Hub. Custers Eeuwige ente THANS Naaimachines Wenscht U Meubelen is en bl P. Gouians W. OIaes©ns J. Zeegers Schooistr. 6 Autosveiuur Bloemen d» leven een Ga>rnuis J. Michiels Central Verwarming CEBR. SLITS Kruisstraat 17 J. A. KORTOOMS, Blerik Bloemisterij Semperflrens A. VAN HAM «SZii. G. v. d. Bosch, Kerkpad 1 P. J. JACOBS ZN Luxe-Autoverhuur M. H. STOKS, Langstr Importeur M. Vennekens VRUCHTBOOMEN Sier* en Haagplantsoen. WILT GIJ ccn gocdc NAAIMACHINE s GARAGE VAN \REN Bel op 123 In ieder huis I A. E. CAMPS, OOSTRUM KLEEDING naar maat HET BESTE voor weinig geld Ant. MillenPaterstr. 13 De grote concurrent HET ADRES voor complete een fabr. Steeds voorrtg Lijkkist en Gkransen Grafmonumenten naar uze. Nuttige St. Nicolaasgeschenken De Schoenhandel is het beste adres voor practische en nuttige St. Nicolaascadeaux. 4 De PHOENIX Naaimachines 4 A- H. DE HAEN, VENRAY z w CL Ui Indien U een RIJWIEL wilt Kachels, Fornuizen, JAC. SMITS, Hoerstraat 17 Incasso- en' Rechtskundig Bureau <4 „MERCURIUS" Ten kantore van G. W. MUSKENS Kookt op- gas, uft ervaren Gas is niet te 1 ar en FRICKE Dorsch- machines Vruclitboomen Pozen-, Haag- en en Sierplanten Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit Tirma Mancfers KG Stevens is 't de beste tijd voor 't planten van Beleefd aanbevelend, Het beste adres voor alle SNOE1WERK. Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C. B. rondspoel Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor borduren en stoppen. REPAREEREN van alle machines, zoowel voor industrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75{arige ervaring /aarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN (n Uurwerken, Goud, Zilver, Optiek. Gedipl. Horloger en gedipl. Opticien Antoniuslaan 50 Let op 't adres. Bij mij blijven de OUDE PRIJZEN en steeds 14 karaats goud met eikelblad gestempeld (dus geen I of V dat is geen 14 kar. goud, let er vooral op.) Dus 14 karaats gouden TROUWRINGEN vanaf f 4.enz. BRILLEN voor ver en nabij nog steeds f 4.- Op RECEPTWERK kunt U wachten. Enorme groote sorteering en schriftelijke garantie. Geen reizigers voor Venray. een chique Bloemenmand, Krans of liquet U slaagt zeker in 1 STATIONSTRAAT 6 -.EFOON 150 Ruime keuze in Pot- en Snijbloemen wellhet seizoen oplevert. Tot ongeveer Kerstmis groote voorraad rysanten eigen gekweekte, zeer goedkoop. HERWICHS SUCCES, ASEF en POLIFt voor mest en reiniging van bloemen en plai. Beleefd aanbevé, Schoolstraat 1 JRAY. Grootste voorraad. N ste modellen, ook in gepolitowerk. S Modelkars. Vakkundige i'king. Scherp concirend. Soliedste en modernste uitvoering en goedkooper dan waar ook Stationstraat 3 Telefoon 80. Speciale sorteeriDg in het BETERE GENRE van Dames- Heeren- en Kinder-Schoenwerk aan concurreerende prjjzen. Komt zien en U blijkt kooper. REPARATIE netjes en billjjk. Zadelmakerij adres in: Stoffeerder^ Henseniusplein 3 Het goedkoopst en meest gesortc Tapijten, Karpetten, Wollen en Boucbpers. Cocos Tapijt en Loopers in alle Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoldn Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Alper~ras- ngs Malrass Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bEKlEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikel. 1 r-en Touwwerk Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 iaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in bet Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt CJ vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, w CL 1-J koopen, komt dan eens kijken bij Maasheescheweg 19 Teletoon 78 Daar vindt U alle soorten RIJWIELEN in iedere gewenschte uitvoering, tevens Jasbeschermers, Stuurtasschen, Kinder stoeltjes enz. Alles aan lage prijzen. Beleefd aanbevelend. Wasclunachines, Waschfornuisjes, pijpen, ellebogen, roosters, pijpringen, prjpsleutels, kachelplaten, kolenemmers. Stallantaarns, alle soorten Rieken en stelen. i Gegalvaniseerde artikelen, kippengaas, harmonicagaas, kuiken- gaas, vogeltjesgaas, zevengaas, vliegengaas, gegalv. draad, schan sendraad, draadnagels, draadkrammen, machineolie, machinevet, koolmessen. KOOLSCHAVEN TE HUUR. GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK Electr. Smederij. Rijksgedipl. Hoefsmid Indien U voor Uw zaken- of kleine reizé>inoen- en buitenland een auto noodig hebt, vraagieens prijs bij ons. Wij rijden met prima wagens tage prijs, veilig en comfortab TELEFOON 9 Olie Benzine TELEFOON 9 Banden Reparatie Eerste Venraysche Bloemkweekef Magazijn Schoolstraat 2 Telefo< De grootste keuze in alie Bloemen en div. planten votmer en tuin JE ADRES vo voor alle soorten BLOEMWERKEN,bouquetten, Kransen, Zaal- en Tafelvern. Mooi bloeiende Violenp De beste KUNSTMEST voor uw kamerplant'eder- en tabletvorm Beleefd aanbevelend, JïYZERS geschilderd in olieveiinnen zeer geschikt voor i Groot 15 x 20 cm. Groot 25 x 35 cm. Groot 35 x 40 cm. Groot 50 x 60 cm. Voordeelig adres voor bet INLIJSTEN valerstukken, diploma's portretten, enz. Minz. aanl ZIE ETALAGE slechtsl-75, 2. 5,50, 6.— 7.50, 8 50 11.50 Incasso's. Rechtskundige Adviezen. Schoolstraat 14, VENRAY of tenminste een goed Gasco» dat zal U'veel tijd besparen. Ongeveer 300 gen in Venray koken reeds op gasZegt U d Maar zorgt voor een modern Ga"" of Gasfornuis, goedgekeurd door dfhting. Op Gas kookt u altijd goedkcS en zindelijk. Vraagt inlichtingen aan het Gasbeken kost immers niets bieden wij in uitgebreide keuze, zooals Canapés, Divans, Club- en Haardfauteuils, Leunstoelen, Bijzet- en Rooktafels, Tbeekastjes, Wandkastjes, Beeld- en Bloemstandaards, Kap stokken en Parapluiebakken, Tapijten, Karpetten enz. enz. De FRICKE dorscbmacbines werden op de groote Landbouwten toonstellingen te Hamburg en Frankfurt erkend als de beste. Daarom Landbouwers, koopt ook iets goeds en laat Uw Dorsch- machine een FRICKE zijn. Ze is beter afgewerkt, met dubbele zeeft- reiniging en met dichte trommel. Ook deze is langer dan elk ander fabrikaat. Leverbaar in 12 verschillende modellen. Stationsweg VENRAY Telefoon SI Lister. Diesel, Heemaf Benzine- en Electo-Motoren. Duitsche boeren zeggenFRICKE DORSCHER IS DE BESTE IIIIII llll llll HU II11 IIII111IIIII III 11 Kllll 114 IIII llilllllll lllllllll^l VOOR en alle Boomkweekerijartikelen Telefoon 46 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll^ Wij leveren U een elegante WINTERJAS DEMI of REGENJAS Moderne coupe. Prima afwerking St. Antoniusstr. 7 VENRAY Alle systemen Plannen en begrootingen Leeuwstraat 5. Telefoon 146.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 12