150 centen, waar voor U bij ons gekocht heeft, Tot en met Zaterdag 5 December gaat deze extra attractie. Mogen wij U ook verwachten, komt eens even kijken, U zult er zeker geen spijt, maar wel plezier van hebben. Dus voor St. Nicolaas-cadeaux even naar 't Is uw voordeel. ontvangen een reuzen sorteering Dames Handtasschen, Trektasschen, Actetasschen, Sigarenkokers, Portefeuilles, Portemonnaies, Foto-albums, enz. Wellner Zilver artikelen. Hef nieuwste in DaalderopTin en gekl. Vazen en nog vele andere nuttige cadeaux. 50 Zie Etalage. Geen verhoogde prijzen.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3