A. THIELEN Kringconcours N.V. EDAH DAMES, 1. Oudenhom 1}U Iflflantelstóflen $apen$tö(fw, Dameó- en Kindeiküede^ P. van Qfdeeqm tyzn., (0 encay P. Hendrix\ Verkoop van biggen Dr, Ai Lomman TH. POUWELS, Hofstraat 8 OnfginningsgroncJ boschgrond, Openbare verkoop lymaai Rundvee- en Varkensmarkt te Hors! Maandag 14 Sept. Eene overweldigende keuze in de nieuwste Stoffen en Hoeden tegen den laagst mogelijken prijs. Groofe voorraad H.A.M. Marres AFWEZIG (of 28 September. TE KOOP dragend varken Te koop gevraagd licht en vertrouwd j Belgisch paard De Cea-Mop KLOMPEN Tb. POUWELS Markten PER TANDEM 2 ALLE SOORTEN Bezoekt hef groofe (e Oosfrum Zondag 13 Sepi. Voor de Vastendagen Laagste prijzen, beste waren, Niemand kan EDAH evenaren. Gratis Chocolade. Speciale Kasteel-Reclame Nog goedkooper bij EDAH. Prima Paardenvleesch per pond 80 ct. Dik vet Spek per pond 33 ct. WEEKEND-RECLAME Henseniusstraat 4 Telefoon 31 Elite Wirsbinski-Zaairogge. De prijs van onze le nab. Wirsbinski- Zaairogge bedraagt f 6.- per 70 Kg. JACOBS- GRAAN- EN ZAADHANDEL - LEUNEN ziet deze week onze prachtige Wol-Etalage, in de nieuwste soorten en kleuren. BREIPATRONEN GRATIS zoolang de voorraad strekt. Marktstraat 5. De trekking der 5e klas Staatsloterij te OIRLO. Notaris Pluymaekers te VENRAY zal op Maandag 14 Sept. 1936, nam. 6 uur in Café Friezen te Oirlo, publiek verkoopen Gemeente VENRAY A. voor Mevr. de Wed. J. Poels te Venray gelegen te Oirlo, Sectie F no. 2428,1 groot 4.24.65 H.A. begrensd door I Rongen en Verstappen, in 4 perceelen I Perceel 1 groot circa 1.19.00 H.A. Perceel 2 groot circa 1.05.65 H.A. Perceel 3 groot circa 1.00.00 H.A. Perceel 4 groot circa 1.00.00 H.A. I Aanvaarding terstond, betaling op I 30 Nov. 1936. De perc. worden NIET I IN MASSA GEVEILD. B. Voor den Heer Peter Loonen te Leunen een perceel BOUWLAND in de I Versen, Sectie G no. 1355 groot I 64.10 A. Aanvaarding en betaling 30 Nov. I 1936. om uit onverdeeldheid te geraken. Notaris Plu te VENRAY ;ers zal op Maandag 21 September 19361 ten verzoeke van de erfgen. Th. Opbergen alhier, publiek verkoopen A. Nam. 2 uur ten huize aan de Hoenderstraat no. 18, tegen contant geld, den geheelen goed onderhou den inboedel als 4 ledikanten met matrassen, nachtkastjes, 3 wasch- tafels, kleerkast, linnenkast, keuken- j kast, buffet, 2 legkastjes, 6 tafels, 4 bloemtafeltjes, 24 stoelen, leuning stoel, canapé, handnaaimachine, kachels, fornuis, klokken, spit schilderijen, lampen, gordijnen, loo-l pers en karpetten, beelden, kapstok ken, porcelein, glas-, aardewerk, keukengerief, Weckketel en glazen, pathéfoon met platen, tuingereed-1 schap en wat verder te koop zal worden aangeboden. B. Nam. 5 uur in het café A. Verbeek aan de Hoenderstraat Gemeente Venray. I. Een geriefelijk ingericht en ruim burgerwoonhuis a.d. Hoender straat no. 18, voorzien van gas en I electrisch licht, met stal, kippen- kooi, tuin en bouwland, beplant met vruchtboomen, kad. Sectie C 58791 groot 25 Are. H. Huis met bergruimten, tuin en erf geschikt voor bouwterrein a.d. Maasheescheweg no. 29, kad. Sectie C nos. 5118 en 5440 groot a. 80 c. UI. Dennenbosch aan de Molen kad. Sectie C 5482, groot 88 a. IV. De onverdeelde helft in het I perceel zand a.d. Molen kad, Sectie C 5483, groot voor het geheel 64.601 Are. Aanvaarding in eigen gebruik I koop I op 23 Sept. a.s., koop II op 21 December 1936, koopen in en IV terstond na de toewijzing. In lasten vanaf 1 Jan. 1937. Betaling 21 Dec. 1936. etna ïïlanulactuuiluinclci Hofstraat 11 Telefoon 114 Lampen, Lampekatoen, Lampeglazen, Branders, Glazen Bollen, Luchten, Thermosflesschen, Drink tuiten, Roerzeeften, Inmaakglazen, Inmaakketels Steenen inmaakpotten, Moesmessen, Etenstampers. Alles wordt thuis bezorgd. Steeds de laagste prijzen. Hofstraat 8. Telef. 64 Keel- Neus- en Oorarts VENLO 14 weken dracht, 2e worp. G. Voesten, Overbroek. TB KOOP beste drag, zeug 3e worp, aan telling 21 Sept. Joh. Voermans, Broekdijk K 46, Leunen. H. Coppus, Holthees. voor linoleum- en gev. vloeren. Bij Nico Kachelpoets, Haardduivel, Tervo Kachelpoets gratis een staalspons gedurende 14 dagen. Aviso Zilverpoets en alle andere soorten Poetsartikelen. Maandag 14 Sept. a.s. nam. 2 uur bij café De Engel te Venray. Gekochte biggen worden thuis bezorgd. Specialist voor Huid- en Blaasziekten houdt spreekuur te VENLO, Houtstraat 4 op Zondag 13 September van 3—5 uur. Reuzensorteering en alle soorten riempjes Steeds de laagste prijzen. HOFSTRAAT 8 HORST Maandag 14 Sept. VENRAY Paardenmarkt Maandag 28 September Jaarmarkt Woensdag 30 Sept. CUYK Dinsdag 15 September, Wie een flinke reis wil maken En daarvan heel veel pret wil smaken, Gaat, en is dan zeer content, van „De Concurrent". Te huur per dag en per uur. JAN VAN SOEST Rijwielhandel Nachtegaal. Patersslraat 9. 211 Philips Lampen, Petroleum-Wandlampen, Gaskousjes, Gasglazen, Stormlantaarns, Branders, Glazen, enz. P. HENDRIX Patersstraat 9. 13 van den Bond van Landel. Rijvereenigingen Kring Wanssum Aanvang 2 uur. De Wedstrijden worden opgeluisterd door de Harmonie Oostrum Kaas vanaf 17 2 pond Randcandijkoek 25 Bus Appelsiroop 1 kg. 25 2 verpakte Candijkoeken 25 Azijnextract voor 2 liter 10 voor 5 liter 15 voor 20 liter 45 Inmaakkruiden pak 10 Zalm, groote bus 22 Haring in torn saus gr. bi. 20 Haring in zuur blik 10 Sardines Mosterd Losse Mosterd Jam Jam Suiker p. blik 10 per glas 18 half pond 20 pondspot 25 Kg. pot 49 kilo 43 Busje Suikerpoeder 35 10 doos Faalberg sacharine 40 Fijn Zout 4 Bij aankoop vanaf f 1.aan waren 1 pd. fijne Hagelslag voor 12 cent 9 TELEFOON 64 50 Bij elk pak Edah Beschuit a 6'/2 ct. 1 reep chocolade gratis. Voor slechts 3/4 pond cadeauwaarde 1 sterke boodschaptasch. Pruimen p.pond 9 Kaas vet pond Blanke Appelen 22 Kaas volvet Blanke Rozijnen 12 Edammer Kaas 2 pond Pindakaas p. pot 12 Edammer Kaas 3 pond Keukenstroop p. bus 25 Edammer Kaas 4 pond Jam p. pot 22 Nieuwe Haring 20 stuks Appelstroop bus 24 Nieuwe Haring 7 stuks 1 ons Tongworst 1 ons Lunchworst t 1 ons Leverworst Samen ZD COm Wy vragen en bezorgen zonder pry9vcrliooging. 110 De zeer gunstige resultaten, bereikt door de verbouwers van Wirs binski-Zaairogge, deden ons besluiten om ook dit jaar wederom een partij van deze zaairogge aan te koopen. Deze rogge, welke 1/3 grover is dan gewone rogge, gaf ook bij de laatste oogst een buitengewoon hooge opbrengst (circa 3200 Kg. p. H.) Van deze rogge moet dan ook 1/3 meer uitgezaaid worden dan van gewone rogge (circa 160 Kg. per H.; Verder is bij ons en onze plaatselijke wederverkoopers in voorraad le nabouw getrieurde Peikuser-Zaairogge (te velde goedgekeurd, doch zonder certificaat) a f 5.60 per 70 K.G. Levering: franco huis, inclusief zak. Elite Wirsbinski-zaairogge alleen verkrijgbaar bij Telefoon No. 97 Onze Landbouwzaden zrjn ook verkrijgbaar bij de navolgende weder verkoopers P. J. Linders, HORST; H. Peeters, LEUNENAnt. Opheij OIRLO en G. Friesen, LOTTUM. 370 begint 21 Sept. a.s., waarin alle hoofdprijzen uitloten. Loten verkrijgbaar bij Hoenderstraat 31 Telefoon 57

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4