Seizoen- Opruiming J. Thomassen Opruiming Seizoen- A. THIELEN Opruiming KERMIS HOUDEN A lbert Hei jn i I Folcvee-dag fe Horsf Missiewedstrijd Groofe Opruiming Sformlt kt! oop verwac 10 °|o KORTING. w 8 10 °lo extra korting Dames, Verkoop van biggen Servafius I - Brabanfia I Th, PouweiSj Hofstr, Tel, 64 P. HendrixPater straat oor de KERMIS Kinderschoenen resten Damesschoenen resten p' f RIJWIELEN P. Hendrix, Patersstraat EXTRA GOEDKOOP een Kermis-Candiikoek 15 cenf TE KOOP roodbont maalkalf en een stierkalf Hofel ..De Zwaan GESLOTEN. TE KOOP JvR. zeug met 11 biggen (8 dagen) Pr» Is Lommen i.Piinenburg. Venlo TB ZEI OOI? 6 zware biggen TB IKOOB toom ongemerkte biggen TE KOOP 4 beste biggen SCHORT Gez. v. cl. Linden TE KOOP 3 beste biggen Boerenkool- planten TE KOOP 11 ongem. biggen 8e Noord-Limburgsdie Steenen Inmaakpotten vanaf 612 c.p.L. Dames Handfasschen, Trelcfasschen PROFITEER van onze groote Mooie Mouselientjes, Kunstzijde, Crêpe Georgette enz. voor japonnen bijna voor niets. Heeren- en Jongenscostuums, Regenjassen, Manchester Jassen, Broeken, Overalls enz. Prima Jongens- en Meisjes- Regenjassen vanaf 2.25 op alle Costuums 15 °j0 korting. AANGIFTE lof inzending kan geschie den lof 1 Aug. a.s. Bij aankoop van 2 pond Pruimen 1 pond gratis. Bij aankoop van 1 pond Koffie van 38, 48, 58, 68 ct. een half pond heerlijke Koekjes ofl candijkoek gratis Doet Uw inkoopen tijdens de Opruiming bij ons. Wij geven U op alle, niet speciaal in prijs verlaagde goederen, a contant gekocht, RESTANTEN en LAPPEN aan spotprijzen. Manufactuurhandel Marktstr.5 duurt voort. Enorme partij LAPPEN wordt aan spotprijzen opgeruimd. „Drielingzeep" Handdoeken Oirsch. Stoel Bekleede Wieg Partij Luiermandjes 75 Zwarte Sajet voor 95 Twisted Oirsch. Zetels Kinderle dikantj e KOOPJES in elk artikel. G. Stevens, Oude Oostr.weg. 05 is Woensdag 29 Juli vanaf 2 uur M. Voermans, Laagheidscheweg Specialist voor Huid- en Blaasziekten houdt spreekuur te VENLO, Houtstraat 4 op Zondag 26 Juli van 3-5 uur. TE KOOP 16 gemerkte biggen G. Jacobs, Boschhuizen. Geen pijnlijke voeten meer. Puteanusstraat 4 Telefoon 1299 Gedipt. Voetkundige en Massage houdt a.s. Donderdag 30 Juli spreekdag in Hotel „De Keizer" Paterstraat, van 1 tot 6 uur. Volgens afspraak ook behandeling aan huis. Absoluut electrische pijnlooze be handeling van alle voetgebreken. Aanbevolen door H.H. Doctoren. Veeljarige practijk. Prima tevre denheidsbetuigingen. 20 A. Martens, café, Leunen. bij Jan van Osch, Merselo, gemerkt, bij P. W. Vogelzangs, Oirlo. 8 ook bij uw werk kunt U er chic uitzien, met een voor, bij ons gekocht. 2 gemerkt, bij Bertus Pelzus, Vlakwater M 71 TE KOOP Wed. J. Roelofs, Castenray. Maandag 27 Juli a.s. nam. 2 uur bij café De Engel te Venray. Gekochte biggen worden thuis bezorgd. A. Geurts, Schoor. Roodbont M.R.IJ.-Vee. V.D.L. en Deensdie Varkens en Texelscke Schapen. Zondag 26 Juli Kampioen der R.K.F. Kom zien en steun een goed werk. Entrée 25 ct. kinderen 10 ct Boonenmolens vanaf 85 ct., Gummiringen 10 voor 15 ct Steriliseerketels compl. met houder, veeren, standaard enz. f 1.35 Inmaakflesschen met ring 1 L. 14 ct., 17s L. 15 ct., 2 L. 17 ct. Alles wordt thuis bezorgd. tot 15 Augustus in (enorme sorteering) met 10 tot 25 pet. korting. TELEFOON 108 Wij ruimen al onze voorradige goederen op aan spotprijzen. Elke japon wordt op verlangen door onze coupeuse in ieder gewenscht model gratis geknipt. Tevens ruimen wij op al onze Ondanks de lage prijzen geven wij nog A. RUNDVEE bij de Secretarissen der Fokvereenigingen B. VARKENS bij de Secretarissen der Verkoopvereenigingen; C. SCHAPEN bij den Heer F. Pörtz te Wijnandsrade. Adverteer! in de Catalogus, oplaag 2500 ex. Inlichtingen bij den Secretaris G. TIELEN, Sevenum. Kaas per pond 17, Suiker 2 pond 43, Zout 4, Soda 2 ct. Pudding per pakje 1 Va, Maizena 6, Griesmeel Amandelpudding half pond 15, Rozijnen zonder pit 12, zelfrijzend Bakmeel 12, Vermicelli fijndraad figuur of middel 11 ct. Vruchtengriesmeel half pond 16 ct. Wordt thuis bezorgd. TELEFOON 64 54 Vanaf heden zoolang de voorraad strekt Nr. 20 t.m. 24 f 0.75, nr. 25 t.m. 28 f 0.85, nr. 29 en verder t 0.95 I 1.50 en 1.95 J. J. DRIESSEN Henseniusplein 16 VENLO, Groote Beekstraat 33. 52 Dus, denkt er om, allen naar de AZELLE en URGERS en goedkoope Rijwielen Onze op alle niet speciaal geprijsde artikelen. OOK OP MEUBELEN. SCHOOLSTRAAT 7—5 2 groote stangen samen ruim 1 kilo C voor wit met roode en blauwe ruit (T 6 stuks voor sterke, licht en 1 *7 O donker nu 1. A/ Zeer nieuw 4.73 prima, 4 volle ons-knotten gekleurd, zeer sterk voor vloerbedekking "3^ thans Lichte en donkere de laatste A C/V voor "•Ovr „Modern" O 73 O thans O.O O in fose, zalm, bleu, crème. PROFITEER Voor de vacanlietijd GAZELLE" TANDEM In kinderwagens, Sportwagens het nieuwste aan concurreerende prijzen. doch eersf naar ALBERT BEUN. Vanaf heden tot het einde dei Kermis BONBONS per doos 95, 75, 45, 35, 25, 227, ct. VRUCHTENKOEKJES per half pond van 24 voor 21 ct. ENGELSCHE TOFFEES van 19 voor 17 ct. RUMBOONEN van 24 voor 22 ct. BOOMSCHORS van 24 voor 22 ct. BRUSSELSCHE KERMIS van 19 voor 15 ct. BARNEVELDERS van 29 voor 26 ct. BITTERKOEKJES van 27 voor 24 ct. Fijnsfe Nougat per half Kermis-Sioicken per pond 25 cl. sluk 7 cl. SULTANA ROZIJNEN SCHIJFJESAPPELEN PRUIMED ANTEN ABRIKOZEN SULTANA ROZIJNEN Groote flesch AUGURKEN per pond 20, 16, 121/, ct. per pond van 29 voor 26 ct. van 20 voor 18 ct. van 33 voor 31 ct. van 20 voor 18 ct. 18 ct. FIJNSTE GELDERSCHE HAM RAUWE HAM DUITSCHE CERVELAATWORST LOSSE KOFFIE BESCHUIT per half pond 25 ct. 29 ct. per pond 44 ct. per pond 29 ct. per pak 7 ct. BovendienBij aankoop van minstens f 1.— Boodschappen (Suiker, Roomboter, Margarine en Slaolie uitgesloten) doch waaronder een pond Koffie van 40, 50, 65, 75 of 90 cent van 35 voor sleehls brengt in Banket, Chocolade, Suikerwerken, het allerfijnste, tegen bijzonder lage prijzen VENRAY MARKT 7 Telefoon 90 R. 611 168

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4