MOOR" CITAX In Schoenen Hub. Custers J. k Schoenwerk P. MAESSEN Bel op 123 R. JANSSEN. Lan9l"rEL2,6v 29." W. ölaessens Meubelen is en bliift P. Goumans Jos.Hendrix Zonen Naaimachines een Gasfornuis REGENJAS DEMI-SAISON H, van den Heuvel GA naar CAMPS Henri Camps Gebr* Lucassen bel op no. 95 Jos. Ariaens, Gr. Straat 18 AANNEMERS EIGENBQUWERS Metselsteenen N.V. Venkaysche Stoom st e enfa i?r. KOM.... Meubilering, G. v. d. Bosch, Kerkpad 1 Meubelen Bedden Matrassen Markiezen Vloerbedekking P. J. JACOBS Zn Luxe-Autoverhuur M. Fï. STOKS, Langstr. Schoenen, Rubberlaarzen, Sportartikelen th. ariaens—kosman entiën. achines Dakbedekkingen PIERRE GOUMANS Fa. StoobSeelen Steenkolen en Brandstoffen Jac. Verstegen Vulpenhouder Vuipoilooden Klokken Pendules P. CLEPHAS Inmaakglazen, Waschteilen, Spaarketels, J. KEMPS Assurantiën, G. W. MUSKENS Ködel en Böhm Dorschmachmes Smederij Gebr. Lucassen, Leunen HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen Grafmonumenten naar keuze. Tapijten, Karpetten, Cocos en Trap lopers, alle Vloerzeilen ruim gesorteerd Wij zijn ruim gesorteerd in Mooie sorteering Fornuizen, De grootste sorteering De laagste prijzen zomercollectie SCHOENWERK, SCHOENHANDEL Groote Straat 13 Indien U een RIJWIEL wilt HET BESTE voor weinig geld Ant. Milten, Paterstr. 13 In ieder huis Kookt op- gas, U zuft ervaren Gas is niet te evenaren Het goedkoopste adres voor Goed en Goedkoop Adres eunen 4 rozen .elsteyn 5 drieen Oirlo 3 tweeën Oirlo 4 eenen P Kampioen. 43 p ielo 35 P 5NDKACHT." ;t Solré 185 K.M. im Aankomst eerste ■5(i omst laatste duif skens OSCil [en 1X3.17 H. Janssen U 12-16 Gebr. Spee erduif A. Loonen. en gewonnen door [/jonen, 2 J. Strij- m-Jenniskens, [ts werd gewonnen e handboogschut- u3 mocht verleden igconcours te Cas- Dde prachtige sue I rijzen werden n.l. stal. lste prijs 2de estal. onzer vereeniging werd behaaldde hoogs te^schutter jsen, eerste perso- rsoneele kampioen, mocht de tweede oen in ontvangst slot nog een prach- werd gewonnen, ibel gesteld voor die m drie concoursen punten behaalde, bitterend slot van [zoen. onze hartelijk ge- (en. Coöp. Veiling ver was de aan- tot f 3.60 H f 2.10 tot f 2.90 f2.40 tot f 2.70 )pde Coöp. Veiling- Maandag was de eieren. 2.10 tot f 3.60 2.40 tot f 2.70 p vertrokken poen 4 Augustus ning, Pater, naar ,z.b., naar Tegelen 53. ibergh, z.b., naar naar Eindhoven z.b., naar Eind- dienstbode, naar instkneclit, naar dienstbode, naar eulen, z.b., naar is, z.b., naar Pos ers z.b., naar Pos- Ponti. z.b., naar imans, z.b., naar naar Bergen (L) ize fabriek ant Rijwiel rugtraprem, ket- >ctr, lamp, buis- ;d, imit. Terry- groote 4-deel. atlap, Perryket- Ingelbert banden, enz. Volled. ga- riel in eenvoudige -Ons Reclame pleet f 17.75. «urant. K „GARANT" N'GEN. Des leveren wij ibriek naar ver reizigers, geen kunnen U aller- Reeds velen gelegenheid ge- onze machines iaes zullen U aan o, terwijl ze in rking met alle kmen wedijveren, «rscnillende mo- i komt ze zien, niets. alle merken kundig en billijk nog RAPIDE- stookketel. tonnen, kuipen, uipen uit voor- Aanbevelend. Venray Tel. 88. Maasheesche weg 22 is het goedkoopst adres voor in pannen,' mastiek, leien enz. Ook voor reparatie. Beleefd aanb. Vlugge bediening. Timmer- en Meubelwerk Tevens voorradig LIJKKISTEN. Hoenderstraat 9 Venray HANDEL in alle soorten aan scherp concurreerende prijzen. Aan buis bezorgd en ook in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen Ovcrloonscheweg. Horlogerie Optiek Byouterie Grootste sorteering in aantrekkelijke Geschenken zooals HORLOGES goudzilver, double KLOKKEN PendulesBarometers GERO ZilverZilineta Wellner artikelen PARKER en S WAN Vulpennen Wij maken U de keuze gemakkelijk. ZIE ETALAGE. Groote Straat Telefoon 52 met osmium-punten is een klasse op zichzelf Fraaie modellen, en prijzen die aan de tegenwoordige tijd zijn aangepast. in diverse soorten. Fa. v. d. Munckhof Steunt de Francis- caansdie Missiën ABONNEERT U op het St. Antontus-Maanclhlad 10 cent per maand. Bim-Bam slag, reeds vanaf f 13.50 Betrouwbare garantie. Vakkundige bediening. Koopt Uw Uurwerken bij een vakman het bespaart U teleurstel ling en geld. H. CAMPS, Gr. Straat Gediplomeerd Horloger. Koper- Lood- Zinkwerk Gas- en Waterleiding Pompen Reparatie Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonsche weg 7 Steriliseerketels, Thermometers, Ringen enz. Waschketels, Waschborden, Emmers, Gieters, Waschmachines, Waschfornuizen en alle Huishoudelijke artikelen. Concurreerende prijzen. Smederij LEUNEN Brandewijn Puike Jenever Cognac Oude Jenever Likeuren Wijnen I Slyterü Henseniusplein Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 is toch voordeeliger VENRAY. Landbouwers, koopt de Er zijn geen machines die voor WEINIG GELD ZOOVEEL werk doen. De echte Belgische Melotte Ploeg, Wiegard Ploeg, 2- 3- en 4-scharige Ploegen, Ringwalsen, Eggen, Giervaten en Pompën. Diesel Petroleum- en Benzine-Motoren en alle Landbouwwerktuigen. Vraagt onze lage prijzen. Landbouwmachinehandel Stoffeerdery Henseniusplein 3 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Al per "ras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bLKLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikel, i Leder-en Touwwerk is en blijft uw aangewezen adres De mooiste snitten, van ieder modern merk, in voorraad. Speciaal adres voor fijne reparatie en maatwerk. Vertrouwd adres. Billijke prijzen. Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 bij ons eens zien voor Uw U zult het met ons eens zijn, dat wij U iets bieden dat beter, moderner en beslist goedkoper is dan waar ook. Stationstraat 3 Telefoon 80 Zeisen, Zichten, Zeisboomen, Ringen, Sleutels, Handvatten, Zicht- werven, Wetsteenen, Strikkels, Haargereedschap, Kippengaas, Harmonicagaas, Kuikengaas, Vogeltjesgaas, Zevengaas, Vliegen- gaas, Handcultivators, Schoffels, Harken, Hooiharken, alle soor ten Stelen, Gladde draad, Draadnagels, Krammen, Machineolie, Machinevet. Waschmachines, Waschformiisjes, GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK Electr. Smederij Rijksgedipl. Hoefsmid in alle soorten vindt U bij Wij staan voor U gereed met onze hetwelk is van de beste Nederlandsche fabrikaten. Snitten, modellen en kleuren zullen U zeker tevreden stellen. U koopt bij ons beslist voordeelig I Maashocsckeweg 9 Groote Straat 5 Voor reparatien een goed adres. Vraagt onze sterk verlaagde prijzen. Kwaliteit bekend. Steeds LIJKKISTEN in voorraad. koopen, komt dan eens kijken bij Maasheescheweg 19 Telefoon 78 Daar vindt U alle soorten RIJWIELEN in iedere gewenschte uitvoering, tevens Jasbeschermers, Stuurtasschen, Kinder stoeltjes enz. Alles aan lage prijzen. Beleefd aanbevelend. H O N C >-H O ffl 73 Ui Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C. B. rondspoel Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag In prijs. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor borduren en stoppen REPAREEREN van alle machines, zoowel voor industrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75jarige ervaring /aarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN of tenminste een goed Gascomfoor, dat zal U veel tijd besparen. Ongeveer 300 gezinnen in Venray koken reeds op gasZegt U dat niets Maar zorgt voor een modern Gascomfoor of Gasfornuis, goedgekeurd door de gasstichling. Op Gas kookt u altijd goedkoop, vlug en zindelijk. Vraagt inlichtingen aan het Gasbedrijf, vragen kost immers niets IS Groote Straat 6 Telefoon 98 OOK VOOR UW EN NAAR

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7