CITAX I k Schoenwerk w. Claessens Bel op 123 J. Zeegers Schoolstr. 6 Meubelen is P. Goumans Metselsteeoen bel op no. 95 3. van den P euvel Be fang rijk Gebr« Lucassen Schoenen, Rubberlaarzen, Sportartikelen th. ariaens—kosman a- h. de haen, venray G. v. d. Bosch, Kerkpad 1 AANNEMERS EIGENBOUWERS N.v. Venraysche Stoqmstëenfabr. BI-ARLITA" Luxe-Auto verhuur M. H. STOKS, Langstr. Marktberichten. Advertentiën. Kosfelooze Voelbehandeling. Jos. Ariaens Dakbedekkingen P. CLEPHAS Assurantiën, G. W. MUSKENS Klokken Pendules nieuws voor Briffendragers. H. CAMPS Nu is 't tijd Bloemt en Plantenkuipen A. VAN BERGEN Haardkachels, Kachels, Fornuizen, PIERRE GOUMANS J. KEMPS Fa. StoohSeelen Steenkolen en Brandstoffen Jac. Verstegen Het beste adres F. W. HENDRIKS DE CONCURRENT Het goedkoopste adres voor WILT GIJ De PHOENIX Naaimachines De grootste sorteering De laagste prijzen Kachels, Fornuizen, 1 - Dokters-patient Nu patent PHILIPS' Vereischt Uw Tuin A. H. STEVENS MAASHEES Sierlijk Sterk Goedkoop Firma M. J. Vollebergh 6 Zonen HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen Grafmonumenten naar keuze. arbeider J. LaDgenberg is, toen hij bezig was met papierstof, uitge- de kuip terecht geko- twan de man in aan- ia ie kuip werkende •orsüas werd hem in de dtod trad reeds in1 uit ie kuip werd ge- was gehuwd. LEVENSEINDE, nabi Oegstgeest een 'ijding gebeurd, welke leven heeft gekost, lijn de ongeveer 55- mevr. Nachtegaal uit wilden denwegover- p 't oogenblik, dat een bestuurd door den heer 'erschie, naderde. Deze uitkijken met het ge nder den wagen kwa. werden gedood, SRKW AARDIGE ATBTIEK. cijfers, welke zoojuist zijn, blijkt dat van de n ojn wereldoorlog ge- metr na de oorlog ages bezweken zijn dan echten. 1 zijn namelijk gesneu- sidaten, terwijl er naden oorlog aan de verwon- oveileden. Van de sol- da wereldoorlog ge- sijnsr 4.247.000 nog in 1 irnjtoen in het eieren- ekti een witte leghorn iet istaatshoenderpark 'aieft n.l. het record- 0 eieren in een jaar ge- ioftiien is het eigendom in je prefectuur Yaja- hy.r bad ingezonden •hcaiderpark, waar een gsrganiseerd was. [AQIINE RIJDT OP mdjialf 6 is een auto- nójnst HoornAbbe- ïdL op den onbewaak- !Benningbroek (bij n tractor van de toorwegen, welke or het rangeeren, ngereden. Van de jen 4-jarig meisje OfyEN DUURDER, jjven een stijgende po waren Vrijdag- in op de grootste rneveld, precies 20 du in de correspon- het vorige jaar. dit? Er zijn verschil lij vende en inciden- icd e is sterk vermin- is pluimveehouder ga reest een deel van te ruimen, terwijl de van tj! een kip heeft ii|t weer en wind hebben beïnvloed. !j>ER IN 1937. Nieuwjaar op een Ihen heel vroeg: ft Daardoor komt c: 9 Febr., Hemel sei, Pinksteren op smelvaart op een edag op een Dins- op een Maandag, inte Merte op een lerstmis op een PASSING VAN >10. indbouwer heeft in it verrassende ont- tn zijn schuren en van de ratten en eeds erger. Vallen n niets, de ratten omalleen aan on- e dingen te komen. If ndbouwer eigenlijk vlucht tot een zeer ri n stallen en schu- aanbrengen, welke en muziek maken, dagen hadden de t de beenen geno- voor goed. Jam- neldt de Deensche 'elk programma de afgestemd heeft. g I vertrokken innen 5130 Oct. «Is, dienstbode, Venlo. gezin, arbeider, Wanssum. 'i z.b. Oirlo E 30 dienstbode, G4a en gezin, landb.. Weert Opbergen, onder- at 13, van gen en gezin, rstraat 18, van iroeder, Leunsche Leunscheweweg Q' z.b., Stations- dam. engraaf, looster- 30, van :ouwhuijzen, ver- 5, van Ros- ers, dienstbode, landbouwer, verpleegster, ndschestraat 47. irpleegster, naar 12. DE DOODE LIEVELINGSRAT. Een jonge vrouw had haar lieve- lingskat door den den dood verloren. Hoezeer zij het dier ook betreurde, zij zat eenlgzins verlegen hoe zij het stoffelijk overschot zou kwijtraken. Zij pakte hetdoode beest voorzich tig in, en ging er mee langs het wa ter loopen om het er dan op een ge geven oogenblik in te werpen. Maar toen het zoover was schaam de zij zich voor voorbijgangers. Zij stapte toen in een buurtreintje legde het pakket in het bagagenet om 't zoogenaamd bij de eerste halte te vergeten. Maar nauwelijks was ze uitgestapt, of een galante mederei ziger kwam haar achterna gehold, en zeide beleefd: „dame, u hebt uw pak je vergeten." En zij moest hem nog bedanken bovendien. Zij probeerde 't nu boven op het platform van een autobus. Schichtig stapte zg bij de eerst volgende halte weer uit, maar op laatste oogenblik wierp de conduc teur haar het kostelgk pakket nog in de armen. Wanhopig kwam zij thuis, en besloot de doode kat nu maar in haar for nuis te verbranden Met bevende handen maakte ze het pakket open, en wonder boven won der, de doode kat was veranderd in een pracht van een versche ham. VENLO. Op de Coöp. Veilingver- eeniging van Maandag was de aan voer 1.430.000 eieren. Kipeieren van f 5.00 tot f 6.00 Kleine eieren van f 3.50 tot f 4.50 Eendeieren van f 3.tot f 3.50 ROERMOND. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 1.550.000 eieren. Kipeieren van f 3.50 tot f 6.00 Eendeieren van f 3.00 tot f 3.50 Likdoorns, eelt, dikke nagels, enz. kunnen deze maand nog gratis behandeld worden door den leider van het Instituut Belinfante te A'dam, ten huize van Groote Straat Telef. 169 Venraysche Schoenhandel. is toch voordeeliger VENRAY. Maasheesche weg 22 is het goedkoopst adres voor in pannen, mastiek, leien enz. Ook voor reparatie. Beleefd aanb. Vlugge bediening. Koper Gas- Pompen Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonsche weg 7 Lood- Zinkwerk g en Waterleiding g Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 Telef. 144 Bim-Bam slag, reeds vanaf f 13.50 Betrouwbare garantie. Vakkundige bediening. Koopt Uw Uurwerken bij een vakman het bespaart U teleurstel ling en geld. H. CAMPS, Gr. Straat Gediplomeerd Horloger. Met ingang van 1 October wordt elke bij ons gekochte bril gedurende 9 maanden tegen breuk van mon tuur en glas verzekerd. Bovendien bent U bij ons verze herd van deskundige bediening en onberispelijke afwerking van elke- bril volgens recept H. H. Doctoren. Ook voor U ligt een polis gereed. Ruime sorteering BRILLEN in alle prijzen. ZIE ETA LA GE Gedipl. Horloger, Opticien Groote Straat Tel. 52 om uw te vernieuwen. Wij hebben ver schillende soorten in voorraad vanaf 50 ct. tot 10 gulden. Aanbevelend, Stationsweg 49a Venray Tel. 88 Langeweg 2 Goedkoop adres voor alle TIMMERWERKEN Ook reparatie. Vlug, degelijk Beleefd aanbevelend. Een mooie sorteering pijpen, ellebogen, vulemmers, Vloerplaten en alle Winterartikelen Prima fabrikaat. Lage prijzen. groederij LEUNEN Timmer- en Meubelwerk Tevens voorradig LIJKKISTEN. Hoenderstraat 9 Venray Steunt de Francis- caansche Missiën ABONNEERT U op het Antonius-Maandblad Si. £l 10 cent per maand. Brandewijn Puike Jenever Cognac Oude Jenever Likeuren Wijnen Sljjtery Henseniusplein HANDEL in alle soorten aan scherp concurreerende prijzen. Aan huis bezorgd en ook in kleine ■loeveelheden op pakhuis te bekomen Overloonscheweg. voor alle soorten BEHANGSELPAPIER, GLAS, VERFWAREN, POETS ARTIKELEN BORSTELWERKEN Huis- en Decoratieschilder Langstraat 33 Telef. 132 Beleefd aanbevelend. Wilt U een Rijwiel koopen, kom dan even bij aanloopen. De rijwielen kosten daar bijna niets, voor weinig geld een sterke fiets. Kestein, Simplex en Empo Rijwielen. CONCURRENTIE-RIJWIELEN vanaf 17 gld., en garantie wordt op concurrentie-rijwielen gegeven, het is om te watertanden. Buitenbanden 75, binnenbanden 30, jasbeschermers 50, slikvangers 10, lampen f 2.50, kettingkasten 50, kinderduo 75 met voetsteunen, pedalen per paar 45, snelbinders 23, kettingen 50, freewiels 40, voetrusten 10, bellen 10, lak 10, stuurtasschen 35, handvatten 5. GOLFPLATEN zeer goedkoop, kippendrinkemmers, wateremmers, melk emmers, waterkannen, blikken, stofblikken, sloten, knipmessen, schoffels, tuinharken, handcultivators, kippen- en kuikengaas, vlechtwerk, punt- draad, waschborden, bijlen, houthiepen, nagels, draadkrammen, rieken, landhakken, hooivorken, houten hooiharken, scharnieren, gehengen, waschdraad, veevoederlepels, waschketels, steriliseerketels. inmaakglazen ringen enz. Alle ijzerwaren verkrijgbaar, vraagt prgs. J. VAN SOEST, Venray-Nachtegaal Bestellingen worden ook aangenomen bg A. VAN SOEST. Vlakwaterweg 2 IS Groote Straat 6 Telefoon 98 een goede koopen NAAIMACHINE Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna .SO iaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt (J vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, in alle soorten vindt U bij VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 Waschmachines, Waschfornuisjes, pijpen, ellebogen, roosters, pijpringen, pgpsleutels, kachelplaten, kolenemmers. Stallantaarns, alle soorten Rieken en stelen. Gegalvaniseerde artikelen, kippengaas, harmonicagaas, kuiken gaas, vogeltjesgaas, zevengaas, vliegengaas, gegalv. draad, schan sendraad, draadnagels, draadkrammen, machineolie, machinevet, koolmessen. KOOLSCHAVEN TE HUUR. GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK Elcctr. Smederij. Rijksgedipl. Hoefsmid Stoffeerder^ Henseniusplein 3 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in Tapijten. Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Gocos Tapijt en Loopers in alle malen. Kleedjes en Matlen in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Alpengras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bEKLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. SportartikeleiLeder- en Touwwerk A. a Hoofdpijn, gevoel van onbehagen, snelle vermoeidheid bij avondwerk, verdwijnen in menig geval, wanneer de huisverlichting verbeterd wordt. Controleert toch of het middenlicht van al Uw vertrekken wel een Philips' „Bi-Arlita "-lamp van minstens 150 dekalumen bevat! Neemt de moeite ons gratis boekje „Van het Wondere Zien" eens aan te vragen I thans aanvulling of verandering, dan brengen wg U gaarne een bezoek en geven gratis advies. De uitgebreide kweekerijen munten uit door groote verscheidenheid van PRIMA PLANTENMATERIAAL rots- en vaste planten, conifeeren, bloem- en sierheesters. zijn onze eigengemaakte MEUBELEN. Bezoekt onze monsterzalen, het verplicht U tot niets. ALLES WORDT AAN DE OUDE PRUZEN VERKOCHT. Ook voor Linoleum, Balatum en Cocosartikelen het meest gesorteerde adres. De lange avonden komen. Wij zijn ruim voorzien van alle HUISVLUTARTIKELEN, teekeningen, zaagjes, mesjes, triplex, lindenhout. Beleefd aanbevelend, y Electr. Meubelfabriek Meubelhandol Bontekoestraat 2 Telefoon 47 Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7