N.V. EDAH Openbare verkoop EDAH Waren nief fe evenaren EXTRA Aanbieding 1 prachtige Wand- of Serre-Mat voor slechts 1 pond cadeauwaarde. SPECIALE AANBIEDING: 100 Wit-Leghorns TE KOOP jong drag, varken TE KOOP partij gemerkte biggen 12 of minder onge merkte biggen Hazen-Concours op Dooien DIANA Prijsverlaging Th. POUWELS Weekend-Reclame samen 25 cenl. Henseniusstraat 4 Telefoon 31 n/copTHËE i %a!m smaken. Lathyrus Wol Poolwol Parelzijde Brillant Wol Perlée Wol Prima Sajetten vanaf 27 ct. p. ons-knot Crêpe Wol Cloque Wol Baby Wol Regina Wol Van frisch je op! "^Ov g 0<a 99 9T O O !*- n z 5 1=0 Br n 2. PT sr 2< n n o co S P m m m Hide, cue Varkensmarkf fe Horsf op Dinsdag 22 September. Dames- en Klndedxeeden Eene overweldigende keuze in de nieuwste Stoffen en Hoeden tegen den laagst mogelijken prijs. JlflaHU$aduUiluiHclet P. mn Qp&ecyen tyzn.f IQencay om uit onverdeeldheid te geraken. Notaris Pluymaekers te VENRAY zal op Maandag 21 September 1936 ten verzoeke van de erfgen. Th. v Opbergen alhier, publiek verkoopen: A. Nam. 2 uur ten huize aan de Hoenderstraat no. 18, tegen contant geld, den geheelen goed onderhou den inboedel als4 ledikanten met matrassen, nachtkastjes, 3 wasch- tafels, kleerkast, linnenkast, keuken kast, buffet, 2 legkastjes, 6 tafels, 4 bloemtafeltjes, 24 stoelen, leuning stoel, canapé, handnaaimachine, kachels, fornuis, klokken, spiegels, schilderijen, lampen, gordijnen,, loo- pers en karpetten, beelden, kapstok ken, porcelein, glas-, aardewerk, keukengerief, Weckketel en glazen, pathéfoon met platen, tuingereed schap en wat verder te koop zal worden aangeboden. B. Nam. 5 uur in het café A. Verbeek aan de Hoenderstraat Gemeente Venray. I. Een geriefelijk ingericht en ruim burgerwoonhuis a.d. Hoender straat no. 18, voorzien van gas en electrisch licht, met stal, kippen- kooi, tuin en bouwland, beplant met vruchtboomen, kad. Sectie C 5879 groot 25 Are. II. Huis met bergruimten, tuin en erf geschikt voor bouwterrein a.d. Maasheescheweg no. 29, kad. Sectie C nos. 5118 en 5440 groot 9 a. 80 c. III. Dennenbosch aan de Molen kad. Sectie C 5482, groot 88 a. IV. De onverdeelde helft in het perceel zand a.d. Molen kad, Sectie C 5483, groot voor het geheel 64. Are. Aanvaarding in eigen gebruik koop I op 23 Sept. a.s., koop II op 21 December 1936, koopenin en IV terstond na de toewijzing. In lasten vanaf 1 Jan. 1937. Betaling 21 Dec. 1936. 1 Kamerbezem 21 ct. 2 stukken Toiletzeep 1 Luiwagen Anker 15 ct. en 1 prachtig Handveger 14 ct. Badhandschoentje Grijze Dweil 127s ct. samen 23 cent Appelsiroop kilobus 24 ct. Pindakaas pot 12 ct. Edah Jam pot 22 ct. Keukenstroop bus 25 ct. Edammers 2 p. 55, 3 p. 78, 4 p. 98 ct. Lekkere Kaas vanaf 17 ct. Nieuwe Haring 23 ct., 55 ct. Hagelslag p.pond 24 ct. TE KOOP pasgekalfde vaars 20 kg. melk, goede melklijsten ook te ruil op geschetst kalf, en oud 4 maanden. M. Deriet, Overloon. TB KLOOF zeug met 6 biggen 3 gemerkt, ook afzonderlijk te koop. Th. Raijmakers, Leunen. 3e worp, 13 weken dracht. Th. Hendrix, Merselo. TE KOOP 4 ongemerkte biggen G. Willems, Boddebroek-Oirlo. Jos. Loenen, Leunen. TB KOOF met of zonder zeug, bij Wed. Jos. Geurts, Maashees. 2 Zondag 4 October vanaf 11 uur v.m. oo Het Bestuur. Zusters O. L. Vrouw van het H. Hart, Overloon geven opleiding in Naai- en Knipcursus, Lingerie en Costumière. Inlichtingen Eerw. Overste, Klooster. dik vet inlandsch Spek per pond 33 ct. Boterhamworst, Droog Rookvleesch, Ham, gekookte Ham, Leverworst, Tongworst, Duitsche Servelaat, Bak- en Braadvet, Plantenvet, fijne Margarine en alle ge sneden Vleeschwaren. Alles eerste kwaliteit. HOPSTRAAT 8. 21 2 stangen Zeep 10 ct. 2 pak Aardappelmeel 10 ct. 2 pond Gort 12 ct. 2 pond Rijst 10 ct. 1 bus Koperpoets 10 ct. 1 blik Pilchards 10 ct. 5 pond Soda 10 ct. 1 pak Bloem 10 ct. Vliegenvangers 10 voor 10 ct. 1 ons Ontbijtspek 1 ons Tongworsl 1 ons Leverworst Wy vragen en bezorgen zonder prysverhoogïng. 100 WOL Alle kleuren Voor elk doel FA. Alle soorten Lage prijzen SCHOOLSTRAAT 7—5 Vraagt naar onderstaande nieuwste soorten Wat voor werk een man ook doet, thee doet hem goed!The* lescht den dorst beter dan iedere andere drank. En, goed gezet, is er niets zoo lekker, zoo geurig, zoo fijn l 'n Gezonde, voordeelige drank voor iedereen! ZOO ZET U EEN GOED KOP THEE! Doc per kop 1 maatschepje thee in den theepot. Versch kokend water opgieten. 3 tot 5 minuten laten trekken. Vóór het inschenken even omroeren. HET THEEMAATSCHEPJE is verkrijgbaar bij het Theebureau Koloniaal Instituut, Afd. 4 Amsterdam, tegen Inzending van 10 cent aan postzegels, of door overschrijving van 10 cent op Postgiro No. 262910. co Sö CD C/3 W -• O 3 CTQ 3 ^sf3- s?»® 5= O frog. a 9 S-.3 3 a 5' 3 Q. as o 0 J (D TT 5= CD* z 2: O 8 M 3* oT GfQ CL S 05 O 3^3 05 CD 3 15 03 n O O C/3 - H ?T 50 -t Gfl «n- O? 2 2 73 >i - -- sro C/3 rti re 3 (3- 0 re hi >1 c* S3 Pt re a O r*- O SU 9* ht- <t) 3 eo O 8 p «•CQ ft O 0 "Tl Hofstraat 11 Telefoon 114

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4