r OM HUN KIND L. Wijnhoven T Th. Pouwels pen elen NIEUWE OOGST Wintertijd J. Zeegers Schoolstr. 6 Extra Aanbieding Naiaars schoonmaak. Wintermode Expositie LUXOR Theater NlTEM IS- Verkoop van biggen VRUCHTBOOMEN JACOBS' GRAAN- EN ZAADHANDEL - LEUNEN A. E. CAMPS, OOSTRUM inkers of EI H lei n AAN Sterling nieuwe •I Ti umen tairendsen [frendsen ERIJ Spot DRIE DAGEN LIEFDE IS TROEF HOU JE ROER RECHT. le kwaliteit handgelezen Zeeuwsche Erwten p. pond 12 ct. le kwaliteit Spliterwten 14 ct. DEZE WEEK Telefoon 106 VOOR VERLICHTING L ANT A ARNS enOnderdeelen Jaca. Coenen-Houlackers Cocoslooper Inmaakglazen Joh. Claessens TE KOOP benzinelanfaarn TE KOOP luidspreker. TE KOOP 5 ongem. biggen TE KOOP zeug m. 12 biggen Volksonfwikkeling Venray. De Valk - Monfagnards Keulsdie Inmaakpotten Inmaakglazen WECK en BICO Jaca. Coenen-Houfackers HAARDEN KACHELS HAARDKACHELS A. H. DE HAEN, Venray Sier- en Haagplantsoen CEBR. SLITS Kruisstraat 17 Elite Wirsbinski-Zaairogge. De prijs van onze le nab. Wirsbinski- Zaairogge bedraagt f 6.- per 70 Kg. Kachels, Fornuizen, Opening Herfstseizoen. DAMES- EN KINDERHOEDEN ÏÏlaU óh 4laumkeh, JjófsUaat Jaca. Coenen-Houfackers Vruchtboomen jRozen-, Maag- en en Sierplanten Dames- en Kinderhoeden van MODELHOEDEN -on|fvertrekt een 1 nail half 8- 'ogfcen vrij. erksen Ziljlaap- sr 1 Peiboden, voor r oi water koud wat (warming. 1*1 Al. i A D lift Bureau •AH riev o, 90 bureau dit a! rerk. dre ser. 16 i. DE HAEN oftliolc- en tilling rdeelen. Ri tplaats. RIX 'ei trkooping e verloon. beek. 06 tember 1936 in erloon des nm. Wed. H. An- VERTREK, in oopen ree nieuwe wo- i erf te Over- naar Vierlings ec ner 2215, groot i te perceelen, at de betaling op sbeek ecfceptember en 7 ij inzet en toe- !kt uur, in café C. te foor de familie t- daar, oopen Overloon, met gebouwen met il,jschuur, steenen best bouw-en ootte van circa veilen in 4 imbinaties en aanvaarden op pen in 1936 en biljetten cm- bg den eige- VF.NRAY E te Manchester, kamgaren en .au de pêche. prijzen bij Zaterdag Zondag Maandag Uw aller HARTEDIEF SHIRLEY TEMPLE in de groote Fox Super Film waarin SHIRLEY TEMPLE de onverbreekbare schakel vormt tusschen een verbitterd ouderpaar, dat op het punt staat elkander te verliezen, doch door de wederzijdsche liefde voor hun hartedief tenslotte weer gelukkig hereenigd wordt. Een verhaal van dezen tijd, met komische momen ten, dramatische conflicten en fijne trekjes, waarin '6 werelds troetelkind SHIRLEY TEMPLE tot Uw aller hart zal spreken. Het kleinste wonderkind in haar grootsch nieuw succes. Als 2e extra hoofdfilm presenteeren wij U PAUL HöRBiGER en JENNY JUGO in een prachtprogramma, waarvoor wij U beslist aan raden tijdig Uwe plaatsen te reserveeren. Toegang vanaf 14 jaar. Verwacht de volgende week JOE BROWN, de komiek der komieken, in Fijne jonge volvette Kaas per pond 30 ct. Belegen Kaas 38 ct. Fijnste Meikaas 48 ct. Verlcade's Speculaas per half pond 20 ct. Hagelslag half pond 12 ct. Cacao half pond 12 ct. Vruchten Griesmeel per half pond 15 ct. „Hero" Jam alle smaken per pondsblikje 25 ct. Bensdorp Chocoladeschaafsel voordeelig en zeer lekker per pak 25 ct. Pilchards per groot blik 15 ct. Sardines 2 blik 22 ct. Mosterd p. groot glas 17 ct. Azijnessence klein fl. 10 ct. groot fl. 18 ct. Inmaakazijn per literfl. 14 ct. plus 10 ct. v flesch Hollandia Ruitjes per pak 20 ct Sacharine 10 doos 27 ct., grootere doos 10 v. 45 ct Wij vragen en bezorgen liet U. van kippenhokken en stallen hebben wij steeds groote voorraad in als Kousjes, Naalden, Glazen, enz. 26 Ontvangen een groote partij aan sterk verlaagde prijzen. 1 L. 1V. L. 2 L. 14 ct. 15 ct. 17 ct. compleet met prima ring. Losse ringen 1 ct. per stuk. Steenen Inmaakpotten, Vleeschglazen in alle maten. Kachelzeiltjes 15 ct. TB KOOP Industrie pootaardappelen klasse A (stamselectie) maat 28/50 m.m. a f 6 50, iets schurftig. Ant. Jenniskens, Steeg K 70, Leunen. Maandag 21 Sept. a.s. nam. 2 uur bij café De Engel te Venray. Gekochte biggen worden thuis bezorgd. (Standaard) 1 jaar gebruikt, aan spotprijs. M. van Gerven, Berg weg 2. 8 zoo goed als nieuwe Kolkweg 4. TB KOOP partij ongemerkte biggen W. Lemmen, Brukske. G. Vogelzangs, Leunen. Wed. G. de Mulder, Merselo- Haag. TB IKOOB gemerkte en ongem. biggen Kinderen Loonen, Oostrum. Op 12 October begint de Vereeniging aan de bekende 10 avonden. Het schitterend programma geeft zeer bekende sprekers. ABONNEMENTSKAARTEN tegen de bekende prijzen verkrijgbaar bij de Secretaris G. W. MUSKENS, 36 Schoolstraat 14, Venray. Zondag 20 September Competitie-Wedstrijd BERGEN Aanvang 2 uur. Terrein Leunscheweg Voor de Inmaakiijd steeds voorradig de echte en onze bekende Alleen bij ons verkrijgbaar, alleen de betere kwaliteit, steeds lager in prijs bij 38 zeer groote sorteering in onze bekende prima fabrikaten, vakkundige plaatsing tegen lagen prijs. Voor groote lokalen 17 _1_ 1 waarin de goed- wordt de ttOrailUm IVaCIlcl koopste kolen de meeste warmte geven, het meeste aanbevolen. Men zie ook hiervoor de etalage bij Voor prima kwaliteit hoogstam, halfstam, struik- of leivorm Appel, Peer, Pruim, Kers, Perzik, Abrikoos naar Kweekerijen Het beste adres voor alle SNOEiWERK. Kolenkitten. Kolenschoppen, Pooken. Bedkruiken vanaf 18 cent. JACQ. COENEN-HOUTACKERS De zeer gunstige resultaten, bereikt door de verbouwers van Wirs- binski-Zaairogge, deden ons besluiten om ook dit jaar wederom een partij van deze zaairogge aan te koopen. Deze rogge, welke 1/3 grover is dan gewone rogge, gaf ook bij de laatste oogst een buitengewoon hooge opbrengst (circa 3200 Kg. p. H.) Van deze rogge moet dan ook 1/3 meer uitgezaaid worden dan van gewone rogge (circa 160 Kg. per H.) Verder is bij ons en onze plaatselijke wederverkoopers in voorraad le nabouw getrieurde Petkuser-Zaairogge (te velde goedgekeurd, doch zonder certificaat) a f 5.60 per 70 K.G. Leveringfranco huis, inclusief zak. Elite Wirsbinski-zaairogge alleen verkrijgbaar bij Telefoon No. 97 Onze Landbouwzaden zijn ook verkrijgbaar bij de navolgende weder- verkoopersP. J. Linders, HORSTH. Peeters, LEUNEN Ant. Opheij OIRLO en G. Friesen, LOTTUM. 70 Waschmachines, Waschfornuisjes, pijpen, ellebogen, roosters, pijpringen, pijpsleutels, kachelplaten, kolenemmers. Stallantaarns, alle soorten Rieken en stelen. Gegalvaniseerde artikelen, kippengaas, harmonicagaas, kuiken gaas, vogeltjesgaas, zevengaas, vliegengaas, gegalv. draad, schan sendraad, draadnagels, draadkrammen, machineolie, machinevet, koolmessen. KOOLSCHAVEN TE HUUR. GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK Electr. Smederij. Rijksgedipl. Hoefsmid Wij hebben onze collectie voor het a.s. najaar ontvangen. Wij zijn er in geslaagd een sorteering samen te stel len als nooit tevoren. Ook in de prijs zijn wij zeer voordeelig. Reeds vanaf f 1.50 koopt U reeds een hoed bij Opmaken Vervormen Ovaline 3 doozen 25 Bico Schoenpoets (iets goeds) 4 doozen 25 Schuurlinnen 7 pakjes 25 Schuurpoeder prima 3 gr. bus 25 Bico Koperpoets 3 bussen v. 25 Toiletzeep vanaf 12 stukken v. 25 Huishoudzeep prima prima 10 stukken voor 25 Kleerhangers 11 stuts 25 Ronde Kommetjes vanaf 10 v. 25 Tassen met oor vanaf 25 Closetpapier 150 gram p. rol 7 rollen voor 25 Zeeppoeder 5 pakjes 25 Zakjes Blauwsel v. d. wasch 13 zakjes 25 Lucifers prima 4 pakken 25 Boterhampapier 9 rol v. 20 vel Bico Kaarsen per pak Dweilen 3 stuks voor Schriften 10 stuks voor Schrijfblocs 5 stuks voor Kastrand gekL 10 M. lang 3 rolletjes en 2 doos punaises 20 doos punaises voor Wit Kastpapier 4 rol voor 10 Muizenvallen voor 1 groote flesch Boenolie 3 doozen Goud- of Zilverbrons Pansponsen 45 gram zware 7 stuks voor Boenwas 3 potjes voor 25 Profiteert van deze aanbiedingg llill«II I I Ilit 1II! I: III ill I! IIH11 i Tll!lllflll!lil!:lillll:l!lil!!|lll1[|l.l!l.:|!.lrlII!li!|:ll;ll«l|!,'III:r!nil!riMil.:l!l VOOR en alle Boomkweekerijartikelen Telefoon 46 lll|:llUllillliaiMlililLinililllllimiJlli:il]ill.llll:llllllillil:lllll!lllll;!lUlll«li:ili[llll;il!illlBllllinillilliHIMlMB«iMMMOnBlifllfn«pflip|f|ft||B;B|H|fftfj|t{ Kamerbezems vanaf 16 Straatbezems 16 Handvegers 12 Stofblik 10 7 rol Closetpapier 25 4 pak Tante Blank 25 Schoenborstel 12 Insmeerborstel 6 Nagelborstel 4 Tandborstel 10 Groote tube Tandpasta 10 Bezemsteel 6 Mattenklopper 25 Zeemlap 28 11 Kleerhangers 25 Bordenkwast 10 Roerzeetten 75 Witkwasten Hoekwi Iters Rollen Kastrand 8 Vliegenvangers per doos 100 stuks Tafelzeil 115 breed Kachelzeiltjes Gangmatten Groote Kamermatten 160 x 230 voor Tervo Nico Zebraline 4 Pansponsen Groote bus Schuurpoeder 28 8 5 10 110 35 15 20 98 17 20 7 10 10 HOFSTRAAT 8, VENRAY. Hel nieuwste in De keuze is dit seizoen buitengewoon groot en zeer vaiieerend. De prijzen zoo laag als nooit tevoren. A.s. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 88 Exclusieve modellen. Het betere genre.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3