FOTO'S VAN DEZE WEEK Het eerste van de serie Fokker T ^vliegtuigen wordt aan boord van het s,s. Poelau Generaal Orlicz, Chgfder Poolsche Luchtvloot Nijmegen. De eerste dag der Vierdaagsche. De dames van de Haagsche-Vierdaagsche Bras"gêhe'schen bestemd voor de verdediging van Ned.-Indië» stortte in dé Oostzee enyer'dronk. tusschen de korenvelden» Alkmaar. Oude plekjes worden dikwijls bedorven door de mSHenïe bouwwijze. Hèt nieuwe politiebureau bij de aloude St. La'urenskêrk te Alkmaar wordt daarom geheel in ouden '(\V^ stijl gebouwd. Warmond. Jaarlijks wordt op de Kagerplassen de beroemde Kaag- week'gehouden, die m'éestal met veel wind en regen gepaard*gaat\ De Recjehbogen liaddên ook dit jaar rifet te klagen over windstilte. Men ziet de scheepjes hier in den storm. Moordterreur in Spanje. Sedert weken heerscht in Spanje een ware moordepidemie. Niet minder dan 300 menschen werden door marxisten in enkele maanden tijd vermoord. Het grootste opzien baarde de moord op Calvo Sotelo, den leider der Konings gezinder die op gruwelijke wijze werd afgeslacht. Men ziet hier de auto, waarin hij door gendarmen ontvoerd en vermoord werd. Ook nu is het ten gevolge van den burgeroorlog in Spanje onvei liger dan ooit. Arm Spanje! Een voortvarende .expediteur te Maastricht bracht ter beveiliging van het verkeer bo^n- staand teeken aan op zijn aanhangwagens. Mussolini heeft het pleit gewonnen; d< sancties zijn opgèhevën. Gedurende eeï géheelè week vlagt Italië óm deze'överi winning. Nijmegen. Aan de bekende 4-daagsche znarschen doet dit jaar wederom de kranige 75-jarige J. Held uit Beemster mede, dien men hier vol goeden moed ziet. De begrafenis van den Beilenschen wethouder J. E. Eleveld, een der slachtoffers van het tragische auto ongeluk onder Assen. Tijdens het concours eenspannen landbóuwtuigpaafdih op het Concours- hippiqüe te Eindhoven.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 12