K Schoenwerk Hub. Custers T P. MA ESSEN In Schoenen Bel op 123 GITAX Meubelen is en bliift i*-°—P. Goumans Foto» Bidprentjes Fa. v d MUNCKHOF J. ZcCgerS Schoolstr. 6 een Gasfornuis W. CJlaessens Metselsteenen GEBR. SLITS Kruisstraat 17 Schoenen, Rubberlaarzen, Sportartikelen th. ariaens—kosman a- h. de haen, venray G. v. d. Bosch, Kerkpad 1 DE CONCURRENT AANNEMERS EIGENBOUWERS N.V. Venraysche Stoom st e enfa hr. KOM... Meubilering, Meubelen Bedden Matrassen Markiezen V loerbedek king P. J. JACOBS ZN Jos. Ariaens, Gr. Straat 18 Luxe-Autoverbuur M. H. STOKS, Langstr. bel op no. 95 fi. van den Heuvel P. CLEPHAS Het goedkoopste adres voor WILT GIJ De PHOENIX Naaimachines De grootste sorteering De laagste prijzen HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen Grafmonumenten naar keuze. Zuivere fotografie Onvergankelijk Vraagt onze prijzen. Tapijten, Karpetten, Cocos en Trap lopers, alle Vloerzeilen ruim gesorteerd HAARDEN KACHELS HAARDKACHELS A. H. DE HAEN, Venray Groote Straat 13 Indien U een RIJWIEL wilt Kachels, Fornuizen, In ieder huis Kookt op- gas, U zuft ervaren Gas is niet te evenaren VRUCHTBOOMEN Sier- en Haagplantsoen Dakbedekkingen Assurantiën, G. W. MUSKENS Waschmachines Fa. StootsSeelen Steenkolen en Brandstoffen Jac. Verstegen IS Groote Straat 6 Telefoon 98 een goede NAAIMACHINE koopen 1 Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 ia ren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt U vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, in alle soorten vindt U bij Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. S Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. ^RUWILLIGE Richl U lol den Raad van Arbeid Ie VerJo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen van /156 tim. /KMO ncr laar mcl ol zonder rcslllulle v. vóór hd bcreiben van den pensioenlccftlid PereJoeriiecaiKlcn vanaf h< WEDUWEN (WEDUWNAARS PENSIOENEN van f521 Agent voor Venray: H. JACOBS, Stationsweg. Wilt U een Rijwiel koopen, kom dan even bij aanloopen. De rijwielen kosten daar bijna niets, voor weinig geld een sterke fiets. Kestein, Simplex en Empo Rijwielen. CONCURRENTIE-RIJWIELEN vanaf 17 gld., en garantie wordt op concurrentie-rijwielen gegeven, het is om te watertanden. Buitenbanden 75, binnenbanden 30, jasbeschermers 50, slikvangers 10, lampen f 2.50, kettingkasten 50, kinderduo 75 met voetsteunen, pedalen per paar 45, snelbinders 23, kettingen 50, freewiels 40, voetiusten 10, bellen 10, lak 10, stuurtasschen 35, handvatten 5. GOLFPLATEN zeer goedkoop, kippendipnkemmers, wateremmers, melk emmers, waterkannen, blikken, stof blikken, sloten, knipmessen, schoffels, tuinharken, handcultivators, kippen- en kuikengaas, vlechtwerk, punt- draad, waschborden, bijlen, houthiepen, nagels, draadkrammen, rieken, landhakken, hooivorken, houten hooiharken, scharnieren, gehengen, waschdraad, veevoederlepels, waschketels, steriliseerketels. inmaakglazen ringen enz. Alle ijzerwaren verkrijgbaar, vraagt prijs. J. VAN SOEST, Venray-Nachtegaal Bestellingen worden ook aangenomen bij A. VAN SOEST. Vlakwaterweg 2 VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 Groote Straat 28 Venray. bij ons eens zien voor Uw U zult het met ons eens zijn, dat wij U iets bieden dat beter, moderner en beslist goedkoper is dan waar ook. Stationstraat 3 Telefoon 80 zeer groote sorteering in onze bekende prima fabrikaten, vakkundige plaatsing tegen lagen prijs. Voor groote lokalen p .tJ|IT~r>Y*rA waarin de goed- wordt de >tOranum JVaCnei koopste kolen de meeste warmte geven, het meeste aanbevolen. Men zie ook hiervoor de etalage bij Vraagt onze sterk verlaagde prijzen. Kwaliteit bekend. Steeds LIJKKISTEN in voorraad. koopen, komt dan eens kijken bij Maasheescheweg 19 Telefoon 78 Daar vindt U alle soorten RIJWIELEN in iedere gewenschte uitvoering, tevens Jasbeschermers, Stuurtasschen, Kinder stoeltjes enz. Alles aan lage prijzen. Beleefd aanbevelend. is en blijft uw aangewezen adres De mooiste snitten, van ieder modern merk, in voorraad. Speciaal adres voor fijne reparatie en maatwerk. Vertrouwd adres. Billijke prijzen. Waschmachines, Waschïornuisjes, pijpen, ellebogen, roosters, pijpringen, pijpsleutels, kachelplaten, kolenemmers. Stallantaarns, alle soorten Rieken en stelen. Gegalvaniseerde artikelen, kippengaas, harmonicagaas, kuiken gaas, vogeltjesgaas, zevengaas, vliegengaas, gegalv. draad, schan sendraad, draadnagels, draadkrammen, machineolie, machinevet, koolmessen. KOOLSCHAVEN TE HUUR. GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK Elcctr. Smederij, Rijksgedipl. Hoefsmid of tenminste een goed Gascomfoor, dat zal U veel lijd besparen Ongeveer 300 gezinnen in Venray koken reeds op gasZegt U dat niels Maar zorgt voor een modern Gascomfoor of Gasfornuis, goedgekeurd door de gasstichling. Op Gas kookt u altijd goedkoop, vlug en zindelijk. Vraagt inlichtingen aan het Gasbedrijf, vragen kost immers niets Voor prima kwaliteit hoogstam, halfstam, struik- of leivorm Appel, Peer, Pruim, Kers, Perzik, Abrikoos naar Kweekerijen Het beste adres voor alle SNOEIWERK. Stoffeerdery Henseniusplein 3 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in s Tapijten. Karpetten, Wollen en Bouclé Loopera. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Al per "ras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bliKLEEDEN en OPMA KEN vanMeubels en Matrassen. Sportartikel* i Leder-en Touwwerk is toch voordeeliger VENRAY. Maasheesche weg 22 is het goedkoopst adres voor in pannen, mastiek, leien enz. Ook voor reparatie. Beleefd aanb. Vlugge bediening. Koper Gas- Pompen Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonsche weg 7 Lood- Zinkwerk g en Waterleiding g Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 Telef. 144 Onze Waschmachines leveren wij rechtstreeks van fabriek naar ver bruikers. Wij hebben geen reizigers, geen winkels, dus wij kunnen U aller- voordeeligst leveren. Reeds velen maakten van deze gelegenheid ge bruik en zijn over onze machines zeer tevreden. Onze Waschmachines zullen U aan alle eischen voldoen, terwgl ze in kwaliteit en afwerking met alle duurdere merken kunnen wedijveren. Wij hebben altijd verscnillende mo dellen in voorraad, komt ze zien, het verplicht U tot niets. Wij repareeren alle merken Waschmachines vakkundig en billijk Verder hebben wij nog RAPIDE- Waschmachines met stookketel. Aardappelkisten, tonnen, kuipen, bloem- en plantenkuipen uit voor raad leverbaar. Aanbevelend. Stationsweg 49a Venray Tel. HANDEL in alle soorten aan scherp concurreerende prijzen. Aan huls bezorgd en ook in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen Overloonsclieweg.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 8