FOTO'S VAN DEZE WEEK Met Olympische vuur op weg naar Berlijn. - De eerste groote etappe van den Olympischen fakkelloop. Onder het gejuich der Atheensche bevolking bereikte de fakkellooper met het vuur >!e Grieksche hoofdstad. Op den weg naar Akropolis passeerde de looper een haag van vlaggen. Verbetering .v.m cc:i gcvuufi^l.e kromming. - De gevaarlijke bocht in het Noord-Hollandsch Kanaal, tusschen Purmerend en Ilpendam, wordt verbeterd. Het groot aantal ongelukken, dat daar ter plaatse gebeurde, maakte dit noodzakelijk. Door het bouwen van een groote schoeiïng wordt de bocht kleiner Herbezetting van de Dardanelles - Als gevolg van de besluiten der conferentie te Montreux, heeft de Turksche regeering het schiereiland Gallipoli en de gedemilitariseerde zóne opnieuw be zet. De Intocht der troepen. j Barrio, de voorzitter van de on- Bewapende communisten te Barcelona. - De Spaansche regeering heeft in den strijd tegep de op- langs door de Spaansche regeering standelingen, talrijke regeëringsgezinHe arbeiders van wapens 'vóórzien. De „roodë militie" in ae te Valencia opgerichte Junta. straten van Barcelona. Paleis^aadhuis te Tilburg gereed gekomen. - Het vroegere paleis van Koning Willem II, dat we^d 'ipt raai^uïs, is gg&eed gekomen. Zaterdag 1 Augustus wó^clt héVgebp.end, Sij welke^^oh- tigheid H.M. de Koningin zich laat verlegenwoorcligen door Jhr. Mr, J. T. M. Smits van Oyen. Burgeroorlog in Spanje. - Op de foto links geeft een hooge officier uit het leger van omtrent de krijgsverrichtingen. - Op de rëchtër foto ziet men in het midSen de CatT Coridad Mercader met een geweer on5er den arm in de straten van Op het gemeff^fik i zilveren wissel beker aan den héér H. y^n Wa^g^y, die met handkgt dén zl ritgrrqin te Oss we;;d e.en concours hippique eerste klas gehouden. Minlst ers Qver- cóneoara Xê£ nagedachtenis van den voor ceoige jaren overleden voordrachtkunstenaar Albert Vogel, werd op pw ««mSag m J- U i Hj?j; geq|ëép^ebestunr over. - F re 05 rik vón Gëusau draagt hl? monüméat

Peel en Maas | 1936 | | pagina 12