SEIZOEN OPRUIMING P.v. Opbergen Fz. N.Y. EDAH Bfoemisterij Semf Kermis-Reclame Radio-Centrale Venray Honderden Lappen en Restanten. «4 10 pet. KORTING JACOBS' G Zaadhandel Sn Ik& Sa torn Bloemwer MANUFACTUURHANDEL CROOTE Ook in füne VLEESCHWAREN Hebben de GO^) ZAAI WIKKEN van jaar U wat ge DE CONCURRENT slechts f 11.- DERDE PROGRAMMA Voortzetting van onze Seizoen-Opruiming met zijn geweldig lage prijzen in alle afdeelingen. Hofstraat 11 VENRAY Telef. 114 Speciale Kasteel-Reclame prachtige waardevolle cadeaux. Pudding en Bakartikelen Henseniusstraat 4 Telefoon 31 Gegarandeer ZOMERZAi Gele Zaailupinen f 1( Gegarandeerde ZOET] 1 a f 21 Dubbel gereinigd Spurd a f 2; Bloemenmanden Bruidsbouque Cactussen Palmen A. VA Rundvee- en Vali Ie Hors! Maant PROGRAMMA 1 tot en met 8 Augustus Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag 1.30 3.20 5.20 7.20 7.50 8.40 BRUSSEL (Vlaams) 8,Gesproken dagblad 8.20 Tijdsein.Postduivenberichten Gramofoon 8.40 Gesproken dagblad 9,25 Gramofoon BRUSSEL (Fransch) 11.35 Orkest Jos. Snijders BRUSSEL Vlaams 12.25 Dansmuziek Fud. Candrics-ork. I.20 Gesproken dagblad LUXEMBURG Gevarieerd concert DEUTSCHLANDSENDER Gevarieerd concert PARIJS Radio-Paris Populair concert Circus Radio-Paris DROITWICH Kamermuziek BERLIJN Dansmuziek. Omroepkleinork. LUXEMBURG 10.20 Dansmuziek. Maandag BRUSSEL. (Vlaams) 8.Gespr. Dagblad. Gramofoon 8.20 Tijdsein. Gymnastiek KEULEN 8.50 Gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gramofoon. DEUTSCHLANDSENDER 10.20 Hans' Bund's orkest Radio PARIS II.20 Kamerorkest van het Parys Symphonie-orkest DEUTSCHLANDSENDER 12.20 Militair concert BRUSSEL Vlaams 1.05 Jos. Snijders-orkest I.20 Gesproken dagblad DROITWICH 2.20 Stafmuziek v.h. 2de Bat. v. The King's Shopshire Light Infant. KALUNDBORG 3.10 Omroeporkest DEUTSCHLANDSENDER 4.00 Melodie und Rhytmus LUXEMBURG 6.05 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoon muziek. DROITWICH 8.00 BBC-Midland orkest 8.20 Filmmuziek 8.50 Een bont programma BOEDAPEST 9.50 Zigeunerkapel 10.40 De Honvedkapel BERLIJN II.05 Omroepklein-orkest Dinsdag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Gymnastiek. Gramofoon 8.20 Tijdsein. Gesproken dagblad LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 9.50 Omroepdansorkest 10.20 Militaire muziek BRUSSEL (Vlaams) 12.20 Gramofoon 1.20 Gesproken dagblad I.30 Max Allexys-orkest DROITWICH 2.20 Norbert Wethmar Trio 3.20 Jack Wilson orkest 4,50 Carlton hotel orkest DEUTSCHLANDSENDER 5.2Ó Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DROITWICH 8.00 BBC-V riete-orkest DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Omroeporkest. Bonte avond TOULOUSE 10.20 Music Hall programma II.00 Chansons 11.20 Argentijnsch orkest Woensdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Berichten, gymnastiek 8.20 Tijdsein, gespr. dagbl. Gramof. KEULEN 50 De Zwabische Dorpsmuzikanten DEUTSCHLANDSENDER 9.20 Hans Raue orkest DROITWICH 11.05 Lionel Johns orkest BRUSSEL (Vlaams) 12.20 Dansmuziek 1.20 Gesproken dagblad DEUTSCHLANDSENDER I.30 Carl Woitschach blaasorkest DROITWICH 3,55 St. Hilda's orkest BERLIJN 4.20 Orkest Schneidewind DROITWICH. 5.35 BBC dansorkest LUXEMBURG 6.20 Gramofoon 7—8 EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek DROITWICH 8.00 Melody out of the sky DEUTSCHLANDSENDER 8.30 De Stafmuziek LUXEMBURG 10.20 Bonte avond II.00 Dansmuziek Donderdag BRUSSEL Vlaams 8.00 Gesproken dagbl. Gymnastiek. 8.20 Tijdsein. Berichten. Gramofoon KEULEN 8.50 Carl Woitschach blaasorkest LUXEMBURG. 9.20 Gev. concert DEUTSCHLANDSENDER 9.50 concert 10.20 Er win Bolts dansorkest BRUSSEL Vlaams 12.20 Max Alexys orkest 1.20 - -- - 7.-8. EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten TOULOUSE I.00 Operette-concert REGIONAL PROGRAMMA 8.20 Debroy Somers conc., dansork. 9.20 Padvindersliederen DROITWICA 10.20 BBC-orkest II.35 Dansm. Harry Leaders Band Zaterdag i BRUSSEL Vlaams Gymnastiek Gramofoon Tijdsein Gesproken dagblad LUXEMBURG Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Volksliederenconcert 10.20 Omroepkleinorkest DROITWICH 11.35 BBC Northern Orkest BRUSSEL Vlaams Gespr. dagbl. José Schnijders orkest Paul Godwins Orkest BERLIJN Vroolijk programma LUXEMBURG Gevarieerd programma 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramof oonplateü DROITWICH George Woods Six Swingers Promenade-concert DEUTSCHLANDSENDER Gevarieerd Concert TOULOUSE 10.20 Music Hall Programma 11.00 Argentijnsche Muziek 11.20 Operette concert 5.00 5.20 9,20 9.50 1.20 2.23 3.50 4.20 4.50 8.00 8.15 1.30 Gesproken dagblad. Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER. Gev. concert DROITWICH Carlton Hotel orkest BERLIJN Ferdy Kaufmann orkest BRUSSEL (Vlaams) Jos. Snijders orkest Kinderuurtje Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DROITWICH BBC orkest BBC dansorkest LUXEMBURG Vioolconcert DROITWICH 10.25 Muziek van Jack Strachey WEENEN 11.05 Populair concert 2.20 3.20 4.50 5.20 6.05 6.50 8.00 8.20 9.05 Vrijdag BRUSSEL (Vlaams) Berichten. Gymnastiek Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. KEULEN Freddy Kauffmann orkest LUXEMBURG Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Franz Haucks orkest DROITWICH 12.50 Gramofoon. BBC dansorkest BRUSSEL Vlaams Gesproken dagblad DROITWICH BBC Theatre orkest KALUNDBORG M. Hansen Instrum. ensemble DROITWICH Hotel Victoria-orkest Gramofoon Medvedeffs Balalaika orkest LUXEMBURG Populair concert 8.00 8.20 8.50 9.20 9.50 1.20 2.20 3.10 4.20 5.05 5.35 5.45 PLAATSEN VAN BIJENKORVEN. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter kennis van be langhebbenden, dat het in verband met het bepaalde in artikel 56, sub 3 van het Provinciaal Wegenregle ment en artikel 39 der Algemeene Politieverordening verboden is, kor ven met bijen te hebben op een af stand van minder dan 50 meter van den openbaren weg, indien de vlieg gaten der korven hetzij in recht- streeksche, hetzij in schuinsche richting gekeerd zijn naar den weg, ten ware daarlangs een schutting worde aangebracht, waarvan de hoog te minstens 2.50 meter bedraagt en waarvan de lengte, stand en richting worden aangewezen door Burgemees ter en Wethouders in voege als door hen voor de veiligheid van het ver keer over den weg wordt noodig geacht. Op minstens 10 meter afstand van voormelde grens is het geoor loofd korven met bijen te hebben, mits de korven met de rugzijde naar den weg zijn gekeerd, zoodanig, dat de vlieggaten de meest van den weg afwijkende richting aanwijzen. Duitsche bijenkorven worden wegens besmettingsgevaar als anderszins op gemeente-eigendommen NIET toe gelaten en de particuliere eigenaren van gronden worden DRINGEND verzocht eveneens niet toe te staan, dat van Duitschland afkomstige korven met bijen op hun terreinen worden geplaatst. Voor het plaatsen van Nederland- sche bijenkorven op gemeentegronden is eene recognitie verschuldigd van vijf cent per korf. Vóór de plaatsing- moet de betaling geschieden ten kantore van den Gemeente-Ontvan ger „Onderden Boog" en omtrent de plaats en het zetten der korven overleg gepleegd worden met Th. Engels, kantonnier, wonende in de Langstraat. Wat echter betreft de terreinen, vallende onder het Staatsboschbeheer (in hoofdzaak gelegen achter Merselo moet bedoeld overleg geschieden met den Bosch wachter I. Min, Veldstraat, of voorwerker Manders, wonende op de terreinen, Merselo N 13. Venray, 30 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. op alle niet speciaal geprijsde artikelen. te houden van Vrijdag 24 Juli tot en met de Kermisdagen 1936. Een Liferllesdi Limonade Cazeuse GRATIS bij aankoop van een gulden verschillende Kruideniers waren (suiker, roomboter, margarine, vet en slaolie uitgesloten) waarbij een half pond verpakte Edab-Koffie. (De ledige flesch wordt èl 10 cent berekend en teruggenomen). Edah Koffie half pondspak 20, 24, 32, 37 ct Edah Thee per onspak 20, 23, 26, 28, 30, 32 ct. Edah Margarine, de fijnste, per pond 52, 58 ct. is EDAH niet te evenaren! 2 ons gekookte Ham 25 ct. 2 ons Leverkaas 25 ct. 2 ons Lunchworst 16 ct. 2 blikjes Leverpastei 25 ct. Half pond Boterhamworst 15 ct. ABRIKOZENPULP Half pond Leverworst 15 ct. 1 ons Runderrookvleesch 15,18 ct. 2 ons Paardenrookvleesch 25 ct. 1 pond Snijworst 39 ct. (niet gesneden) 5 pondsbus 80 ct., lOpondsbus 130 ct. Voor 3/4 pond Kasteel-Cadeauwaarde 1 mooi stuk mechanisch Speelgoed. Voor 1 pond Kasteel-Cadeauwaarde 1 celluloid Babypop 40 cN. Voor 3 pond Kasteel-Cadeauwaarde 1 celluloid Babypop 55 cN. Voor 1 pond Kasteel-Cadeauwaarde 1 zware, sterke China Vloermat (groote maat) ZIE ETALAGEAndere Speelgoederen op aanvraag Door het koopen van bovenstaande artikelen komt U ge heel gratis in het bezit van Edah Busgroenten. fijn van smaak, flink gevuld! Spercieboonen, reclamekwaliteit per Literblik 16 ct. Snij- of Spercieboonen per Literblik 18 ct. per 2 halve blikken 25 ct. Spinazie per Literblik 17 ct. Doperwten prima, literblik 21 ct. Doperwten, fijn 27 ct. Appelmoes p. literblik 30-24-21 ct. per halfliterblik 15 ct. Zuidvruchten. Rozijnen zonder pit p.pond 14, 12 Rozijnen goudgeel 16 Rozijnen extra fijn 25, 20 Krenten, gezuiverd 22, 17 Pruimen, prima 12, 9 Pruimedanten 17 Pruimedanten, reuzen 23, 20 Schijfappelen, blank 19, 21 Schijfappelen, extra 25 Abrikozen per pond 42, 38, 30, 24 Kasteelpudding zonder suiker per doos 36 zakjes 54 Imperial Puddingpoeder per doos 36 zakjes 70 Kasteel Pudding div. smaken 6 pakjes 25 Goudmerk Pudding 12 zakjes 23 Vruchtenpudding half pond 20 Vlapudding per pak 20, 12l/2 Bloem, prima, per pond 8, 7/\ Patentbloem, extra, per pond 8yö Patentbloem, extra, per 5 pond 40 Bakmeel, zelfrijzend 2 pakken 25 Vanillesuiker 6 pakjes voor 15 Bakpoeder per pakje 3 Sucade per ons 11 Amandelen gepelde per ons 18,11 Citroen- en Amandelolie per fleschje 71/, Rum- en Arakolie- per fleschje 10 Chocolade Hagelslag p.pd 24, 20 Griesmeel per pond 12, 10 Poedersuiker 29 ANANAS per blik 32, 30, 25 1 groot blik KWETSEN 28 1 groot blik Roode Pruimen 27 1 groot blik Reine Claudes 26 EDAH PUDDINGSAUS div. smaken per flesch 14 ct. EDAH BONBONS met heerlijke vloeibare vulling half pond 25 ct. JAM per emmertje 5 pond 87 ct. JAM per kilopot 38 ct. JAM per pondspot 21 ct. Dortmunder Bier per flesch 18,14 ct 2 fl. Grape-Fruit 1 cadeau. Boerenjongens heele pot 83 Port, le soort per flesch 90 Romano Vruchtenwijn 1/1 fl. 40 Milanö Vruchtenwyn 1/1 fl. 40 Advocaat per heele flesch 82, 112 Zoete Spaansche Wijn 1/1 fl. 75 Meiwrjn per heele flesch 38, 30 Bessenwijn per heele flesch 38, 30 Probeert onze nieuwe Puddingsoorten Ananas, Amandeltjes, Advocaat, Rhum en Bitterkoekjespudding per pakjes slechts 10 cent. Limonade-Siroop per heele flesch 38 ct. Grape-Fruit, heerlijk verfrisschend per flesch 10 ct Limonade Gazeuse 2 literflesschen 25 ct. Flesschen en potten worden berekend en voor denz. prijs teruggenomen W(j vragen en bezorgen zonder prjjsverhooging. 276 De vorige zomer werd ons van e gemaakt dat onze te duur waren. Het was ons i zijde goedkoopere wikken were od zouden kiemen, doch geen bevr; as Wij hebben de verbouwers vaniaa de voer wikken" dan ook uitdr w hun op het groote verschil ge\? De boeren, die nu toch nog vs,ed kochten, hebben verleden herfst 'üe! geen of zelfs geheel geen groem t onze gegarandeerde zomerzaal over groenvoer beschikten. Wilt U een Rijwiel koopen kom dan even bij aanloopen. De rijwielen kosten daar bijna niets, voor weinig geld een sterke fiets. Kestein, Simplex en Empo Rijwielen. CONCURRENTIE -RIJWIELEN vanaf 17 gld., en garantie wordt op conc urrentie-rijwielen gegeven, het is om te watertanden. Buitenbanden 75, binnenbanden 30, jasbeschermers 50, slikvangers 10, lampen f 2.50, kettingkasten 50, kinderduo 75 met voetsteunen, pedalen per paar 45, snelbinders 23, kettingen 50, freewiels 40, voetiusten 10, bellen 10, lak 10, stuurtasschen 35, handvatten 5. GOLFPLATEN zeer goedkoop, kippendrinkemmers, wateremmers, melk emmers, waterkannen, blikken, stofblikken, sloten, knipmessen, schoffels, tuinharken, handcultivators, kippen- en kuikengaas, vlechtwerk, punt- draad, waschborden, bijlen, houthiepen, nagels, draadkrammen, rieken, landhakken, hooivorken, houten hooiharken, scharnieren, gehengen, waschdraad, veevoederlepels, waschketels, steriliseerketels. inmaakglazen ringen enz. Alle ijzerwaren verkrijgbaar, vraagt prijs. J. VAN SOEST, Venray-Nachtegaal Bestellingen worden ook aangenomen bij A. VAN SOEST. Vlakwaterweg 2 Evenals het vorige jaar hebben \i j, de beste zomerzaaiwikken gekocht, Le Wij kunnen daarom ook dit jaar i e beid onzer zomerzaaiwikken garap, wikken welke hier in deze streken j ,e ze groeien vlug en geven een flink gi De prijs van onze gefer zaaiwikken hebben wij ie laagd en bedraagt noj inclusief zak, FRANCl Verder kunnen wij nog leveren: Onze Landbouwzaden zijn ook verl de wederverkoopers P. J. Linders, NENAnt. Opheij, OIRLO en G. Fristri Bij aanko°P;jtf GraUSljl^°" 0, 1 bus CoHeine-vn" Y/oensdag - HERWIG'S SUCCES NETJES Stationstraat 6, Telef Beleefd SIERPOTTEN

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10