Groote Opruiming van Scho Eeuwige Leute LEPEL LA BELGIQUE JOS. HENDRIKX P. JANSSEN Opruiming Centrafe Verwarming Jos. Ariaens, Gr. Straat 18 ëSsè» G. v. d. Bosch, Kerkpad 1 Saus-, Groente- of Aardappel- Bloemwerken, Middenstander, J. A. K0RT00MS, Blerik Br, Ai Lommen Tirma Mancfers <£d Stevens LEER ZWEMMEN N.V. Zeepfabriek „DE KLOK", Heerde. ZOMERCOSTUUM Flanellen Broek Bfoemisterij Semper Tforens ZWEMBAD „Op den B erg maashees DE CONCURRENT Deering Maaimachine M. VENNEKENS, Dames- Heeren- en Kinder- Schoenwerk aan spotprijzen. Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden PeeterssTacken, Eindstr.12 Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit Leer GOED zwemmen P.Hoedemaekers Jr nog steeds verkrijgbaar voor: TA voorzyden van SNEEUWWIT-Zeeppoeder of geschenkenbons van KLOKZEEP en RIKOBÉ L. H. EVERAERTS, HORST Verder alle soorten Schoenwerk. Bloemenmanden Grafkransén Bruidsbouquetten mogen wij uw opgave van deel neming aan de MICA 1936 vóór 15 AUGUSTUS aan ons secretariaat binnenwachten Per circulaire gaven wij U reeds de coulantere regeling op. Langstraat 26 Cactussen Palmen Snijbloemen A. VAN HAM Zn. De grote concurrent aan ongekend lage prijzen. Geen marktgoedje, maar restanten van prima kwaliteit. Slechts enkele dagen, profiteert nu in uw eigen belang. De Venraysche Schoenhandel Wilt U een Rijwiel koopen, kom dan even bij aanloopen. De rijwielen kósten daar bijna niets, voor weinig geld een sterke fiets. Kestein, Simplex en Empo Rijwielen. CONCURRENTIE-RIJWIELEN vanaf 17 gld., en garantie wordt op eoneurrentie-rijwielen gegeven, het is om te watertanden. Buitenbanden 75, binnenbanden 30, jasbeschermers 50, slikvangers 10, lampen f 2.50, kettingkasten 50, kinderduo 75 met voetsteunen, pedalen per paar 45, snelbinders 23, kettingen 50, freewiels 40, voetiusten 10, bellen 10, lak 10, stuurtasschen 35, handvatten 5. GOLFPLATEN zeer goedkoop, kippendrinkemmers, wateremmers, melk emmers, waterkannen, blikken, stofblikken, sloten, knipmessen, schoffels, tuinharken, handcultivators, kippen- en kuikengaas, vlechtwerk, punt- draad, waschborden, bijlen, houthiepen, nagels, draadkrammen, rieken, landhakken, hooivorken, houten hooiharken, scharnieren, gehengen, waschdraad, veevoederlepels, waschlcetels, steriliseerketels. inmaakglazen ringen enz. Alle ijzerwaren verkrijgbaar, vraagt prijs. J. VAN SOEST, Venray-Nachtegaal Bestellingen worden ook aangenomen bij A. VAN SOEST. Vlakwaterweg 2 Landbouwers, koopt de nieuwste Een werkelijk OLIEBAD maaimachine met kogellagere alle kamwielen en pallen in de olie loopend, is stofdicht afgesloten en daarom onver slijtbaar. U smeert deze ma chine maar eens in het jaar. De DEERING Maaimachine is gefabriceerd in de grootste fabrieken ter wereld en staat bekend als de beste. IMPORTEUR Stationsweg Telefoon 61 Ook leverbaar goedkoope RUSSISCHE en VIKING Maaimachines. Komt zien en profiteert van deze zeldzame gelegenheid. Ziet Etalage! Eerste Venraysche Bloemkweekerij en Nagazijn Schoolstraat 2 Telefoon 110 V NOG STEEDS JE ADRES voor voor het vervaardigen van alle soorten BLOEMWERKEN als Bruidsbouquetten, Kransen, Bloemstukken voor alle ge legenheden. Zaal- en Tafelversieringen. Groot sortiment Pot- en Snijbloemen Diverse soorten Kamer- en Perkplanten, Vaste Planten. Vraagt ons PLANTENMEST Succes verzekerd. Prima soort zwaar verspeende TOMATENPLANTEN, goed afgehard Beleefd aanbevelend, J. KEYZERS Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billijk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOORPUTTEN. Specialist voor Huid- en Blaasziekten houdt spreekuur te VENLO, Houtstraat 4 op Zondag 9 Augustus van 3-5 uur. Alle systemen Plannen en begrootingen Leeuwstraat 5. Telefoon 149. Volg een volledige cursus a f 3.- Inlichtingen Leraar Lich. Oef. M. O. Leeuwsfraat 1. Nederlandsch fabrikaat in de bekende gegarandeerde uitvoering bijBoekhandel Karei Groels, Neerstraat 12, Roermond, Boekhandel H. Linskens, Langstraat 17, Weert, waar tevens inzendingen voor premies uit de geschenkenlijst kunnen worden ingeleverd. Laat uw huis, inboedel, materialen, oogst verzekeren tegen brand bij (Nfaamlooze Vennootschap) Maatschappij van Verzekeringen. Gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 1855. ZETELRegentiestraat 61, te BRUSSEL, Hoofdagent voor HORST en omstreken Venrayscheweg D 125a. Laat U eerstTIMTUR modellen toonen. De groote verschei denheid van exquise model len en perfecten pasvorm zullen U tot TIMTUR doen besluiten. TIMTUR schoenen zijn in alle opzichten „af". TIMTUR, de schoen van stan ding voor Dames, Heeren en Kinderen. Reparatie vlug en netjes. ALLEENVERKOOP VAN »TIMTUR" Beleefd aanbevelend, Groote Straat 5 Telf. 182 Maasheescheweg 9 HERWIG'S SUCCES ASEF-TABLETTEN MCA «36 voor uw OF NAAR Uitgebreide stalencollectie. Lage prijzen. 9 VENRAY NETJES BILLIJK Stationstraat 6, Telefoon 150 Beleefd aanbevelend, SIERPOTTEN VAZEN in Uurwerken, Goud, Zilver, Optiek. Antoniuslaan 50 Let op 't adres. Geheel massief 14 karaats TROUWRINGEN vanaf f 4. Prima WEKKERS met 1 jaar garantie f 1. Bim Bam REGULATEURS en PENDULES f 10.— Enorme sorteering in Dames- en Heeren-Horloges, Bellen, Ringen, Colliers. Armbanden, Barometers enz. enz. aan ongekend lage prijzen. Ie klas werk, onder schriftelijke garantie. BRILLEN voor ver en nabij vanaf f 4.- Op RECEPTWERK kunt U wachten. Geen reizigers voor Venray en Omstreken. ^yilUWIlllGE Quderdoms^eriekerihg Richt U lot den Raad van Arbeid te Venlo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen van 156 l/m. /1040 per laar md of zonder reslilulie van premlcn bil overlijden vóOr lid bcrciben van den pensioenleeftijd. Pensioenleeftijden vanaf tiet 55s!e tol liet 65sle jaar. WEDUWEN (WEDUWNAARS-) PENSIOENEN van /52 hm. /520 per laar. - -r M Agent voor Venray: H. JACOBS, Stationsweg. ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Het Zwembad Is opengesteld s T*?eeren> 11 Dames, 1—3 Heeren, 3—5 Dametr 510 Heeren. °ames' y,-3 Heeren, 3—6 Dames, 6—10 Heereni. 7—10 Heeren, 10—12 E.E. H.H. Geestelijken, Ï2T? Pames> 3—5 Heeren 5—7 Dames, 7—10 Heeren. 7—10 Dames, 10—2 Heeren, 2—5 Dames, 5—10 Heeren 7—10 Heeren, 10—12 E.E. H.H. Geestelijken ,U^ulmeS' 3,r5 Heeren' 5~7 Dames, 7—10 Heeren. Heeren, 10—12 Dames. 12—2 Heeren, 2—5 Dames. 510 Heeren. r 7—11 Dames, 11—2 Heeren, 2—5 Dames, 5—10 Heeren ZATERDAG Wijzigingen voorbehouden. Kinderen beneden 12 jaar alleen onder geleidn Kaarten voor het geheeie seizoen verkrijgbaar. KINDERSPEELTUIN, SCHOMMELS, DRAAIMOLEN ROEIBOOTJES EN KANO'S TE HUUR Onder Warande heerlijk zitje met prachtig uitzicht. Div. Dranken, Us P. A, LENSSEN, Telef. 1, Maashees

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4