1 I N.V. EDAH Domino L. Wijnhoven Even naar „De Zon Win» er De f Groene Wacht niel langer Jan Thomassen NINKRIJK DEDERLANDEN Vindsche Staats- ning 1936 rlandsche bouwbank N.V. Truien Pullovers Slipovers LUXOR Theater PARAPLUIES. MAGAZIJN „DEfZON" Koopt nu de WINTERKOST voor een prima Kinder-, Backfish- of Damesmantel ay, Boxmeer en Horst, udeeren finéV< Voor Dames en Heeren P. HENDRIX ifomassen ilde. LIEN. om wild gemerkte gen KOOP vaakhond Cosfumière ANNA VISSERS Danscursus, Zeer voordeelige aanbieding in Prachtsorteering DEL AN A Blousen, Truien Slipovers, Pullovers, enz. 3 ongem. biggen 11 gemerkte biggen TE KOOP gemerkte en onge merkte biggen Edah klanten, tevreden klanten Voor verkoudheid Sfeeds de fiinsfe Busgroenten 2 pond mooie Pruimen slechts 17 ct. Zuiver inlandsch Spek p.pond 34 ct. Henseniusstraat 4 Telefoon 31 Kinder Tompouces 1.45, 1.25, 98 Dames Tompouces 1.60,1.38,1.25, 98 Dames Tompouces prima zijde, zeer mooi 3.25, 2.78, 2.58, 1.90 BIEDT ZICH AAN nel Werk meisje nel Dagmeisje Huisslachtingen A. KROON J. POELS-Janssen Aanbesteding Geldersche worst Knakworst Bloedworst Balkenbrei versch Schapenvleesch, lage prijzen Slagerij H. POELS-Kellenaers 0 10-jarig bestaan „VERGEET MIJ NIET' RECLAME DEZE WEEK: Extra Reclame BUSGROENTEN 18 cent per kiloblik Telefoon 106 REIZIGER gevraagd Fa. PECA, Nijmegen. Geen verhoogde prijzen. Nu is de besfe lijd om uw ULSTER (e koopen Zuiver Wollen Gabardine Jassen Ook in longens-Overjassen van mm °|o t f 100.000.000 leeds geplaatst f 50.000.000 van uitgifte 953|4 der leening 20 jaren. ortin de toegewezen stukken1 December a.s. >chri teld vóór of op Dindsdag 10 November a s. tei alwaar tevens prospecti verkrijgbaar zijn. ndi ember komt de beroemde tec4la$$dman in Café De Keizer. Hing van een ens tkomt, heeft de ere; ereenig. uitgave aan enz., te groot asten, mofclien, die iets voojewerk, wellicht of koffer een meer gebruikt gemist kan ons beleefd Beenpijpen, Handwarmers, Oorwarmers, Jasbeschermers, Spatlappen, Stuurtasschen. Patersstraat 9. li er eek zullen leden U komen en daJbor ons gevon- oorlen wij U daar- izepd zegene U. der St. V.-V., Secretaris, MAECKERS. r 6 blijken van mitrvonden bij de lijden en de be- s {zen geliefden rij onzen har aasgi irgadering November Meijel die minstens 25 igen. OEK VAN ST. IVenray. t verzoekt NICOLA AS- COMITÉ. Boerinnenbond wenschen te reiding van en,kunnen zich e bestuursleden, steloos. Het Bestuur. dag Verstralen itraat. LOOP Brukske. l. au van dit blad. De Wonderdekens zijn weer te verkrijgen voor Venray en omstreken alleen bij ZWITSER- LOOD. Verder op wel 20 pl. in Limburg. Direct van de fabriek. Concurrentie onmogelijk. Vaste prijzen a contant. Biedl zich aan Gediplomeerd voor alle Dames- en Kinder kleeding. Steeds goede afwer king aan lage prijzen. S" Beleefd aanbevelend, Castenray. Zij, die zich interesseeren voor een kunnen zich melden tot en met Maandag 9 Nov. in Hotel Riche, Boxmeer. Dames Pullovers zuiver wol 3.45, 2.95, 2.45 1.85 1.65 1.20 86 Heeren Pullovers mooie dessins 3.25, 2.65, 1.95, 1.45,1.25 Heeren en Jongens Slipovers zeer mooi 2.25, 1.85, 1.65, 1.25, 1.15, 98 Jongens Truien sterke kwaliteiten 1.25, 1.06, 92, 78 Jongens Truien zuiver wol 2.50, 2.25, 1.65, 1.45, 1.25 Meisjes Truien zuiver wol, prachtdessins in div. kleuren 2.15, 1.85, 1.35, 1.00, 88, 78 Jongenspakjes zuiver wol, versch. kleuren 2.45, 2.15, 1.88 Jongens Slobpakjes zuiver wol, zeer mooi 2.45, 2.15, 1.88 VflaqazHn fye ïcn Groote Straat 9 VENRAY T3E3 KOOF 4 vette varkens, 2 ongein, biggen, een partij roode eet- aardappeien, en bietensnijder. M. Linders, Oostrum. TE KOOF Alb. Achten, Steeg-Leunen. TE KOOF L. Willems, Nachtegaal. 00 bij Wed. Willems, Laagriebroek Leunen. Billijk te koop Breeddorsdier f.90 met 6 P.K. benzine motor, en een wenleloloeg. G. Thelosen, Langstraat Salmiak Pastilles half pond 15 ct Jujubes 22 ct Katjes- of Knoopjesdrop 19 ct Spercieboonen kilo bus 16, 19 ct. Snijboonen kilobus 19 ct. Dopeiwten met wortelen kilo bus 20 ct. Appelmoes kilo bus 27 ct. Roode Pruimen kilo bus 27 ct. Appelstroop 24 ct. Perenstroop 32 ct. Jam 22 ct. Pindakaas 14 ct. Honing 25 ct. Schijfappelen Stukappelen Pruimen per pond 22 28 11 Erwten per pond 8, 10, 15 Spliterwten 10, 12, 15 Bruine boonen 9, 12, 15 Wijnrood Paardenvleesch p.pond 75 ct. Prima Vleeschwaren Wy vragen en bezorgen zonder prysverhooging. Groote Straat 9 Voor den 19 jaar. Cato Rongen, Oostrumscheweg 7. Oude 8 GEVRAAGD voor 15 November. H. Arts, Kruitweg 17. Beveelt zich aan voor het verrichten van 8 Slagerij, Stationsweg. Handwarmers Beenpijpen Spatlappen Batterijen Lampen Carbidlampen aan lage prijzen. Eigen Lak-inrichting. Op Woensdag 11 November zal voor rekening van den Heer F. J. Vaske te Venray, onder R.K. georganiseeide aannemers worden aanbesteed Het bouwen van een Woonhuis a.d Merselosche weg. Bestek en teekening a f 3 (rest. f 1.50) bij H. Bexkens. Volgende week Visch vanaf 10 eent per pond. Kees Hensken-Arts Dagelijks verkrijgbaar 48 Wederom presenteeren wij U een schitterend Ufa programma Zaterdag 8 uur en Zondag 5 en 8 uur met Brigitte Horney en Karl Ludwig Diehl. Interessant en verrassend, geheel apart genre, prachtprogramma. Zie reclame. Toegang boven 18 jaar. Verwacht de volgende week met ons de onvergetelijke prachtfilm met Benjamino Gigli de 2e Caruso. Rotterd. Kermis half pond 15 Fijne Hagelslag p.pond 25 Gestampte Muisjes pakje 10 Choc. Schaafsel 25 Speculaas p.pond 28 Verkade's Speculaas 40 Verkade's Borstplaat 2 ons 25 Bitterkoekjes half pond 25 Doperwten, Spercieboonen, Erwten en Wortelen, Spinazie Wij vragen en bezorgen het U. voor Venray en omstreken. Goed bekend bij pluimveehouders, voor den verkoop van Ochtendvoer. Bij bekwaamheid be staan verzekerd. yy In onze schitterende collecties vindt U een rijke keuze in de nieuwste herfst- en winterstoffen, in alle maten en nog steeds tegen onze bekende lage prijzen f 7.75, 8 50, 9 50, 11.50, 12.50, 15 -, 17.50, 18.50, enz. De best denkbare binnenbewerking maakt, dat wij voor behoud van model en pasvorm instaan. Wederom ontvangen S in blauw en beige- f 14.—, 16.—, 18.50, 21.50 enz. zijn onze collecties buitengewoon in prijzen van f 3. 4. 5.25, 6 25, 8.75 enz MODEARTIKELEN HOEDEN PETTEN Nergens slaagt U beter dan bi] cJiofUeeH± •l'ZVnnI'4 Éérst kijken bij p'tijim Uitsluitend NIJMEGEN K. Molenstr. 7-9

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3