li veéiest toch niet In Schoenen JOS. HENDRIKX P. MA ESSEN T Fotos Bidprentjes Fa. v d MUNCKHOF REGENJAS DEMISAISON i H. Martens 1 GEZOND! Jos. Ariaens, Gr. Straat 18 „zea Piïetj cdJ&maaL oerlarui UüstfeS STER TABAK AANNEMERS EIGENBOUWERS Metselsteenen N.V. Venrayschr Stoqmstkenfabr. Jos. Ariaens ïlp de kleintjes ElRIAETSS KOSMAN iw Schoenen uw C«N tangslraal 26 en Goedkoop Adres lectr. Timmerfabriek. He Bouwmaterialen. y IIOENEIS Levertraan uit 't oog. Uur-, Goud- en Zilver werken, Gero en Wellner Zilver Zilmeta, VULPENNEN. Camps, 4löiloqetie Verder alle soorten Schoenwerk. Vereischt Uw Tuiu A. H. STEVENS MAASHEES Tweedeshands Meubelen Zuivere fotografie Onvergankelijk Vaargt onze prijzen. Ooor Rijm Tabaiïr „Ja Strdt, Ik heb er al op gerekend en aJjJasb een flinke door raad InjOfesLougontOardb: Groote Straat 13 Meubelen Bedden Matrassen Markiezen Vloerbedekking HAARDEN KACHELS HAARDKACHELS A. H. DE HAEN, Venray Kosfelooze Voetbehandeling. Insfifuuf Belinlante Assurantiën, G. W. MUSKENS Het beste adres F. W. HENDRIKS PIERREGOUMANS Haardkachels, Kachels, Fornuizen, Gebr, Lucassen r doet het goed. Koop bii If edkoop en soliede. Wij hebben nog reuzen w pantoffels, Rubberlaarzen, Motorlaarzen enz. 0 or Sportartikelen uw adres. ™§Choenen 28/32 f 1.50, 33/36 f 1.75, 37/46 1.95 Telefoon 98 EN VENRAY VENRAY Steeds in voorraad Gezond, dank zij Millioenen Levertraan, de beste kabeljauwlevertraan ter wereld. In herfst, winter en voorjaar MOET Uw kind Millioenen Levertraan hebben, 2 b maal sterker dan gewone levertraan en aangenaam van smaak. Geef Uw kind weerstand tegen ziekten, tegen griep cn verkoudheid, maar vooral tegen Engelsche ziekte/ de ziekte der kromme beenen en ruggen. Geef Uw kind nog heden Millioenen Levertraan. Flesch waarmede U dubbel zoo -re lang doet alt met iedere andere J meer dan een miilioen vitaminen A en D per Kg. IJl sterker - Aangenaam van smaak sterkt »en foro- foto-wedstrijd - Vraag Uw winkelier I dat wij voor St. Nicolaas een keurcollectie geschenken hebben, welke zich voor zoo'n gelegenheid bizonder leenen. Zie slechts onze etalages, waarin voor ieders beurs wat te vinden is. Onze voorradige artikelen worden aan oude prijzen verkocht. Grootste keuze in alle Compleete sorteering PARKER SWAN GROOTE STRAAT TELEFOON 52 Wij zorgen voor aardige St. Nicolaasverpakking. is en blijft uw aangewezen adres De mooiste snitten, van ieder modern merk, in voorraad. Speciaal adres voor fijne reparatie en maatwerk. Vertrouwd adres. Billijke prijzen. Laat U eerstTIMTUR modellen toonen. De groote verschei denheid van exquise model len en perfecten pasvorm zullen U tot TIMTUR doen besluiten. TIMTUR schoenen zijn in alle opzichten „af". TIMTUR, de schoen van stan ding voor Dames, Heeren en Kinderen. Reparatie vlug en netjes. ALLEEN VERKOOP VAN »TIMTUR" 4 Beleefd aanbevelend, Groote Straat 5 Telf. 182 Maasheescheweg thans aanvulling of verandering, dan brengen wij U gaarne een bezoek en geven gratis advies. De uitgebreide kweekerijen munten uit door groote verscheidenheid van PRIMA PLANTENMATERIAAL rots- en vaste planten, conifeeren, bloem- en sierheesters. SPOTKOOPJES in Tafels, Stoelen, Bedden, Matrassen, Kinderwagens, Kasten, Pathéfoon met 18 platen, groote partij KACHELS. Nog een mooi OUD-HOLLANDSCH AMEUBLEMENTJE. Zegt het voort HH9 EINDSTRAAT 12 Groote Straat 28 Venray. K7 \J\J CENT koopt nu RIJPE STER TABAK in FEESTVER PAKKING VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijc en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 Vraagt onze sterk verlaagde prijzen. Kwaliteit bekend. Steeds LIJKKISTEN in voorraad. zeer groote sorteering in onze bekende prima fabrikaten, vakkundige plaatsing tegen lagen prijs. Voor groot^lokalen t>Granum" Kachel koopste kolen de meeste warmte geven, het meeste aanbevolen. Men zie ook hiervoor de etalage bij Likdoorns, eell, dikke nagels, enz. kunnen deze maand "og gratis behandeld woide.i door den leider van het te A'dam, ten huize van Groote Straat Teief. 169 Venraysche Schoenhandel. Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 Telef. 144 voor alle soorten BEHANGSELPAPIER, GLAS, VERFWAREN, POETSARTIKELEN BORSTELWERKEN Huis- en Decoratieschilder Langstraat 33 Telef. 132 Beleefd aanbevelend. Timmer- en Meubelwerk Tevens voorradig LIJKKISTEN. Hoenderstraat 9 Venray Een mooie sorteering pijpen, ellebogen, vulemmers, Vloerplaten en alle Winterartikelen Prima fabrikaat. Lage prjjzen. Smederij LEUNBN

Peel en Maas | 1936 | | pagina 11