W. Claossens In Schoenen J. Schoenwerk .MOOR CITAX Hub. Custers P. MA ESSEN Bel op 123 Jos.Hendrix Zonen Meubelen is en bliift fr-°—r"e P. Goumans Naaimachines een Gasfornuis Metselsteenen Jos. Ariaens, Gr. Straat 18 H. van den Heuvel G. v. d. Bosch, Kerkpad 1 GA naar CAMPS Henri Camps Lucassen bel op no. 95 KOM.... Meubilering, AANNEMERS EIGENBOUWERS N.V. Venraysche Stoom sï e enfa br. Schoenen, Rubberlaarzen, Sportartikelen th. ariaens—kosman a. h. de haen, venray Meubelen Bedden Matrassen Markiezen V loerbedek k ing P. J. JACOBS Zn Luxe-Autoverhuur M. LI. STOKS, Langstr. Ködel en Böhm Dorschmachines Smederij Gebr. Lucassen, Leunen Dakbedekkingen PIERREGOUMANS Fa. StootsSeelen Steenkolen en Brandstoffen Jac. Verstegen zomercollectie SCHOENWERK, SCHOENHANDEL Wij zijn ruim gesorteerd in Mooie sorteering Fornuizen, De grootste sorteering De laagste prijzen Vulpenkouder Vulpoilooden Klokken Pendules P. CLEPHAS Inmaakglazen, Waschteilen, Spaarketeis, J. KEMPS Assurantiën, G. W. MUSKENS Tapijten, Karpetten, Cocos en Trap lopers, alle Vloerzeilen ruim gesorteerd HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen Grafmonumenten naar keuze. MEUBILEERING Het goedkoopste adres voor WILT GIJ De PHOENIX Naaimachines Groote Straat 13 Indien U een RIJWIEL wilt HET BESTE voor weinig geld A ut. MillenPaterstr. 13 In ieder huis Kookt op- gas, U zuft ervaren Gas is niet te evenaren Landbouwers, koopt de Er zijn geen machines die voor WEINIG GELD ZOOVEEL werk doen. De echte Belgische Melotte Ploeg, Wiegard Ploeg, 2- 3- en 4-scharige Ploegen, Ringwalsen, Eggen, Giervaten en Pompen. Diesel Petroleum- en Benzine-Motoren en alle Landbouwwerktuigen. Vraagt onze lage prijzen. Landbouwmachinehandel Stoffeerder^ Henseniusplein 8 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres In Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Alpen^ras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bEKLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikel» i Leder-en Touwwerk is en blijft uw aangewezen adres De mooiste snitten, van ieder modern merk, in voorraad. Speciaal adres voor fijne reparatie en maatwerk. Vertrouwd adres. Billijke prijzen. Maasheesche weg 22 is het goedkoopst adres voor in pannen, mastiek, leien enz. Ook voor reparatie. Beleefd aanb. Vlugge bediening. Timmer- en Meubelwerk Tevens voorradig LIJKKISTEN. Hoenderstraat 9 Venray HANDEL in alle soorten aan scherp concurreerende prijzen. Aan huis bezorgd en ook in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen Overloonscheweg. Wij staan voor U gereed met onze hetwelk is van de beste Nederlandsche fabrikaten. Snitten, modellen en kleuren zullen U zeker tevreden stellen. U koopt bij ons beslist voordeelig I Maaslieescheweg 9 Groote Straat 5 Voor reparatien een goed adres. Zeisen, Zichten, Zeisboomen, Ringen, Sleutels, Handvatten, Zicht- werven, Wetsteenen, Strikkels, Haargereedschap, Kippengaas, Harmonicagaas, Kuikengaas, Vogeltjesgaas, Zevengaas, Vliegen- gaas, Handcultivators, Schoffels, Harken, Hooiharken, alle soor ten Stelen, Gladde draad, Draadnagels, Krammen, Machineolie, Machinevet. Waschmachines, Waschfornuisjes, GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK Electr. Smederg Rijksgedipl. Hoefsmid In alle soorten vindt U bij Horlogerie Optiek Byouterie Grootste sorteering in aantrekkelijke Geschenken zooals HORLOGES goud, zilverdouble KLOKKENPendulesBarometers GERO ZilverZilmeta, Wellner artikelen PARKER en S WAN Vulpennen V/jjj maken U de keuze gemakkelijk. ZIE ETALAGE. Croote Straat Telefoon 52 met osmium-punten is een klasse op zichzelf Fraaie modellen, en prijzen die aan de tegenwoordige tijd zijn aangepast. in diverse soorten. Fa. v. d. Munckhof Steunt de Francis- caansdie Missiën ABONNEERT U op het St. Antonius-Maandblad 10 cent per maand. Bim-Bam slag, reeds vanaf f 13.50 Betrouwbare garantie. Vakkundige bediening. Koopt Uw Uurwerken bij een vakman het bespaart U teleurstel ling en geld. H. CAMPS, Gr. Straat Gediplomeerd Horloger. O Koper- Lood- Zinkwerk Gas- en Waterleiding g Pompen Reparatie Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonscheweg 7 Steriliseerketels, Thermometers, Ringen enz. Waschketels, Waschborden, Emmers, Gieters, Waschmachines, Waschfornuizen en alle Huishoudelijke artikelen. Concurreerende prijzen. Smederij LEUNEN Brandewijn Puike Jenever Cognac Oude Jenever Likeuren Wijnen Sliüteriü Henseniusplein Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 Telef. 144 is toeh voordeeliger VENRAY. bij ons eens zien voor Uw U zult het met ons eens zijn, dat wij U iets bieden dat beter, moderner en beslist goedkoper is dan waar ook. Stationstraat 3 Telefoon 80 VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel- 5 Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. IS Groote Straat 6 Telefoon 9 een goede koopen NAAIMACHINE Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 iaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt CJ vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, Vraagt onze sterk verlaagde prijzen. Kwaliteit bekend. Steeds LIJKKISTEN in voorraad. koopen, komt dan eens kijken bij Maasheescheweg 19 Telefoon 78 Daar vindt. U alle soorten RIJWIELEN in iedere gewenschte uitvoering, tevens Jasbeschermers, Stuurtasschen, Kinder stoeltjes enz. Alles aan lage prijzen. Beleefd aanbevelend,^ Ui H O nj N C HH O ffl 73 C/1 Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C. B. rondspoel Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor borduren en stoppen. REPAREEREN van alle machines, zoowel voor industrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75jarige ervaring /aarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN of tenminste een goed Gascomfoor, dat zal U veel tijd besparen. Ongeveer 300 gezinnen in Venray koken reeds op gasZegt U dat niets Maar zorgt voor een modern Gascomfoor of Gasfornuis, goedgekeurd door de gasstichling. Op Gas kookt u altijd goedkoop, vlug en zindelijk. Vraagt inlichtingen aan het Gasbedrijf, vragen kost immers niets

Peel en Maas | 1936 | | pagina 8