Eeuwige Lente LA BELGIQUE JOS. HENDRIKX Autoverhuur FotosBidprentjes Fa. v d MUNCKHOF Cmtrafe Verwarming "Uw adres 1. Oifaliofii to. Bloemwerken, Importeur M. Vennekens J. A. K0RT00MS, Blerik P. H0EDEMAEKERS GARAGE VAN HAREN ZWEMBAD „Op den Berg' WILT GIJ a, h. de haen, yenray Bfoemisterij Semper Tfor en Birma Mancfers êD Stevens A. H. Martens PeeterssTacken, Eindstr. 12 DE CONCURRENT Wat hebt U onder de kurk FORNUIZEN Tevreden klanten is onze reclame. Firma M. J. Vollebergh Zonen voor alle soorten Vloer- en Wandtegels Incasso- en Rechtskundig Bureau *4 „MERCURIUS" Ten kantore van G. W. MUSKENS Bloemenmanden Qrafkransên Bruidsbouquetten MAASHEES Zuivere fotografie Onvergankelijk Vraagt onze prijzen. De PHOENIX Naaimachines Cactussen Palmen Snijbloemen A. VAN HAM Zn. Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit Electr. Timmerfabriek. 4 alle Bouwmaterialen. Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden FRICKE Dorsch- machines L. H. EVERAERTS, HORST De grote concurrent Oude Klare, prima Jenever, Brandewijn, Likeuren, Wijnen, Cognac's Slijterij Grossierderij Verder alle soorten Schoenwerk. A. H. DE HAEN, Venray Indien U voor Uw zaken- of kleine reizen in binnen- en buitenland een auto noodig hebt, vraagt dan eens prijs bij ons. Wij rijden met prima wagens tegen lage prijs, veilig en comfortabel. TELEFOON 9 Olie Benzine Banden TELEFOON 9 Reparatie Vraagt onze nieuwe prijzen. Slaapkamermeubelen, Bedden en Matrassen. Salon- en Huiskamer meubelen, Kleer- en Keukenkasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen. Laat uw kamers beleggen met prima LINOLEUM Krommenie of echt BALATUM. Het wordt vakkundig gelegd. VOOR DE SCHOONMAAKMeubel Boenwas, vloeibare Linoleumwas Houten Gordijngarnituren, koperen en stalen roestvrije railgarnituren. Ook alle Onderdeelen als koperen en zinken roeden, ringen, koord en trekkers, traproeden. Cocostapijt en loopers, Gang- en Deurmatten. Nu is het de tijd om een MARKIES aan te schaffen. Vraagt onze prijzen. Langdurige garantie. Aanbevelend, *Electr. Meubelfabriek Meubelhandel Bontekoestraat 2 Telefoon 47 HERWIG'S SUCCES A SEF-T ABLETT Isolatieplaten voor wand en plafond, Gips, Kalk, Cement, Drijfsteen, Rietpannen en Asbestplaten enz. Vraagt onze prijzen. Vergelijkt kwaliteit. Hoonderstraat 31 Telefoon 51 Incasso's. Rechtskundige Adviezen. Schoolstraat 14, VENRAY pUWItLIGE Richt U tol den Raad van Arbeid Ie Venlo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen ran f 156 1/m. 1040 per jaar rr.c! ol zonder restitute v; vóór hd bereiken ran den pensioenleeftijd Pensioenleeftijden vanaf hel 55ste lol he WEDUWEN (WEDUWNAARS-) PENSIOENEN van 52 1/m. /520 per Agent voor Venray: H. JACOBS, Stationsweg. NETJES BILLIJK Groote Straat 28 Venray. een goede NAAIMACHINE koopen Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 jaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt (J vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, Stationstraat 6, Telefoon 150 Beleefd aanbevelend, SÏERPOTTEN VAZEN Het Zwembad is opengesteld ■JDAG 9—11 Heeren, 11—1 Dames, 1—3 Heeren, 3—5 Dames. 510 Heeren. MAANDAG 7—11 Dames. 11—3 Heeren, 3—6 Dames, 6—10 Heeren. DINSDAG 7—10 Heeren, 10—12 E.E. H.H. Geestelijken, 123 Dames, 3—5 Heeren 57 Dames, 710 Heeren. WOENSDAG 7—10 Dames, 10—2 Heeren, 2—5 Dames, 5—10 Heeren. DONDERDAG 7—10 Heeren, 10—12 E.E. H.H. Geestelijken, 12—3 Dames, 3—5 Heeren, 5—7 Dames, 710 Heeren. [JDAG 7—10 Heeren, 10—12 Dames. 12—2 Heeren, 2—5 Dames, 510 Heeren. ZATERDAG 7—11 Dames, 11—2 Heeren, 2—5 Dames, 5—10 Heeren Wijzigingen voorbehouden. Kinderen beneden 12 jaar alleen onder geleide. Kaarten voor het geheele seizoen verkrijgbaar. KINDERSPEELTUIN, SCHOMMELS, DRAAIMOLEN, ROEIBOOTJES EN KANO'S TE HUUR. Onder Warande heerlijk zitje met pi*achtig uitzicht. Div. Dranken, IJs P. A. LENSSEN, Telef. 1, Maashees Alle systemen Plannen en begrootingen Leeuwstraat 5. Telefoon 145. VENRAY Steeds in voorraad Eerste Venraysche Bloemkweekerij en Magazijn Schoolstraat 2 Telefoon 1X0 fT" NOG STEEDS JE ADRES voor voor het vervaardigen van alle soorten BLOEMWERKEN als Bruidsbouquetten, Kransen, Bloemstukken voor alle ge legenheden. Zaal- en Tafelversieringen. Groot sortiment Pot- en Snijbloemen Diverse soorten Kamer- en Perkplanten, Vaste Planten. Vraagt ons PLANTENMEST Succes verzekerd. Prima soort zwaar verspeende TOMATENPLANTEN, goed afgehard Beleefd aanbevelend, J, KEYZERS De FRICKE dorschmachines werden op de groote Landbouwten- oonstellingen te Hamburg en Frankfurt erkend als de beste. Daarom Landbouwers, koopt ook iets goeds en laat Uw Dorsch machine een FRICKE zijn. Ze is beter afgewerkt, met dubbele zeeft reiniging en met dichte trommel. Ook deze is langer dan elk ander fabrikaat. Leverbaar in 12 verschillende modellen. Stationsweg VENRAY Telefoon 61 Lister, Diesel, Heemaf Benzine- en Electo-Motoren. Duitsche boeren zeggenFRICKE DORSCHER IS DE BESTE Hebt U een KOPERSLAGER noodig - voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billijk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOORPUTTEN. Wilt U een Rijwiel koopen kom dan even bij aanloopen. De rijwielen kosten daar bijna niets, voor weinig geld een sterke fiets. Kestein, Simplex en Empo Rijwielen. CONCURRENTIE-RIJWIELEN vanaf 17 gld., en garantie wordt op concurrentie-rijwielen gegeven, het is om te watertanden. Buitenbanden 75, binnenbanden 30, jasbeschermers 50, slikvangers 10, lampen f 2.50, kettingkastën 50, kinderduo 75 met voetsteunen, pedalen per paar 45, snelbinders 23, kettingen 50, freewiels 40, voetiusten 10, bellen 10, lak 10, stuurtasschen 35, handvatten 5. GOLFPLATEN zeer goedkoop, kippendrinkemmers, wateremmers, melk emmers, waterkannen, blikken, stofblikken, sloten, knipmessen, schoffels, tuinharken, handcultivatQrs, kippen- en kuikengaas, vlechtwerk, punt- draad, waschborden, bijlen, houthiepen, nagels, draadkrammen, rieken, landhakken, hooivorken, houten hooiharken, scharnieren, gehengen, waschdraad, veevoederlepels, waschketels, steriliseerketels. inmaakglazen ringen enz. Alle ijzerwaren verkrijgbaar, vraagt prijs. J. VAN SOEST, Venray-Nachtegaal Bestellingen worden ook aangenomen bij A. VAN SOEST. Vlakwaterweg 2 Laat uw huis, inboedel, materialen, oogst verzekeren tegen brand bij (Naamlooze Vennootschap) Maatschappij van Verzekeringen. Gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 1855. ZETELRegeDtiestraat 61, te BRUSSEL, Hoofdagent voor HORST en omstreken Venrayscheweg D 125a. in Uurwerken» Goud» Zilver» Optiek. Antoniuslaan 50 Let op 't adres. Geheel massief 14 karaats TROUWRINGEN vanaf f 4. Prima WEKKERS met 1 jaar garantie f 1. Bim Bam REGULATEURS en PENDULES f 10.— Enorme sorteering in Dames- en Heeren-Horloges, Bellen, Ringen, Colliers. Armbanden, Barometers enz. enz. aan ongekend lage prijzen. Ie klas werk, onder schriftelijke garantie. BRILLEN voor ver en nabij vanaf f 4.- Op RECEPTWERK kunt U wachten. Geen reizigers voor Venray en v/xnstreken. in goede sorleering. Leeuwstr. 1 VENRAY Laat U eerstTIMTUR modellen toonen. De groote verschei denheid van exquise model len en perfecten pasvorm zullen U tot TIMTUR doen besluiten. TIMTUR schoenen zijn in alle opzichten „af". TIMTUR, de schoen van stan ding voor Dames, Heeren en Kinderen. Reparatie vlug en netjes. ALLEENVERKOOP VAN »TIMTÜR" Beleefd aanbevelend, Groote Straat 5 Telf. 182 Maasheescheweg 9 in de allernieuwste modellen en alléén in onze bekende prima kwaliteit en afwerking. GROOTE SORTEERING, LAGE PRIJZEN.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 8