H. Donders JOUTACkmg Vroliike Vagebonden Winter Klompen Wacbt niet Sanger Jan Tho massen 1 béftfeki- !Q. COENEN-Houtackers J. Coenen-Houtackers itanq- m ^[üneeluituüeiinq Bakkerij Th. Wintels LUXOR Theater TC POUWELS. Hofstraat 8 Na is de beste tijd om uw ULSTER te Icoopen oil >en drix AFWEZIG van Donderdag 5 Nov. tot en met Maandag 9 Nov.s Costumière Mei. VAN LEUKEN Trots Devaluatie De weggelopen Bruid Wiegen, Luiermanden, Linnenmanden, Waschmanden, enz. Prachtige Wieg onbekleed vanaf 3.50 Prachtige Wieg bekleed 4.50 J. POELS-Janssen GEVRAAGD flinke fiefsiongen Winkeljuffrouw Th. POUWELS partij 2e hands kachels Natuurlijk n Hoed of Pef ANT. THIELEN TE KOOP jonge pinchertjes roodbont maalkalf en gem. biggen dikke stoolprii roodb. maalkalf en 5 ongem. biggen 3gem. en 2 ongem. biggen TE KOOP Bintjes pootaardap. en mangelwortelen goed onderhouden wit fornuis 4 gem. en 2 ongem. biggen TE KOOP dragend varken roode veldwortelen HEROPENING Frans Janssen Zonen Zie sfeeds onze lage prijzen Zangvereen. I Heidebloempje, Heide IK BEN MAAR EEN PARIA Zuiver Wollen Gabardine Jassen Ook in Jongens-Overjassen DEZE WEEK 1 pond Speculaas 25 ct H Taai Taai per pond 20 ct ■I Koek Dinant per pond 25, 30 ct 1F Banket per pond 60 ct JL Eigengemaakte Borstplaat per half pond 25 ct Rundvee- en Varkensmark! fe Hors! Maandag 2 Nov. itrot mini andi All^ien. 19 Oogarts VENLO GEVESTIGD als (Diploma Brouwer-Schippers) Prima afwerking van boven-en onderkleeding Vlugge bediening. 18 Beleefd aanbevelend, VENRAY Leunscheweg 18. Tel. 131 en verhooging van prijzen bieden wij thans nog aan het onderstaande tegen ongekend lage prijzen 1 Kaarsen voor 2 i luishoudzeep en I p ipoeder voor 5 j peeppoeder voor II co Schuurpoeder, 1 doos oets en groot gummispons 4 (1 choenpoets, prima voor 1 oenpoets, 1 Schoenborstel lorstel voor 1 I eder, 1 dweil, 1 werkborstel 25 I 1 oc en 1 flesch Inkt voor 25 17 cüeermesjes voor II üosetpapier (125 gram) 13 rmesjes, buitengew. goed 1S st met mesje, prima 1J lorstel en 1 tube prima S voor 1 1 Iteelpan voor 3 A j voor I n aarn met batterij compl. 70 ippen voor II voor 1 o Mouwstrijkplank voor 1 I ihrobber) en 1 potboender 100 hpennen voor 2 g hen Fietsolie voor 25 4 spel Speelkaarten (32) voor 25 8 Zakjes Blauw voor de wasch voor 25 2 alluminium Drinkbekers 25 2 rol Kastpapier (20 M) en 1 doos punaise 25 3 rollen Kastrand (30 M) 25 11 Kleerhangers, groote 25 4 pak Lucifers Dorus Rijkers 25 18 doos Punaises (36 stuks) 25 3 doos Ovaline Kachelpoets, prima 25 7 stuks prima extra groote Pansponsen (45 gram) 25 7 pakjes prima Schuurpapier 25 1 mooie groote Zeemlap 25 2 prima Tafelmessen 25 2 groote tubes Haardduivel 25 5 Tassen met oor vanaf 25 2 doozen Thee- of Godslamplichten 25 4 takjes Bloemen (tulpen) 25 3 potjes prima Meubelwas 25 3 bus prima Koperpoets 25 1 prima Kamerveger met steel 25 Profiteert van deze aanbieding. Zie de Etalage! Wederom loopt het storm Zaterdag en Zondag presenteren wij U een groot en groots programma voor allen Sdan Laurel en Oliver Hardy de grootste koningen van den lach in Muzikale fantasie van VICTOR HERBERT genaamd „Kinderen in Speelgoedland", waarmee Uw Hart warmte krijgt met de glorieuze melodieën in dit lichtende, heerlgke, allergrappigste schouwspel ooit vertoond. Geweldige lachsalvo's van begin tot het einde zullen elkaar opvolgen met dit beroemde tweetal. Als extra hoofdfilm geven wij Spannend. Met een reuzentempo volgt de eene scène na de andere. - Als extra attractie Polygoon Hollands Nieuws De verloving van H. K. H. Prinses Juliana, de plechtige Opening van de Staten- Generaal, enz. Een programma om nooit te vergeten gflWiy Reserveert tijdig! VERWACHT volgende week de groote Ufa film DE GROEftE DOMINO. 36 Ontvangen een prachtige collectie Voor den Hand warmers Beenpijp&n Spaflappen Batterijen Lampen Carbidlampen aan lage prijzen Eigen Lak-inrichting. 17 -18 jaar. 8 Jacobs' Graanhandel, Leunen voor Manufacturenzaak ter opleiding gevraagd. Brieven onder no. 50 Bureau van dit blad. 2 Reuzensorleering. Laagste prijzen. HOFSTRAAT 8 TB KOOB Peeters-Tacken, Eindstraat 12 voor S Even naar Marktstraat 5 't Is uw voordeel. 7 weken oud. Akkerweg 8, Venray. TB BOOB bij G. Mariens, Landweert— Venray TB XOOB F. Bardoel, Vlak waterweg. TB KOOB Wed G. Camps, Oostrum. 8 TE l-JOOB W. Litjens, Brukske L. Backus, Stationstraat 23 TB KOOP Leunsche weg 13. 8 TB KOOB P. Dirks-Peeters, Lull C 50. ook genegen te ruilen, en partij L. Pingen, Oostrum. TE KOOP dragende zeug 2e worp, 10 Nov. voldragen, of ongemerkte biggen G, C. Rutten, Geijsteren. 8 Heden Zaterdagavond onzer zaak in Huishoudelijke artikel en* Koper. Zink. Emaille- en Blikwaren. Prima waren. Billijke prijzen. Beleefd tot een bezoek uitnoodigend, Koperslagerij Groote Straat Speciaal adres voor Boorputten en Pompen. 8 rollen Closetpapier 25 Vermicelli fijndraad, figuur of middel Fijn Zout Suiker per kg. Hagelslag pond Fijne Taai Taai 4 pak roodhout Lucifers 25 Zeep vaatje 30 pond 1.98 Bij aankoop van elk pond Koffie van 35, 45, 55 of65ct gemalen of ongemalen, een half pond fijne Borstplaatjes voor 15 et. 10 4 43 20 22 Neemt proef met onze fijne Vleeschwaren VCI L|<-« J worstkruiden, droge darmen, oor de dlacnttud fijn boekweilmeel, zout, touw worstpennen, sfeenen vetpotten, enz. Wordt thuis bezorgd TELEFOON 64 50 Zondag 8 en Maandag 9 November in de zaal van P. LITJENS Aanv. beide avonden 6 uur. Opvoering van Toneelspel in 4 bedrijven. (Pauze tusschen 2e en 3e bedr.) Verder Kom. Duet, enz. Zondags entrée 60 ct., met gereserveerde plaats 75 ct. Personen beneden 18 jaar Zondag geen toegang. Maandag alleen onder geleide. Reserveeren in de zaal en per telefoon kantoor P. Simons, Heide Maandag alleen voor Hon. Leden. Maandag wordt niet gereserveerd. Beide avonden opgeluisterd door EUTERPE, g in onze schitterende collecties vindt U een rijke keuze in de nieuwste herfst- en winterstoffen, in alle maten en nog steeds tegen onze bekende lage prijzen f 7.75, 8 50, 9 50, 11.50, 12 50, 15 17,50, 18 50, enz. De best denkbare binnenbewerking maakt, dat wij voor behoud van model en pasvorm instaan. Wederom ontvangen in blauw en beige f 14.—, 16.—, 18.50, 21.50 enz. zijn onze collecties buitengewoon in prijzen van f 3.-, 4.—, 5.25, 625, 8.75 enz MODE-ARTIKELEN HOEDEN Nergens slaagt U beter dan bij PETTEN 46 Beleefd aanbevelend, Telefoon 93 Telefoon 93

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3