FOTO'S VAN DEZE WEEK H. M. de Koningin verwelkomde Haar Dochter en den Prins aan den ingang van het Paleis Noordeinde De hoofden aan de Noordzeezijde van het eiland De aankomst van het verloofde Vorstelijke Paar in de Vlieland, die veel door stormen hebben geleden, Residentie. Rechts de auto, waarmede de Prinses en de Prins worden grondig gerepareerd aankwamen Te Yught werd- ter gelegenheid van de Land- en Tuinbouwtentoonstelling 'n Fokpaarden- dag gehouden, Stamboekmerries drayen yoor de jury Largo Caballero, de nieuwe Spaanscfte premier De Engelsche regeering doet alle moeite om het tekort aan recruten aan te vullen. Overal in het land ziet men oproepen om deel te nemen aan een proeftijd in het leger

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9