8e Noord.Limb. Fokveedag teHorst 0! die. zenuwhoofdpijn! BAKKERTJES Buitenland. Provinciaal Nieuws AEDEELING RUNDVEE. RUBRIEK 1. Melkgevende koeien, geboren vóór 1930, hoogstens 250 dagen geleden gekalfd, met hoogere productie. 1 a. Annie, eig. J. Verstappen, Me- terik. 1 b. Adriana, eig. J. H. Hoey- makers, Sevenum. 1 c. Mina, eig. H. Soberjé, Velden. 2 a. Martha, eig J. Tielen, Meterik. 2 b. Grada, eig J. W. Cox, Horst. 3 c. Gerda eig, G. Kleus- kens, Sevenum. RUBRIEK 2. Melkgevende koeien, geboren in 1930 en in 1931, hoogstens 250 dagen geleden gekalfd, met hoogere pro ductie la Toke, van Kind. v. d. Broek, Sevenum. lb Guus je, van M. Maas- sen, Helden, lc Sjoerda, van P. J. Verheyen, Meterik. ld Anna, van N. Ambrosius, Horst. 2b Jeanette, van M. Wismans, Venray. 3a Corry, van W. Lucassen, Sevenum. 3b Sophie, van J. Verstappen, Meterik. 3c Anna, van P. Verschuuren, Venray. RUBRIEK 3. Melkgevende koeien, geboren vóór 1932 hoogstens 250 dagen geleden ge kalfd, met gewone productiela Sikje, van Joh. Soberjé, Horst, lb Anna, van Joh. Soberjé, Horst. lcDi- na, van Jos. Huybers, Bergen. (L.) 2a Trui, van gebr. Hanraets, Meerlo, 2b Truus, van Kind. H. Camps Ven ray. 2c Dora, van wed. H. Beuyssen, Horst. 2d Truus van L. H. Keursten, Swolgen. 3a Nelly, van Mart. Verrijth, Sevenum. 3b Meta, van P. J. Jennis- kens, Meterik. 3c Anny, van R.Poels, Swolgen. 3d Roosje, van R. Poels, Swolgen. RUBRIEK 4. Droogstaande £en melkgevende koeien, geboren vóór 1930 en méér dan 250 dagen geleden gekalfd, met hoogere productie la Truus, van Jac. Bussemakers, Sevenum. lb Brigitta, van H. Simons, Grubbenvorst. lc Til da I, van Kind. Hendrix, Sevenum. ld Tilda, van Kind. Hendrix, Seve num. 2 Claartje, van gebr. v. Kem pen, Venray. 3 Anna, van gebr. v. Kempen, Venray. 4a Clotilde, van J. Bussemakers, Sevenum. 4b Coba, van H. Verheyen, Sevenum. RUBRIEK 5. Droogstaande en melkgevende koeien, geboren in 1930 en in 1931, méér dan 250 dagen geleden gekalfd, met hoogere productie la Emma Hl, van Jac. Vullinghs, Sevenum. lb Roos je, van G. Kleuskens, Sevenum. lc Roza, van N. Ambrosius, Horst, ld Jacoba, van H. Heyligers, Horst. 2a Truuske, van H. Verheyen, Seve num. 2b Gonda, van G. Verrijth, Se venum 3a Adriana, van J. Hoeyema kers, Sevenum. 3b Anna, van P. Bovee, Broekhuizen. Oda, van J. Tielen, Meterik. 3c Anna, van Th. v. d. Riet, Sevenum. RUBRIEK 6. Droogstaande en melkgevende koeied, geboren vóór 1932. méér dan 250 dagen geleden gekalfd, met ge wone productiela Anny, van P. J. Michels, Horst, lb Anna, van Mart. Verrijth, Sevenum. 2a Susanna, van J. Hoeyemakers, Sevenum. 2b Betsie, van Joh. Soberjé, Plorst. 2c Gonda, van A. Gielen, Sevenum. 3a Eva, van Joh. van Meyel, Sevenum. 3b Bertha, van M. Litjens, stat. Horst-Sevenum. 4a Irma, van G. Kusters-Vosberg, Panningen. 4b Truus II, van Kind. H. Camps. Venray. RUBRIEK 7. Koeien, melkgevend of droogstaand, waarvan nog geen goedgekeurde melkstaten bekend zijnla Elza, van B, Bruynen, Grubbenvorst. lb Mientje, van P. Philipsen-Rongen, Castenray. 2a Sjoerda, van wed, W. Arts, Horst. 2b Truus, van B. Jeniskens, Meterik. 2c Sjoerda, van H. Willems, Horst. RUBRIEK 8. 2. Trui, van J. v. d. Winkel, Smakt. 3. Bertha, van P. v. d. Homberg, Amerika. Matige en kleine klasse. RUBRIEK 9. Koeien of melkvaarzen (melkge vend of droogstaand), geb. tusschen 1 Jan. 1932 en 30 Juni 19321 Marth, van Kind. H. Camps, Venray. 2a An nie, van H. Verheyen. Sevenum. 2b Tini, van P. J. Jacobs, Horst 2c Anna, van gebr. v. Kempen, Venray. 3a El za, van Th. v. Riet, Sevenum. 3b Claartje van gebr. v. Kempen, Ven ray. 3c Emma, van Jac. Vullinghs, Sevenum. RUBRIEK 10. Koeien of melkvaarzen (melkg. of droogst.) geb. tusschen 1 Juli 1932 en 31 December 1932 1 Ida, van Joh. Soberjé, Horst, 2a Mina, van P. J. Soberjé, Horst. 2c Tonia, van G. v. d. Munchof, Sevenum. 2d Sientje, van Kind. Jeurissen, Horst. 3aRoza. van P, Verheyen Meterik. 3b Toinette, van A. Poels, Venray. 3c Sjoernetta, van Jac. Direks, Oirlo. RUBRIEK 11. Koeien of melkvaarzen (gekalfd hebben ook droogstaand) geboren tusschen 1 Jan. en 30 April 1933. la Jana, eig. J. Bussemakers, Seve num, lb Anna, eig. idem, 2a Anna, eig. Gebrs. van Kempen, Venray, 2b Emma, eig. Jac. Vullinghs, Sevenum, 2c Anna, eig. L.v. Osch, Castenray, 3 Betsy, eig. H. Heijligers, Horst, 4a Rika, eig. H. Soberjé, Velden, 4b Hanna, eig. P. J. Haenen, Sevenum 4c Truuske, eig. M- Baeten, Sevenum RUBRIEK 12. Koeien of melkvaarzen (gekald hebbende ook droogst.) geb. tusschen 1 Mei en 31 December 1933. la Lies, eig. N, Ambrosius, Horst, lb Rika, eig. Job. Soberje, Horst, 2a Juliana, eig. L. Keursten, Swolgen, Nederlandsch maar daartegen zijn im pact mers die "AKKERTJES" 'n ware uitkomst! Onder vindt 'l zelf en neem 1 of 2 Volgens recept van Apotheker Dumont AKKER.CACHETS 2b Dina, eig. J. M. Marcellis, Horst, 3 Rosa. eig. Jac. Direks, Oirlo, 4 Gerda, eig. Kind. H. Camps, Heide. RUBRIEK 13. Drachtige vaarzen geb. tusschen 1 Januari en 30 April 1933. la Toosje, eig. Jac. Vullinghs, Seve num, lb Ida, eig. W. Hoogers, Horst, 2a Keetje, eig. W. Verheyen, 2b Liena, eig. M. Poels, Meterik. 3a Claartje, eig. Gebrs. van Kempen, Heide, 3b Dora, eig. Aug. Geurts, Swolgen. RUBRIEK 13a. Drachtige vaarzen geb. tusschen 1 Mei en 30 October 1933. la Cato, eig. M. Poels, Meterik lb Martha, eig. Kind. H. Camps, Heide, lc Ida. eig. W. Thielen, Castenray, 2b Cato eig. Ant. Poels, Venray 3a Anna, eig. P. J. Michels, Horst, 3b Noldine, eig. J. Tielen, Meterik, 3c Keetje, eig. H. Drabbels, Meterik, 2c Elly, eig. H. Cleven, Horst RUBRIEK 14. Drachtige vaarzen geb. tusschen November en 31 December 1933. la Nellie, eig. J. Tielen, Meterik, lb Nelly, eig. M. Wismans. Venray, lc Grada, eig. J. v. Enckevort-Seelen, Sevenum, 2a Rosa, eig. P. Jenniskens, Meterik, 2b Julia, eig. M. Litjens Sevenum, 3a Nelly, eig. Jos. Ambro sius, Horst, 3b Dora, eig. P. H. Jacobs, Horst, 3c Mina, eig. Fr. Klaassen, Meterik, 4a Doortje, eig. H. Hoeymakers. Sevenum. RUBRIEK 15. Vaarzen geb. tusschen 1 Januari en 28 Februari 1934. 1 Tilda, eig. P. v. Dooren, Sevenum 2a Dora. eig. P. J. Verheyen, Meterik 2b Nelly III, eig. Gebrs. v. Kempen, Heide, 2c Koosje, eig. P. Geelen, Wellerlooi, 3a Dame, eig. Jos. van Douveren, Horst, 3b Marie, eig. Wed G. Philipsen, Castenray, 3c Rosa, eig. P. J. Michels, Horst. RUBRIEK 15a. Vaarzen geb. tusschen 1 Maart en 15 April 1934. 1 Pietje, eig. H. Asselberghs, Scheide 2a Olga, eig. W. Thielen, Castenray, 2b Dina, eig. Jos. Huibers, Bergen (L,) 2c Elsje, eig. M. Litjens, Sevenum, 3a Grada, eig. Jan Ley sten, Sevenum 3b Rosa, eig. Jos. Geerets, Casten ray, 3c Drieka, eig. P. Jacobs, Horst, 3d Emma, eig. Jac. Vullinghs, Seve num. RUBRIEK 16. Vaarzen geb. tusschen 16 April en 30 Juni 1934. la Toosje, eig. Mart. Baeten, Seve num, lb Nelly, eig. Kind. H. Camps, Heide, 2a Corry, eig. H. Drabbels, Meterik, 2b Roos, eig. H. Verheyen. Sevenum, 3a Aly, eig. Kind. Jeurissen. Horst, 3b Martine, eig. J. Tielen, Meterik, 3c Catrien, eig. L. H. Keur sten, Swolgen, 3d Mina, eig. J. Ver stappen, Meterik, 4a Thea, eig. Joh. Rambaghs, Castenray, 4b Paula, eig. P. Hanssen. Broekhuizenvorst, 4c Anna, eig. M. Duykers, Castenrav, 4d Nolda, eig. M. Wismans, Venray RUBRIEK 17. Vaarzen geb. tusschen 1 Juli en 30 September 1934. 1 Lena II, eig. G. Michels, Venray, 2a Doortje, eig. H. Soberjé, Velden, 2b Jo, eig, idem, 2c Truuske, eig. Jac. Bussemakers, Sevenum, 3a Grada eig. H. Soberjé, Velden, 3b Anna, eig. J. Soberjé, Horst, 3c Wilma, eig-. J. Jenniskens, Horst, 3d Truus, eig. Kind. H. Camps, Heide. RUBRIEK 18. Vaarzen geb. tusschen 1 October en 31 December 1934. la Uivertje, eig. Jac. Bussemakers, Sevenum, lb Calina, eig. Jac. Vul- lings, Sevenum, lc Dora, eig. G. Kusters, Visberg, Sevenum, IdPeta, eig. W. Ambrosius, Meterik, 2a Roos, eig. J. Th. van Horen, Everlo, Pan ningen, 2b Maria, eig. J. Verstappen, Meterik, 2c Gusta, eig. Wed. P. J. Wilms, Panningen, 3a Adriana, eig. J. H. Hoeymakers, Sevenum, 3b Fri eig. J. Tielen, Meterik, 3c Guusje, eig. J. A. Jenniskens, Horst, 3d Nora, eig. J. H. Hoeymakers, Sevenum RUBRIEK 19. Vaarzen, geb. tusschen 1 Januari en 28 Februari 1935. la Annie, eig. W. Lucassen, Seve num, lb Sofie, eig. Kind. H. Camps, Venray, lc Dora, eig. J. Burgers, Venray, 2a Betje, idem, 2b 815 a, 2c Elda, eig. Kind. v.d. Broek, Sevenum, 2d Clotil, eig. J. H. Hoeymakers, Sevenum, 3a Lena, eig. J. Rambaghs, Castenray, 3b Hermientje, eig. Mart. Baeten, Sevenum, 3c Sikje, eig. J. Soberjé, Horst, 3d Betsie, eig. J. Soberje. Horst. RUBRIEK 20. Vaarzen geb. tusschen 1 Maarten 30 Juni 1935. la Eva, eig. Joh, v. Meijel, Venray lb Martha, eig. Kind. H. Camps, Heide 2a Christientje, eig. H Hoeymakers, Sevenum, 2b Sjanetta, eig. B. Bruij- nen, Grubbenvorst, 3a Keetje, eig. W. Verheijen, Sevenum, 3b Sjoerda, eig. idem. RUBRIEK 21. Vaarzen geb. tusschen 1 Juli en 30 October 1935. 1 Anna, eig. P. Verschuuren, Ven ray, 2a Jana, eig. J. v.d. Winkel, Smakt, 2b Medam I, eig. H. v.d. Goor, Sevenum. 3a Tilda, eig. Kind. Hen drix, Sevenum. 3b Juliaantje, eig. B, Bruijnen, Grubbenvorst. RUBRIEK 22. Vaarzen geb. tusschen 1 Nov. '35 en 28 Febr. '36. Jury: Ir. Ariëns, Boonen en lid J. B. 1 Amalia van Kind. H. Camps, Heide 2 Cora van Kind. H. Camps, Heide 2 Lea van J. Verstappen, Meterik 4 Jetje wan H. Hoeymakers, Sevenum RUBRIEK 23. Wildé, drachtige vaarzen. 1 Blom van M. Litjens, Horst; 2 Drika van J. Joosten, Ayen; 1 Rica van W. Arts, Horst; 1 Bertha van L. Cox, Veulen; 2 Roosje van M. Baeten, Sevenum; 2 Bloesem van M. IJtjens. Horst; 2 J. v.d. Winkel, Smakt; 2 Sjoernetta van M. Poels, Meterik; 3 Betje van W. Ambrosius, Meterik; 3 Mien van P. Philipsen, Castenray. 3 Dora van W. Thielen, Castenray; RUBRIEK 24 Stieren geb. voor 1 Mei 1934: 1 Karei van Fokver. Bergen; 2 Sjoerd van H. Soberjé, Velden 3 Sjoerd van Eensgezindh. Venray 2 Jan Hendrik van fonds ter bev. der Rundveefokkerij in Nederland, gestationneerd te Venray; 3 Tilli's Pasa v. M. Coenen, Veulen. RUBRIEK 25 Stieren geb. tusschen 1 Mei '35 en 30 April '35 1 Juul van Fokvereen. Broekhuizenvorst; 2 Lotjes Sjoerd van J. Bussemakers, Sevenum; 2 Peter Sjoerd van Fokver. Heide; 3 Frans van Volharding, Horst; 3 Hans van G. Rutten, Wanssum; 3 Louisa's Sjoerd van Veefokkerij Sevenum; 3 Aagjes Sjoerd van Stierh. Oirlo. Bu-tha's Karei, Stierh. Oostrum RUBRIEK 26. Stieren geb. tusschen 1 Mei en 30 Oct. 19351 Sjuul van L. Busse makers, Helden. 2a Anna's Peter van gebr. v. Kempen, Heide. 2b Claartjes Peter van dezelfde, 3a Oscar van Onder van L. Bussemakers, Helden. 3b Toosje's Sjoerd van H. v.d. Goor, Sevenum. RUBRIEK 27. Stieren geb. tusschen 1 Nov. '35 en 31 Jan.'36 la Prins van A. Poels, Venray. lb Nico van G. Kleuskens, Sevenum. 2a Sjoerd van J.Gommans, Panningen. 2b Gerda's Prins van P. J. Verheijen, Meterik. 3a Julius van L. H. Keursten, Swolgen. 3b Marie's Hendrik van H. Asselberghs, Scheide. 3e Sjoerd van J. L. Hoeijmakers, Sevenum. RUBRIEK 28. Stieren geb. tusschen 1 Febr. en 30 April '36la Sjoerda Prins van P. J. Verheijen, Meterik. b Corries Juul van Jac. Bussemakers, Seve num. 2a Leida's Jan van Kinderen H. Camps, Heide. 2b N. N. van P. J. Haenen, Sevenum. 3 Frits van J. Verstappen, Meterik. 4 Jana's Sjoerd van Jac. Bussemakers, Sevenum. RUBRIEK 29. Minstens 6 afstamm. ouder dan 1 jaar, van een vader ouder dan 6 jaar, in den kring gestationeerd, zooveel mogelijk met den vader. Ie prijs wisselbeker, la Fokvereeniging Volharding, Horst, lb Zuivelf. Vee- fokv. St. Martinus, Sevenum. lc Fonds van het N.R.S., Venray. 2a Fokv. De Toekomst, Panningen. 2b Fokv. Boerenbelang, Meterik. RUBRIEK 30. Minstens 6 afstamm. ouder dan 1 jaar, van een vader oud 6 jaar of jonger, in den kring gestationeerd, zooveel mogelijk met den vader1 Zuivelf. en Veefokv. Sevenum. 2a dezelfde. 2b Fokv. Heide. RUBRIEK 31. Minstens 3 erkende afstammelin gen, ouder dan een jaar, van een moeder, zooveel mogelijk met de moeder la Jac. Vullinghs, Sevenum. lb Kind. Camps, Heide, lc J. Soberjé, Horst, ld H. Verheijen, Sevenum. 2a Joh. van Meijel, Heide. 2b J. Thielen, Meterik. 3 Hansen, Broekhuizen. RUBRIEK 32. Groep van eigen gefokt vee, min stens 5 stuks. 1 J. Soberjé, Horst 2a J. Vullinghs, Sevenum 2b en 2c Kind. Camps, Heide 3a Gebr. van Kempen, Heide 3b Kind. Camps, Heide. RUBRIEK 33. Groep van eigen gefokt vee min stens 3 stuks, la Nic. Ambrosius, Horst lb P. J. Verheijen, Meterik lc J. H. Hoeymakers, Sevenum ld P. J. Soberjé, Horst 2a H. Verheijen, Sevenum 2b M. Wismans, Venray 2c P. van Dooren, Sevenum 2d Joh. van Meijel, Heide 3a L. H. Kursten, Swolgen 3b Th. v. d. Riet, Sevenum 3c p. J. Hanssen, Broekhuizenvorst RUBRIEK 34. Groep van minstens 16 koeien met een vereenigingsstier. Ie prijs Wisselbeker, geschonken door wijlen den Heer Jean Poels, Eere-Voorzitter van den Noord-Limb. Fokveedag. la Fokv. Ons Belang, Sevenum lb Fokv. Volharding, Horst 2a Fokv. Volharding, Horst 2b Fokv. Ons Belang, Sevenum 2c Fokv. Eensgezindheid, Venray 3a Fokv. Boerenbelang, Meterik 3b Fokv. Brigida, Broekhuizenvorst 3c Fokv. Eensgezindheid, Venray RUBRIEK 35. Verguld zilveren medaille geschon ken door het Nederlandsche Rund vee-Stamboek. Kampioenkoe Toke, van Kind. v.d. Broek, Sevenum. Reserve kampioene Annie, van J. Verstappen, Meterik. RUBRIEK 36. Verguld zilveren medaille geschon ken door het Nederl. Rundvee-Stam boek. Kampioen, Truus, van Jac. Busse makers, Sevenum. Reserve kampioene Emma III, van Jac. Vullinghs, Seve num. RUBRIEK 37. Kampioen Karei, van Fokv. De Toekomst, Bergen (L.). Reserve kampioene Prins, van Fokv. De Toe komst, Panningen. Schapen. Cat. 1. Remmen geb. in 1936. 1 J. v. R. 1235 vanHdp. Zelden- rust, Casenray. 2a J. v. R. 1151 van dezelfde. 2b JvR 1161 van Centr. Fokk. van Pluimvee, Hors.t 3a JvR 1154 van dezelfde. 3b JvR 1158 van dezelfde. Cat 2. Oorlammeren geb. in 1936 la 1176 van J. Kurstjens, Grubbenv. lb 1171 van F. Klaassen, Meterik lc 1172 van P. J. Vervoort, Meterik ld 1223 van J. Driessen, Meterik 2a 1177 van J. Kurstjens, Grubbenv. 2b 1174 van P. J. Vervoort, Meterik 2c 1175 van J. Kurstjens, Grubbenv. 2d 1173 van P. J. Vervoort, Meterik 3a 1149 van L. Craenmehr, Horst 3b 1110 van Centr. Fokst. Horst 3c 1166 van M. Poels, Meterik 3d 1162 van Fokst. v. Pluimvee, Horst Cat. 3. Ooien geb. in 1935. la JvR 1083 van F. Klaassen, Meterik 2a B 235 van J. Driessen, Horst lb JvR van Zeldenrust, Castenray 2b JvR 1100 van dezelfde 3a JvR 3005 van M. Poels, Meterik 3b JvR 1099 van Zeldenrust, Castenray Cat. 4. Ooien geb. in 1934 en vroeger, la S 276 van Zeldenrust, Castenray lb S 273 van Wed. A. Bakens, Horst lc S 230 van F. Klaassen, Meterik ld S 281 van J. Kurstjens, Grubbenv. 2a S 228 van Zeldenrust, Castenray 2b S. 233 van L. Craenmehr, Horst 2c S 274 van W. A. Bakens, Horst Cat. 5. Rammen geb. in 1935. la JvR 1073 van J. Kurstjens, Grub benvorst. lb S 75 van F. Klaassen, Meterik. 2 S 74 van L. Craenmehr, Horst. Cat. 6. Rammen geb. 1934 en vroeger. 1 JvR 2414 van G. Hermans, Meterik. Cat. 7. Ooien met minstens 2 lammeren. 1 S 281 van Centr. Fokst. v. Pluim vee, Horst. 2a J. Vervoort, America. 2b S 233 van L. Craenmehr, Horst. Cat. 8. Lot bestaande uit een ram met minstens 3 ooien, van een en dezelfde eigenaar. 1 Lot Hdp. Zeldenrust, Castenray 2 Lot M. Poels, Meterik 3 Lot Centr. Fokst. van Pluimvee, Horst. Varkens. Klass A. V.D.L. Varkens. Cat. 1. Beeren geboren voor 1 Januari 1935. la Premiebeer Joep van Beerhou- derij, Sevenum. lb Premiebeer Arie de Hun, idem. 2a Adolf Sefke, van A. v. Dijk. Venray. 2b Premiebeer Ton, van Wed. J. Hoeyemakers, Horst. 3a Frits van Fr. Poels, Oostrum, 3b Bruno, van H. Seegers, Hoeve Maria, Grubbenvorst. Cat. 2. 1 Paul, van H. Beumers, Helden. 2a Premiebeer Hans, van Hub. Fre- derix Afferden. 2b Paul J. v. R., van Joh. Soberjé, Horst. 3a Priemiebeer Oscar, van L. van Osch, Castenray. 3b Premiebeer Sam, van G. Rutten- Hendrix, Wanssum. Cat. 3. Beeren geb. tusschen 1 Sep tember en 31 December 1935. la Cor, van Jos v. d. Goor, Oude Vorst, Sevenum. lb Nico, van H. igers, Grubbenvorst. lc Cor, van Jos v. d. Goor, Oude Vorst, Sevenum. 2 Martin, van Jac. van Meijel, Mer- selo. 3a Paul, van P. J. Beelen, Horst. 3b N. N. van J. van Osch, Merselo. 4 JvR 15561 J. v. d. Winkel, Smakt Cat. 4. Beeren geboren tusschen 1 Januari en- 30 April 1936. 1 N. N. van Wed. Hermans, Klein Oirlo, 2a N. N. van G. Direks Lull, Venray. 2b N.N. van Chr. v. Enc- kevort-Verstappen. Hees-Sevenum, 2c N. N. van E. Kallen, Broekhui zenvorst. 3 J. van Vegchel, Merselo. Cat. 5. Beeren geboren tusschen 1 Mei en 30 Juni 1936. 1 N.N. van H. Beumers, Helden. 2 N.N. van Jac. van Osch, Leunen. Cat. 6. Zeugen met biggen van meer dere worpen met minstens 7 biggen, ten hoogste 2 maanden, oud. la Josepha, van H. Beumers. Hel den. lb Wed. P. J. Wilms. 2 van E. Kallen, Broekhuizenvorst. 3 van E. Kallen, idem. Cat. 7. Zeugen met biggen van eerste worp met minstens 6 biggen, ten hoogste 2 maanden oud. 1 van Chr. v. Enckevort-Verstap- pen, Sevenum. 2 van H. Seegers, Grubbenvorst. 2 van G. Rutten-Hen- drix, Wanssum. 3 van Wed J. Hoey makers, Horst. Cat. 8. Drachtige zeugen geboren voor 1 Januari 1933. la Sterzeug Tini, van Joh. Soberjé, Horst, lb N.N. van Reinders, Zelen, Helden, lc Annie, van Joh. Soberjé, Horst. 2a Corrie, van P. v. Dooren, Sevenum. 2b N. N., van E. Kallen, Broekhuizenvorst. Cat. 9. Drachtige zeugen geb.in 1933. la Mimi, van Joh. Soberjé, Horst, lb Kee, van Jac. Frederix, Wanssum. lc Truus, van H. Soberjé, Velden. 2a Sterzeug Toosje, van J. Billekens- Thielen, Sevenum. 2b Sterzeug Ma rie, van idem. 2c Sterzeug N.N. van J. van Osch, Merselo. Cat. 10. Drachtige zeugen geb. in 1934. la A. Broeren, Lull-Venray. lb A. v. Dijck, Venray. lc Mona, van Jos. Goor, Vorst, Sevenum. ld Tonia, van P. J. Soberjé, Horst. 2a N.N. van P. Jacobs, Meerlohof, Horst. 2b N.N., J. Nijs, Velden. 2c N.N. van J. v. d. Winkel, Smakt, 3a N.N. van idem. 3b Lies, van P. v. Dooren, Sevenum. 3c [Juliana, van L. Wilems, Venray. lc Treeske, van H. Claes, Venray. Cat. 11. Drachtige zeugen, geboren tusschen 1 Jan. en 1 Aug. 1935. 1 Jacq. v. Osch, Leunen. 1 H. Beumei-s, Helden. 1 Wed. P. J. Wil lems, Helden. 2 P. Jacobs, Meerlohof, Horst. 2 idem. 3 L. Cox, Veulen. 3 M. H. Peeters, Hasselt, Velden. Cat. 12. Zeugen, geb. tusschen 1 Sept. en 30 Nov. 1935, al of niet gedext. la G. van Enckevort-Wilms, Se venum. lb A. Broeren, Lull, lc G. Direks, Lull, ld A. Broeren, Lull. 2a P. J. Weys, Sevenum. 2b J. H. Claes, Weverslo. 2c Gebr. Hanraets, Meerlo. 3a L. Wilms, Nachtegaal. 3b Kind. Ver voort, Lottum. 3c G. Direks, Lull. 3d H. Reinders, Helden. Cat. 13. Jonge zeugen, geboren tusschen 1 Dec. 1935 en 31 Jan. 1936. la H. Goumans, Oostrum. lb L. Kessels, Merselo. lc dezelfde, ld H. Goumans, Lull. 2a J. Verlinden, Ys- selsteyn. 2b en 2c Chr. v. Enckevort, Sevenum. 2d J. v. Osch, Merselo. 3a J. Verlinden, Ysselsteyn. 3b Th. Frie zen, Meerlo. 3c Chr. van Enckevort, Sevenum. 3d J. van Osch, Merselo. Cat. 14. Jonge zeugen, geb. tusschen 1 Febr. en 31 Maart 1936. la Wed. P. J. Wilms, Helden, lb E. Kallen, Broekh'vorst. lc G. van Enckevort, Sevenum. 2a H. Goumans, Lull. 2b Joh. van Vegchel, Merselo. 2c H. v. d. Goor, Sevenum. 3a P. v. Dooren, Sevenum. 3b P. J. Weijs, Sevenum. 3c J. Verstegen, Ysselsteyn. Cat. 15. Zeugjes van 2 maanden en ouder, geb. op of na 1 April 1936, 3 stuks uit één worp, la J. Nijs, Helden, lb H. Reinders, Helden, 2a P. van Djoren. Sevenum, 2b Chr. Enckevort, Sevenum. 2c L. Kessels, Merselo. 3a H. Heiligers, Horst. 3b P. Jacobs, Horst. Cat. 16. Beeren met minstens 10 afstammelingen ouder dan 5 mnd. 2 Beerhouderij Sevenum. Cat. 17. Zeugen met minstens 5 af stammelingen ouder dan 5 mnd. 1 Beumers, Helden. 2 J. van Osch, Merselo. Cat. 18. Groep minstens 5 zeugen met een beer. Ie prijs, wisselbeker, geschonken door den heer M. Wismans, voorz. Verkoopver. „St. Antonius" Venray. 1. Horst, 2 Venray. Klasse B. Deensche Varkens. Cat. 1. Beeren geb. voor 1 Jan. 1935. 2 A. Poels, Venray. Cat. 7. Zeugen met biggen van eerste worp met minstens 6 biggen ten hoogste 2 maanden oud. 1 M. Jenniskens, Venray. Cat. 9. Drachtige zeugen geb. in 1933. 1. A. Poels, Venray. Cat. 10. Drachtige zeugen geb. 1934. 1 A. Poels, Venray 2 M. Jenniskens, Venray. Cat. 11. Drachtige zeugen geb. tus schen 1 Jan. en 1 Aug. 1935. 2 A. Poels, Venray. Cat. 12. Zeugen geb. tusschen 1 Sept. 1935 en 30 Nov. 1936. 1 A. Poels, Venray. 2 J. Rambaghs, Castenray. Cat. 13. Jonge zeugen geb. tusschen 1 Dec. 1935 en 31 Jan. 1936. 2 A. Poels, Venray en 3 J. Rambaghs, Castenray. Cat. 14. Jonge zeugen geb. tusschen 1 Febr. en 31 Maart 1936. 1 H. v. Rijswijck, Oirlo 2 H. Simons, Grubbenvorst 3 M. Jenniskens, Venray Cat. 15. Zeugjes van 2 maanden en ouder, geb. op of na 1 April 1936, 3 stuks uit een worp. 1 en 2 J. Rambaghs, Castenray. Volgens gewoonte mag de Noord- Limburgsche Fokveedag ook dit jaar wederom welgeslaagd heeten. Mooi weer, veel bezoekers en vooral prachtig vee. De jury stond dik wijls vo\r moeilijke beslissingen, maar heeft zich met veel toewijding en tot volle tevredenheid der inzen ders, van haar zware taak ge kweten. Toch duurde de keuring te lang. Dit wil niet zeggen, dat de jury's niet vlug genoeg werkten, neen, maar van half tien tot half zes keuring, is van jury en van publiek wel wat veel gevergd. Vooral het opstellen en beoor- deelen der verschillende groepen nam zeer veel tijd in beslag. Moet er het volgende jaar een andere regeling komen, of moet het programma nogmaals ingekrompen worden Dat zijn punten, die het bestuur ernstig in overweging zal dienen te nemen. Wij twijfelen er niet aan, of ook hier zal een gewenschte oplossing te vinden zijn. DE BARBAREN HEBBEN GEEN TIJD! ZE HEBBEN HET DRUK MET MOORDEN. Van een ontzettende beteekenis is het bericht, dat de Spaansche „re geering" aan de gezamenlijke buiten- landsche diplomaten, die verzocht hadden om medewerking aan een humaniseering van den burgeroorlog, d.i. aan een staking van de onmen- schelijke en rechtelooze afslachting van andersdenkenden burgers, geant woord heeft, dat ze afwijst het ver zoek om menschelijkheid te betrach ten, daar ze geen tijd heeft voor zulke dingenDit antwoord is over handigd aan den Argentijnschen ge zant Mancilla. Blijkens mededeeling van dezen gezant was het antwoord gebaseerd op de volgende overwe gingen 1. De regeering heeft het te druk met andere zaken, dan dat ze op het oogenblik de idee der diplomaten tot humaniseering van den burgeroorlog in overweging kan nemen. 2. De regeering weigert overigens met de „opstandelingen" over deze kwestie van gedachten te wisselen. Mancilla heeft vervolgens, in naam van de met het desbetreffende plan sympathiseerende diplomaten, ver klaard „De diplomaten nemen akte van deze weigering van de Madri- leensche regeering, om met ons aan de verzachting van het lijden van het Spaansche volk tengevolge van den burgeroorlog mede te werken." REGEERING, DIE ZICH ZELF VEROORDEELT. De Spaansche „regeering" heeft met dit antwoord wel het duidelijkst zich zelf geoordeeld. Al wie zelf nog over een greintje menschelijkheid beschikt aan welke zijde hij „po litiek" dan ook moge staan zal zich met afgrijzen van haar afwen den. Er is dan ook geen twijfel meer mogelijk, of degenen, die de z.g. „wettige regeering" vormen te Madrid en dezer aanhanger zijn niet meer de dragers van idealen, maar in hen zijn nog slechts gebleven de wreede sadisten, die hun eigen ondergang durven trotseeren, als ze maar in staat zijn om zich vooraf te verza digen aan het bloed van de gehate klasse of van de gehate andersden kenden. GRUWELEN. Veelal ziet men, dat duizenden z.g. „regeeringsgetrouwe" milicianos en Volksfrontstrijders zich liever weken lang bezig houden zooals rond het Alcazar van Toledo om een hoop samengevluchte en in kelders ver scholen politiek tegenstanders, met hun vrouwen en kinderenen geeste lijken en nonnen, te belegeren, zon der dat eenig militair belang daar mee verbonden is en enkel om het wreede genoegen van de wreekende afslachting, dan dat ze zich naar het werkelijke front begeven om daar in een eerlijk gevecht hun trouw aan het beginsel te beproeven, Ontzettend zijn de moordpartijen, die naar de unanieme getuigenis van buitenlandsche waarnemers op poli tieke tegenstanders en dezer familie in alle streken van Spanje werden begaan en nog worden begaan dagelijks of liever; eiken nacht in Madrid en andere plaatsen, welke zich nog in de macht der Volks frontstrijders bevinden. Sommigen durven nog steeds ge wagen van de „wettige" regeering te Madrid, terwijl in haar naam tienduizenden onwettig zijn ver moord. Wat zich „regeering" noemde en noemt heeft niets meer te ver tellen, maar het is het gepeupel, het janhagel van de straat, dat in wer kelijkheid het „bewind" in handen heeft en de „regeering" naar haar hand zet. De „regeering", die zelfs den moed mist om te protesteeren, de „regeering", die de regeerings- loosheid en rechteloosheid duldt en daarom medeplichtig is aan den doodslag op tienduizenden De „regeering", die geen tijd heeft om aan menschelijkheid te denken. Nog zijn er menschen en ook Nederlandsche dagbladredacties die over een „wettige" regeering spreken, alleen omdat ze, misschien, op wettige wijze is tot stand geko men. Alsof een regeering haar wettigheid niet verliezen zou, door onrecht en onwettigheid te dulden en te bedrijven. EEN NEDERLANDSCHE VOLKSFRONTDAME Met ontroering beschrijft de cor respondent van het Volksblad een ontmoetiDg in Barcelona met een 26-jarige Nederlandsche dame, voort gekomen uit de gegoede klasse, sinds eenige jaren in Spanje vertoevende. Die dame deed niet aan politiek. Maar... toen de burgeroorlog uitbrak, zoo lezen we, meldde ze zich aan als lid van de... communistische partij. Omdat ze de democratie wilde redden tegenover het fascismeZe nam dienst in het vrouwenlegioen en schoot met een mitrailleur acht nationalisten neer. Deze dame, zegt de correspondent, doet en deed dat alles „voor het ideaal". Zoo is de geest vergiftigd. Een vrouw, die de democratie wil redden in de rijen van communisten Een Nederlandsche vrouw, die met de onderlinge twisten van buiten landers niets te maken heeft. Een vrouw, die uit... idealisme acht onbe kende buitenlanders doodschiet Een vrouw, die we citeeren hier woordelijk den Volksblad-correspon dent een „gulle en oprechte liefde voor het proletariaat heeft..." WEERWRAAK. Den nationalisten wordt eveneens wreedheid verweten. Men zegt, dat 800 Volksfrontstrijders fusilleer den na de inname van Badajoz. Weerwraak is niet goed, maar te verklaren in de omstandigheden. Als de Volksfrontstrijders een plaats moeten ontruimen, dan drenken ze die vooraf in het bloed van tallooze andersdenkenden, waarbij vrouwen en kinderen niet worden gespaard. In „Het Leven" kon men dezer dagen een authentieke foto vinden van Badajoz van een kerkmuur, waaraan de Volksfronters een aantal menschen van andere gezindheid voor hun aftocht hadden vastgespij kerd om ze daarna te verbranden. Het verbrande vleesch had de ge stalten der slachtoffers op den muur afgeteekend. Z.W. wini j duif 10-5J VENRAY, 12 Sept. 1936. HANDBOOGSPORT. Zondagmiddag had op de doeleD van de Handboogschutterij „De Ba tavieren" te Castenray het laatste concours plaats over 1936 van den kring „De Vriendschap" te Venray, aangesloten bij den R.K. Bond van Handboogschutterijen „St. Sebas- tiaan". Ondanks het minder gunstige weer was de stemming onder de schutters uitstekend en er werd dan ook ver woed, zij het dan vriendschappelijk, om de verschillende prachtige prijzen gestreden. Wegens ziekte van den Kring-voorzitter werden de prijzen uitgereikt door den eere-voorzitter, de heer P. Gooren. De uitslag was als volgt le zestallen: le St. Joris, Leunen 176 p. 2e St. Hubertus, Merselo 171 p 3e Willem Teil, Oirlo 162 p 4e Diana, Venray 156 p 5e St. Antonius, Halfweg 154 p 6e St. Anna, Venray 147 p 7e De Batavieren, Castenray 141 p 8e H. Maria, Oostrum 140 p 9e Ons Genoegen, Ysselsteyn 129 p 10e De Eendracht, Veulen 124 p 11e St. Oda, Venray 104 p 12e St. Jozef, Smakt-Holthees 80 p 2de zestallen: le St. Hubertus, Merselo 147 p 2e St. Antonius, Halfweg 142 p St. Anna, Venray 126 p 4e Willem Teil, Oirlo 126 p 5e De Batavieren, Castenray 121 p 6e St. Joris, Leunen 113 p 7e Ons Genoegen, Ysselsteyn 102 p 8e Diana, Venray 98 p De Eendracht, Veulen 94 p 10e St. Oda, Venray 85 p lie St. Jozef, Smakt-Holthees 78 p 12e H. Maria, Oostrum 59 p 3e zestallen le St. Hubertus, Merselo 133 p 2e St. Anna, Venray 91 p 3e St. Antonius, Halfweg 83 p 4e Willem Teil, Oirlo 69 p 5e De Batavieren, Castenray 67 p 6e St. Joris, Leunen 59 p 7e Ons Genoegen, Ysselsteyn 52 p De Wisselbekers werden behaald als volgt Klasse A. St. Hubertus, Merselo met 546 p Klasse B. St. Antonius, Halfweg met 461 p Klasse C. De Batavieren, Castenray met 339 p Hoogste corpsschutter Jan Arts, Merselo met 115 punten. Extra prijzen voor schutters boven de 60 jaren. le W. Jacobs, Venray; 2e H. Ous ters, Venray 3e G. Stevens, Venray 4e F. Swinkels, Venray5e H. Wil lems, Venray6e M. Verhegen, Half weg 7e R. Lemmens, Oostrum 8e Th. de Haart, Smakt. Personeel, le Jan Arts, Merselo 25 punten 2e H. Arts, Merselo 3 rozen

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6