P. JANSSEN, Eeuwige Lente LA BELGIQUE JOS. HENDRIKX Autosverhuur iten Centrafe Verwarming Uw adres H. Oudenhoven Lza. FotoBidprentjes Fa. v d MUNCKHOF ZOMERCOSTUÜM J. A. K0RT00MS, Blerik ZWEMBAD „Oe den Berg" Bloemwerken, P. H0EDEMAEKERS Lvenray Importeur M. Vennekens IFIansilen Broek Tirma Mancfers Cd Stevens A. H. Martens Bfoemisterij Semper Tforens FORNUIZEN GARAGE VAN HAREN cent DE CONCURRENT Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit De grote concurrent - MAASHEES Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden J. KEYZERS L. H. EVERAERTS, HORST Tevreden klanten is onze reclame. Firma M. J. Vollebergh Zönen Electr. Timmerfabriek. A alle Bouwmaterialen. Verder alle soorten Schoenwerk. Bloemenmanden Grafkransên Bruidsbouquetten Cactussen Palmen Snijbloemen A. VAN HAM Zn. Wat hebt U onder de kurk Oude Klare, prima Jenever, Brandewijn, Likeuren, Wijnen, Cognac's Slijterij Grossierderij A. H. DE HAEN, Venray PeeterssTacken, Eindstr.12 voor alle soorten Vloer- en Wandtegels FRICKE Dorsch- machines Incasso- en Rechtskundig Bureau 4 „MERCURIUS" Ten kantore van G* W* MUSKENS Zuivere fotografie Onvergankelijk Vraagt onze prijzen. Indien. U voor Uw zaken- of kleine reizen in binnen- en buitenland een auto noodig hebt, vraagt dan eens prijs bij ons. Wij rijden met prima wagens tegen lage prijs, veilig en comfortabel. TELEFOON 9 Olie Benzine TELEFOON 9 Banden Reparatie VOOR UW 75 mclchol Wilt U een Rijwiel koopen* kom dan even bij aanloopen. De rijwielen kosten daar bjjna niets, voor weinig geld een sterke fiets. Kestein, Simplex en Empo Rijwielen. CONCURRENTIE-RIJWIELEN vanaf 17 gld., en garantie wordt op concurrentie-rijwielen gegeven, het is om te watertanden. Buitenbanden 75, binnenbanden 30, jasbeschermers 50, slikvangers 10, lampen f 2.50, kettingkasten 50, kinderduo 75 met voetsteunen, pedalen per paar 45, snelbinders 23, kettingen 50, freewiels 40, voetiusten 10, bellen 10, lak 10, stuurtasschen 35, handvatten 5. GOLFPLATEN zeer goedkoop, kippendrinkemmers, wateremmers, melk emmers, waterkannen, blikken, stofblikken, sloten, knipmessen, schoffels, tuinharken, handcultivators, kippen- en kuikengaas, vlechtwerk, punt- draad, waschborden, bijlen, houthiepen, nagels, draadkrammen, rieken, landhakken, hooivorken, houten hooiharken, scharnieren, gehengen, waschdraad, veevoederlepels, waschketels, steriliseerketels. inmaakglazen ringen enz. Alle ijzerwaren verkrijgbaar, vraagt prijs. J. VAN SOEST, Venray-Nachtegaal Bestellingen worden ook aangenomen bij A. VAN SOEST. Vlakwaterweg 2 OF Uitgebreide stalencollectie. Lage prijzen. Nr NAAR Alle systemen Plannen en begrootingen Leeuwsfraat 5. Telefoon 145. in Uurwerken, Goud, Zilver, Optiek. Antoniuslaan 50 Let op 't adres. Geheel massief 14 karaats TROUWRINGEN vanaf f 4. Prima WEKKERS met 1 jaar garantie f 1.— Bim Bam REGULATEURS en PENDULES f 10.— Enorme sorteering in Dames-en Heeren-Horloges, Bellen, Ringen, Colliers. Armbanden, Barometers enz. enz. aan ongekend lage prijzen. Ie klas werk, onder schriftelijke garantie. BRILLEN voor ver en nabij vanaf f 4.- Op RECEPTWERK kunt U wachten. Geen reizigers voor Venray en omstreken. Het Zwembad is opengesteld: 9—11 Heeren, 11—1 Dames, 1—3 Heeren, 3—5 Dames. 5—10 Heeren. 7—11 Dames. 11—3 Heeren, 3—6 Dames, 6—10 Heeren. 7—10 Heeren, 10—12 E.E. H.H. Geestelijken, 12—3 Dames, 3—5 Heeren 5—7 Dames, 7—10 Heeren. 7—10 Dames, 10—2 Heeren, 2—5 Dames, 5—10 Heeren. 7—10 Heeren, 10—12 E.E. H.H. Geestelijken, 12—3 Dames, 3—5 Heeren, 5—7 Dames, 7—10 Heeren. 7—10 Heeren, 10—12 Dames. 12—2 Heeren, 2—5 Dames, 510 Heeren. 7—11 Dames, 11—2 Heeren, 2—5 Dames, 5—10 Heeren Wijzigingen voorbehouden. Kinderen beneden 12 jaar alleen onder geleide. Kaarten voor het geheele seizoen verkrijgbaar. KINDERSPEELTUIN, SCHOMMELS, DRAAIMOLEN, ROEIBOOTJES EN KANO'S TE HUUR. Onder Warande heerlijk zitje met prachtig uitzicht. Div. Dranken, IJs P. A. LENSSEN, Telef. 1, Maashees ZONDAG MAANDAG DINSDAG woensdag DONDERDAG vrijdag zaterdag t/m. /|040 per iaar met of zooder restitutie van prcmicn - Póóc het bereifcen van den pensioenleeftijd Pensiocnteeftiiden vanaf het 55ste lol hef 65ste lage WEDUWEN (WEDUWNAARS) PENSIOENEN van /52 t/m. /520 per la». -^1, J&J Agent voor Venray: H. JACOBS, Stationsweg. Eerste Venraysche Blosmkweekerij en Nagazijn Schoolstraat 2 Telefoon 110 NOG STEEDS JE ADRES voor voor het vervaardigen van alle soorten BLOEMWERKEN als Bruidsbouquetten, Kransen, Bloemstukken voor alle ge legenheden. Zaal- en Tafelversieringen. Groot sortiment Pot- en Snijbloemen Diverse soorten Kamer- en PerkplaDten, Vaste Planten. Vraagt ons PLANTENMEST Succes verzekerd. Prima soort zwaar .verspeende TOMATENPLANTEN, goed afgehard Beleefd aanbevelend, Laat uw huis, inboedel, materialen, oogst verzekeren tegen brand bij (Naamlooze Vennootschap) Maatschappij van Verzekeringen. Gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 1855. ZETELRegeDtiestraat 61, te BRUSSEL, Hoofdagent voor HORST en omstreken Venrayscheweg D 125a. Laat U eerstTiMTUR modellen toonen. De groote verschei denheid van exquise model len en perfecten pasvorm zullen U tot TIMTUR doen besluiten. TIMTUR schoenen zijn in alle opzichten „af". TIMTUR, de schoen van stan ding voor Dames, Heeren en Kinderen. Vraagt onze nieuwe prijzen. Slaapkamermeubelen, Bedden en Matrassen. Salon- en Huiskamer meubelen, Kleer- en Keukenkasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen. Laat uw kamers beleggen met prima LINOLEUM Krommenie of echt BALATUM. Het wordt vakkundig gelegd. VOOR DE SCHOONMAAKMeubel Boenwas, vloeibare Linoleumwas Houten Gordijngarnituren, koperen en stalen roestvrije railgarnituren. Ook alle Onderdeelen als koperen en zinken roeden, ringen, koord en trekkers, traproeden. Cocostapgt en loopers, Gang- en Deurmatten. Nu is het de tijd om een MARKIES aan te schaffen. Vraagt onze prijzen. Langdurige garantie. Aanbevelend, Electr. Meubelfabriek Meubelhandel Bontekoestraat 2 Telefoon 47 VENRAY Steeds in voorraad Reparatie vlug en netjes. ALLEENVERKOOP VAN »TIMTUR" Beleefd aanbevelend, Groote Straat 5 Telf. 182 Maasheescheweg 9 HERWIG'S SUCCES ASEF-TABLETTEN NETJES BILLIJK Stationstraat 6, Telefoon 150 Beleefd aanbevelend, SIERPOTTEN VAZEN in goede sorteering. in de allernieuwste modellen en alléén in onze bekende prima kwaliteit en afwerking. GROOTE SORTEERING, LAGE PRIJZEN. Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billgk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOORPUTTEN. Isolatieplaten voor wand en plafond, Gips, Kalk, Cement, Drijfsteen, Rietpannen en Asbestplaten enz. Vraagt onze prijzen. Vergelijkt kwaliteit. Hoenderstraat 31 Telefoon 57 De FRICKE dorschmachines werden op de groote Landbouwten- oonstellingen te Hamburg en Frankfurt erkend als de beste. Daarom Landbouwers, koopt ook iets goeds en laat Uw Dorsch- machine een FRICKE zijn. Ze is beter afgewerkt, met dubbele zeeft- reiniging en met dichte trommel. Ook deze is langer dan elk ander fabrikaat. Leverbaar in 12 verschillende modellen. Stationsweg VENRAY Telefoon 61 Lister. Diesel, Heemaf Benzine- en Electo-Motoren. Duitsche boeren zeggen: FRICKE DORSCHER IS DE BESTE! Incasso's. Rechtskundige Adviezen. Schoolstraat 14, VENRAY Groote Straat 28 Venray.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7