'n Mooi Gezelschapsspel Speciale aanbieding Sint Nicolaas 1936 Voetbal. Advertentiën. Moeders, ANT. THIELEN Tweedeshands Meubelen groot 35 x 25, in 5 verschillende soorten voorzijden Sneeirwwit-Zeeppoeder geschenkenbons Klokzeep-Klepel- zeep of Rikobé mits afgehaald bij 473eSTAATSLOTERIJ begint 23 November a.s. Afgifte geschiedt zoolang de voorraad strekt. N.V. ZEEPFABRIEK „DE KLOK" HEERDE Qe deóte aCeuextouuut tax VLexaUti 2^ x ixuü. itshk vcutx &ejb2&&fd& $&£A VALK-REVUE. Door de 20 overwinning op Oeffeit, wisten de Venrayers zich in de kopgroep te handhaven. Deze wedstrijd moest worden gespeeld op een zwaar en glad veld en onder slecht weer. Bijna den geheelen wed strijd regende het en stond er een straffe wind over het terrein. Hierdoor was goed spel onmogelijk en in het bijzonder was balcontrole uitgesloten. Niettegenstaande het feit dat de Valken verdiend wonnen, stond het spelpeil, door genoemde oorzaken niet boven het middelmatige. In den a.s. wedstrijd tegen Con- stantia zullen d3 rood z var ten uit een ander vaatje moeten tappen om succes te hebben, en vooral aan hei plaatsen en schieten de noodige aan dacht moeten besteden. De Valk 3 verloor te Broekhuizen- vorst van Excelsior 2 met 52. Voor Zondag 8 November staat de zeer belangrijke wedstrijd De ValkConstantia op het programma, een treffen tusschen no. 1 en 2 van de ranglijst, waarbij het aan spar - ning niet zal ontbreken. De Valk 2 houd zich ook kranig en staat momenteel op de tweede plaats, van een peleton van zeven, Meterik De Valk 2 Hegelsom Oirlo H.V.C. H.S.C. T.O.P. 3-2-0-1 3-2-0-1 3-2-0 1 2-2-0-0 2-1-0-1 2-0-0-2 3-0-0-3 16-4 11-6 10-5 5-1 5-4 3-11 1-20 BENOEMINGEN Z. Hoogw. Exc. Mgr. dr. J. H. G. Lemmens, Bisschop van Roermond, heeft benoemd tot pastoor te Ohé en Laak den weleerw. Heer J. J. Ch. Huynen; tot kapelaan te Mechelen den wel eerw. Heer J. H. M. Jacobs; tot kapelaan te St. Odiliënberg den weleerw. Heer H. H. Op veld. wilt Ge voor uw kinderen n sterke Schoolkeus I in gekleurd of in zwart Even naar Marktstraat 5 't Is uw voordeel. SPOTKOOPJES in Tafels, Stoelen, Bedden, Matrassen, Kinderwagens, Kasten, Pathéfoon met 18 platen, groote partij KACHELS. Nog een mooi OUD-HOLLANDSCH AMEUBLEMENTJE. Zegt het voort! EINDSTRAAT 12 voor 5 ATTENTIE! De trekking der Voorziet U tijdig van loten Inlichtingen en trekkingsplannen gratis verkrijgbaar bij Boekhandel KAREL GROELS, Neerstraat 12, Roermond H. LINSKENS, Langstraat 17, Weert Millioenen Levertraan Millioenen Levertraan is de beste levertraan, ter wereld. Zij bevat 2>/2 zooveel vitaminen als andere medicinale levertraan. Het vitamine gehalte is geijkt op meer dan één millioen internationale groei-eenheden per kilo. Deze sterkte wordt gegarandeerd voor elke flesch. Vitaminen A en D in gewone medicinale Levertraan Vitaminen A en D in medicinale Millioenen levertraan. Voor hetzelfde geld krijgt U dus 2l/2 maal zooveel van de waardevolle vitaminen. Millioenen Levertraan heeft een aangenamen smaak en wordt door kinderen gaarne ingenomen. Flesch voor een maand -.75 Bjj Apothekers en Drogisten. Eisch uitdrukkelijk; Millioenen Levertraan. èf. vgj>% ctflkqaticjnejx unaaflf H<e:ra.Ti Defending, directeu r-generaal der Koninklijke hef -werehfeMtaspanncnde petroleumbedrijf, legt binnen kort zijn functie neer Prinses Juliana en Prins Bernhard woonden in de omgeving van slot Reckenwalde een jachtpartij bij. De Prins neemt een stuk wild onder schot HmOTWfir Nabij het stadion te Amsterdam is men druk bezig met den aanleg van een nieuwe ijsbaan voor de Amsterdamsche ijsclub. Het wordt de grootste wed- strijdbaan van Europa en moet hall November gereed zijn De Scheveningsche logger Sch. 68, die op de pier van Umuiden gezonken ia en 5 slacht offers eischte te Deventer. Te Deventer werd de zoogenaamde Koudemarkt gehouden, waarbij een groot aantal stuks vee uit het geheele land werd aangecBerd

Peel en Maas | 1936 | | pagina 11