JOS. HENDRIKX Eeuwige Lente LA BELGIQUE s 1. Oudenhom lm. Autosverhuur FotosBidprentjes Fa. v d MUNCKHOF Centrafe Verwarming Importeur M. Vennekens Bloemwerken, J. A. K0RT00MS, Blerik P. H0EDEMAEKERS %i ?_c S>as.§ DE CONCURRENT GARAGE VAN HAREN Bfoemisterij Semper Tforens Tirma Mancfers Stevens Wat hebt U onder de kurk A. H. Martens WILT GIJ a. h. de haen, venray a> C s -SI g g &*s!° SS^sfg r&> •s iNIfiï III9"' lig. s«i Sg!?! De trekking der 5e klas faafsloferij FRICKE Dorsch- machines PeeterssTacken, Eindstr.12 FORNUIZEN A. H. DE HAEN, Venray Tevreden klanten is onze reclame. Firma M. J. Vollebergh Zonen Incasso- en Rechtskundig Bureau <4 „MERCURIUS" Ten kantore van G. W. MUSKENS Verder alle soorten Schoenwerk. Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden J. KEYZERS Zuivere fotografie Onvergankelijk Vraagt onze prijzen. L. H. EVERAERTS, HORST Bloemenmanden Grafkransén Bruidsbouquetten 'Cactussen Palmen Snijbloemen A. VAN HAM Zn. De grote concurrent Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit Oude Klare, prima Jenever, Brandewijn, Likeuren, Wijnen, Cognac's Slijterij Grossierderij Electr. Timmerfabriek. alle Bouwmaterialen. De PHOENIX Naaimachines Cfl fÖ -rj u CA - .o SO 2* E^IS S=s?l 8.Ö g t d 1 s!l&! XJ 5 .5 o3 5"" 5S- O o 3 f* XI hnd a MO) tU (j, N O® MN a> 2 a t-i 3 a> o fl ÖJO g s g d) >H j j ri Tl Q m i2 a> S o u <o X2 N JgS* OX <u :c>W rt, &o bp o! fl O4J a a 9. m 2 m begint 21 Sept. a s., waarin alle hoofdprijzen uitloten. Loten verkrijgbaar bij Hoenderstraat 31 Telefoon 57 De FRICKE dorschmachlnes werden op de groote Landbouwten- oonst ellingen te Hamburg en Frankfurt erkend als de beste. Daarom Landbouwers, koopt ook iets goeds en laat Uw Dorsch- machine een FRICKE zijn. Ze is beter afgewerkt, met dubbele zeeft- reiniging en met dichte trommel. Ook deze is langer dan elk ander fabrikaat. Leverbaar in 12 verschillende modellen. Stationsweg VENRAY Telefoon 81 Lister. Diesel, Heemaf Benzine- en Electo-Motoren. Duitsche boeren zeggenFRICKE DORSCHER IS DE BESTE Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billik. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOOR PUTTEN. Wilt U een Rijwiel koopen, kom dan even bij aanloopen. De rijwielen kosten daar btfna niets, voor weinig geld een sterke fiets. Kestein, Simplex en Empo Rijwielen. CONCURRENTIE-RIJWIELEN vanaf 17 gld., en garantie wordt op concurrentie-rijwielen gegeven, het is om te watertanden. Buitenbanden 75, binnenbanden 30, jasbeschermers 50, slikvangers 10, lampen f 2.50, lcettingkasten 50, kinderduo 75 met voetsteunen, pedalen per paar 45, snelbinders 23, kettingen 50, freewiels 40, voetiusten 10, bellen 10, lak 10, stuurtasschen 35, handvatten 5. GOLFPLATEN zeer goedkoop, kippendrinkemmers, wateremmers, melk emmers, waterkannen, blikken, stofblikken, sloten, knipmessen, schoffels, tuinharken, handcultivators, kippen- en kuikengaas, vlechtwerk, punt- draad, waschborden, bglen, houthiepen, nagels, draadkrammen, rieken, landhakken, hooivorken, houten hooiharken, scharnieren, gehengen, waschdraad, veevoederlepels, waschketels, steriliseerketels. inmaakglazen ringen enz. Alle ijzerwaren verkrijgbaar, vraagt prijs. J. VAN SOEST, Venray-Nachtegaal Bestellingen worden ook aangenomen bij A. VAN SOEST. Vlakwaterweg 2 in de allernieuwste modellen en alléén in onze bekende prima kwaliteit en afwerking. GROOTE SORTEERING, LAGE PRIJZEN. VRAAG ^ÜUWIUIGE. Richl U lol den Raad van Arbeid le Venlo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen van /I56 l/m. 1040 per laar mei of zonder restitutie van premiin bil overlijden senleeftuden vanaf hel 55sie lol lid 65ste laar. WEDUWEN (WEDUWNAARS-) PENSIOENEN v tl/SS Agent voor Venray: H. JACOBS. Stationsweg. Indien U voor Uw zaken- of kleine reizen in binnen- en buitenland een auto noodig hebt, vraagt dan eens prijs bij ons. Wij rijden met prima wagens tegen lage prijs, veilig en comfortabel. TELEFOON 9 Olie Benzine Banden TELEFOON 9 Reparatie Vraagt onze nieuwe prijzen. Slaapkamermeubelen, Bedden en Matrassen. Salon- en Huiskamer meubelen, Kleer- en Keukenkasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen. Laat uw kamers beleggen met prima LINOLEUM Krommenie of echt BALATUM. Het wordt vakkundig gelegd. VOOR DE SCHOONMAAKMeubel Boenwas, vloeibare Linoleumwas Houten Gordijngarnituren, koperen en stalen roestvrije railgarnituren. Ook alle Onderdeden als koperen en zinken roeden, ringen, koord en trekkers, traproeden. Cocostapgt en loopers, Gang- en Deurmatten. Nu is het de tijd om een MARKIES aan te schaffen. Vraagt onze prijzen. Langdurige garantie. Aanbevelend, Electr. Meubelfabriek Meubelhandel Bontekoestraat 2 Telefoon 47 Incasso's. Rechtskundige Adviezen. Schoolstraat 14. VENRAY Laat U eerst TIMTUR modellen toonen. De groote verschei denheid van exquise model len en perfecten pasvorm zullen U tot TIMTUR doen' besluiten. TIMTUR schoenen zijn in alle opzichten „af". TIMTUR. de schoen van stan ding voor Dames, Heeren en Kinderen. Reparatie vlug en netjes. ALLEENVERKOOP VAN «TIMTUR" Beleefd aanbevelend, Groote Straat 5 Teif. 182 Maaslieescheweg 9 Eerste Venraysche Bloemkweekerij en Magazijn Schoolstraat 2 Telefoon 110 w* NOG STEEDS JE ADRES voor voor het vervaardigen van alle soorten BLOEMWERKEN als Bruidsbouquetten, Kransen, Bloemstukken voor alle ge legenheden. Zaal- en Tafelversieringen. Groot sortiment Pot- en Snijbloemen Diverse soorten Kamer- en Perkplanten, Vaste Planten. Vraagt ons PLANTENMEST Succes verzekerd. Prima soort zwaar verspeende TOMATENPLANTEN, goed afgehard Beleefd aanbevelend, Groote Straat 28 Venray. Laat uw huis, inboedel, materialen, oogst verzekeren tegen brand bij (Naamlooze Vennootschap) Maatschappij van Verzekeringen. Gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 1855. ZETELRegentiestraat 61, te BRUSSEL, Hoofdagent voor HORST en omstreken Venrayscheweg D 125a. HERWIG'S SUCCES ASEF-TABLETTEN NETJES BILLIJK Stationstraat 6, Telefoon 150 SIERPOTTEN Beleefd aanbevelend, VAZEN in Uurwerken, Goud, Zilver, Optiek. Antoniuslaan 50 Let op 't adres. Geheel massief 14 karaats TROUWRINGEN vanaf f 4. Prima WEKKERS met 1 jaar garantie f l. Bim Bam REGULATEURS en PENDULES f 10.— Enorme sorteering in Dames- en Heeren-Horloges, Bellen, Ringen, Colliers. Armbanden, Barometers enz. enz. aan ongekend lage prijzen, le klas werk, onder schriftelijke garantie. BRILLEN voor ver en nabij vanaf f 4.- Op RECEPTWERK kunt U wachten. Geen reizigers voor Venray en omstreken. Alle systemen Plannen en begrootingen Leeuwstraat 5. Telefoon 146. in goede sorteering. Leeuwstr. 1 VENRAY venray Steeds in voorraad een goede NAAIMACHINE koopen Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 jaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt (J vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend,

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7