FOTOS VAN DEZE WEEK De tentoonstelling „Twee Eeuwen Engel- sche Kunst", welke 4 Juli in het Stedelijk Museum te Amsterdam werd geopend, is thans gesloten. De kostbare schilderijen worden verzendingsgereed gemaakt Als de herfst in het land is pogen de liefhebbers van de zomersporten nog een laatste maal te profiteeren van een mild herfstzonnetje. Voor de laatste maal scheerden de jollen over de Kagerplassen en beëindigden daarmede de „Na-Kaag" Het Koninklijk bezoek aan Rotterdam. Rotterdam heeft het Vorstelijke Verloofde Paar en H. M. de Koningin op over weldigende wijze gehuldigd. Na de zanghulde vertrekt het hooge gezelschap van het stadhuis De nieuwe Douglas, de „Ibis", trekt kijkers na de landing op Schiphol De Rallye Paper van Vorden. Op den tweeden dag van de Rallye Paper van Vorden: Luitenant Ellebroek op Bob in den Cross Country Reeds sneeuw in Beieren. Beieren heeft reeds een voorproefje van den winter genoten. Het sneeuwde er reeds zoodanig, dat sneeuwruimers in actie - moesten komen - Op de Groninger Wadden wor den landaanwinnings-werken uitgevoerd. Het leggen van rijshout tusschen de palen Primo de Rivera is door de regeering gevangen genomen Aan de Jan van Galenstraat, tusschen het park en den Admiraal de Ruyterweg te Amsterdam worden door jonge werkloozen twee voetbalvelden aangelegd. Overzicht van de werkzaamheden Het stoffelijk overschot van Gömbös, in leven Hongaarsch minister-president, opgebaard te Boedapest. Achter de katafalk de familie van Gömbös

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7