L. Wijnhoven N.V. EDAH A Karmis-aanbieding Seizoen - Opruiming. China Matten Kermis-Reclame Gebr. Verschuuren Slagerij Gebr. Verschuuren fijne Vleeschwaren en Worstsoorten Bakkerij Th. WINTELS Banketbakkerij GOUMANS PROBEERT onze St bieding 'o^ermis: .ens- nniskens i&zaad, 9ije Zaai- Icü 10.50 m oning meisje ndriks bi Zeugen biggen 0 hennen Krenten-, Rozijnen-, Candijmik Prima Candij- en Ontbijtkoek .TH. WINTELS, Henseniusstraa Wie met de Kermis een goedkoop en malsch stuk vleesch wil eten, moet J. COENDERS niet vergeten. ZUIDVRUCHTEN n n PUDDINGEN VRUCHTEN IN BUK LIKEUREN. WIJNEN. LIMONADES Als Extra Kermisredame een mooie schaal cadeau. Telefoon 106 2 eerste kwaliteit Vaarzen. uiiKMncncDC verseet dan n'et eens een proef *e Slagerij KROON~Janssen PROFITEER thans nog Jaca. Coenen-Houtackers DE VALK I - OLYMPIA I Boxmeer Chinamatten aan speciaal lage prijzen Jacq. Coenen-Houtackers GROOTE Ook in fijne VLEESCHWAREN Speciale Kasteel-Reclame prachtige waardevolle cadeaux. Pudding en Bakartikelen Henseniusstraat 4 Telefoon 31 Rund-, Kalfs-, Varkensvleesch en prima Worstsoorten. Opruiming parfil VISCHARTIKELEN Voor de a.s. Kermisdagen Rund-Kalfs-Varkens vleesch WED. M. GOUMANS Eef- koffie- en Theeserviezen Jaca. Coenen-Houfackers SLAGERIJ fijn Gebak, heerlijke Koekjes, zoute Koekjes, Bonbons eigen fabr. KOUDE en WARME SCHOTELS ■ent Advocaat 95 esttjoerenjongens 70 Malagawijn 89 gtRoete Sp. wijn 79 ri> Mistella wijn 69 1 per ons Limonade Gaz. ran Frambozen 12 asa sinaasappel 12 inaj i citroen 12 •pe 'Grenadine 12 boijte potten voor 8 ct. «n, j Bessensap, e, st( Maizena, :hil en en prijzen, 'stf ken, Uitjes get en 5ct. per pakje uze j in Koekjes ittt 'ons 15 ct' -en 20 ct. half pond T« per ons ai%0 ct. per ons eit ons 15 ct. ud< 2 ons 25 ct. c4ns 15 ct. per ons enz. 3ct rten Bonbons, nboDS, :oli en tabletten stc Vruchtenrollen 5 Pè ïen 5 ct. c; igelsche cake 24 irK, Kleine cakes. Kjtrechtsche sprits. 3-k tocos-macrons. gr juit a. 5 ct. en enz. •els reiend, [STRAAT 16 tdi I kg m. e®rwijzer(es) billijke con- Ifen bij te lymnasium. no. 25 bureau 2 gevraagd )oi en nette n. 5 tlezer. A-GrlD lezer Courant enkkleeden r fcchines en zelf- Kojn oude, ze zijn du euwe zijn thans dkirerkrijgen bij de [RlpN, Dekkleeden- Roi Oudste en beste raa 18 EDOP biggen Veulen. 110P ;s alkalf in Leunen. ri )op 14 reken dracht, n ng weivee of ug CLASSENS, Ive POP seJDoslrum 8 OOP ni biggen bij mps, 8 um D 19 EOOP gtvarken ij kus, Holthees Bp O F 01 landen keg 57. 8 eoop biggen tejelsteyn. Telefoon 93 TTT A Abrikozen-, Kersen-, Aardbeien-, Pruimen- Rijst- Vlabodems bij gelegenh. der Kermis 30 cent. Speciaal Limburgsche Koek zeer goedkoop en fijn. Eigengebakken Koekjes en Bitterkoekjes 25 ct. per half pond, 10 pond Abrikozen in blik f 1,50. Beleefd aanbevelend, Mooie Rozijntjes zonder pit 2 pond voor 25 ct Fijne blanke Rozijntjes z. pit per pond 20 ct Extra blanke Rozijntjes z. pit 24 ct Krenten, mooie gereinigde 18 ct Fijne Pruimen 12 ct Pruimedanten 15 ct Extra groote Pruimedanten n 20, 24 ct Blanke Schijtappels M 22, 28 ct Fijne Stukappels 26 ct Fijne Abrikozen 25, 32 ct De fijnste groote Abrikozen n 58 ct Sucade per ons 12 ct Amandelen per ons 14 ct Alle soorten Dr. Oetker's Puddingen en Aroma's. Duryea Puddingsoortcn, Mocca, Rum; Hopjes enz. per pak Vruchtenpudding half pond Amamandel en Vanille gries Vanillesuiker 10 pakjes voor 10 pakjes fijne Pudding zonder suiker voor Maizena 3 pak 22 ct. Custardpoeder 3 pak Appelmoes kiloblik 25 ct. Kwetsen kiloblik 35 ct. Kersen z.pit 50 ct. Aardbeien 55 ct. Reine Claude 50 ct. Abrikozen en Perziken 58 Abrikozenpulp 5pondsblik 85 ct. Schilletje, Voorburg, Half om Half, Anisette thans per flesch 60 ct. Fijne Samos, Zoete Spaansche Wijn 65 ct. Witte en Roode Taragona Wijn 70 ct. Witte en Roode Port a Port 75 ct. Advocaat 85 ct. Advocaat extra f 1.10 Roode Mirabellen literpot 55 ct. Sinaasappel, Citroen en Grenadine Limonade 39 ct. Flesschen extra berekend en tegen zelfde prys teruggen. Alle soorten Vischconserven zie etalage. geven wij bovendien deze week bij aankoop van f 1.50 aan diverse waren (suiker, boter en fourage uitgesloten) waarbij een pond Koffie vanaf 35 ct. Wij vragen en bezorgen het U. Voor de a s. Kermisdagen slachten wij nuijmutuci» nemen van ons prima Runds-, Kalfs- en Varkensvleesch. Verder voor de Kermisdagen alle fijne Vleeschwaren voorradig. Beleefd aanbevelend, 40 Telefoon 134 Stationstraat 29 van onze extra goedkoope prijzen tijdens de A.s. Zondag 26 Juli Sportterrein Voetbalwedstrijden ten bate der Missie Om half 3: VETERANENWEDSTRIJD. Aanvang half 5. Entrée 25 cent. 26 Tijdens den Opruimingstijd nog een partij te houden van Vrijdag 24 Juli tot en met de Kermisdagen 1936. Een Liferllesdi Limonade Cazeuse GRATIS bij aankoop van een gulden verschillende Kruideniers waren (suiker, roomboter, margarine, vet en slaolie uitgesloten) waarbij een half pond verpakte Edah-Koffie. (De ledige flesch wordt 10 cent berekend en teruggenomen). Edah Koffie half pondspak 20, 24, 32, 37 ct. Edah Thee- per onspak 20, 23, 26, 28, 30, 32 ct. Edah Margarine, de fijnste, per pond 52, 58 ct. is EDAH niet te evenaren! 2 ons gekookte Ham 25 ct. 2 ons Leverkaas 25 ct. 2 ons Lunchworst 16 ct. 2 blikjes Leverpastei 25 ct. Half pond Boterhamworst 15 ct. ABRIKOZENPULP Half pond Leverworst 15 ct. 1 ons Runderrookvleesch 15,18 ct. 2 ons Paardenrookvleesch 25 ct. 1 pond Snijworst 39 ct. (niet gesneden) 5 pondsbus 75 ct., lOpondsbus 130 ct Voor 3/4 pond Kasteel-Cadeauwaarde 1 mooi stuk mechanisch Speelgoed. Voor 1 pond Kasteel-Cadeauwaarde 1 celluloid Babypop 40 cN. Voor 3 pond Kasteel-Cadeauwaarde 1 celluloid Babypop 55 cM. Voor 1 pond Kasteel-Cadeauwaarde i zware, sterke China Vloermat (groote maat) ZIE ETALAGEAndere Speelgoederen op aanvraag Door het koopen van bovenstaande artikelen komt U ge- heel gratis in het bezit van Edah Busgroenten. fijn van smaak, flink gevuld Spercieboonen, reclamekwaliteit per Literblik 16 ct. Snij- of Spercieboonen per Literblik 18 ct. per 2 halve blikken 25 ct. Spinazie per Literblik 17 ct. Doperwten prima, literblik 21 ct. Doperwten, fijn 27 ct. Appelmoes p. literblik 30-24-21 ct. per halfliterblik 15 ct. Zuidvruchten. Rozijnen zonder pit p.pond 14, 12 16 25, 20 22, 17 12, 9 17 23, 20 19, 21 25 Rozijnen goudgeel Rozijnen extra fijn Krenten, gezuiverd Pruimen, prima Pruimedanten Pruimedanten, reuzen Schijfappelen, blank Schijfappelen, extra Abrikozen per pond 42, 38, 30, 24 Kasteelpudding zonder suiker per doos 36 zakjes 54 Imperial Puddingpoeder per doos 36 zakjes 70 Kasteel Pudding div. smaken 6 pakjes 25 Goudmerk Pudding 12 zakjes 23 Vruchtenpudding half pond 20 Vlapudding per pak 20, 121/, Bloem, prima, per pond 8, 7/\ Patentbloem, extra, per pond 8*^ Patentbloem, extra, per 5 pond 40 Bakmeel, zelfrijzend 2 pakken 25 Vanillesuiker 6 pakjes voor 15 Bakpoeder per pakje 3 Sucade per ons 11 Amandelen gepelde per ons 18,11 Citroen- en Amandelolie per fleschje 71/, Rum- en Arakolie per fleschje 10 Chocolade Hagelslag p.pd 24, 20 Griesmeel per pond 12, 10 Poedersuiker 29 ANANAS per blik 32, 30, 25 EDAH PUDDINGSAUS 1 groot blik KWETSEN 28 div. smaken per flesch 14 ct. 1 groot blik Roode Pruimen 27 EDAH BONBONS met heerlijke 1 groot blik Reine Claudes 26 vloeibare vulling half pónd 25 ct. JAM per emmertje 5 pond 87 ct. JAM per kilopot 38 ct. JAM per pondspot 21 ct. Dortmunder Bier per flesch 18,14 ct Boerenjongens heele pot 83 Port, le soort per flesch 90 Romano Vruchtenwijn 1/1 fl. 40 Milano Vruchtenwijn 1/1 fl. 40 Advocaat per heele flesch 82, 112 Zoete Spaansche Wijn 1/1 fl. 75 Meiwijn per heele flesch 38, 30 Bessenwijn per heele flesch 38, 30 Probeert onze nieuwe Puddingsoorten Ananas, Amandeltjes, Advocaat, Rhum en Bitterkoekjespudding per pakjes slechts 10 cent. Limonade-Siroop per heele flesch 38 ct. Grape-Fruit, heerlijk verfrisschend per flesch 10 ct. Limonade Gazeuse 2 literflesschen 25 ct. Flesschen en potten worden berekend en voor denz. prijs teruggenomen Wjj vragen en bezorgen zander prijsverhooging. 276 levert ook voor de KERMIS le kwaliteit In de Kermisdagen iederen dag versch verkrijgbaar. 42 Beleefd aanbevelend. als Hengelstokken, Vischdeeg, Toppen, enz. 14 JACQ. COENEN-HOUTACKERS is |e adres voor le kwaliteit Voor de Koffietafel droge, gekookte en gebraden Vleeschwaren. Teletoon 74 Steeds groote keuze in Glas. Porcelein en Aardewerk. Dameskandiassdien.P orfeleuilles, Porfemonaies enz. enz. 30 Zie onze Etalages. Hn/^ri f heeftsteeds rUCLj iets extra's voor de Boterham o.a. Smeerleverpastei, Gevulde Kalfsborst, Gebakken Leverpastei, Gekookte Schouderham, Gekookte Lever, Gekookt Ontbijtspek. Gebraden Roastbeaf, Alles eigen fabrikaat. OPGEMAAKTE SCHOTELS vanaf 50 ct. v. 7 a 8 pers. lederen dag verkrijgbaar de beste kwaliteit versch Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. Nog voorradig fijne droge Winterworst en Ham. Voor de Kermisdagen het aangewezen adres voor: i Steeds versch en van de eerste kwaliteit. Voor de levering van zijn ook wij het best vertrouwde adres. 260 Geeft uw bestelling aan een VAKMAN. Hoofdkaas p.pond 20, 15 Gekookte Ham p.ons 18 Gekookte Schouderham 13 Gebakken Rosbief p.ons 20 Gebakken Kalfsborst 18 Fijne Droogworst 16 Leverkaas p.ons 12 Boterhamworst 10 Gekookte Worst 10 Preskop 10 Tongenworst 10 Beleefd aanbevelend, Telefoon 26 Groote Straat 19

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3