A. THIELEN Magazijn „DE ZON" N.V. EDAH Klompen Kringconcours P. JANSSEN, lan#l,ravl2i EDAH Waren DAMES, Zie onze Etalages Verkoop van biggen Qnze Aegmkleediny „*lhe qchwi' P. mn QptUcqm zh. weaifr RIJWIELEN ..GAZELLE" TANDEMS In kinderwagens, Sportwagens JP. Hendrix, Patersstraat TH» POUWELS, Hofstraat 8 TE KOOP 8 ongem. biggen partij WL kuikens TE KOOP een waschfornuisje dragend varken aftd. werkpaard TE KOOP 8 ongem. biggen Kaas- en Beschuit- Reclame Th. POUWELS CROOTE FOKDAG FOKDAG ie Si. Anihonis ziet deze week onze prachtige Wol-Etalage, in de nieuwste soorten en kleuren. BREIPATRONEN GRATIS zoolang de voorraad strekt. Marktstraat 5. Bezoekt hei groole fe Oosfrum Zondag 13 Sept. zoowel voor Heeren, Dames, als Kinderen, in de moderne modellen en kleuren, is HET BESTE wat op dit gebied gebracht wordt. Alle maten voorradig. KOOP EEN OCNEM, om den prijs en om de kwaliteit. Vraagt zichtzendingen, zonder eenige verplichting. Ontvangen prachtsorteering DAMES HOEDEN voor Herfst en Winter. WlanufactuuikaHclel «w*» Groote Straat 9 mooie diepe Borden zonder louiies 6 cent Elite Wirsbinski-Zaairogge. De prijs van onze le nab. Wirsbinski- Zaairogge bedraagt f 6.- per 70 Kg. JACOBS- GRAAN- EN ZAADHANDEL - LEUNEN REGENJAS DEMI-SAISON Goed en Goedkoop Adres niel le evenaren Gratis Pudding. Extra Aanbieding. Geweldige Kasteelreclame Steeds lager zijn onze prijzen Henseniusstraat 4 Telefoon 31 bij P. Smeets, Veulen. TE IKOOE oud 4 maanden Jac. Wilms, D 34, Boschhuizen Adres bureau van dit blad. TE ElOOE 14 weken dracht. Ook te ruilen tegen vette ot aangemeste zeug. Jacobs, Merselo-Peel. TE KOOP C. Teunissen, Ysselsteyn. bij W. Vollenberg, Ysselsteyn. Maandag 7 Sept. a.s. nam. 2 uur bij café De Engel te Venray, Gekochte biggen worden thuis bezorgd. CROOTE BIJ Steeds reuzensorteering De laagste prijzen. HOFSTRAAT 8 ST. ANTHONIS EN OMSTREKEN. Bezoekt den grooten op 9 September a.s. Aanvoer 309 stuks Rundvee, 63 stuks Belgische Paarden en 69 stuks Tuigpaarden. Bijzondere gelegenheid voor aankoop van PRIMA FOKMATER1AAL. Om 10 uur worden eenige buiten de Provincie in gevoerde lVs-jar. Tuigpaarden verkocht met premie-bijdragen door de Prov. Regelings-Commissie Doorloopend entrée 25 c. Catalogus 10 c. van den Bond van Landel. Rijvereenigingen Kring Wanssum Aanvang 2 uur. De Wedstrijden worden opgeluisterd door de Harmonie Oostrum. Hofstraat 11 n Telefoon 114 Prachtcoilectie WOL jjAZELLE en jBlJRGERS het nieuwste aan concurreerende prijzen. en goedkoope Rijwielen TE HUUR en TE KOOP Wederom ontvangen een partij Reuzensorteering Porcelein. Glas. Emaille, Zinkwaren, Lampen. Lampekatoen, Branders, Luchten, Kousjes. Inmaakpotten. Inmaakglazen, Steenen Potten. Boonenmolens, Moesmessen, enz. enz. Belangrijk veilaagde prijzen. Wordt thuis bezorgd. TELEFOON 64 46 De zeer gunstige resultaten, bereikt door de verbouwers van Wirs binski-Zaairogge, deden ons besluiten om ook dit jaar wederom een partij van deze zaairogge aan te koopen. Deze rogge, welke 1/3 grover is dan gewone rogge, gaf ook bij de laatste oogst een buitengewoon hooge opbrengst (circa 3200 Kg. p. H.) Van deze rogge moet dan ook 1/3 meer uitgezaaid worden dan van gewone rogge (circa 160 Kg. per H., Verder is bij ons en onze plaatselijke wederverkoopers in voorraad Ie nabouw getrieurde Petkuser-Zaairogge (te velde goedgekeurd, doch zonder certificaat) a f 5.60 per 70 K.G. Levering: franco huis, inclusief zak. Elite Wirsbinski-zaairogge alleen verkrijgbaar bij Telefoon No. 97 Onze Landbouwzaden zijn ook verkrijgbaar bij de navolgende weder verkoopers P. J. Linders, HORSTH. Peeters, LEUNENAnt. Ophe ij OIRLO en G. Friesen, LOTTUM. 370 OOK VOOR UW EN NAAR Bij elke 2 pakjes Edah Pudding van 5, 8 of 10 cent 1 pak van de gekochte soort gratis. De bekende Aeroxon Vliegenvangers nu 6 st. tO ct. 1 zware liefsfasdi voor 1 pond cadeau waarde Pruimen p.pond 9 Soda p.pond 2 Rozijnen 12 Zeep de beste 7 Gort 6 Zeeppoeder 5 RÜst 7 Lucifers pak 6 Prima Vleesckwaren aan lage prijzen. Dik vel Spek per pond 33 cf. Wy vragen en bezorgen zonder prysverhooging.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4